Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.11.2013.

Slavko Zdravkovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.09.1947.
 • Mesto rođenja: Mijajlica, Opština Bojnik
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Gradjevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Saobraćajno-konstruktivni
 • Godina diplomiranja: 1972.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović: “Experimental static and Dynamic Investigation of Industrial Halls and their Connectional in the full Scale”, Monografija: Theoretical and Experimental of elasto-plastic Behavior of Engineering Structures, University of Nis, Faculty of Civil Eng. and Architecture, Edited by T. Igić, D. Stojić, Niš, 2006., str. 167-178.

  2. M. Milićević S. Zdravković: "Statika, dinamika i stabilnost linijskih nosača sa polukruto vezanim štapovima", Monografija "Modeliranje, proračun i ispitivanje konstrukcija", Savetovanje održano 26. XI 1993., Niš, str. 1-24.

  3. S. Zdravković, M.Milićević, D. Drenić, H. Kapsarov: Određivanje dinamičkih karakteristika konstrukcije MINOMA eksperimentalno u prirodnoj veličini i računski na modelu", Monografija "Modeliranje, proračun i ispitivanje konstrukcija", Savetovanje održano 26. XI 1993., Niš, str. 271-284.

  4. D. Drenić, M. Milićević, S. Zdravković: "Uticaj elastičnih veza štapova u čvorovima konstrukcije MINOMA na rezultate ispitivanja pri statičkom oppterećenju", Monografija "Modeliranje, proračun i ispitivanje konstrukcija", Savetovanje održano 26. XI 1993., Niš, str. 257-270.

  5. S. Zdravković, M. Milićević, D. Zlatkov, B. Kostadinov: "Uticaj polukrutih veza na preraspodelu statičkih i deformacijskih veličina u linijskim sistemima", Monografija "Modeliranje, proračun i ispitivanje konstrukcija", Savetovanje održano 26. XI 1993., Niš, str. 25-40.

  6. S. Zdravković, T. Igić, M. Zlatanović: “Specifičnost upravljanja projektom pri gradnji stambenih objekata za tržište”, Monografija stanovi i zgrde za tržište-stanovanje II, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, 1998., str. 139-146. • Knjige i udžbenici:

  1. Milić Milićević, Slavko Zdravković: Dinamika konstrukcija, Univerzitet u Nišu, 1984

  2. Mehmed Čaušević, Slavko Zdravković: Statika i stabilnost konstrukcija po teoriji drugog reda, Svjetlost Sarajevo, 1992.

  3. Slavko Zdravković: Stabilnost konstrukcija, Univerzitet u Nišu, 1984

  4. Milić Milićević, Branko Popović, Slavko Zdravković: Statika konstrukcija- zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Nišu, 1986.

  5. Milić Milićević, Branko Popović, Slavko Zdravković: Statika konstrukcija- zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Nišu, 1992.

  6. Milić Milićević, Slavko Zdravković: Dinamika konstrukcija- zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Nišu, 1988.

  7. Milić Milićević, Slavko Zdravković: Dinamika konstrukcija- zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Nišu, 1991.

  8. Milić Milićević, Sreten Stevanović, Slavko Zdravković: Teorija površinskih nosača-zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Nišu, 1992.

  9. Slavko Zdravković: Dinamika konstrukcija - zbirka rešenih zadataka, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, AGM knjiga Beograd , 2013.

  10. Slavko Zdravković: Statika i stabilnost konstrukcija, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, AGM knjiga Beograd, 2013.

  11. Slavko Zdravković: Stabilnost konstrukcija - zbirka rešenih zadataka, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, AGM knjiga Beograd, 2013.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Petronijević, P., Zdravković, S., Mladenović, B., Zlatkov, D., Momčilović-Petronijević, A. Analysis of potential collision of buildings during earthquake based on computer simulation, Tehnički vjesnik - TECHNICAL GAZETTE,  Vol.21, No. 5, 2014, Scientific professional journal of tehnical faculties of the J.J.Strossmayer, University of Osijek,  ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (online), pp  1125-1133. IF (2014): 0,579

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Zlatkov, D., Zdravković, S., Mladenović, B., Mijalković, M.  Seismic analysis of frames with semi-rigid connections in accordance with EC8, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Vol. 18, No 2, 2020, pp. 203-217, UDC 624.012.35 624.042.7  https://doi.org/10.2298/FUACE201208015Z             (М51)

  2. Slavko Zdravković, Petar Mitković, Dragana Turnić: Vulnerability of structures from the aspect of seismic safety and risk in architectonic designing, Facta Universitatis – series Architecture and Civil Engineering, Vol.11, No 1, 2013, ISSN 0354–4605, DOI: 10.2298/FUACE1301089Z, pp. 89–96. (M24)

  3. S. Zdravković: Elementi za seizmičku izolaciju i apsorbciju kod drumskih mostova, Građevinski kalendar, br. 45, 2013, Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, ISSN 0352-2733, str. 69-127. (M52)

  4. Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Biljana Mladenović: Evrokod 8, projektovanja seizmički otpornih konstrukcija, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, vol. 28, 2013, ISSN 0350-8587, str. 35-44, http://www.gaf.ni.ac.rs/nip (M52)

  5. Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Klasifikacija tla i seizmičko dejstvo prema Evrokodu 8, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, vol. 28, 2013, ISSN 0350-8587, str. 79-92, http://www.gaf.ni.ac.rs/nip (M52)

  6. Slavko Zdravković: Seizmička analiza mostova prema Evrokodu 8, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, vol. 28, 2013, ISSN 0350-8587, str. 121-130, http://www.gaf.ni.ac.rs/nip (M52)

  7. Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Stefan Conić: Seizmička analiza drvenih zgrada prema Evropskoj normi 1998-1:2004-Evrokod 8-1, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, vol. 28, 2013, ISSN 0350-8587, str. 165-173, http://www.gaf.ni.ac.rs/nip (M52)

  8. Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Radoslav Stojić: STRUCTURAL SAFETY DETERMINATION METHODS,  Facta universitatis, series: architecture and civil engineering,,  Vol.10, No 1, 2012, UDC 624.046=111, DOI: 10.2298/FUACE1201097Z, pp. 97 – 106.  (M24)

  9.  Биљана Младеновић, Славко Здравковић, Драган Златков, Предраг Петронијевић, Драгана Турнић: Анализа УтицајА ДЕФОРМАЦИЈЕ СМИЦАЊА На САВИЈАЊе КРУЖНИХ И ПРСТЕНАСТИХ ПЛОЧА, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, бр 27, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу,  ISBN 0350-8587, ISSN 1425-2485, 2012, str. 85-94.  (M52)

  10.   Драган Златков, Славко Здравковић, Милован Станојев: СЕИЗМИЧКИ ПРОРАЧУН ПОТПОРНИХ ЗИДОВА НА ДОПУНСКИ ПРИТИСАК ТЛА ПРЕМА EC8, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, бр 27, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу,  ISBN 0350-8587, ISSN 1425-2485, 2012, str. 133-140. (M52)

  11. Slavko Zdravković,  Dragoslav Stojić, Dragana Turnić: Rehabilitation of buildings in winter conditions, Facta universitatis, Series: Architecture and civil engineering vol.9, no 3, 2011, ISSN 0354-4605, pp. 357-366.   (M24)

  12.  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Radoslav Stojić: Matrix formulation of dynamic design of structures with semi-rigid connections,  Facta universitatis, series: architecture and civil engineering,  vol.9, no 1, 2011, issn 0354-4605, pp. 89 – 104, udc 004+624.042.8:624.071.3=111, doi: 10.2298/fuace1101089z.     (M24)

  13.  Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov: Seismic safety of the equipment of nuclear power plants, Facta universitatis, Series: Architecture and civil engineering,  Vol.9, No 2, 2011, ISSN 0354-4605,  pp. 231 – 240.   (M24)

  14. Славко Здравковић, Биљана Младеновић, Драгана Турнић: Категоризација и безбедност железничке пруге и објеката дуж трасе на дејство земљотреса, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, бр 26, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу,  ISBN 0350-8587, ISSN 1425-2485, стр.155-164.      (M52)

  15.  Славко Здравковић, Биљана Младеновић, Мирза Хаџимујовић: Сигурност конструкција, Наука+пракса бр.14, ISSN 1451-8341, стр. 83-89.     (M52)

  16.   Славко Здравковић, Драган Златков, Драгана Турнић: Еластична стабилност конструкција, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, бр 26, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу,  ISBN 0350-8587, ISSN 1425-2485, стр. 147-153.          (M52)

  17.   Славко Здравковић, Драгана Турнић, Милан Глигоријевић, Марија Спасојевић Шурдиловић, Сандра Шаковић: Стабилност конструкција, Наука+пракса бр.14, ISSN 1451-8341, стр. 75-81.  (M52)

  18. D. Zlatkov, S. Zdravković, M. Mijalković, B. Mladenović, T. Igić: Redistribution of the influences in systems with semi-rigid joints on elastic foundations, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Vol.8, No 1, 2010, pp 225-234.         (M24)

  19.   S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, T. Igić, N. Stojić: A bearing structure and finished construction behavior analysis based on the full-scale experimental research, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Vol.8, No 1, 2010, pp 119-127. ( M24)

  20.   Milan Gligorijević, Slavko Zdravković, Marija Spasojević-Šurdilović: DESIGNING OF SUPPORT ZONES OF CONCRETE BRIDGES TO WITHSTAND ACTION OF STATIC AND DYNAMIC LOAD, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 8, N° 2, 2010, University of Niš, ISSN 0354-4605, pp 235-246. UDC 624.21:624.042.1+624.042.8(045)=111, DOI: 10.2298/FUACE1002235G- editor Dragoslav Stojić   (M24)

  21.   Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Srđan Živković, Nikola Stojić: STABILITY DESIGN OF STRUCTURES WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 8, N° 2, 2010, University of Niš, ISSN 0354-4605, pp 265 -275. UDC 624.01:624.042.8(045)=111, DOI: 10.2298/FUACE1002261I - editor Dragoslav Stojić (M24)

  22. S. Zdravković, D. Zaltkov: “Seizmička mikrorejonizacija graševinske površine za objekat sportska dvorana OŠ “Filip Filipović” u Nišu”, MATERIJALI I KONSTRUKCIJE 51, Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 2008., str. 75-79. (M51)

  23.   S. Zdravković, D. Zlatkov, M. Mijalković, B. Mladenović: “Seizmička analiza montažnih armiranobetonskih konstrukcija sa polukrutim vezama”, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br. 24, 2009., str. 23-34. (M52)

  24. С. Здравковић, Д. Златков, Б. Младеновић: Статички и динамички прорачун конструкција са полукрутим везама штапова у чворовима, НАУКА+ПРАКСА, Часопис института за грађевинарство и архитектуру Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, број 13, 2010., стр. 160-164.   (M52)

  25.   S. Zdravković, D. Zaltkov, Ž. Petrović: “Proračun linijskih sistema sa polukrutim vezama štapova metodom deformacije pri statičkom opterećenju”, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br. 23, 2008., str. 1-17.  (M52)

  26.   S. Zdravković, D. Zaltkov, M. Mijalković: “Uticaj krutosti veza u čvorovima na veličinu kritičnog opterećenja i dužinu izvijanja štapova”, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br. 23, 2008., str. 19-31. (M52)

  27.   S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, M. Mijalković, S. Brčić, A. Ristovski: “Uticaj zidova ispune na dinamičke karakteristike montažne konstrukcije AMONT”, NAUKA+PRAKSA, Časopis instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, broj 11, 2008.,  str. 19-25. (M52)

  28. Zdravković S.: “Prilog deljivosti brojeva sa sedam”, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Naučni podmladak, Niš, br. 1., 1970., str. 49-52.

  29. Zdravković S.: „Uticaj smanjenja visine nekih poprečnih preseka elemenata izloženih savijanju na povećanje njihove nosvosti“, Naučni podmladak, Niš, br. 3-4, 1970., str. 91-96.

  30. Zdravković S.: „Dinamički odgovor konstrukcija u elastičnom području za očekivana seizmička dejstva“, Zbornik radova br. 4, Građevinski fakultet, Niš, 1983., str. 121-129.

  31. Zdravković S.: „Definisanje dinamičkog modela i dinamički odgovor mosta prinudnim vibracijama u prirodnoj veličini“, Zbrnik radova br. 4, Građevinski akultet, Niš, 1983., str. 131-141.

  32. Zdravković S.: „Dinamička analiza okvirnih nosača i lukova“, Zbornik radova, br. 2., Građevinski faklutet, Niš, 1981., str. 203-212.

  33. Čaušević M., Zdravković S.: „Proračun seizmičkih sila za objekte niže spratnosti tipa „van kategorije“ prema jugoslovenskim propisima primjenom spektralne teorije“, „Naše građevinarstvo 41“, 1987., Beograd, str. 1151-1154.

  34. Milićević M., Zdravković S.: „Dinamički odgovor konstrukcije sa uticajem fleksibilnosti tla“, Zbornik radova br. 5., Građevinski fakultet, Niš, 1984., str. 145-161.

  35. M. Milićević, S. Zdravković "Oštećenja na objektima posle Skopskog i zemljotresa na Crnogorskom primorju", Zbornik radova Građevinski fakultet u Nišu, br. 6, 1985., str. 375-388.

  36. S. Zdravković: "Određivanje parametra kritičnog opterećenja za konzolni nosač - numerički primeri".  Zbornik radova Građevinski fakultet u Nišu, br. 7, 1986., str. 139-146.

  37. S. Zdravković: "Postupak   za    približno    određivanje parametara kritičnog opterećenja". Zbornik radova Građevinskog  fakulteta u Nišu, br. 7, 1987., str. 129-138.

  38. S. Zdravković: "Uticaji od povišene temperature i proračun čeličnih i armirano betonskih konstrukcija zahvaćenih  požarom", Časopis "Zaštita",  Sarajevo,  br.   3/87,  str. 41-50.

  39. S. Zdravković: "Približno odre|ivanje maksimalnih vrednosti ugiba i momenata savijanja za slobodno  oslonjenu  pravougaonu ploču". Zbornik  radova  Građevinskog  fakulteta  u  Nišu,  br. 8,  1988., str. 27-35.                     

  40. S. Zdravković: "Približno određivanje maksimalnih vrednosti ugiba i momenata  savijanja  za  slobodno  oslonjenu  eliptičnu ploču". Zbornik  radova  Građevinskog  fakulteta  u  Nišu,  br. 9,  1989., str. 46-51

  41. M. Milićević, S. Zdravković: "Statički i dinamički proračun konstrukcija sa elastičnim vezama štapova u čvorovima", Zbornik  radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 10-11, 1989-1990., str. 159-170.

  42. S. Zdravković,   M. Milićević: "Određivanje   kritičnog opterećenja i dužine  izvijanja  za  konstrukcije  sa  elastičnim  vezama štapova u ćvorovima", Zbornik  radova  Građevinskog  fakulteta  u  Nišu, br. 10-11, 1989-1990., str. 239-252.

  43. S. Zdravković: "Elementi za seizmičku izolaciju i apsorpciju u aseizmičkom inženjerstvu",  Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 12, 1991., str. 299-309.

  44. Zdravković S.: “Seizmička mikroreojnizacija pregradnog mesta "Krajkovačka reka"”, Časopis Instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Nišu "Nauka i praksa", br. 1/93., str. 35-42.

  45. S. Zdravković: “Mikroseizmička rejonizacija građevinskih površina kao preventivna zaštita građevinskih objekata”, Preventivni inženjering, naučni, stručni i informativni časopis, godina V, br. 1., 1997., str. 20-43. • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Zdravković, S., Mladenović, B. Structural and viscous damping of buildings, XIX International Scientific Conference on Construction and Architecture, VSU 2019, October 17-19, 2019, University of structural engineering and architecture „Lyben Karavelov“, Sofia, Bulgaria, ISSN 1314-071X, Article 3.07, pp.1-7. https://conference.vsu.bg/index.php?pid=15                        (М33)


  Mihajlović, I., Zdravković, S., Mladenović, B., Spasojević-Šurdilović, M. Buildings of Le Corbusier style from the aspect of structural safety in seismic areas, Book of abstracts, IX International Scientific Conference on Architecture and Civil Engineering ArCivE 2019, 31 May-2 June 2019, Varna, Bulgaria, Varna Free University “Chernorizets Hrabar”- Faculty of Architecture, ISSN 2367-7252, pp 146.                (М34)


  Igić, A., Stojić D., Zdravković S., Mladenović, B., Gligorijević, M. Experimental investigation and structural analysis of structures exposed to dynamic and seismic action, XVIII International Scientific Conference „Construction and Architecture“ VSU’2018, October 18–20, Sofia, Bulgaria, Vol. 1, ISSN 1314-071X, pp. 301-305. https://conference.vsu.bg/index.php?pid=24#ct4               (М33)


  Mihajlović, I., Zdravković, S., Spasojević Šurdilović, M., Mladenović, B., Nikolov, S. The seismic risk and seismic action definition for the purpose of planning and designing, XVIII International Scientific Conference „Construction and Architecture“ VSU’2018, October 18–20, Sofia, Bulgaria, Vol. 1, ISSN 1314-071X, pp. 313-317. https://conference.vsu.bg/index.php?pid=24#ct4               (М33)


  Zdravković, S., Mladenović, B., Zlatkov, D. Preservation of functions and architectural appearance of facility at reconstruction and revitalization, Tenth international conference Assesment, maintenance and rehabilitation of structures and settlements, conference proceedings, 14-16. Jun, 2017. Vršac, ISBN 978-86-88897-09-9, COBISS.SR-ID 236178956, UDC:72.025.3/.4, pp. 389-396.            (М33)


  Zdravković, S., Mladenović, B., Kostadinov, I., Šaković S. Seismic rehabilitation of cultural monuments, 17th International Scientific Conference VSU'2017, 8-9 June 2017, Sofia, Bulgaria Vol. I, ISSN: I314-071X, pp. 150-156.           (М33)


  Zorić, A., Zdravković, S., Zlatkov, D., Mladenović, B. Basic equations of the curved beam according to the second order linearized theory, 17th International Scientific Conference VSU'2017 8-9 June 2017, Sofia, Bulgaria Vol. I, ISSN: I314-071X, pp. 163-167.        (М33)


  Zdravković, S., Mladenović, B., Zlatkov, D. Design of bridges with isolation devices according to Eurocode 8, 6th International Conference GNP 2016, Civil Engineering ­ science and practice, 7-11 mart 2016, Žabljak, University of Montenegro, Faculty of civil engineering; ISBN 978-86-82707-31-8, COBISS.CG-ID 30351120, pp. 585-589.         (М33)


  Mladenović, B., Zlatkov, D., Zdravković, S., Mijalković, М. Effect of RC frame stiffness change on seismic analysis results, 6th International Conference GNP 2016, Civil Engineering-science and practice, 7-11 mart 2016, Zabljak, University of Montenegro, Faculty of civil engineering; ISBN 978-86-82707-31-8, COBISS.CG-ID 30351120, pp. 553-560. (М33)


  Zorić, A., Zdravković, S., Mladenović, B., Zlatkov, D., Marinković, M. Seizmički rizik sa aspekta relevantnih parametara zemljotresa, 3rdInternational Scientific Meeting, E-GTZ 2016., Tuzla, jun 02-04, 2016, str. 553-558. (М33)


  Mladenović, B., Zdravković, S., Mijalković, M., Petronijević, P. An analytical solution of Reissner's equations of plate bending for some plate types and loading, 16th International Scientific Conference VSU'2016 9-10 June 2016 Sofia, Bulgaria Vol. I, ISSN: I314-071X, pp. 217-222. (М33)


  Mladenović, B., Zdravković, S., Mijalković, M., Zlatkov, D., Kostadinov, I. Effect of stiffness change on static analysis of multi-storey RC frames, 16th International Scientific Conference VSU'2016 9-10 June 2016 Sofia, Bulgaria Vol. I, ISSN: 1314-071X, pp. 223-228.        (М33)


  Zdravković, S., Mladenović, B., Zorić, A. Neke specifičnosti geotehničkog zemljotresnog inženjerstva, DGT BIH, Društvo Geotehnike u Bosni i Hercegovini, GEO-EXPO 2016., Banja Luka, 7.-8.10.2016., ISSN 2303-4262, str. 187-193.                             (М33)


  Zdravković, S., Zlatkov, D., Spasojević-Šurdilović, M., Mladenović, B. Determination of the precise equipment foundation displacement caused by seismic excitation vibrations, 25th International Conference Noise and Vibration, University of Niš, Faculty of occupational safety of Niš and “Politechnica” University of Temisora Faculty of Mechanical Engineering, Tara, 27-29, Oktober 2016., Serbia                                        (М33)


  Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Marina Mijalković, Milovan Stanojev: Differences in influences by the second order theory depending on members cross sections, 5th International conference –science and practice, GNP 2014, Žabljak 17-21, February 2014, Montenegro, pp. 331-338.  (M33)


  Slavko Zdravković, Verka Prolović, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov: Accurate and approximate calculation of the beam frequencies for various contour conditions, 5th International conference –science and practice, GNP 2014, Žabljak 17-21.February 2014, Montenegro, pp. 379-386.  (M33)


  Dragan Zlatkov, Milovan Stanojev, Srđan Budić, Slavko Zdravković: Uticaj stepena uklještenja veze grede i stuba na promenu vitkosti, pomerljivosti i dinamičkih karakteristika konstrukcije fabrike Fressenius u Vršcu- Srbija, 5th International conference –science and practice, GNP 2014, Žabljak 17-21.February 2014, Montenegro, pp.879-886.  (M33)


  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Verka Prolović, Aleksandar Šutanovac, Milovan Stanojev: Značaj interakcije tla I konstrukcije pri dinamičkom ponašanju tla, 5th International conference –science and practice, GNP 2014, Žabljak 17-21.February 2014, Montenegro, pp.1927-1934.  (M33)


  Slavko Zdravković, Živko Cuckić: Stabilnost polukruto uklještenih ploča, Međunarodna konferencija Savremena dostignuća u građevinarstvu, Građevinski fakultet Subotica, 24-25, April 2014, pp. (M33)


  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Srdđan Živković, Marija Spasojević – Šurdilović: Stability of structures with semi-rigid connections, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. I-189-195. (M33)


  Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Marina Mijalković, Dragan Zlatkov, Predrag Savić: Analysis of the systems with semi-rigid connections, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X , pp. I-307-312. (M33)


  Predrag Petronijević, Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragana Turnić: The real and computationally stiffness of RC walls, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X , pp. I-313-318. (M33)


  Predrag Petronijević, Slavko Zdravković, Verka Prolović, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović: Limit states and requirements for structural behavior according to eurocode, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X , pp. II-287-291. (M33)


  Dragana Turnić, Milovan Stanojev, Slavko Zdravković, Zoran Bonić, Dragan Zlatkov: Application of laplace transformation in determination of free transversal vibrations of rectangular plates, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. I-200-205. (M33)


  Zdravković, S., Zlatkov, D., Petronijević, P.: Limit states, strenghthening and behavior of buildings according to EC8, Conference Proceedings, Eight International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Savez građevinskih inženjera Srbije u saradnji sa Institutom IMS, Beograd i Rudarsko-topioničarski basen Bor, Borsko jezero, 14.-16. maj 2013. ISBN 978-86-88897-03-7, UDK: 624.971.059.1, COBISS.SR-ID 198233100, pp. 577-585. (M33)


  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Milovan Stanojev: Proportional damping with the special focus on frozen power lines, Međunarodno savetovanje Rizik i bezbedonosni inženjering, 02.02.2013-09.02.2013, VTŠ Novi Sad, ISBN 978-86-6211-057-2, COBISS.SR-ID 276609031, pp. 202-207. (M33)


  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Sandra Šaković: Educating population to behave in natural disasters, Međunarodno savetovanje Rizik i bezbedonosni inženjering, 02.02.2013-09.02.2013, VTŠ Novi Sad, ISBN 978-86-6211-057-2, COBISS.SR-ID 276609031, pp. 208-213. (M33)


  Slavko Zdravković, Predrag Petronijević, Biljana Mladenović: Modernization of railway line belgrade-croatian border with the goal of environmental noise reduction, Geotechnical society of Bosnia and Hercegovina, Proceedings of GEO-EXPO 2013, May 31-June 2, 2013, Jahorina, ISSN 2303-4262, pp. 243-249. (M33)


  Slavko Zdravković, Sandra Šaković, Ivana Kostadinov: Relocation of the Pirot railway line tracks from the city core of Niš, Geotechnical society of Bosnia and Hercegovina, Proceedings of GEO-EXPO 2013, May 31-June 2, 2013, Jahorina, ISSN 2303-4262, pp. 259-266. (M33)


  Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov: Earthquake generation mechanism, Geotechnical society of Bosnia and Hercegovina, Proceedings of GEO-EXPO 2013, May 31-June 2, 2013, Jahorina, ISSN 2303-4262, pp. 300-307. (M33)


  Nikola Romić, Slavko Zdravković, Verka Prolović, Biljana Mladenović, Aleksandar Šutanovac: Wave propagation through the ground during an earthquake, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. VI-90-95. (M33)


  Dragana Turnić, Slavko Zdravković, Marina Mijalković, Milovan Stanojev, Sandra Šaković: Seismic ray spreading through the soil, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. I-300-306. (M33)


  Nikola Romić, Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Zoran Bonić, Biljana Mladenović: Analysis of Seismic hazard and seismic risk, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X , pp. I-330-335. (M33)


  Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Srdan Živković, Nebojša Davidović, Sandra Šaković: Bridges with elements for seismic isolation and absorption of seismic energy, 13th International Scientific Conference VSU'2013, Sofia, ISSN: 1314-071X , pp. VI-63-68. (M33)


   Petronijević, P., Momčilović-Petronijević, A., Zdravković, S., Kostić, D.: Industrial and heating plant smokestacks assessment and defects classification after long term of service, Conference Proceedings, Eight International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Savez građevinskih inženjera Srbije u saradnji sa Institutom IMS, Beograd i Rudarsko-topioničarski basen Bor, Borsko jezero, 14.-16. maj 2013. ISBN 978-86-88897-03-7, UDK: 624.971.059.1, COBISS.SR-ID 198233100, pp. 251-258. (M33)


  Petronijević, P., Prolović, V., Zdravković, S.: Poor foundations as a cause of collapse of the lattice mast on Vrtop peak, Peto međunarodno naučno-stručno savetovanje, Geotehnički aspekti građevinarstva, 29-31 Oktobar 2013, Sokobanja, Srbija, Savez građevinskih inžinjera Srbije, Beograd, Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, Beograd, ISBN: 978-86-88897-04-4, UDK: 624.159.2, pp. 125-132. (M33)


  Slavko Zdravković,SIGNIFICANCE OF THE STRUCTURE PROTECTION BY USE OF SEISMIC ISOLATION AND ENERGY ABSORPTION ELEMENTS, ZABLJAK, 3-7 mart 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragana Turnić: CAUSES OF COLLAPSE OF FAIR HALL SHELL STRUCTURE DURING THE EARTHQUAKE IN SKOPJE IN 1963, ZABLJAK, 3-7 mart 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov,Predrag Petronijević: OCCURENCE OF LIQUEFACTION DURING THE STRONG EARTHQUAKES, ZABLJAK, 3-7 mart 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović, Milovan Stanojev, Sandra Šaković: SEISMIC INTENSITY LEVEL CHANGE DEPENDING ON THE VICINITY OF ZONE OF OTHER CLOSE SEISMICITY, Third International Conference - SEISMIC ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY, Divčibare 22-24 may 2012, Association of  Civil Engineers of Serbia, Editor: Prof. dr Radomir Folić, ISBN 978-86-88897-02-0, COBISS.SR-ID 190825996,  pp 49-56.  (M33)


    Slavko Zdravković,  Predrag Petronijević,  Biljana Mladenovic: SEISMIC STABILITY OF RETAINING WALLS ACCORDING TO DRAFT REGULATIONS FOR ENGINEERING STRUCTURES, Third International Conference - SEISMIC ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY, Divčibare 22-24 may 2012, Association of  Civil Engineers of Serbia, Editor: Prof. dr Radomir Folić, ISBN 978-86-88897-02-0, COBISS.SR-ID 190825996, pp 149-156.  (M33)


    Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković,  Biljana Mladenović, Milovan Stanojev: INFLUENCE OF JOINT ROTATION ON NATURAL FORMS AND FREQUENCIES OF BUILDINGS, Third International Conference - SEISMIC ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY, Divčibare 22-24 may 2012, Association of  Civil Engineers of Serbia, Editor: Prof. dr Radomir Folić, ISBN 978-86-88897-02-0, COBISS.SR-ID 190825996, pp 141-148.  (M33)


    SAFETY ENGINEERING IN ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF BUILDINGS in seismic areas, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić, 2nd International Scientific Meeting, GTZ 2012, Tuzla, June 07-09, 2012. (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Predrag Petronijević, THE MOST COMMON MANIFESTATIONS ON THE GROUND DUE TO STRONG EARTHQUAKES, 2nd International Scientific Meeting, GTZ 2012, Tuzla, June 07-09, 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov, Milovan Stanojev: OF SHELLS AS BEARING STRUCTURES FROM THE VIEW OF SAFETY, 2nd International Scientific Meeting, GTZ 2012, Tuzla, June 07-09, 2012  (M33)


    Ivan Krstić,  Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: RISK AND SAFETY OF THE BUILDINGS IN SEISMIC AREAS, 2nd International Scientific Meeting, GTZ 2012, Tuzla, June 07-09, 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Verka Prolović, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović, Nikola Romić: INVESTIGATION OF THE STRUCTURE BEHAVIOR IN FULL SCALE UNDER DYNAMIC LOAD CONSIDERING INTERACTION OF FOUNDATION AND SOIL, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, BUGARSKA- ALBENA, 17-23 jun 2012.  (M33)


    Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Milovan Stanojev: GROUND OSCILLATIONS DURING STRONG EARTHQUAKES, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, BUGARSKA- ALBENA, 17-23 jun 2012.  (M33)


    Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Milovan Stanojev: RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, BUGARSKA- ALBENA, 17-23 jun 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov: SEISMIC PROBLEMS OF THE SURROUNDINGS OF AN OPEN PIT MINE DURING MINING, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, BUGARSKA- ALBENA, 17-23 jun 2012.  (M33)


    Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Quasi-static test till failure of the connection of reinforced pan slab with floor support joints, Proceedings of The first international conference on  damage mechanics, ICDM 1, Belgrade, June 25-27, 2012, Editors: Chi L.Chow, I. Woody Ju, Dragoslav M. Šumarac, ISBN 978-86-86115-09-06 (SCE), ISBN 978-86-7518-153-8 (FCE), COBISS.SR-ID 190448140, published by Serbian Chamber of Engineers and Faculty of Civil Engineering, Belgrade, pp. 309-312.  (M33)


  S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, M. Stanojev, Sandra Šaković: STATIC AND DYNAMIC DESIGN OF STRUCTURES WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS BASED ON FULL SCALE EXPERIMENTS, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 november 2012, Sofia, Bulgaria, pp. 195-200.  (M33)


   M. Stanojev, S. Zdravković, Sandra Šaković: BRIDGES WITH ISOLATION DEVICES ACCORDING TO EUROCODE 8, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 november 2012, Sofia, Bulgaria, pp.151-156.  (M33)


    N. Romić, P. Petronijević, M. Stanojev, S. Zdravković: EARTHQUAKE SHEARING AND BENDING ACTION ON BUILDING STRUCTURES, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 november 2012, Sofia, Bulgaria, pp.313-318.  (M33)


    S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović: EARTHQUAKES AND NUCLEAR POWER PLANTS IN THE SURROUNDINGS OF SERBIA, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 november 2012, Sofia, Bulgaria, pp.295-300.  (M33)


    D. Zlatkov, P. Petronijević, S. Zdravković: Review of damageS of an irregular building during the earthquake in Kraljevo, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, university of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 November 2012, Sofia, Bulgaria, pp. 341-346.  (M33)


    D. Zlatkov, S. Zdravković, M. Mijalković, B. Mladenović: EXPERIMENTAL DETERMINATION OF INFLUENCE OF INFILL WALLS ON DYNAMIC CHARACTERISTICS OF RC PREFABRICATED STRUCTURE, International jubilee conference  uaceg2012: science & practice, University of architecture, civil engineering and geodesy, 15-17 november 2012, Sofia, Bulgaria, pp.189-194.  (M33)


    Milovan Stanojev, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov: BRONTIDES – ACOUSTIC PHENOMENA DURING EARTHQUAKES, 4th International Conference Noise and vibration, Niš, 17-19 October 2012, pp.137-140.  (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović, Milovan Stanojev, Sandra Šaković: TSUNAMI – WATER SEISMIC WAVES, 4th International Conference Noise and vibration, Niš, 17-19 October 2012, pp.127-130.  (M33)


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Predrag Petronijević, Sandra Šaković: CHARACTERISTIC SOURCES OF SEISMIC VIBRATIONS, 4th International Conference Noise and vibration, Niš, 17-19 October 2012, pp. 131-136.  (M33)


    Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Nikola Romić: VIBRATION OF SEISMIC WAVES THROUGH SOIL, 4th International Conference Noise and vibration, Niš, 17-19 October 2012, pp.141-144. (M33)


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković: Design of the system with semi-rigid connections of members in nodes on the basis of experimental research, 4th Serbian-Greek Symposium Recent advances in Mechanics-short communications, Vlasina lake, Surdulica, ISBN 978-86-909973-1-2, Serbian Society of Mechanics, 2011, pp 57-58.   (M33)        


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: Technological systems and working and living environment, 6th international conference on risk and safety engineering-Kopaonik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31.01-05.02.2011, pp. 435-441.  (M33)


    D. Zlatkov, S. Zdravković, T. Igić, B. Mladenović: Design of systems with semi-rigid connections by deformation method according to the second-order theory, The 3rd international congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina, 2011, ISBN 978-86-909973-2-9, str. C-60-170.               (M33)


  Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov: Seismic safety of the equipment of nuclear power plants, International conference Safety of technical systems in living and working environment, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2011,ISBN 978-86-6093-035-6, pp. 273-277.    (M33)


   Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: Earthquakes And Safety Of Technological Systems, International conference Safety of technical systems in living and working environment, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2011,ISBN 978-86-6093-035-6, pp. 299-303.    (M33)


   Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Dragana Turnić: Safety of nuclear power plants, XXV kongres i međunarodni simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, TARA, Društvo za istraživanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije, 2011,ISBN 978-8687615-02-1, pp. 319-326.  (M33)


   Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović, Dragana Turnić: Dynamic Design of Systems with Semi-rigid Connections Based on Experimental Investigation of the Full Scale Structure, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE,19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, 2011, ISBN 978-9928-4044-7-3, 8 strana.  (M33)


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: Safety and Stability of Structures with Semi-Rigid Connections of Members in Nodes, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE,19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, ISBN 978-9928-4044-7-3, 9 strana.  (M33)


     Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Static Design of Systems with Semi-Rigid Connections Based on Experimental Investigation of the Full Scale Structure, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE,19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, ISBN 978-9928-4044-7-3, 9 strana.    (M33)


   Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Dragana Turnić: Required mechanical characteristics of material in design of masonary buildings in seismic regions, The 3rd international congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina, 2011, ISBN 978-86-909973-2-9, str. C-59-169.             (M33)


   Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Dragana Turnić: Kraljevo earthquake and the necessary measures to be taken in the affected area, 6th international conference on risk and safety engineering-Kopaonik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31.01-05.02.2011, pp. 566-572.  (M33)


   Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Verka Prolović, Dragana Turnić: Construction and rehabilitation of buildings in winter conditions, 6th international conference on risk and safety engineering-Kopaonik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31.01-05.02.2011, pp. 559-565.  (M33)


   Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Risk and hazard of technological systems, 6th international conference on risk and safety engineering-Kopaonik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31.01-05.02.2011, pp.139-145.  (M33)


   Slavko Zdravković: Analysis of interaction of soil and bridge foundations tested in full scale from the aspect of stability, 11th International multidisciplinary scientific geo-conference SGEM 2011, Albena, Bulgary, June 2011, ISSN 1314-2704, pp. 355-362.  (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: The stability aspect of seismic safety of structures during open pit mining blasting, 11th International multidisciplinary scientific geo-conference SGEM 2011, Albena, Bulgary, June 2011, ISSN 1314-2704, pp.1019-1025.     (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Living environment polluters in residential zones, 11th International multidisciplinary scientific geo-conference SGEM 2011, Albena, Bulgary, June 2011, ISSN 1314-2704, pp. 459-465.           (M33)


    Predrag Petronijević, Slavko Zdravković, Sandra Šaković: Stability of streight and curved members with semi-rigid fixation and support, International conference Safety of technical systems in living and working environment, Fakultet zaštite na radu u Nišu, ISBN 978-86-6093-035-6, pp. 283-286.  (M33)


  Dragana Turnić, Slavko Zdravković, Milan Gligorijević: Historical background of earthquake intensity scales from aspect of technological systems, International conference Safety of technical systems in living and working environment, Fakultet zaštite na radu u Nišu, ISBN 978-86-6093-035-6, pp. 293-297.            (M33)


    Predrag Petronijević, Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković: Damage, assessment and restauration of damaged structure of the municipal court building in Kraljevo, XXV kongres i međunarodni simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, TARA, Društvo za istraživanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije, ISBN 978-8687615-02-1, pp. 405-412.  (M33)


    Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Predrag Petronijević: Damage on the structures during natural disasters and their protection and remediation, XXV kongres i međunarodni simpozijum o istraživanju i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, TARA, Društvo za istraživanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije, 2011, ISBN 978-8687615-02-1, pp. 397-404.                (M33)


    Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Vlado Micov: SEISMIC RISK AND HAZARD IN THE DESIGN OF BUILDINGS, International conference Inovation as a function of engineering development-IDE, 2011,Faculty of civil engineering and architecture,  University of Nis, ISBN 978-86-80295-98-5, pp. 387-392.  (M33)


  Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Dragana Turnić: Location and type of formation of earthquake, Geotehnički aspekti građevinarstva, radovi sa četvrtog naučno-stručnog savetovanja, Zlatibor, Savez građevinskih inženjera Srbije, ISBN 978-86-88897-00-6, 2011, str. 489-498. (M33)


  S. Zdarvković, D. Zlatkov, B. Mladenović, M. Mijalković: “Seismic Analysis of Plane Linear Systems with Semi-rigid Connections”, Earthquake Resistant Engineering Structures, VII World Conference, ERES VII-Limasol, Cyprus, maj 2009., Wessex Institute of Tehnology, UK, Editors: M. Phocas, C. A. Brebbia, P. Komodromos, pp. 105-115. (M33)


   D. Zlatkov, S. Zdravković, B. Mladenović, M. Miajlković: “Appllication of Finite Element Method for Static Design of Plane Linear Systems with Semi-rigid Connections”, XIV International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, CMEM XIV-Algarve, Portugal, jun 2009., Wessex Institute of Tehnology, UK, editors: C. A.  Brebbia, G. M. Carlomango, pp. 547-557.  (M33)


    S. Zdravković, S. Živković, B. Mladenović: Seismic risk in designing pipelines from the fire protection aspect, 2nd  International scientific conference on safety engineering fire, environment, working environment, integrated risk and 12th International conference on fire and explosion protection, ZOP 2010, Novi Sad, October 20-22, 2010.           (M33)


  M. Milićević S. Zdravković D. Zlatkov, B. Mladenović: “Dynamic Analysis and Testing of Structures with Semi-rigid Connections”, Computational Structural Dynamics: Proceedings of the International Workshop, IZIIS, Skopje, Macedonia, 22-24 February 2001, Editors: K. Talaganov and Gunther Schmid, Balcema, Rotherdam, pp.65-72.


  Petrovski J., Zdravković S.: „Seismic isolation and energy absorption supporting elements for bridge structures“, Eight world conference on earthquake engineering, 1984., San Fracisko, Californija, U. S. A., volume V, con. 959-965.


  M. Milićević, S. Zdravković: "Analysis  of  differences  in damages of similar buildings on the same location caused by earthquakes". Europian Conference on Structural Dynamics (EURODYN '90), Ruhr-University Bochum, FR Germany, 1990., str.122-126. (Rad štampan  u  knjizi-  Kratzig W.B.  Proceedings  of  the  first  Europian   conference,   Bochum. 1990., str. 485-489  izdavač-A.A.Balkema  Publishers.P. O. Box 1675,   Rotterdam, Netherlands. Za USA & Kanada, Brookfield, VT. USA, 1991. 1268pp.).


  S. Zdravković: "Menadžment i višekriterijumska optimizacija".  Menadžment i organizacija, II Međunarodni naučni simpozijum, Kopaonik, 1991. str. 181-186.


  S. Zdravković,  M. Čaušević: "Significance  and  part  of seismic isolation and energy absorption elements". International  meeting on earthquake protection of building, Ancona, Italia, 1991.


  S. Zdravković: "Timber and timber structures in earthquake engineering". International Timber engineering Conference, London, United Kingdom, 1991., str. 4314-4321.


  S. Zdravković: " Engineering-seismological  model  of  the location  and  urbano-techical  conditions  in  the  case  of  earthquake effect". Međunarodni naučni skup - Urbana ekologija, Niš,  1992.


  S. Zdravković, B. Kostadinov: "Ekološki menadžment i višekriterijumska optimizacija", I I Međunarodna naučna konferencija "Urbana ekologija-menadžment i marketing, A5-2, 30. 1992., Niš.    


  D. Zlatkov, S. Zdravković, M. Milićević: “Inženjersko seizmološke karakteristike lokacije pri određivanju urbanističko tehničkih uslova izgradnje", I I Međunarodna naučna konferencija "Urbana ekologija-menadžment i marketing, 4-5. VI 1993. Niš.


  S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Aktivna i pasivna vibroizolacija temelja mašina sa periodičnim dejstvom", XIV Jugoslovenska i I I Međunarodna konferencija, "Zaštita od buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini", Fakultet zaštite na radu,30.IX-01.X 1993, Niš, str. 113-120.


  Zdravković S., Dimitrov. V.: “Uticaj povišene temperature na statički i dinamički proračun armirano-betonskih ploča”, Zbornik radova  IV Jugoslovensko i I međunarodno savetovanje o Zaštiti od požara - ZOP '94, VTŠ, Novi Sad, str. 113-122.


  Dimitrov. V., Zdravković. S.: “Proračun nosećih sistema za vreme požara izazvanih zemljotresom”, Zbornik radova IV Jugoslovensko i I međunarodno savetovanje o Zaštiti od požara - ZOP '94, VTŠ, Novi Sad, str. 123-130.


  S. Zdravković, B. Kostadinov: “Elementi za analizu metoda seizmičkog rizika”, X Naučni skup - Čovek i radna sredina, Međunarodna konferencija - Preventivni inženjering i informacione tehnologije, PI IT Niš, 1994., str. 63-1, 63-4.


  B. Kostadinov, S. Zdravković, D. Zlatkov, D. Milošević: “Seizmički rizik i prostorno urbanističko planiranje”, X Naučni skup - Čovek i radna sredina, Međunarodna konferencija - Preventivni inženjering i informacione tehnologije, PI IT Niš '94, FZNR, Niš, 1994., str. 62-1, 62-3.


  V. Micov, D. Ristić, M. Popovski, S.  Zdravković: “Histeretic characteristic of laminated rubber bearings and modeling of inelastic earthquake response of integral bridges”, 10th European Conference on Earthquake Engineering, Vienna, Austria, 1994., Bakema, Roterdam, 1995., str. 2101-2106.


  S. Zdravković, M. Zlatanović, D. Branković, D. Trajković: “Menadžment i matematičko programiranje”, IV Međunarodni simpozijum “Menadžment, ekonomska kriza i promene”, Zlatibor, 1995., str. 418.


  M. Živković, S. Samardžić, S. Zdravković: “Izgradnja objekata za tržište”, IV Međunarodni simpozijum “Menadžment, ekonomska kriza i promene”, Zlatibor, 1995., str. 467-472.


  M. Zlatanović, D. Trajković, S. Zdarvković: “Prilog povećanju tačnosti transportnog sistema”, IV Međunarodni simpozijum “Menadžment, ekonomska kriza i promene”, Zlatibor, 1995., str. 695-701.


  S. Zdravković, D. Zlatkov, V. Marjanović.: “Uticaj vibracije tla za vreme zemljotresa na konstrukcije mostova”, 15. Jugoslovenski i 3. Međunarodna konferencija 95 “Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini”, FZNR, Niš, 1995.


  S. Zdravković, D. Zlatkov, G. Stojanović: “Vibracije tla pri složenim zemljotresima”, 15. Jugoslovenski i 3. Međunarodna konferencija 95 “Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini”, FZNR, Niš, 1995.


  V. Marjanović, G. Stojanović, D. Branković, S. Zdravković: “Uticaj vibrireanja tla na kvalitet proizvodnje motažnih elemenata”, 15. Jugoslovenski i 3. Međunarodna konferencija 95 “Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini”, FZNR, Niš, 1995.


  S. Zdravković, B. Kostadinov: “Ecological management and manycriteria optimisation” II Mmeđunarodna naučna konferencija “Urbana ekologija i marketing”, 1995.


  M. Milićević, S. Zdravković, R. Folić, D. Zlatkov: “Theoretical basis and dynamic design systems with semi-rigid connections of members with joints”, Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, 11WCEE, Acapulco, Mexico, june 23-28, 1996.


  S. Zdravković, M. Milićević, R. Folić, D. Zlatkov: “Significance and part of elastic connections of member with joints in earthquake engineering”, Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, 11WCEE, Acapulco, Mexico, june 23-28, 1996.


  M. Milićević, S. Zdravković, R. Folić, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Static and dynamic design of structures with semi-rigid connections”, International Colloquium on Semi-rigid Structural Connections, IABSE, Istanbul, Turkei, 25-28 September, 1996.


  S. Zdravković, M. Milićević, D. Drenić, D. Zlatkov: “Static and dynamic testing of structures with semi-rigid connections”, International Colloquium on Semi-rigid Structural Connections, IABSE, Istanbul, Turkei, 25-28 September, 1996.


  S. Milutinović, S. Zdravković, S. Cvetanović: “Numeričko izračunavanje otpornosti na dejstvo požara AB elemenata opterećenih na pritisak”, 5. Jugoslovensko i 2. Međunarodno savetovanje zaštite od požara, ZOP 96, VTŠ Novi Sad, 1996., str. 131-138.


  S. Zdravković, S. Milutinović, D. Zlatkov, M. Trajković: “Komentar Evrokodova za konstrukcije sa aspekta otpornosti na požare”, 5. Jugoslovensko i 2. Međunarodno savetovanje zaštite od požara, ZOP 96, VTŠ Novi Sad, 1996., str. 383-387.


  S. Zdravković, T. Igić, M. Zlatanović: “Specifičnosti i rizik upravljanja projektom pri izradi objekata za tržište”, Zbornik radova I internacionalnog simpozijuma iz project menadžmenta YUPMA 97, Zlatibor, jun 1997., str. 171-177.


  S. Zdravković, T. Igić, V. Savić, B. Kostadinov: “Eartquake resistant design of oil pipelines and gas lines”, III International Conference – Risk in tehnological and the environment – RISK 97, Niš, October 1997., str. 111-114.


  M. Milićević, S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Seismic design of structures with semi-rigid connections”, Second Egyption Conference on Earthquake Engineering, EGYQUAKE 2, Aswan, Egypt, November 1997.


  M. Milićević, S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Prikaz jednog modula zaštite od zemljotresa kao nekonvencionalnog postupka aseizmičke gradnje”, INDIS 97, Industrijalizacija građevinarstva, planiranje, projektovanje, građenje, Sedmi jugoslovenski i prvi međunarodni skup, Novi Sad, Novembar 1997., str. 209-214.


  S. Zdravković, M. Milićević, P. Dančević, B. Kostadinov, D. Zlatkov: “Donja granica nosivosti transverzalno opterećenih debelih poligonalnih ploča”, INDIS 97, Industrijalizacija građevinarstva, planiranje, projektovanje, građenje, Sedmi jugoslovenski i prvi međunarodni skup, Novi Sad, Novembar 1997., str. 175-192.


  M. Milićević, S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Matrix Formulation of Design and Testing of Structures with Semi-Rigid Connections”, SEWC-Structural Engineers World Congress, July 19-23, 1998., San Francisko, California, 1998., str. 266.


  S. Zdarvković, D. Ristić: “Dynamic response of a full scale tested bridge and its mathematical models”, IABSE Symposium “Long-Span and High-Rise Structures”, September 2-4 1998, Kobe, Japan, 1998.


  M. Milićević, S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, T. Igić: “Seismic analysis of structures with semi-rigid connections”, 11. Evropska konferencija o zemljotresnom inženjerstvu EECEE, Pariz, 6-11 Septembra 1998.


  D. Ristić, S. Zdravković, M. Milićević, D. Drenić, D. Zlatkov: “Experimantal dynamic investigation of industrial halls in the full scale”, 11. Evropska konferencija o zemljotresnom inženjerstvu EECEE, Pariz, 6-11 Septembra 1998.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. S. Samardžić, A. Vasilić, S. Zdravković, Sanja Zdravković: Primena operacionih istraživanja pri evakuaciji stanovništva od cunami talasa, SYMP-OP-2012, XXXIX Simpozijum o operacionim istraživanjima, Tara, 25-28.IX  2012, Visoka tehničko-geodetska škola, Beograd.  (M63)

  2. Славко Здравковић, Биљана Младеновић, Драгана Турнић: Ризик и хазард при пројектовању објеката у сеизмичким подручјима, Геотехнички аспекти грађевинарства,Зборник радова са четвртог научно-стручног саветовања, Златибор, Савез грађевинских инжењера Србије, ISBN 978-86-88897-00-6,  2011, стр. 467-474.  (М63)

  3. S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, M. Mijalković: “Matematičko modeliranje sistema sa polukrutim vezama na elastičnoj podlozi”, Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu, Zbornik radova, knjiga 2, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 18-19 Mart, 2010, Niš, Srbija, str. A165-A174. (M63)

  4. S. Zdravković, S. Živković: “Proračun linijskih nosača sa polu-krutim vezama metodom deformacije”, Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu, Zbornik radova, knjiga 2, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 18-19 Mart, 2010, Niš, Srbija, str. A195-A202.  (M63)

  5.   S. Zdravković. D. Zlatkov: “Seizmički rizik i mikrorejonizacija građevinske površine za objekat sportska dvorana u Pirotu”, Geotehnički aspekti građevinarstva, Zlatibor 20-23. 10. 2009., Zbornik radova sa trećeg naučno-stručnog savetovanja, Edior: Radomir Folić, Savez građevinskih inženjera Srbije, 2009., str. 377-382.  (M63)

  6.   Славко Здравковић, Срђан Живковић: ПРОРАЧУН ЛИНИЈСКИХ НОСАЧА СА ПОЛУ-КРУТИМ ВЕЗАМА МЕТОДОМ ДЕФОРМАЦИЈЕ, Национални симпозијум са међународним учешћем: ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА КОНСТРУКЦИЈА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ЗБОРНИК РАДОВА, КЊИГА 2, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, 18 - 19 Март 2010. Ниш, Србија, ISBN 978-86-80295-87-9, 624/627(082), 69(082), стр. А195-А202.              (М63)

  7.     С. Здравковић, Б. Младеновић, Д. Златков, С. Живковић: Сеизмички хазард при пројектовању водовода и канализације услед вибрације тла, XXII конференција са међународним учешћем: Бука и вибрације, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, 20-22. 10. 2010, Niš.            (М63)

  8.   С. Здравковић, Д. Турнић, С. Љубеновић: Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini, XXII конференција са међународним учешћем: Бука и вибрације, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, 20-22. 10. 2010, Ниш, str. 191-195.       (М63)

  9. С. Љубеновић, С. Здравковић, Б. Младеновић, Д. Златков: Инфлуенце оф ноице он хуман хеалтх, XXII конференција са међународним учешћем: Бука и вибрације, Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, 20-22. 10. 2010, Ниш.  (М63)

  10. Zdravković S.: „Eksperimentalno ispitivanje mosta u prirodnoj veličini i definisanje njegovog dinamičkog modela“, VII Kongres Saveza društva građevinskih konstruktera Jugoslavije (SDGKJ), Cavtat, 1983., str. 435-444.

  11. Zdravković S.: „Dinamički odgovor mostovskih konstrukcija na dejstvo zemljotresa“, Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Stubičke Toplice, 1983., str. 463-468.

  12.  Zdravković S.: „ Eksperimentalno ispitivanje rešenja ležišta mosta sa elementima za seizmičku izolaciju i absorbciju seizmičke energije“, 3. Jugoslovenski simpozijum o teoriji plastičnosti, Plitvice, 1983., str. 221-228.

  13.  Zdravković S.: „Diferencijalne jednačine kretanja sistema sa elementima za seizmičku izolaciju i absorbciju seizmičke energije“, Simpozijum ’83. – Nelinearni problemi dinamike, Aranđelovac, 1983., str. 57-61.

  14. Zadravković S.: „Definisanje matematičkog modela i dinamički odgovor mostovskih konstrukcija sa elementima za seizmičku izolaciju i apsorbciju seizmičke energije“, Simpozijum ’83 - Nelinearni problemi dinamike, Aranđelovac, 1983., str. 289-296.

  15. Milićević M., Zdravković S.: „Dinamički odgovor mostovskih konstrukcija sa elementima za seizmičku izolaciju i apsorbciju seizmičke energije na dejstvo zemljotresa“, 16. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Bešići, 1984., str. 84-92.

  16. M. Milićević,  S. Zdravković:   "Racionalno   i   bezbedno konstruisanje konstrukcija  na  dejstvo  jakih  zemljotresa", Simpozijum '85. SDGKJ, Dubrovnik, 1985., str. 265-272.

  17. S. Zdravković: "Zaštita objekata  pri  dejstvu  zemljotresa elementima za  seizmičku  izolaciju  i  absorpciju  seizmićke  energije". Simpozijum '85, SDGKJ, Dubrovnik, 1985., str. 419-426.

  18. M. Milićević, S. Zdravković: "Nelinearna dinamička  analiza konstrukcija na dejstvo zemljotresa". Simpozijum '85- Savremeni  problemi nelinearne  mehanike  kontinuuma,  Vrnjačka  Banja,  1985, str. 376-382.  

  19. S. Zdravković: "Stabilnost   konstrukcija   zahvaćenih požarom", Simpozijum  '85-  Savremeni   problemi   nelinearne   mehanike kontinuuma, Vrnjačka Banja, 1985, str. 406-412.

  20. S. Zdravković: "Proračun armirano  betonskih  konstrukcija zahvaćenih požarom", IV Naučni  skup-Čovek  i  radna  sredina,  Fakultet zaštite na radu, Niš, 1985., str. 359-368.

  21. S. Zdravković: "Proračun čeličnih konstrukcija zahvaćenih požarom". IV Naučni skup- Čovek i  radna  sredina,  Fakultet  zaštite  na radu, Niš, 1985., str. 369-378.

  22. S. Zdravković:  "Jedna   mogućnost   intervencije    za poboljšanje  seizmičke  izolacije  i  absorpcije  seizmičke  energije  sa posebnim osvrtom na drumske  mostove", IV  kongres  Saveza  društava  za seizmičko građevinarstvo Jugoslavije, Cavtat, 1986., str. 317-324. 

  23. S. Zdravković: "Elementi   za   kontrolisano   ponašanje objekata  za  vreme  zemljotresa", I   kongres   Društava   građevinskih konstruktera Srbije, Vrnjačka Banja, 1986., str. 317-324.

  24. S. Zdravković:   "Obezbeđenje   zgrada   od   seizmičkih razaranja", V  Naučni  skup-Čovek  i  radna  sredina,   FZRN,   Niš, 1986., str. 17-26.

  25. S. Zdravković: "Uticaj vetra na zgrade", V Naučni  skup - Čovek i radna sredina, FZNR, Niš, 1986., str. 141-150.

  26. M .Milićević,  S. Zdravković: "Uticaj  krutosti  veza  na veličinu  kritičnog  opterećenja i promenu   naprezanja   u   linijskim sistemima", Savetovanje o novoj tehničkoj  regulativi  u  građevinarstvu, DGKM, 1986, Skoplje, broj str. D.1.-D.8.

  27. S. Zdravković: "Približno određivanje parametara kritičnog opterećenja za konzolni nosač". XVII Jugoslovenski  kongres  teorijske  i primenjene mehanike, Zadar, 1986., str. 19-24.

  28. M. Čaušević, S. Zdravković: "Proračun  seizmičkih  sila  za objekte  niže  spratnosti  tipa  'van  kategorije'  prema  Jugoslovenskim propisima primenom  spektralne  teorije".  VIII  Kongres  SDGKJ,  Cavtat, 1987., str. 101-108. 

  29. S. Zdravković:  "Postupak   za   približno   određivanje parametara kritičnog opterećenja za konzolni nosač", VIII Kongres SDGKJ, Cavtat, 1987., str. 235-240.

  30. S. Zdravković: "Nekonvencionalni metodi zaštite objkata od dejstva zemljotresa", JDM 18.Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Vrnjačka Banja, 1988., str. 153-156. 

  31. S. Zdravković:  Razlozi  različitog   oštećenja   sličnih objekata na istoj lokaciji za vreme zemljotresa". Simpozijum  '89,  april 1989., Dubrovnik, SDGKJ, str. 494-499. 

  32. S. Zdravković: "Proračun vitkih elemenata prema  graničnoj nosivosti".  Savetovanje-Beton, komponente  betona  i  granična stanja betonskih konstrukcija, Niš, 1989. ,Građevinski fakultet, str. 260-272.

  33. S.Zdravković: "Proračun nosivih  konstrukcija  zahvaćenih požarom po teoriji drugog  reda  primenom  metode  deformacije".  Društvo Građevinskih  konstruktera  Srbije,  Simpozijum   '89,   Oktobar   1989., Aranđelovac, str. 216-236.

  34. S. Zdravković: "Nekonvencionalni metodi zaštite mostovskih konstrukcija izloženih dejstvu  jakih  zemljotresa", Savez  društava  za seizmičko građevinarstvo  Jugoslavije,  V  kongres,  Bled,  april  1990., str. 283-288.

  35. S. Zdravković: "Analogija   između    električnih i akustično-mehaničkih prenosnih sistema", Stručno-naučni skup - Toplotna i zvučna zaštita  zgrada,  maj  1990.,  Građevinski  fakultet  u Nišu, str. 155-164.

  36. S. Zdravković: "Mogućnost  zaštite  konstrukcija  drumskih mostova na dejstvo jakih zemljotresa", 19. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Ohrid, maj 1990., str. 207-212.

  37. S. Zdravković: "Drvo i  drvene  konstrukcije  u  seizmičkom građevinarstvu". SDGKJ, IX Kongres, Cavtat, 1991., str. 263-268.

  38.  M. Milićević, S. Zdravković: Određivanje dužine izvijanja i kritičnog opterećenja za konstrukcije  sa  elastičnim  vezama  štapova  u čvorovima". SDGKJ, IX Kongres, Cavtat, 1991., str. 69-74. 

  39. S. Zdravković: "Određivanje   sopstvenih   frekvencija pravougaone  ploče  na  osnovu  dijagrama", IV  Simpozijum  teorijske  i primenjene mehanike SDM Makedonije, Ohrid, 1991., str. 191-196.

  40. S. Zdravković, V. Savić: "Određivanje tačnih i približnih svojstvenih  frekvencija kružnih ploča", IV  Simpozijum  teorijske i primenjene mehanike SDM Makedonije, Ohrid, 1991., str. 185-190.

  41. S. Zdravković: "Zaštita objekata  od  vibracija  izazvanih pomeranjem tla za  vreme  zemljotresa", XIII  Jugoslovensko  savetovanje zaštite od buke i vibracija u životnoj  i  radnoj  sredini - FZNR,  Niš, 1991., str. 153-164

  42. S. Zdravković,  B. Kostadinov: "Structure   respons   to stochastic nature of  earthquake", Yugoslav  Conference  on  Nonlinear Deterministic  and  Stochastic  Processes in Dynamical Systems with Applications (YCNP Niš ‘91), Avgust 1991., Niš, Yugoslavia, str. 46. 

  43. S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: "Behaviour  of eccentrically braced frames subjected to  earthquake  loading".  Yugoslav Conference  on  Nonlinear  Deterministic  and  Stochastic  Processes   in Dynamical Systems  with  Applications (YCNP Niš ‘91),  Avgust  1991.,  Niš,  Yugoslavia, str. 50.

  44. S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: "Značaj i uloga centričnih i ekscentričnih dijagonala kod objekata opterećenih seizmičkim uticajima".  II  Kongres  društva   građevinskih   konstruktera   Srbije, Aranđelovac, 1992., str. 38-43. 

  45. M. Milićević, S. Zdravković:  "Značaj  i  uloga  elastičnih veza  štapova  u  čvorovima  kod  statičkog, dinamičkog i proračuna stabilnosti konstrukcija", II Kongres društva  građevinskih  konstruktera Srbije, Aranđelovac, 1992., str. 82-87.   

  46. S. Zdravković: "Proračun drvenih konstrukcija  opterećenih seizmičkim  uticajima", II  Kongres  društva  građevinskih  konstruktera Srbije, Aranđelovac, 1992., str. 149-154.

  47. S. Zdravković: "Pomeranje tla pri dejstvu zemljotresa kao specijalni slučaj opterećenja konstrukcija", 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 19-21. VIII 1993, Kragujevac, str. 208-211. 

  48. M. Milićević, S. Zdravković: "Uticaj i značaj polukrutih veza pri proračunu konstrukcija", 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 19-21. VIII 1993, Kragujevac, str. 212-215.

  49. V. Savić, S. Zdravković, G. Topličić-Čurćić, D. Mihajlović: "Određivanje tačnih i približnih svojstvenih frekvencija pravougaonih ploča", 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 19-21. VIII 1993, Kragujevac, str. 104-107.

  50. S. Zdravković, B. Kostadinov, D. Zlatkov,  Ž. Mitić, V. Dimitrov:  “Uticaj krutosti veza na statički i dinamički proračun armirano - betonskih tavanica”, VI Naučni skup INDIS '94, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad -Institut industrijske gradnje,1994., str. 27-34.

  51. M.Milićević, S. Zdravković. D. Mitić, J. Vasić: “Statički i dinamički proračun konstrukcija sa polukrutim vezama nosećih elemenata”, VI Naučni skup INDIS '94, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad-Institut industrijske gradnje,1994., str. 19-26.

  52. S. Zdravković, G. Jovanović: “Aktualni problemi adaptacije i rekonstrukcije stambenih zgrada u seizmičkim podrućjima”, Prvi naučni skup "Unaprđ|enje stanovanja '94", Arhitektonski fakultet, Beograd, 1994, str. 324-331.                                     

  53. G. Jovanović, S. Zdravković, B. Turnšek: “Uticajni faktori na formulaciju stana u kontekstu sklopa tipskog stana”, Prvi naučni skup "Unapređenje stanovanja '94", Arhitektonski fakultet, Beograd, 1994, str. 387-392.

  54. S. Zdravković, B. Kostadinov, S. Zlatkov: “Savijanje ploča sa elastično uklještenim stranama”, XXI Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Niš, 1995., str. 257-280.

  55. M. Milićević, S. Zdravković, D. Zlatkov: “Matrična analiza sistema sa polukrutim vezama štapova u čvorovima”, XXI Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Niš, 1995., str. 265-268.

  56. S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Stabilnost višespratnih stambenih zgrada za vreme zemljotresa”, Naučni skup “Unapređenje i dalji razvoj stanovanja u višespratnim stambenim zgradama u uslovima različitih vlasničkih odnosa i tržišta”, Građevinski fakultet Niš, Niš, 1995., str. 481-488.

  57. M. Milićević, R. Folić, S. Zdravković, D. Zlatkov: “Posebna pravila za drvene zgrade i spregnute konstrukcije beton-čelik”, Drugo jugoslovensko savetovanje Evrokodovi i jugoslovensko građevinsko konstrukterstvo, pos. izlag. EC5-EC8, jun 1997., Beograd, 1997., str. 165-180.

  58. S. Zdravković, M. Milićević, D. Zlatkov, B. Kostadinov: “Istraživanje sistema sa polukrutim vezama u svetu danas”, Zbornik radova XXII jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, jun 1997., Vrnjačka Banja, 1997., str. 441-446.

  59. M. Milićević, S. Zdravković, P. Dančević, B. Kostadinov, D. Zlatkov: “Donja granična nosivost transverzalno opterećenih umereno debelih ploča”, Zbornik radova XXII jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, jun 1997., Vrnjačka Banja, 1997., str. 81-85. ZC.59.

  60. S. Zdravković, D. Zlatkov: “Oštećenja i rušenja mostova za vreme zemljotresa i njihova sanacija”, Jugoslovenski skup-stanje i sanacija mostova na putevima u SR Jugoslaviji, jun 1997., Novi Sad, 1997.

  61. S. Zdravković, T. Igić, M. Zlatanović: “Specifičnost i rizik upravljanja projektom pri izradi stambenih objekata za tržište”, Zbornik radova Drugog naučnog skupa-Spratne zgrade sa stanovima za tržište-planiranje, projektovanje i građenje, Niš, 1997., str. 187-194.

  62. S. Zdravković, B. Popović, B. Kostadinov, D. Zlatkov: “Seizmički rizik pri projektovanju vodovoda i kanalizacije”, XII jugoslovenski naučni skup- Rizik tehnoloških sistema i životna sredina RISK 97, Niš, FZNR, oktobar 1997., str. 51-54. • Tehnička rešenja:  Ново решење лежишта са елементима за сеизмичку изолацију и апсорпцију сеизмичке енергије са посебном применом на друмске мостове, верификовано на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, 2010.   (М85)   

Poslednji put izmenjeno utorak, 04 maj 2021 18:06