Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.11.2013.

Aleksandar Keković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.10.1964.
 • Mesto rođenja: Sarajevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Arhitektonski fakultet u Sarajevu
 • Odsek / Grupa / Smer: Projektantski
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Danica Stankovic, Milan Tanic, Alekandra Kostic, Aleksandar Kekovic, Vojislav Nikolic, Svetlana Vrecic: PRESCHOOL BUILDING IN THE CONTEXT OF INTERIOR ENVIRONMENT REVITALIZATION, Revitalization оf Preschool Facilities in Serbia, Danica Stankovic, Milan Tanic et al., Faculty оf Civil Engineering аnd Architecture University оf Nis, ISBN 978-86-88601-15-3, pp. 23-42. (М14)


  мр Александар Ђ. Кековић "Особености Паштровске куће"Задужбина Андрејевић, Београд. 2005. ISBN 86-7244-446-9, 106страна. (M42)


  мр Александар Кековић, Зоран Чемерикић "Модерна Ниша 1920 – 1941. ", Друштво архитеката Ниша 2006. ISBN 86-909095-0-8, 248 страна. (M42)


  Др Александар Кековић "Стамена архитектура Модерна – Modern style Housing Architecture in Niš " ISBN 978-86-7244 -828-3 Задужбина Андрејевић, Београд. 2009., 133 стран. (M42)


  Доц др Александар Кековић, проф. Дарко Марушић "Нишко тријенале архитектуре – The Triennianl of Architecture of Niš", Друштво архитеката Ниша 2010., ISBN 978-86-909095-1-3, 100 страна.(M42)


  Кековић Ђ. Александар; " Предлог архитектонско - урбанистичког пројекта ревитализације Паштровских насеља". Монографија "Традиционална архитектура Црне Горе", Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет Подгорица, Подгорица 2005 , ISBN 86-82707-Х, стр., 173-183. (M44)


  Др Александар Кековић лексиксикографске одреднице у Лексикону "Лексикони градова Србије – НИШКИ ЛЕКСИКОН", ISBN 978-86-519 -1010-7, Ј.П.Службени гласник и Град Ниш 2011.(M46)

 • Knjige i udžbenici:

  Александар Кековић:ЕНТЕРИЈЕР 2“, ISBN 978–86–88601–10–8, Грађевинско - архитектонски факултет Универзитета у Нишу, 2014.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Аleksandar  Keković: “THE House Of Pastrovici: Universal in traditional” ,Facta Universitate,series Architecture and Civil Engineerung Vol. 2, No 3, ISSN 0354 – 4605,University of Nis, Nis 2001. page. 193 – 209. (M24)


  Аleksandar Kekovic, Zoran Cemerikic: “Мost significante buildings of the moderne style multi-family housing in Nis 1920 – 1941.” ,Facta Universitate,series Architecture and Civil Engineerung Vol. 5, No 1, ISBN 0354-4605, University of Nis, Nis 2007  pp. 01 - 15. (M24)


  Aleksandar Keković, Marjan Petrović,“ Formativ characteristic of Мoderne style  in Nis” Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol 6, No 1, ISBN 978-86-7244 -828-3, Universitet of Nis, 2008., pp 51-65, DOI:10.2298FUACE0801051K (M24)


  Aleksandar Keković, Marjan Petrović,“ Urban matrix formation models in the Moderne style architecture in Niš Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol.8, No 4, 2010, ISSN 0354 - 4605, Universitet of Nis, 2010., pp. 395 - 401 , DOI: 10.2298/FUACE1004395K (M24)


  Aleksandar Keković, Marjan Petrović,“ Functional zones of flats in the period of art Moderne in Niš (1930-1941) Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol 9, No 3, 2011, ISSN 0354 - 4605, University of Nis, 2011., pp 495-499 , DOI:10.2298/FUCE1103495K (M24)


   Vojislav Nikolić, Aleksandar Keković, Danica Stanković, Milan Tanić “REMODELING OF THE INTERIOR OF PRESCHOOL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT OF AMBIENT VALUE AND QUALITY OF SPACE”, Facta Universitate Series Architecture аnd Civil Engineering Vol. No11, pp. 211 – 220, University of Nis, 2013, UDC 727.11:747=111, DOI:10.2298/FUACE1303211N, Niš 2013.(M24)


  Živković, M., Keković A., Kondić, S.: „THE MOTIVES FOR APPLICATION OF THE FLEXIBLE ELEMENTS IN THE HOUSING INTERIOR“, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, University of Niš, 2014, ISSN 0354-4605, Vol. 12. No 1, pp 41-51, UDC 747=111,DOI: 10.2298/FUACE1401041Z, Niš, 2014.(M24)


   A.Keković,; Curatorial Exhibition :" THE TRIENNIAL OF АRCHITECTURE OF NIŠ", "Konaka Kneginje Ljubice“ Belgrade, Maj 07.-15. 2010. 5th Belgrade Internationale Architecture Week - BINA 2010., pp. 30-31, ISBN 978-903247-5-0. (СУА1.6)


  A.Keković,; Curatorial Exhibition: "50 OBJECTS OF MODERN MOVAMENT OF NIS 1930.-1970." Faculty of architecture University of Belgrade, April 18.-30. 2013., 8th Belgrade Internationale Architecture Week - BINA 2013., pp. 40-41, ISBN 978-86-89561-00-5.(СУА1.6)


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Александар Кековић, Зоран Чемерикић; "Модерна у Нишкој Бањи – виле и хотели", часопис "Архитектура и Урбанизам" бр.8,, ISSN 0354 – 6055, Институт за архитектуру и урбанизам Србије-ИАУС, Друштво архитеката Ниша, Ниш -  Београд 2001., стр.60-71. (M51)


  Др Александар Кековић, Марјан Петровић: “ Савремене интервенције на спољашњим и унутрашњим деловима споменика градитељског наследја” Зборник радова бр.25, ISSN 1452-2845, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2010., str. 119-127. (M52)


  Марија Стаменковић, Александар Кековић, “ Анализа ентеријера кроз повезивање унутрашњег простора са спољашњом средином” Наука+Пракса 14/2011., ISSN 1451-8341,  Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2011., стр 69-75. (M52)


  Александар Кековић, Марјан Петровић, “Конкурсно решење преобликовања фасаде улазне партије Аеродрама Београд“, Наука+Пракса 8/2005., ISSN 1451-8341, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2005.,стр. 229-235. (M52)


  Александар Кековић, Небојша Станковић, “Идејни архитектонски пројекат уређења пијаце у Пуковцу“, Наука+Пракса 8/2005., ISSN 1451-8341, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2005.,стр. 241-246. (M52)


  Александар Кековић, Марјан Петровић, “Реконструкција улазног хока и изложбене сале Народног Музеја у Нишу“, Наука+Пракса 9/2006., ISSN 1451-8341, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2006.,стр. 62-66. (M52)


  Александар Кековић, Марјан Петровић, “Реконструкција Свечане сале Грађевинско – архитектонског факултета у Нишу“, Наука+Пракса 9/2006., ISSN 1451-8341, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу 2006.,стр. 66 - 70. (M52)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Кековић Александар, Јовановић Горан.: “Модерна Ниша 1920 – 1941. на примерима значајних објеката вишепородичног становања”, Други  интернационални научни скуп "Грађевинарство-наука и пракса" Жабљак 03.-07.март 2008., Зборник радова, Књига 1, ISBN 978-86-82707-14-1, Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет,март 2008, стр. 597 – 603. (M33)


  Јовановић Горан , Кековић Александар: Флексибилна организација склопа спрата и простора стана код зграда дубоког тракта  ”, Други  интернационални научни скуп "Грађевинарство-наука и пракса" Жабљак 03.-07.март 2008., Зборник радова, Књига 1, ISBN 978-86-82707-14-1, Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет,март 2008, стр. 579 – 585. (M33)


  Бранко АЈ. Турншек, Александар Кековић "Надградње, стање и последице, на примеру града Ниша" Трећи интернационални научни скуп "Грађевинарство-наука и пракса" Жабљак 15.-19. фебруар 2010.,  Зборник радова, Књига 2, ISBN 978-86-82707-19-6, Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет,фебруар 2010. стр.1231-1237. (M33)


  Marija Stamenković, Ana Momčilović-Petronijević, Aleksandar Keković" Use of underground space in design of new and enlargement of existing museums" The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage, 13 - 16 June, 2011 in Sarajevo, ISSN 2232 – 965X Pyblished by, CICOP ITALY, BH CICOP, Faculty of architecture and Faculty of civil engeneering, University Sarajevo 2011,pp 796-810. (M33)


  Marjan Petrović., Aleksandar Keković".: “Phenomen  “Vitra ”– campus - contrmporary Architectura influence on Conpany develompent”, Четврти интернационални научни скуп "Грађевинарство-наука и пракса" Жабљак 20.-24. фебруара 2012., Зборник радова, , ISBN 978-86-82707-21-9, Универзитет Црне Горе – Грађевински факултет,март 2008, стр. 1565 –1572. (M33)


  Dr Aleksandar Keković, Marjan Petrović’" 100 Modernism – success based on ideological neutrality" International Conference Architecture and Ideology, 28 – 29. Septembre, 2012. in Belgrade, ISBN 978-86-7924-083-5 Pyblished by,Faculty of architecture and Faculty University of Belgrade, Board of Ranko Radović Awarad, Association of Applied Arts Artists Designers of Serbia pp 796-810. (M33)


   A. Keković: "URBAN CHARACTERISTICS OF THE NIŠ MODERNA" The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage, 22 - 24 April, 2013 in Sarajevo, Proceedings, Vol. 2 No. 1, pp 83-96., Pyblished by, CICOP ITALY, BH CICOP, Faculty of Architecture and Faculty of Civil engineering, University of Sarajevo 2013., ISSN 2232-965X. (M33)


  A.Keković: "TEN MOST IMPORTANT BUILDINGS OF MODERN ARCHITECTURE IN NIŠ 1930. – 1941.", Problems of Preservation and Continuity of Architectural and Urban Planning Traditions in Modern City,01.-03.october 2013. in Volgograd, Russia, ISBN 978-5-98276-591-8,Pyblished by,Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering.2013, pp 58 – 70. Volgograd 2013. (M33)


  S. Kondić, M. Živković, M. Tanić, А. Keković, M. Petrović: „EVALUATION OF CONTEMPORARY RESIDENTIAL HOUSING IN NIŠ IN CONTEXT OF CURRENT LEGISLATION“, 5th International Conference "Civil Engineering - Science and Practice", Žabljak, Montenegro, February 17-21, 2014, ISBN 978-86-82707-23-3, Faculty of Civil Engineering - University of Montenegro, Podgorica, pp. 1409.-1416.(M33)


  Member of Scientific Committee Conference “THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HAZARDS AND MODERN HERITAGE“, 22 - 24 April, 2013 in Sarajevo.(M36)


  Member of Scientific Committee Conference „PROBLEMS OF PRESERVATION AND CONTINUITY OF ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING TRADITIONS IN MODERN CITY“,01.-03.october 2013. in Volgograd, Russia (M36)

Poslednji put izmenjeno petak, 23 januar 2015 10:52