Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 28.11.2013.

Danijela Milanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.5.1977.
 • Mesto rođenja: Loznica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Arhitektura
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Bogdanović V., Milanović D.: ”Design of the Vapor Diffusion Characteristics of the Exterior Facing of the Façade Thermal Insulation Systems”, Facta Universitatis, Series: Architecture and Engineering Vol.2, No 5,University of Niš, Niš, 2003.,ISSN 0354 – 4605, UDC 699.86.(045)=20, pp. 349-356; (M24)


  2. Bogdanović V., Milanović D.: ”Primena fasadnih termoizolacionih sistema kod energetskih revitalizacija zgrada”, Zbornik radova Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta, Univerzitet u Niš, No 20,2004.,UDC 692.23:6:699.8+697 (045), str. 47-54; (M52)


  3. Bogdanović V., Vasov M., Zlatkov D., Bogdanović-Protić I., Milanović D.: “Prikaz idejnog rešenja – projekta za izgradnju lamele Studentskog centra Niš na Gradskom polju”, Nauka+Praksa, časopis Instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, br.10, 2008., ISSN 1451-8341, str. 23-29; (M52)


  4. Milanović D.: “Arhitektura oblakodera u kontekstu savremenih ”vetrenjača””,, časopis Nauka + Praksa, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, No12.2, Niš,2009., str. 21-24; (M52)


  5. Vasilevska Lj., Milojković A., Nikolić M., Milanović D.: „Idejno programsko rešenje rekonstrukcije Doma vojske u Nišu“, Nauka+Praksa, časopis Instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, br. 16, 2013, ISSN 1451-8341, str. 21-28. (M52)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Bogdanović V., Vasov M., Kostić D., Milanović D.: „Teaching Architectural Constructions and Structures, Publication REFORMAE, Reforming Architectural Education in the CARDS Countries, project TEMPUS SCM C019 A04, March 10-12, Sarajevo, 2006., pp. - (M33)


  2. Bogdanović V., Vasov M., Milanović D., Bogdanović Protić I.: “Mogući projektantski pristup u projektovanju studentskih domova”, Zbornik radova sa Petog naučnog - stručnog skupa Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Zavod za izgradnju Banja Luka, Banja Luka, 2009., ISBN 978-99938-26-20-0, UDC 624(082), 71/72(082), pp. 293-301, (M33)


  3. Vasov M., Savić J., Milanović D.Modern facade systems in the function of reshaping of existing facadesInternational conference "Innovation as a Function of Engineering Development IDE 2011 Niš", Faculty of  Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2011, p.375-380,  ISBN 978-86-80295-98-5 (M33)


  4. Savić J., Đurić-Mijović D., Milanović D. Innovative Strategies for Seismic Retrofitting of Existing Masonry Facades, GNP 2012 – 4th International Conference Civil Engineering – Science and practice, Žabljak, mart 2012.god., Crna Gora , Zbornik radova, 1223-1231, Građevinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 978-86-82707-21-9, COBISS.CG-ID 19893008 


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Bogdanović V., Bogdanović I., Milanović D.: “Analiza materijalizacija toplotne zaštite potkrovlja zgrada”, XXII Kongres JUDIMK-e Niška Banja 2002.UDC 624(082), 69(082), 666.9(082), Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, ukupno str. 390; (M63) 


  2. Damjanović M, Bogdanović V., Milanović D.“Zidani noseći zidovi kao toplotno izolacioni elementi zgrada”, XII kongres JDGK, Vrnjačka Banja 2006.godine;


  3. Gavrilović D., Milanović D.”Kvalitativna analiza ostvarenja bioklimata ”objekta” primenom blokova od plinobetona”, INDIS - X Nacionalni i IV Medjunarodni naučni skup Novi Sad 22-24 Novembar 2006.


  4. Savić J., Milanović D.:“Preoblikovanje fasada postojećih objekata sa stanovišta održivog razvoja”, 1.Konferencija SINARG, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Nauka + Praksa, No13/2010, Institut za građevinarstvo i arhitekturu Niš, Niš, 2010., str.121-124


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 januar 2014 22:24