Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

Darko Živković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.04.1971.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko - arhitektonski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: konstruktivni
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Đ.Đorđević, D.Petković, D.Živković: Primena intervalnog računa pri proračunu ugiba ploče rešavanjem Poasonove bikvadratne parcijalne diferencijalne jednačine, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 6, № 2, 2008. ISSN 0354-4605, str. 207-220.  (M24)


  D.Petković, B.Marković, D.Živković: Analiza međuspratnih konstrukcija sa aspekta racionalnosti, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br.20, str. 85-96. (M52)


  D.Živković, Đ.Đorđević, D.Petković: Uticaj gustine diferencne mreže i broja iteracija na proračun ugiba Poasonove bikvadratne parcijalne diferencijalne jednačine, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br.23, str. 77-92. (M52)


  Z.Bonić, V.Prolović, D.Živković, K.Janković: Degradacija betona i armature armiranobetonskih temelja sa predlogom preventivnih mera zaštite obuhvaćenih stručnom regulativom, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br.24,  str. 67-77. (M52)


  S.Ranković, M.Milinković, D.Petković, D.Živković: Ispitivanje tipske hale sa ferocementnom ispunom na probno opterećenje, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu br.27,  str. 107-114. (M52)


  P.Blagojević, D.Živković, N.Spasojević: Proračun armiranobetonske konstrukcije poslovnog objekta u Moskvi, časopis Nauka+Praksa 11/2008, strana 13-18. (M53)


  P.Blagojević, D.Živković, V.Cvetković, A.Šutanovac: Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Moskvi, časopis Nauka+Praksa 16/2013, strana 35-40, UDK728:725.2 (470.311) (M53)


   


   


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  Đ.Đorđević, D.Petković, D.Živković: The application of interval calculus to estimation of plate deflection by solving Poisson’s partial differential equation, International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering IKM 2009, Weimar, Germany. (M33
   


   


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  D.Petković, D.Živković, Z.Mihajlović: Primer sanacije armirano betonske skeletne konstrukcije, Simpozijum: Procedure i problematika izgradnje objekata, Aranđelovac 2003., ISBN 86-7488-016-9, Gradski zavod za veštačenja u Beogradu, str. 312-321. (M63


  D.Petković, D.Živković: Primer sanacije armirano betonske skeletne konstrukcije, Simpozijum: JDGK, Vrnjačka banja 2004., ISBN Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktera, knjiga 2, str. 49-54. (M63


  D.Petković, D.Živković: Ferocement kao konstrukcijski materijal i aktuelne metode izvođenja, Simpozijum: Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njhova primena u građevinarstvu TEIK, Niš 2010., ISBN 978-86-80295-86-2, knjiga 2 str. А299-А308. (M63


  P.Blagojević, D.Živković, R.Cvetković, V.Cvetković: Kontrolni proračun konstrukcije sportske dvorane za biciklističke trke (velodrom) u Astani - Kazahstanu, Simpozijum: Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njhova primena u građevinarstvu TEIK, Niš 2010., ISBN 978-86-80295-86-2, knjiga 2 str. А327-А337. (M63


  P.Blagojević, D.Živković, A.Šutanovac: Prikaz konstrukcijskog rešenja objekta sportska hala u Kraljevu,  Zbornik radova sa Međunarodnog stručnog skupa - XIV kongresa Društva građevinskih konstruktera Srbije održanog u Novom Sadu 24-26 septembra 2014, godine , str. 507-513. (M63)


  P.Blagojević, D.Živković, A.Šutanovac: Sprecifičnosti u proračunu armiranobetonske konstrukcije stambeno-poslovnog kompleksa u gradu Rjazanj u Moskovskoj oblasti, Zbornik radova sa Međunarodnog stručnog skupa - XIV kongresa Društva građevinskih konstruktera Srbije održanog u Novom Sadu 24-26 septembra 2014, godine, str. 561-567. (M63)


  P.Blagojević, D.Živković, A.Šutanovac: Sprecifičnosti u proračunu armiranobetonske konstrukcije filmskog i tv studija u Moskvi, XXVI kongres i međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija,  Vrnjačka Banja od 29. do 31.   oktobra 2014. godine, str. 401-408 (M63)


  P.Blagojević, D.Živković, A.Šutanovac: Prikaz konstrukcijskog rešenja objekta naučno-tehnološkog parka u Nišu,  XXVI kongres i međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija,  Vrnjačka Banja od 29. do 31. oktobra 2014. godine,  str. 409-416 (M63)


Poslednji put izmenjeno nedelja, 11 septembar 2016 23:42