Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.12.2018.

Olivera Nikolic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.10.1980.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko-arhitektonski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: arhitektura
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Николић В., Николић О., Митковић П., Живковић С., Тамбурић Ј.: HOVERING ARCHITECTURE AND USING MIRRORS IN ARCHITECTURAL DESIGN, Tehnički vjesnik 28, 3(2021), стр. 1067-1073, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online)


  Николић В., Радовић Љ., Николић О., Марковић Б., Митковић П., Митковић М., Ђурић Ј.: Proportional ratios and geometrical setups for achieving the hovering effect of architectonic structures, Tehnički vjesnik 23, 2(2016), стр. 579-588


  Николић В., Николић О., Тамбурић Ј., Спасић-Ђорђевић С., Јанковић С.:Higher-order ruled surfaces and their possible use in architectural design, Nexus Network Jurnal, Vol. 20 (2018), стр. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Formal – estetic characteristics of contemporary student hostels, The Scientific Journal FАCTА UNIVERSITАTIS, Series: Аrchitecture and Civil Engineering, 2013., Vol. 11, No 2, University of Niš, стр.189-197, ISSN: 0354-4605, UDC: 728.4:371.87=111


  Николић В., Красић С., Николић О.: Cone whose directrix is a cylindrical helix and the vertex of the directrix is – a cochleoid cone, The Scientific Journal FАCTА UNIVERSITАTIS, Series: Аrchitecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 9 No 3, стр.501 – 509


  Николић О., Танић М., Кековић А., Јовановић Г., Николић В.: Пројектантски приступ у редукцији стреса код пацијената и запослених у савремним болницама, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2017, бр. 31, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.   (рад је прихваћен за објављивање)


  Муминовић Е., Суљевић Ј., Кучевић А., Николић О., Николић В.: Адаптибилност станова у функције рационализације стамбене изградње, Наука + Пракса, 2018., бр. 18/2015, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 75-80


  Петровић Н., Николић О., Николић В., Лукић П.: Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  201-210


  Николић О., Николић В., Марковић Б., Петровић Н., Лукић П.:  Франц (Фрања) Бартош –српски инжењер у 19. веку, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  229-234


  Лукић П., Јовановић В., Стојић Н., Николић В., Николић О.: Упоредна анализа различитих начина армирања греде у софтверском пакету Ansyѕ, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 123-136


  Николић В., Митковић П., Стојић Д., Николић О., Тамбурић Ј.: Приказ адаптације ентеријера института за грађевинарство и архитектуру ГАФ-а у Нишу, Наука + Пракса, 2014, бр. 17/2014, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  95-99


  Николић О.,  Николић В., Јовановић Г.: Параметри и методе рационализације у пројектовању и реконструкцији болница, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2012, бр. 27, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 95-106


  Николић О., Николић В.: Мобилност, флексибилност и експерименталност конструкције и форме - најзначајније карактеристике савремених павиљона, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, Ниш, 2011, бр. 26, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  69-79


  Николић О., Николић В., Красић С.: Стамбени  и  пословни објекти железнице у Нишу из друге половине 19.  века, Наука + Пракса, 2011, бр. 14/2011, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 55-62


  Николић В., Милосављевић О.: Приказ рада на тему LIVING BOX – Prefabricated living unit, Наука + Пракса, 2007, бр.10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  63-66


  Николић В., Милосављевић О., Приказ ИНФОцентра у Књажевцу, Наука + Пракса, 2007.,  бр. 10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  51-55


  Николић В., Милосављевић О.: Приказ адаптације и унутрашњег уређења пословног простора МОСС-а у Прокупљу, Наука + Пракса, 2017., бр. 10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  67-71

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ana Momčilović Petronijević, Olivera Nikolić, Mirko Stanimirović, Marko Joksimović, Vladan Nikolić: Development of the revitalization model of depopulated villages on the example of the Municipality Crna Trava – Part I. International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Nis, Science and Technology Park Nis, September 14-15, 2023. Proceedings, Volume 1, pp 157-164.


  Ana Momčilović Petronijević, Olivera Nikolić, Mirko Stanimirović, Marko Joksimović, Vladan Nikolić: Development of the revitalization model of depopulated villages on the example of the Municipality Crna Trava – Part II. International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Nis, Science and Technology Park Nis, September 14-15, 2023. Proceedings, Volume 1, pp 165-173


  Станимировић М., Тамбурић Ј., Николић О., Ранђеловић Н.: The impact of designing on the character of the city: The case of the new park in Pirot, 4th International Conference on Urban Planning - ICUP 2022, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, Ниш, Србија, новембар 2022, pp. 111 - 117, ISSN 2738-0548


  Николић О. и др: Outdoor exhibitions adopted to the needs of people with disabilities, International conference of urban planning ICUP 2022, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, Ниш, Србија, новембар 2022, стр. 317-324


  Николић О., Милошевић Мицић М.: MUSEUM EXHIBITIONS IN SERBIA – SMALL SPACE AND LOW BUDGET, ICAMT (ICOM International Comittee for Architecture and Museum Technics) Online Annual Conference 2021, 11-12. новембар 2021, pp.95-106


  Николић В., Тамбурић Ј., Николић О., Спасић Ђорђевић С., Јанковић С.: CONTEMPORARY ARCHITECTURAL GRAPHICS THE IMPACT OF AVANT-GARDE MOVEMENTS, The 7th International Scientific Conerenece on Geometry and Graphics, moNGeometrija 2020, 18-21. новембар 2020, Београд, Србија, pp. 243-250


  Спасић Ђорђевић С., Николић В., Јанковић С., Николић О.: PRINCIPLES OF TRANSFORMATION USED IN ARCHITECTURAL DESIGN AND THEIR IMPACT ON THE FORMS OF BUILDINGS, The 7th International Scientific Conerenece on Geometry and Graphics, moNGeometrija 2020, 18-21. новембар 2020, Београд, Србија, pp. 611-619


  Николић, В.; Николић, О.; Тамбурић, Ј.; Живковић, С.; Митковић, М.: HISTORICAL CONTINUITY OF USING TRANSCENDENT RULED SURFACES IN ARCHITECTURAL DESIGN, 7th International conference Contemporary achievements in civil engineering 23-24. април 2019. Суботица, Србија, стр. 941-951


  Момчиловић Петронијевић А., Николић О., Мирић А.: Vulnerability of the traditional house and its immediate yard area in the city center, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 2018, 14 – 17 Новембар 2018, Ниш, Србија, Proceedings, ISBN 978-86-88601-36-8, pp. 197-204


  Николић О., Кековић А., Николић В., Момчиловић Петронијевић А.: Modern hospitals in their natural еnvironment, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 2018, 14 – 17 Новембар 2018, Ниш, Србија, Proceedings, ISBN 978-86-88601-36-8, pp. 299-306


  Николић О., Момчиловић Петронијевић А., Кековић А.: First hospital buildings in Serbia and their present purpose and function, XVIII Anniversary International scientific conference „Construction and Architecture“ - VSU'2018, 2018, 18-20 октобар, Софија, Бугарска,  Зборник радова на диску, ИССН: 1314-071Х, Volume 1, I. Architecture and Urbanism, pp. 1-4.


  Николић О., Момчиловић Петронијевић А., Николић В.: Тhe role of the architect in the spatial and functional organization of the museum exhibition, XVIII Anniversary International scientific conference „Construction and Architecture“ - VSU'2018, 2018, 18-20 октобар, Софија, Бугарска,  Зборник радова на диску, ИССН: 1314-071Х, Volume 1, I. Architecture and Urbanism, pp. 1-8.


  Николић В., Николић О., Тамбурић Ј., Спасић Ђорђевић С., Јанковић С.: Higher-order ruled surfaces and possibilities of their usage in architectural design, 6th International Conference Mongeometrija 2018, 2018, 7-9 Јун 2018, Нови Сад, Србија (рад је  изложен на конференцији, апстракт рада објављен је у књизи апстраката,потврђено је објављивање у часопису Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics (Birkhäuser & Springer-Nature, Switzerland))


  Николић В., Николић О., Марковић Б., Радовић Љ.: Basic Principles and Techniques in Post Production of the Raster Images in Architectural Presentation, Proceedings of 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, June 20- 22, 2014, Vlasina, Serbia, Vol. 1, стр. 354-362


  Николић О., Николић В., Гоцић М., Младеновић М., Марковић Б.: Виртуелна реконструкција виле са перистилом на археолошком локалитету Медијана у Нишу, Међународна конференција Савремена достигнућа у грађевинарству, Зборник радова Грађевинског факултета (2014), Палић 24-25. априла 2014, стр. 807-812.


  Марковић Б.,  Николић В., Стојановић М., Николић О., Милошевић В., Марковић С.: Determining important factors for improving the energy efficiency, optimal economic and ecological characteristics of a building, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings of conference, 22-25. октобра, 2013, Сокобања, стр. 472-484.


  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Possibilities of Application of Transcendent Cones in the Form of Architectural Structures, International Conference on Engineering Graphics and Design, 13-15. јуна, 2013, Темишвар, Румунија, Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA“ din Timişoara, Seria HIDROTEHNICA TRANSACTIONS on HYDROTECHNICS, Tom 58(72), Fascicola 1, 2013, стр. 83-86


  Николић О.,  Пејић П., Красић С., Николић В.: Application modern methods of photogrammetry and software packages in teaching, 10th International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2012, Proceedings of conference, 07-09. новембра 2012. Леднице, Чешка, стр. 799-804.


  Николић О.,  Николић В.: Тhe application of color in the hospital interior, Proceedings of IV international symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engineering, architecture and environmental protection, 27-28. септембра 2012, Ниш, Србија стр. 199-205


  Николић О., Николић В., Пејић П.: The triangular forms of the modern architecture buildings facades, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, Нови Сад, стр. 637-648


  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Human figure in contemporary architectonic presentation, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, 2012, Нови Сад, стр. 459-470


  Пејић П., Красић С., Николић О.: Creation of architectonic 3D models by contemporary photogrammetry methods, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, 2012, Нови Сад, стр. 289-296


  Николић В., Николић О.: Architecture free from support - architectonic structures illusion of floating, 25th National and 2nd Internationale Scientific Conference MoNGeometrija 2010, 2010, Conference proceedings, Београд, стр. 405-421


  Поповић С., Павличић М., Николић О.: Sign and symbol expressed on the Berlin wall, Сборник с материали от Национална научна конференция “Цвят и светлина в архитектурата”, 22. јун 2012, Софија, Бугарска (зборник радова на ЦДу, не може се отворити код свих учесника)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Николић О.,  Николић В.: Еколошки и психолошки аспекти примене зелених кровова и фасада код објеката болница, Зборник радова са 1. Студенског симпозијума „Рециклажне технологије и о држиви развој", СРТОР, 05-07. септембра 2012, Соко Бања, Србија, стр. 165-170


  Николић О., Николић В.: Принципи видеоекологије и њихова примена у пракси, 1. конференција Синергија архитектуре и грађевинарства СИНАРГ 2010, Наука + Пракса, 2010., бр.13/2010, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш,  Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, стр. 93-96


  Милосављевић O.: Динамика архитектонског простора и форме које га одређују, I симпозијума студената докторских студија из области грађевинарства и архитектуре (PhIDAC 09), Наука + Пракса 12.1/2009, 2009, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  127-130

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 27 novembar 2023 20:56