Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.07.2015.

Branko Popović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.09.1945.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Gradjevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Saobraćajni
 • Godina diplomiranja: 1969.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  B. Popovic, B. Mladenovic, Ž. Petrovic: “O problemu preraspodele uticaja staticki neodredenih linijskih sistema”,Theretical and Experimental research of elasto-plastic behaviour of engineering structures, Građevinsko-arharhitektonski fakultet u Nišu, 2006, str.245-251.

 • Knjige i udžbenici:

  M.Milićević, B.Popović, S. Zdravković: “Statika konstrukcija  Zbirka rešenih zadataka” Univerzitet u Nišu, 1992.


  S.Stevanović B.Popović Lj.Nikodijević-Božilov, B.Kostadinov: “Zbirka rešenih zadataka iz Statike konstrukcija sa izvodima iz teorije” Univerzitet u Nišu, 1994.


  B.Popović,  M. Milićević, G. Radivojević: “Statika konstrukcija” Univerzitet u Nišu, 1997.


  B. Mladenović, B. Popović, Lj.Nikodijević: Statika konstrukcija, zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, treće dopunjeno i izmenjeno izdanje, Univerzitet u Nišu, Niš, 2004.


  B.Popović: “Statika konstrukcija 2” Univerzitet u Nišu, 2002.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ž.Petrović, B.Milošević, M.Hadžimujović, B.Popović, M.Mijalković; Algorithm for determining limit load of statically indeterminate truss girders, Technics Technologies Education Management, vol 8, no 1, pp. _ _, 2013, JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, DRUNPP Sarajevo, ISSN1840-1503. Impact Factor: 0.351

 • Radovi u ostalim časopisima:

  B.Popović, Ž.Petrović, B.Milošević; Veličina i oblik zone plastičnosti i plastičnog zgloba kod proste grede opterećene jednom koncentrisanom silom ili jednakopodeljenim opterećenjem po celom rasponu sa ili bez aksijalnih sila na krajevima grede, Zbornik radova Građevinsko–arhitektonskog fakulteta u Nišu, No22, (19-33), Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 2007, ISSN 1452-2845, UDK: 624.072.22:539.4(045)


  Ž.Petrović, B.Milošević, B.Popović; Određivanje graničnog opterećenja statički neodređenih rešetkastih nosača, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotci, No.19, (49-62), 2010, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, YU ISSN 0352-6852, UDK: 624.042.2:624.072.22


  Ž.Petrović, B.Milošević, B.Popović; Primena teoreme adaptacije u određivanju sigurnog graničnog opterećenja kod rešetlastih nosača, Zbornik radova Građevinsko–arhitektonskog fakulteta u Nišu, No26, (101-116), Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 2011, ISSN 1452-2845


  Ž.Petrović, B.Milošević, B.Popović; Primena teoreme adaptacije u određivanju sigurnog graničnog opterećenja kod rešetlastih nosača, Zbornik radova Građevinsko–arhitektonskog fakulteta u Nišu, No26, (101-116), Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 2011, ISSN 1452-2845

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  B. Popović, S. Stevanović: “Primena teorije plastičnosti u projektovanju konstrukcija”, Zbornik radova VI Jugoslovenskog simpozijuma o teoriji plastičnosti, Društvo za mehaniku SR Hrvatske, Opatija,1989, str.100-104.


  B. Popović, S. Stevanović: “Osvrt na osnovne postavke graničnog stanja i mehanizma loma”, Zbornik radova VII Jugoslovenskog simpozijuma o teoriji plastičnosti, Pula,1991, str.130-135.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  B. Popović, S. Stevanović: “Proračun linijskih sistema prema stadijumu granične nosivosti”, Zbornik radova sa savetovanja Beton, komponente betona i granična stanja betonskih konstrukcija, Univerzitet u Nišu-Građevinski fakultet, 1989, str.130-142.


  B. Popović: “Preraspodela uticaja u mehanizmu loma ramovskih konstrukcija”, Zbornik radova 2. kongresa Društva građevinskih konstruktera Srbije, Bukovička banja,1992, knjiga 1, str.126-131.


  S. Zdravković B. Popović  B. Kostadinov,  D. Zlatkov: “Seizmički rizik pri projektovanju vodovoda i kanalizacije” XII Jugoslovenski naučni skup “Rizik tehnoloških sistema i životna sredina RISK ‘97. 30 i 31 Oktobar 1997.FZNR, Niš str. 51-54.


   

Poslednji put izmenjeno petak, 03 jul 2015 04:55