Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.11.2013.

Verka Prolović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.09.1950.
 • Mesto rođenja: Baroševac, opština Lazarevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Saobraćajno-konstruktorski
 • Godina diplomiranja: 1975
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић, Ријад Шишић: Punching shear strength of column footings in actual design codes and their experimental investigation, International conference "Innovation as a Function of Engineering Development". Organizer: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, November 25-26, 2011, Niš, Serbia, ISBN 978-86-80295-97-8, pp.39-58


  2. В. Проловић, З. Бонић: Компаративна анализа резултата теоријских и експерименталних истраживања понашања темеља ковачких чекића, Theretical and Experimental research of elasto-plastic behaviour of engineering structures, Monograph, Univesity of Nis, 2006, ISBN 86-80295-71-X,pр. 253-260  3. Растислав Ђорђевић, Верка Проловић, Милан Максимовић, Милош Лазовић,Мирјана Вукићевић:  ЕC 7: Пројектовање и прорачун геотехничких конструкција,  Грађевински факултет Универзитета у Београду,1997 ,ISBN 86-80049-55-7 ,стр.124


   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1. Zoran Bonic, Nebojsa Davidovic, Verka Prolovic, Dragan Lukic, Todor Vacev: Experimental Investigation of Punching Shear Failure of  Column FootingsTTEM journal Tecnics Technologies Education Management, Vol. 7, No.4, 11/12.2012. , ISBN 1840-1503, pp.1499-1507


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Верка Проловић, Новак Спасојевић, Бисерка Марковић:


  Contribution to calculation of foundations of mounting   reinforced concrete columns,  Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 1 No 3, 1996. pp. 337-347  2. Верка Проловић, Зоран Бонић: The Calculation of Foundation Girders on Equivalent Elastic Semi-Space, Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering,  Vol. 2 No 1, 1999, ISSN0354-4605, pp. 61-66  3. Верка Проловић, Зоран Бонић, Срђан Живковић:  Dependence of the basic dynamic parameters on the disturbing force of the impact impulse type with different forms    Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 3 No 1, 2004, ISSN0354-4605, pp. 23-32  4. Верка Проловић, Зоран Бонић: Finite difference method application in design of foundation girder of variable cross-section loaded on ends,  Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol.  No 1, 2008, стр. 179-185, ISSN0354-4605, Ниш 2008, DOI: 10.2298/FUACE0802179P  5. Зоран Бонић, Верка Проловић, Биљана Младеновић: Mathematical modeling of materially nonlinear problems  in structural analyses ( part I – theoretical fundamentals),  Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 8 No 1, 2010, ISSN0354-4605, стр. 67-78, DOI: 10.2298/FUACE1001067B  6. Зоран Бонић, Тодор Вацев, Верка Проловић, Марина Мијалковић, Петар Данчевић: Mathematical modeling of materially nonlinear problems in structural analyses (part  II – application in contemporary software), Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 8 No 2, 2010, ISSN0354-4605, стр. 201-210, DOI: 10.2298/FUACE1002201B  7. Nebojša Davidović, Verka Prolović, Dragoslav Stojić: Modeling of soil parameters spatial uncertainty by geostatistics Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 8 No 1, 2010, ISSN0354-4605, стр.111-118, DOI: 10.2298/FUACE1001111D  8. Небојша Давидовић, Зоран Бонић, Верка Проловић, Биљана Младеновић, Драгослав Стојић: A comparative theoretical experimental analysis of settlements of shallow foundations on granular soil, Facta Univeritatis, Univerzitet u Nišu, Series Arcitecture and Civil engineering, Vol. 8 No 2, 2010, ISSN0354-4605, стр. 135-143, DOI: 10.2298/FUACE1002135D  9. Nebojsa Davidovic, Zoran Bonic, Verka Prolovic: WASTE GLASS AS ADDITIVE TO CLAYEY MATERIAL IN SUBGRADE AND EMBANKMENT OF ROAD PAVEMENT, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 10, No. 2, pp. 215-222, 2012


  10. Верка Проловић: Прорачун високо постављених стопа услед деформације шипова и слегања тла, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр.2, Ниш 1981. године, стр.59-68.  11. Верка Проловић: Диференцијалне једначине кретања за динамички систем "машина-темељ" који је ослоњен на еластични слој Власова, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр. 10/11, Ниш 1989/90. године   стр.37-45.


  12. Верка Проловић: Теоријска и експериментална истраживања понашања темеља ковачких чекића, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр. 15/16, Ниш 1994/95. године, стр. 269-276.   


  13. Новак Спасојевић, Верка Проловић, Бисерка Марковић: Анализа статичких утицаја у зидовима чашице темеља, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр. 17, Ниш 1996.године, стр. 137-146  14. Верка Проловић, Зоран Бонић, Вељко Николић: Садржај  Еврокода 7 у делу који третира геотехничка истраживања, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр.17, Ниш 1996, ISSN 0350-8587, стр. 91-96  15. Верка Проловић, Новак Спасојевић, Зоран Бонић: Утицај расподеле коефицијента реакције тла на понашање дугих попречно оптерећених шипова, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу бр.18, Ниш 1997, ISSN 0350-8587, стр.1-9  16. Верка Проловић,  Зоран Бонић: Модалитети прорачуна темељних носача у зависности од њихове крутости,       Зборник радова Грађевинско-архитектонског  факултета у Нишу бр.19, Ниш 2003, ISSN 0350-8587, cтр. 217-225  17. Верка Проловић, Зоран Бонић: Плитко темељење објеката према Еврокоду 7, Зборник радова Грађевинско-архитектонског  факултета у Нишу бр.20, 2004, ISSN 0350-8587, стр. 55-62  18. Верка Проловић, Зоран Бонић, Тодор Вацев: Моделирање везе монтажних армиранобетонских стубова  и њихових темеља остварене  укљештењем,  Зборник радова Грађевинско-архитектонског  факултета у Нишу бр.21, 2006, ISSN 0350-8587,  стр. 89-102
  19. Верка Проловић, Мирољуб Самардаковић, Зоран Бонић, Небојша Давидовић, Елефтерија Златановић, Ива Деспотовић: Анализа геотехничких услова темељења и метода прорачуна темељних конструкција новоизграђених мостова на подручју града Ниша, Изградња LXII број 1-2, 2008, ISSN 0350-5421, стр. 29-38.  20. Верка Проловић, Зоран Бонић: Носивост  на   смицање од пробијања плитких темеља у домаћој и страној регулативи, Зборник радова Грађевинско-архитектонског  факултета у Нишу бр.24, 2008, ISSN 0350-8587, стр. 93-103


  21.Zоран Бонић, Верка Проловић, Дарко Живковић, Ксенија Јанковић: Деградација бетона и арматуре армиранобетонских темеља са предлогом превентивних мера заштите обухваћених стручном регулативом, Зборник радова Грађевинско-архитектонског  факултета у Нишу бр.24, 2009, ISSN 0350-8587, стр. 67-78


  22. Тодор Вацев, Верка Проловић, Зоран Бонић, Тома Кајгановић: Конструисање и прорачун челичног рама за испитивање плитких темеља на деформабилној подлози, Зборник радова Грађевинско-архитектонсог  факултета у Нишу бр.24, 2009, ISSN 0350-8587, стр. 79-88


  23. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић, Дејан Коблишка: Контрола на пробијање плитких армиранобетонских темеља у стручној регулативи и условима експерименталног испитивања, Зборник радова Грађевинско-архитектон.  факултета у Нишу бр.25, 2010, ISSN 0350-8587, стр. 25-32


  24. Небојша Давидовић, Зоран Бонић, Верка Проловић, Дејан Коблишка: Поређење метода прорачуна слегања плитких темеља на крупнозрном тлу на основу теоријско-експерименталне анализе, Зборник радова Грађевинско-архитектон.  факултета у Нишу бр.25, 2010, ISSN 0350-8587, стр. 49-56


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Верка Проловић, Зоран Бонић:


  The Calculation of Foundation Girders on Equivalent Elastic Semi-Space, The Fifth Yugoslav Symposium on Nonlinear Mechanics, section Interdisciplinary  and Multidisciplinary problems, Ниш, Jугославиjа,  оkтобaр 2-5, 2000.  2. Верка Проловић, Зоран Бонић, Тодор Вацев: Comparative analysis of behaviour of transversely loaded piles treated by classical methods and by finite element method, INDIS 2006 - 10th National and 4th International scientific meeting, Нови Сад, 22-24.11. 2006, ISBN 86-7892-016-5, pp. 485-494.


  3. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић, Тодор Вацев: Fundamental concept of preparation of experimental tests of shallow reinforced concrete foundations behavior at punchin, INDIS 2009-11th National and 5th International scientific meeting, Нови Сад, новембар 2009, ISBN 978-86-7892-221-3, pр.89-94  4. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић


  Organization of experimental tests of punching shear of reinforced concrete foundation footing, 3rd International conference GNP 2010 Civil engineering – science and practice ”, Зборник радова, књига I, Жабљак 15-19.02. 2010, ISBN 978-86-82707-18-9, pр. 3-8


  5. Верка Проловић, Зоран Бонић, Елефтерија Златановић: Calculation of  long and wide piles, 3rd International conference GNP 2010 Civil engineering – science and practice ”, Зборник радова, књига II, Жабљак 15-19.02.2010, ISBN 978-86-82707-19-6, pр. 1587-1592  6. Верка Проловић, Зоран Бонић, Марија Спасојевић-Шурдиловић: Presentation of  contemporary  designs: foundations of newly built bridges in the Niš area, 3rd International conference GNP 2010 Civil engineering – science and practice ”, Зборник радова, књига I, Жабљак 15-19.02. 2010, ISBN 978-86-82707-18-9, pр. 389-394


  7. Небојша Давидовић, Верка Проловић, Зоран Бонић: New   approaches  in  estimating  settlements  of  shallow foundations on  granular soils, 3rd International conference GNP 2010 Civil engineering – science and practice ”, Зборник радова, књига II, Жабљак 15-19.02. 2010, ISBN 978-86-82707-19-6, pр. 1515-1520


  8. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић: Punching shear capacity of reinforced concrete footings in design codes and experimental research conditions, 10th International multidisciplinary Scientific GeoConference -  SGEM2010, Academy of science of Bulgaria, Czech republic, Iran, Latvia, Poland, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraina, Albena, Bulgaria, 20.06. – 26.06.2010, ISBN 10: 954-91818-1-2, pp. 265-272


  9. Небојша Давидовић, Зоран Бонић, Верка Проловић: Analysis of the influence of the adopted values of soil parameters and applied calculation methods on the calculated settlement of shallow foundations on coarse soil, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2011, Albena, Bulgaria, 2025.06 2011, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM/2011, pp.363-370
  10. Небојша Давидовић, Зоран Бонић, Верка Проловић


  Critical angle of repose of uncompacted separated river gravel 16/32mm,   International conference "Innovation as a Function of Engineering Development". Organizer: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, November 25-26, 2011, Niš, Serbia, ISBN 978-86-80295-98-5, pp.85-90


  11. J. Savić, Z. Bonić, V. Prolović:


  MODERN TECHNOLOGIES OF FOUNDATION REMEDIATION IN THE PROCESS OF BUILDING REVITALIZATION, 2nd International Scientific Meeting: STATE AND TRENDS OF CIVIL ENGINEERING – GTZ 2012 and 2nd Conference GEO-EXPO 2012, Tuzla, 7 - 9 juni/ June 2012., ISBN 978-9958-628-16-0, COBISS.BH-ID 19584518, pp.615-622  12. N. Davidović, Z. Bonić, V. Prolović, M. S. Šurdulović: POSSIBILITY OF USING CLAY MATERIAL WITH THE ADDITION OF WASTE GLASS FOR INCORPORATION INTO THE SUB-BASE LAYERS OF ROAD PAVEMENT 2nd International Scientific Meeting: STATE AND TRENDS OF CIVIL ENGINEERING – GTZ 2012 and 2nd Conference GEO-EXPO 2012, Tuzla, 7 - 9 juni/ June 2012., ISBN 978-9958-628-16-0, COBISS.BH-ID 19584518, pp. 983-990


  13. J. Papić, Lj. Dimitrievski, V. Prolović: VERIFICATION OF SELECTED DESIGN APPROACH AND PARTIAL FACTORS FOR SLOPE  STABILITY ANALYSIS ACCORDING TO EC7, 2nd International Scientific Meeting: STATE AND TRENDS OF CIVIL ENGINEERING – GTZ 2012 and 2nd Conference GEO-EXPO 2012, Tuzla, 7 - 9 juni/ June 2012., ISBN 978-9958-628-16-0, COBISS.BH-ID 19584518, pp.  607-614
  14. M. Spasojević Šurdulović, V. Prolović, N. Davidović: DESIGN SPECIFICITIES OF THE NEW BRIDGE OVER THE RIVER RAŠKA IN NOVI PAZAR, 2nd International Scientific Meeting: STATE AND TRENDS OF CIVIL ENGINEERING – GTZ 2012 and 2nd Conference GEO-EXPO 2012, Tuzla, 7 - 9 juni/ June 2012., ISBN 978-9958-628-16-0, COBISS.BH-ID 19584518, pp.  451-456


  15. Marija Spasojević-Šurdilović, Ana Spasojević, Verka Prolović, Zoran Bonić, Nebojša Davidović: DETERMINATION OF TENSION FORCES IN BRIDGE STAY CABLE DURING SUCCESIVE STRAND STRESSING, GNP 2012 - 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL ENGINEERING - SCIENCE AND PRACTICE, ŽABLJAK, 20-24 FEBRUARY 2012, FACULTY OF CIVIL ENGINNERING IN PODGORICA, MONTENEGRO, ISBN 978-86-82707-21-9, COBISS.CG-ID 19893008, pp. 321-328
  16. Nebojša Davidović, Zoran Bonić, Verka Prolović, Marija Spasojević-Šurdilović: ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING SEPARATED RIVER GRAVEL 16/32MM FOR THE CONSTRUCTION OF REGIONAL SANITARY LANDFILL "GIGOŠ" NEAR JAGODINA, GNP 2012 - 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL ENGINEERING - SCIENCE AND PRACTICE, ŽABLJAK, 20-24 FEBRUARY 2012, FACULTY OF CIVIL ENGINNERING IN PODGORICA, MONTENEGRO, ISBN 978-86-82707-21-9, COBISS.CG-ID 19893008, pp. 1977-1984


  17. Jovan Br. Papić, Ljupčo Dimitrievski, Verka Prolović ODGOVARAJUĆI PRISTUP I PARCIJALNI FAKTORI ZA ANALIZU STABILNOSTI KOSINA PO EVROKODU 7,  GNP 2012 - 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL ENGINEERING - SCIENCE AND PRACTICE, ŽABLJAK, 20-24 FEBRUARY 2012, FACULTY OF CIVIL ENGINNERING IN PODGORICA, MONTENEGRO, ISBN 978-86-82707-21-9, COBISS.CG-ID 19893008, pp. 1333-1340


  18. Kobliška Dejan, Bonić Zoran, Prolović Verka: STATNAMIC LOAD TESTING, Phidac 2012, IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES IN THE FIELDS OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Nis, 27 - 28 September 2012, UNIVERSITY OF NIS, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, ISBN 978-86-88601-05-4, COBISS.SR-ID 193543948, pp. 319-324


  19. Jovan Br. Papić, Ljupčo Dimitrievski, Verka Prolović: VALUE OF PARTIAL FACTORS FOR EC7 SLOPE STABILITY ANALYSIS: SOLVED „MYSTERY“, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28–30june 2012, Near East University, Nicosia, North Cyprus, pp.193-198


  20. Slavko Zdravković, Verka Prolović, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović, Nikola Romić:  INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF A FULL SCALE STRUCTURE UNDER DYNAMIC LOAD INCLUDING INTERACTION SOIL-FOUNDATION, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Albena, Bulgaria, June 17-23, 2012. Conference Proceedings/ ISSN 1314-2704, 2012, Vol. 2, 585 - 592 pp.


  21. Nebojša Davidović, Verka Prolović, Dragan Lukić: CONSIDERATION OF VARIABILITY OF SOIL PARAMETERS IN PROBABILISTIC SOIL MODELING, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Albena, Bulgaria, June 17-23, 2012. Conference Proceedings/ ISSN 1314-2704, 2012, Vol. 2, 39 - 46 pp


  22. Zoran Bonić, Verka Prolović,  Nebojša Davidović, Никола Ромић, Marija Spasojević-Šurdilović:  INFLUENCE OF STRAINS IN REINFORCEMENT AND CONCRETE ON THE BEARING CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE COLUMN FOOTINGS, iNDiS 2012, PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION AND RENEWAL IN THE CIVIL ЕNGINEERING, Novi Sad, Srbija, ISBN 978-86-80295-98-5, pp.37-44, 2012


   


  23. Z. Bonić, N. Davidović, V. Prolović, N. Romić, J. Savić: Application of betonblok prefabricated elements in construction of retaining walls,  Drustvo za Geotehniku u Bosni i Hercegovini, Godišnji naučno-stručni skup GEO-EXPO 2013, 31.05-02.06.2013. Jahorina, pp.227-234.

  24. Nikola Romic, SlavkoZdravković, VerkaProlović, BiljanaMladenović, Aleksandar Sutanovac: WAVE PROPAGATION THROUGH THE GROUND DURING AN EARTHQUAKE,  13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2013


  Sofija, 6-7 June, 2013, pp.VI-90-95, ISSN 1314-071X

  25. PredragPetronijević, SlavkoZdravković, VerkaProlović, DraganZlatkov,BiljanaMladenović: LIMIT STATES AND REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL


  BEHAVIOR ACCORDING TO EUROCODE, 13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2013 Sofija, 6-7 June, 2013,pp.II-287-291), ISSN 1314-071X 


  26. NebojšaDavidović, ZoranBonić, VerkaProlović:  GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR THE FOUNDATION OF THE „SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK“BUILDING IN NIŠ, FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCEGEOTECHNICS IN CIVIL ENGINEERING CONFERENCE PROCEEDINGS, Sokobanja, 29. - 31. oktobar 2013., pp.371-37, ISBN 978-86-88897-04-4


   


   
   


   


   


   


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1. Верка Проловић: Прорачун готових армиранобетонских шипова по методи деформација са освртом на добијене резултате при практичном прорачуну, VI Конгрес југословенског друштва грађевинских конструктера, Блед 1978, стр. 253-267  2. Верка Проловић: Примена виброизолације код темељења ковачких чекића, IV Научни скуп "Човек и радна средина", Факултет заштите на раду Ниш, Ниш 1985. године  стр. 427-434.  3.Верка Проловић: Анализа осциловања темеља ковачких чекићана еластичној подлози, Конгрес грађевинских конструктера Србије, Аранђеловац 1992. године стр.194-199, књига2  4. Верка Проловић, Љубодраг Ђорђевић, Срђан Милошевић: Темељ машине у динамичком систему "машина-темељ-подлога" Први међународни научни скуп "Тешка машиноградња-ТМ 93", Крушевац-Врњачка бања1993. године, стр. 449-454, књига 3  5. Верка Проловић: Основни параметри који утичу на величину придружене масе тла маси динамички   оптерећених темеља XXI Југословенски конгрес теоријске и примењене механике ЈУМЕХ Ниш 95, Механика чврстог деформабилног тела стр. 342-347, Машински факултет Ниш, 1995. године  6. Љубодраг Ђорђевић, Верка Проловић, Предраг Поповић, К. Satelmeir: Истраживање утицаја пригушења на понашање осцилаторних система, XXI Југословенски конгрес теоријске и примењене механике ЈУМЕХ Ниш 95, Интердисциплинарни и мултидисциплинарни проблеми (Д),стр.69-72, Машински факултет Ниш, 1995. године.  7. Љубодраг Ђорђевић, Предраг Поповић, К. Satelmeir, Верка Проловић:  Виброизолација чекића ударног дејства, XV Југословенска и III Међународна конференција, Бука и вибрације у животној и радној средини, Факултет заштите на раду Ниш, Ниш , 1995. године  8. Љубодраг Ђорђевић, Предраг Поповић, К. Саттелмеир , Верка Проловић, Љубомир Богданов: Проблеми темеља машина у процесима обраде делова са граничним режимима обраде, Међународна научна конференција "Тешка машиноградња ТМ-96", стр.177-182 (поглавље 4), Краљево 1996. године.  9. Верка Проловић, Зоран Бонић: Геотехничка истрживања као подлога за геотехничке прорачуне према Еврокоду 7, Друго југословенско саветовање "Еврокодови и југословенско грађевинско конструктерство, "Еврокодови EC5-EC8, стр.79-84, Грађевински факултет Београд, Југословенско друштво грађевинских конструктера, Савезни завод за стандардизацију, Београд 1997.


  10. Бисека Марковић, Верка Проловић, Зоран Бонић: Моделирање спојева темеља монтажних стубова за различите услове ослањања, ИНДИС '97 - Индустрализација грађевинарства-планирање, пројектовање, грађење. Седми  југословенски  и  први  међународни  скуп, Нови Сад, 12- 14 новембар 1997, стр. 275-282  11. Новак Спасојевић, Верка Проловић, Зоран Бонић: Анализа поречно оптерећених шипова уз одговарајуће моделирање система шип-тло   10. Конгрес Југословенског друштва грађевинских конструктера, 8-10 јун 1998, Врњачка  бања, Т-52, стр. 307-312  12. Верка Проловић, Зоран Бонић: Примена еквивалентних еластичних константи при прорачуну темељних носача , ИНДИС 2000 - Индустријско грађење-планирање, пројектовање, грађење. Осми  југословенски и други међународни научни скуп, Нови Сад, 22-24 новембар 2000, стр. 275- 282  13. Верка Проловић, Зоран Бонић, Срђан Живковић: Анализа утицаја форме ударног импулсног оптерећења на динамички одговор темељне конструкције, 22 Конгрес југословенског друштва за испитивања и истраживање материјала и конструкција, Нишка Бања 2002, Зборник радова, стр.165-170


  14. Верка Проловић, Зоран Бонић, Срђан Живковић: Поступак формирања матричне једначине темељног носача променљивог попречног пресека произвољно оптерећеног на његовим крајевима,  22 Конгрес југословенског друштва за испитивања и истраживање материјала и конструкција, Нишка Бања 2002, Зборник радова, стр.143-148


  15. Верка Проловић, Новак Спасојевић, Зоран Бонић: Темељи монтажних армиранобетонских стубова са аспекта њиховог правилног конструисања и прорачуна ,  ИНДИС 2003 - Девети  југословенски и трећи међународни научни скуп, Нови Сад,  новембар 2003, стр. 393-402                                  16. Верка Проловић, Зоран Бонић, Тодор Вацев: Упоредна напонско-деформацијска анализа темеља монтажних армиранобетонских стубова третираних класичним методама и методом коначних елемената, Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са научно-стручног саветовања, Копаоник, 24-27.10. 2005, ISBN 86-904089, стр. 351-358  17. Верка Проловић, Зоран Бонић: Анализа понашања попречно оптерећених шипова у систему шип-тло,  Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са научно-стручног саветовања, Копаоник, 24-27.10. 2005,  ISBN 86-904089,стр. 343-350  18. Верка Проловић, Зоран Бонић: Геотехнички услови темељења димњака за одвод отпадних гасова у оквиру фабрике “Кнауф инсулатион“ (Вунизол) у Сурдулици, Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са другог научно-стручног саветовања, Соко бања, 30.10. 02.11. 2007, ISBN 978-86-904089-4-8, стр. 343-350
  19. Верка Проловић, Зоран Бонић, Срђан Живковић:  Динамички систем “темељ - подлога” под утицајем ударног импулсног оптерећења различите форме,  Други интернационални научно-стручни скуп “Грађевинарство – наука и пракса”, ГНП 2008, Жабљак 2008, Зборник радова, стр. 121-126  20. Зоран Бонић, Верка Проловић, Дарко Живковић, Ксенија Јанковић: Технички услови у погледу квалитета материјала плитких темеља према ЕН и БАБ87, VI научно стручно саветовање “Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља”, Дивчибаре, 19.05. – 21.05.2009, ISBN978-86-0.5904089-6-2, стр.547-552  21. Верка Проловић, Милан Глигоријевић, Зоран Бонић, Ненад Нерић: Оцена стања и предлог мера санације за мостове  на локалним путевима општине Краљево, VI научно стручно саветовање “Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља”, Дивчибаре, 19.05. – 21.05.2009, ISBN978-86-904089-6-2, стр.111-116  22. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић, Елефтерија Златановић: Садржај програма и проблеми у реализацији припремне фазе експерименталног испитивања плитких армиранобетонских темеља при пробијању, Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са трећег научно-стручног саветовања, Златибор, 20-23 октобар 2009, ISBN 978-86-904089-7-9, стр. 103-108  23. Небојша Давидовић, Верка Проловић, Зоран Бонић: Геотехнички услови при експерименталном испитивању темеља самаца на опитној локацији „Нискоградња“ а.д. у Нишу, Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са трећег научно-стручног саветовања, Златибор, 20-23 октобар 2009, ISBN 978-86-904089-7-9, стр. 109-11  24. Зоран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић: Контрола на пробијање плитких армиранобетонских темеља у стручној регулативи и усковима експерименталног испитивања, ТЕИК 2010 - Први национални симпозијум са међународним учешћем,  Зборник радова,  књига II, Ниш 18.03-19.03. 2010, ISBN 978-86-80295-86-2, стр.Д-81— Д-90  25. Небојша Давидовић, Верка Проловић, Зоран Бонић: Геотехнички аспекти реализације програма експерименталног испитивања интеракције плитких АБ темеља и тла, ТЕИК 2010 - Први национални симпозијум са међународним учешћем,  Зборник радова,  књига II, Ниш 18.03-19.03. 2010, ISBN 978-86-80295-86-2, стр.Д-91— Д-100  26. Зoран Бонић, Верка Проловић, Небојша Давидовић: Theoretical and experimental aspects of reinforced concrete footings punching shear control,  The 3rd  Symposium of Macedonian association for geotechnics, Macedonian Association for Geotechnics and Faculty of Civil Engineering, Скопје, Струга 24.06. – 26.06.2010, ISBN 978-608-4510-06-2, pp. 127-134  27. Верка Проловић, Зоран Бонић, Небојша Давидовић, Никола Ромић: Анализа узрока настанка клизишта на локацији пиварски парк у Крагујевцу и предлог мера санације,  Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са четвртог научно-стручног саветовања, Златибор, 01-03. 11. 2011, ISBN 978-86-88897-00-6, стр. 335-342  28. Јован Папић, Љупчо Димитриевски, Верка Проловић:  Ко се боји Еврокода 7 још? , Геотехнички аспекти грађевинарства, Зборник радова са четвртог научно-стручног саветовања, Златибор, 01-03. 11. 2011, ISBN 978-86-88897-00-6, стр. 9-16


  29.  Zoran Bonić, Verka Prolović,Dragan Lukić, Nebojša Davidović, Marija Spasojević-Šurdilović: Eksperimentalna i teorijska analiza probijanja temelja samaca oslonjenih na deformabilnu podlogu, SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2013, Andrevlje, 23-24 maj 2013., Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, ISBN 978-86-7892-475-0, COBSIS. SR-ID 278759431, pp. 171-182


   


   


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 05 decembar 2013 20:09