Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.11.2013.

Aleksandra Cilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02. 06. 1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Konstrukcije
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  M. Damnjanović, A. Cilić, D. Đurić – Mijović, "Arhitektonsko – konstrukcijski dizajn ramova sa spregnutim rešetkastim riglama visine sprata", Monografija: Teorijsko - eksperimentalna istraživanja elasto - plastičnog ponašanja inženjerskih konstrukcija, 233-244, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, ISBN 86-80295-71-X, 2006.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  A. Cilić, M. Damnjanović, D. Đurić – Mijović, "Comparative Analysis of Global Stability of the Typical Structural Systems of Multi-storey Steel Buildings", Facta Universitatis, Vol. 10, No 1, 2012, pp. 85 – 96, Građevinsko-arhitektonski fakultet,  Univerzitet u Nišu, ISSN: 1451-8341, Niš, Srbija, 2012, DOI: 10.2298/FUACE1201085C UDC 624.014.2:72.011.27+624.131.537:519.68=111.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  T. Igić, M. Damnjanović, D. Đurić – Mijović, A. Cilić, "Lateral Torsional Buckling of the Steel Monosymmetric Cross – Sections", 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, Proceedings, 423-429, Serbian Society of Mechanics, Belgrade, ISBN 978-86-909973-0-5, Kopaonik, April 2007.


  A. Cilić, D. Đurić – Mijović, "Positive Effects of Outrigger Trusses", First international conference, Innovation as a Function of Engineering Development – IDE 2011, Conference proceedings, 55-60, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu, ISBN 978-86-80295-98-5, Niš, Republika Srbija, 25-26 Novembar 2011.


  D. Đurić – Mijović, A. Cilić, G. Broćeta, "Seismic Design of the Glazed Building Envelope", First international conference, Innovation as a Function of Engineering Development – IDE 2011, Conference proceedings, 109-114, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu, ISBN 978-86-80295-98-5, Niš, Republika Srbija, 25-26 Novembar 2011.


  D. Đurić-Mijović, J. Savić, A. Cilić, "Design of Building Cladding Resistant to Seismic Action", Četvrti internacionalni naučno-stručni skup, Građevinarstvo – nauka i praksa GNP, Zbornik radova, 643-651, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-82707-21-9, Žabljak, Crna Gora, 20-24. februar 2012.


  A. Cilić, D. Đurić-Mijović, J. Savić, "Global Stability Comparative Analysis of Multy-storey Steel Building Structures Related to Designed Joint Connections and Stiffening System", Drugi internacionalni naučni skup, GTZ 2012, str. 415-420, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Tuzla, ISBN 978-9958-628-16-0, Bosna i Hercegovina, 7-9. jun 2012.


  A. Cilić, D. Đurić-Mijović, V. Milošević, "Influence of the Designed Joint Connections on Spatial Rigidity of Multi–storey Steel Building Structures", Proceedings, International symposium on researching and application of cotemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, ISBN 978-86-87615-05-2, XXVI Congress - V. Banja, October 29-31, 2014., pp. 277-287.


  D. Đurić-Mijović, V. Milosević, A. Cilić, "Pressures on Building Facades Under Wind Loading Using CFD - Influence of Grid and Blockage Ratio", Proceedings, International symposium on researching and application of cotemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, ISBN 978-86-87615-05-2, XXVI Congress - V. Banja, October 29-31, 2014., pp. 277-287.


   
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  D. Veličković, A. Cilić S. Živković, "Prilog proračunu veza pod uglom u zakovanoj izradi u čeličnim konstrukcijama", 22. kongres JUDIMK, N. Banja 2002. god., Zbornik radova od 269. - 274. str.


   

Poslednji put izmenjeno subota, 17 januar 2015 19:00