Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

tomislav.igic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1946
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnički fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Arhitektonsko-građevinski
 • Godina diplomiranja: 1970
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  M. Milićević, T. Igic, Prilog graničnoj analizi i optimalnom dimenzionisanju površinskih nosača, str. 444-456, Modeliranje, proračun i ispitivanje konstrukcija, monografija (str. 1-456) , Građevinski fakultet Nis, Nis, 1995.


  T. Igić, M. Milićević, POSTUPAK SANACIJE PROSTRONIH ALUMINIJUMSKIH REŠETKI KAO SISTEMA AKTIVNIH KONSTRUKCIJA, poglavlje u monografiji: Teorijsko-eksperimentalna istraživanja elastoplastičnog ponašanja inženjerskih konstrukcija, ed. Igić i Stojić, Univerzitet u Nišu, GAF, Niš, 2006.


  T. S. Igić, D. Stojic(eds.) Theoretical and Experimental Research of Elasto-Plastic Bechaviour of Engineering Srtuctures, Monograph (p. 1-375) , University of Nis, Civil Enqineering and Architectural Faculty of Nis, Nis , 2006.


  S. Zdravković, Igić T., Zlatanović M., Specifičnosti upravljanja projektom pri gradnji stambenih objekata za tržište, poglavlje u monografiji „Stanovi i zgrade za tržište“, ed. D. Ilić, str. 139-146, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 1998.


   

 • Knjige i udžbenici:

  Igić Tomislav, Otpornost materjala sa elementima analize elastoplastičnog ponašanja konstrukcija, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, 1-198., 2007. ISBN 978-86-80295-03-9

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  M. Save, T. Igić, Exemples de poutres optimales a deux fonctions, Journal de Mecanique Theorique et Appliquee, Gauthier-Villars, p.311-321, Volume 1, N 2, 1982, ISSN 0021-7832

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Igić Tomislav, Damjanović M; THE MODEL OF THE RECONSTRUCTION OF THE HOUSES DAMAGED BY EARTHQUAKE ON THE EXTREMELY SHEER MOUNTAIN SOIL; Computational structural dynamics, Balkema publishers, Netherlands; Vol. ; No ; (2002); 133 - 139;ISSN: 90 5809 368 9;


  Igić Tomislav, Grozdanović Dragan; REGULATIVA O PROJEKTOVANJU I GRADNJI KONSTRUKCIJA ZAŠTIĆENOG PROSTORA - STAKLENIKA I PLASTENIKA U NAS I EVROPSKОJ UNIJI; Savremeni povrtar, naučno-stručni časopis; God. II; Broj 8; 20 - 22; Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2003. ISSN: 1451-2793; 


  P. Janković, T. Igić, D. Nikodijević: „Process Mechanism Effect on Material Removal Mechanism and Cut Quality of Abrasive Water Jet Machining“, Theoretical and Applied Mechanics, Belgarde 2012, Vol 40 (S1), pp 277-291, ISSN 1450-5584


  Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Radoslav Stojić, STRUCTURAL SAFETY DETERMINATION METHODS, FACTA UNIVERSITATIS  Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 10, No 1, 2012, pp. 97 – 106, UDC 624.046=111


  T. Igić, N. Veljković: Design of a System for Monitoring Reliability of Structures and Construction in Civil Emgineering, International Journal of Engineering Pedagogy, Vol 1, No 2, pp 19-23, 2011, Univer. Trier, http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/i-jep/i-jep1.html eISSN: 2192-4880


  Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Marina Mijalković, Biljana Mladenović, Tomislav Igić: „REDISTRIBUTION OF THE INFLUENCES IN SYSTEMS WITH SEMI-RIGID JOINTS ON ELASTIC FOUNDATIONS“ FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 8, No 2, 2010, pp. 225 – 234, ISSN 0354-4605


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Srđan Živković, Nikola Stojić: „STABILITY DESIGN OF STRUCTURES  WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS“ , FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 8, No 2, 2010, pp. 261 – 275, ISSN 0354-4605


  S. Zdravković, D. Zlatkov, B. Mladenović, T. Igić, N. Stojić: A bearing structure and finished construction behavior analysis based on the full-scale experimental research, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Vol.8, No 1, 2010, pp 119-127.       


  T. Igić, M. Mijalković, B. Milošević, D. Igić: "Optimalno dimenzionisanje različitih tipova grednih nosača u metodi konačnih elemenata", Zbornik radova Građevinsko-arhitektonski fakulteta u Nišu br. 23, Niš, 2008, str. 49-63 YU ISSN 0350-8587


  T. Igić, D. Turnić: "Granična analiza, uslovi optimuma i primeri dimenzionisanja metalnih ljuski", Zbornik radova Građevinsko-arhitektonski fakulteta u Nišu br. 25, Niš, 2010, str. 95-102 ISSN 0350-8587


  S. Zdravković, T. Igić, B. Mladenović: “Evrokod 8: Projektovanje seizmičkih konstrukcija“, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonski fakulteta u Nišu br. 28/2013, Niš, 2013, str. 35-45 ISSN 0350-8587, UDK:624.042.7:699.841

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  G. Guerlement, T. Igic, D. O. Lamblin,Granicna analiza i optimalno plastično dimenzionisanje ljuske uklještene na jednom,a  slobodne na drugom kraju pod dejstvom hidrostatičkog pritiska, 3. Jugoslavenski simpozij o teoriji plastičnosti, p. 246-254, Plitvička jezera, 1983.


  Igic T. S., Damnjanović M. –Mijović D., Cilić A., Lateral Torsional buckling of the steel monosymmetric cross-sections (p.423-429) , 1st International Congres of Serbian Society of Mechanics, (proceedings), Kopaonik, 2007.


  Igić T. , Lamblin D., Guerlement G ., Granična analiza cilindrične ljuske uklještene na jednom, a slobodno oslonjene na drugom kraju, 18. Kongres Jugoslovenskog društva teorijske i primenjene mehanike Vrnjačka Banja, 1988.


  Igić Tomislav, Drenić Dragoljub, Ranković Slobodan, Grozdanović Dragan; CONCEPT OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF GREENHOUSES BASED ON EUROPEAN STANDARDS; Kongres jugoslovenskog društva za mehaniku, Beograd, 2003.


  T. Igić, D. Drenić, S. Živković, D. Igić, METHOD OF CALCULATION FOR STRUCTURE OF A NEW GREENHOUSE BASED ON EUROPEAN STANDARDS AND THE CONTRIBUTION ABOUT NEW STANDARDS FOR GREENHOUSES IN OUR COUNTRY, 25. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, YUCTAM, Novi Sad, 1.-3. juna 2005.


  T. S. Igic, G. Guerlement, D. O. Lamblin, Uslovi optimuma punih metalnih ljuski sa tehnoloskim ograničenjima i primeri optimalnog plastičnog dimenzionisanja, Jugoslovensko društvo za mehaniku, 16. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, str.302-307, Bečići, 1984.


  Zdravković S., Igić T., Zlatanović M., Specifičnost i rizik upravljanja projektom pri izradi objekata za tržište, str. 171-176 , Yupma ’97, I internacionalni simpozijum iz projekt managementa ”Project management u Jugoslaviji – stanje i perspektive”, zbornik radova, Zlatibor, 1997.


  T. Igić, D. Turnić, N. Marković: "The new procedure for solving one equation system class in engineering practice", 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM), Palić (Subotica), 1-5 June, 2009, pp C-25:1-12 ISBN 978-86-7892-173-5


  T. Igić, D. Turnić, N. Marković: "Approximation of functions in Engineering Practice", 38th IGIP Symposium, 6-9 September, 2009, Graz, Proceedings of the 38th International IGIP Symposium, Book of abstracts, pp 37-38, ISBN 978-3-85295-035-8


  T. Igić, D. Turnić, N. Marković: "Designe of a system for control, monitoring, regulation and data acqusition on civil engineering objects, construction and mobile modules", 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Minisymposium MS-24 Kinetics, Control and Vibrotheology KINCONVIB, Lisabon, September 7-11, 2009, pp 137-146 ISBN 978-86.80587-94-3


  T. Igić, S. Zdravković, P. Petronijević, B. Mladenović, S Šaković: "Characteristic Sourses of Seismic Vibrations“, 4th International Conference „Noise and vibration“, Niš, 2012


  S. Zdravković, T. Tgić, D. Turnić: "Kraljevo earthquake and the necessary measures to be taken in the affected area", VI Međunarodno savetovanje "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik, 2011, str. 562-572 ISBN 978-86-84853-83-9


  S. Zdravković, T. Tgić, D. Turnić: "Constrction and rehabilitation of buildings in winter contidions", VI Međunarodno savetovanje "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik, 2011, str. 559-565 ISBN 978-86-84853-83-9


  T. Igić, D. Turnić: “OPTIMUM GIRDER DESIGN WITH MULTIPLE FUNCTIONS”, Third Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2011. Vlasina Lake, Serbia, C-19, pp 509-517,  ISBN 978-86-909973-2-9


  S. Zdravković, T. Igić, Z. Zlatkov, B. Mladenović, D. Turnić: „Dynamic design of the systems with semi-rigid connections of members in nodes on the basic of experimental tests of full scale structures“, International Balkans conference on challanges of Civil engineering, Epoka University, Tirana, Albania, pp 24 (1-8) ISBN 978-9928-4044-7-3


  S. Zdravković, T. Igić, Z. Zlatkov, B. Mladenović, D. Turnić: "Static design of the systems with semi-rigid connections of members in nodes on the basic of experimental tests of full scale structures", International Balkans conference on challanges of Civil engineering, Epoka University, Tirana, Albania, pp 25 (1-8) ISBN 978-9928-4044-7-3


  Tomislav Igić, Marina Mijalković, Dragana Turnić: Limit analysis and optimum dimensioning of shells, International conference Inovation as a function of engineering development-IDE, Faculty of civil engineering and architecture,  University of Nis, ISBN 978-86-80295-98-5, 157-162


  Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Dragana Turnić: Required mechanical characteristics of material in design of masonary buildings in seismic regions, The 3rd international congress of Serbian Society of Mechanics, Vlasina, 2011, ISBN 978-86-909973-2-9, C-59,169.str


  G. Milovanović , T. Igić, N. Tončev: “SOME QUADRATURE RULES FOR FINITE ELEMENT METHOD AND BOUNDARY ELEMENT METHOD” Third Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2011. Vlasina Lake, Serbia C-40 pp 684-693, ISBN 978-86-909973-2-9


  D. Zlatkov, S. Zdravković, T. Igić, B. Mladenović: “DESIGN OF SYSTEMS WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS BY DEFORMATION METHOD ACCORDING TO THE SECOND-ORDER THEORY” , Third Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2011. Vlasina Lake, Serbia C-60 pp 858-871, ISBN 978-86-909973-2-9


  G. V. Milovanović, T. Igić: “Gaussian Rules for Müntz Systems in the Boundary Element Method”, 4th Serbian-Greek Symposium, Recent Advanced in Mechanics, Vlasina 2011, pp 45-46, ISBN 978-86-909973-1-2


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: Technological systems and working and living environment, 6th international conference on risk and safety engineering-Kopaonik, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31.01-05.02.2011, pp. 435-441. ISBN 978-86-84853-83-9


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović: Safety and Stability of Structures with Semi-Rigid Connections of Members in Nodes, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE,19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, ISBN 978-9928-4044-7-3, 9 strana.


  Tomislav Igić, Slavko Zdravković: Design of the system with semi-rigid connections of members in nodes on the basis of experimental research, 4th Serbian-Greek Symposium Recent advances in Mechanics-short communications, Vlasina lake.Surdulica 2011, ISBN 978-86-909973-1-2, Serbian Society of Mechanics, pp 57-58.


  G. V. Milovanović, T. S. Igić, N. Tončev: „Quadrature Formulae for Problems in Mechanics“, AIP Conference Proceedings, Publ. American Institute of Physic, 1479, 1058 (2012); doi:10.1063/1.4756328


  S. Zdravković, T. Igić, D. Zlatkov, D. Turnić: „Quasi-Static Test till Failure of the Connection of Reinforced Pan Slab with Floor Support Joists“, First International Conference on Damage Mechanics, ICDM 1, Belgrade 2012, pp 309-312, ISBN 978-86-86115-09-6 (SCE)


  Tomislav Igić, Dragana Turnić, Limit Analysis, Optimum Conditions and Optimum Structural Design of Metal Shells, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013., C-25, pp. 437-442, ISBN 978-86-909973-5-0


  Nenad Marković, Dragana Turnić, Tomislav Igić, Elasto-Plastic Behaviour and Ultimate Load of Plate Girders Subjected to Patch Loading, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013., D-31, pp. 741-746, ISBN 978-86-909973-5-0


  Slavko Zdravkovic, Tomislav Igic, Marina Mijalkovic, Dragan Zlatkov, Predrag Savic: Analysis of the systems with semi-rigid connections, 13th International Scientific Conference VSU'2013, sOFIA, pp. I-307-312.


  Ivan Ćirić, ŽarkoĆojbašić,VlastimirNikolić, TomislavIgić: Intelligent Control System for Thermal Vision-Based Person-Following Robot Platform, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, pp. 640-648, ISBN 978-86-6055-043-1

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ž. Živković, V. Pešić, T. Igić, N. Marković: MODELIRANJE I RAČUNARSKO UPRAVLJANJE POKRETNIM BILJNIM MODULIMA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU, II Agroinovacije u biljnoj proizvodnji, Poljoprivredni fakulet Univerziteta u Beogradu, Niška Banja, mart 2004.


  Tomislav S. Igić, Gradimir V. Milovanović, Dragana T. Turnić: „Kvadraturne formule za razvoj metoda u mehanici“, Zbornik u čast Nikole Hajdina povodom devedesetog  rodjendana, Beograd 2013. Izdavač: Helicon publishing, str. 43-57,  ISBN 978-86-84963-58-3