Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.01.2014.

Dragan Aranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01. 10. 1948.
 • Mesto rođenja: Dragi Deo, Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Gradjevinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Hidro-konstruktorsi
 • Godina diplomiranja: 1972.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Dimkić, M., Aranđelović, D., Dimkić, D. And Miljojković, D., SPRING „KRUPAC“ HIDDEN POTENTIAL FOR THE WATER SUPPLY NEEDS OF THE CITY OF NIŠ, SIĆEVO AND JELAŠNICA GORGES ENVIRONMENT STATUS MONITORING: Pablished by Institute for Nature Conservation of Serbia and Faculty of Civil Engineering and Architecture Niš, 2007. pp 115-120.


  2. D. Aranđelović, D. Radivojević, V. Nikolić, “Objekti za kontrolu proticaja u malim kanalima”, str.91-99, Korišćenje i održavanje melioracionih sistema, posebna publikacija, Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje i Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Beograd, 1993. god.

 • Knjige i udžbenici:

  1.  M. Vojinović, D. Aranđelović, “Hidraulika I” Udžbenik, Univerzitet u Nišu, 1986. god.


  2. D. Aranđelović, “Hidraulika u oblasti građevinarstva”, Udžbenik, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 2000. god.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. D. Aranđelović, “Određivanje proticaja vode u otvorenim vodotocima”, Vodoprivreda, Beograd, 15.86 (1986/6), str. 387-392, Beograd, 1983. god.


  2. D. Aranđelović, “Zagađenje podzemne vode i tehnika ispiranja”, Voda i sanitarna tehnika, Beograd, br.5-6 (1991), str.13-19


  3. D. Aranđelović, “Nomogram za dimenzionisanje kanalizacionih cevi”, Vodoprivreda, Beograd, br. 5-6 (1991), str. 353-357


  4. G. Hajgin, D. Aranđelović, “Merni objekat sa složenim suženim presekom, namenjen tokovima gde je veliki odnos između maksimalnog i minimalnog proticaja”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Beogradu, 1979, sveska 17. br. 1, str. 21-29


  5. D. Aranđelović, “Sila pritiska izazvana vodom koja se kreće”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br.1 (1980), str. 15-20


  6. D. Aranđelović, “Promena koeficijenta rapavosti “n” (po Manningu)”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br.4 (1983), str. 243-248


  7. D. Aranđelović, “Neposredno određivanje sile pritiska merenjem”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br.4 (1983), str. 249-254


  8. D. Aranđelović, “Hidraulički proračun mreže prstenastog tipa primenom linearne teorije” , Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 5 (1984), str. 197-203


  9. D. Aranđelović, “ Faktor trenja kod tečenja u sistemima pod pritiskom”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 6, str. 297-305


  10. D. Radivojević, Đ. Đorđević, D. Aranđelović, “Linijski model ustaljenog strujanja u cevnim mrežama”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 10-11, (1989-1990), str. 81-90.


  11. Đ. Đorđević. D. Aranđelović, “Program za analizu tečenja u zatvorenim cevnim mrežama”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br. 12 (1991), str.   


  12. D. Aranđelović, D. Radivojević, “Proračun ravanskog ustaljenog strujanja podzemne vode primenom metode konačnih razlika”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br.12 (1991), str. 121-130


  13. D. Aranđelović, “Promena zagađenja  u višeslojnom akviferu”, Zbornik radova Građevinskog fakultata u Nišu, br. 17. (1996), str. 5-14


  14. D. Radivojević, M. Ivetić, D. Aranđelović, “Neizvesnost parametara izdani određenih opitom probnog crpljenja na kopanom bunaru”, Vodoprivreda 0350-0519, 28 (1996), str.67-73


  15. D. Aranđelović, D. Radivojević, “Zaštita sportsko rekreativnog centra Toplica od podzemnih voda”, Nauka & Praksa br.3, str.11-18, Institut GAF-a , Niš, 1997.


  16. D. Aranđelović, “Pojava kavitacije na hidrotehničkim objektima”, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Nišu, br.15-16, str. 63-76, 1994-95


  17. D. Aranđelović, “Merenje proticaja u otvorenim kanalima korišćenjem mernih objekata” Građevinski kalendar 2003. str. 266-294, Beograd, 2003.


  18. D. Aranđelović, “Primeri izgrađenih mernih objekata” , Zbornik radova 14, 2005. Građevinski fakultet  Subotica. str 26 -33


  19. D. Aranđelović, “Merenje proticaja vode u vodotocima sa slobodnim nivoom vode”, Nauka + praksa 8, str. 109 -115 Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, 2005.


  20. P. Babac, D. Aranđelović „Metodology for determination of the applicability of the artificial enrichment of aquifers“, Fakta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol 3. No 2, 2005, pp 155 – 163


  21. D. Aranđelović, “Kanali za merenje proticaja vode u kanalizacionim sistemima”, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, br.21, str. 59-67, 2006.


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. D. Aranđelović, “Hidrodynamic Loading of Sill”, Proceedins of International conference “Hydrosoft” 84, str.1-117-1-127, Portorož, 1984.


  2. R. Pavlović, D. Aranđelović, D. Radivojević, “Flow Characteristics in Open Restangular Channel Sudden Expansions”, Supplements of International conference “Hydrocomp” 89, str.96-107, Dubrovnik, 1989.


  3. D. Radivojević, D. Aranđelović, “Grounwater Protection Aided by Numerical Simulation”, 6-th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Društvo za mehanika na republika Makedonija, p.p. 141-148, Struga, 1998.


  4. D. Aranđelović, O. Potić, D. Radivojević, “Water Surface Profile Calculations Methods in Open Channels”, 6-th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Društvo za mehanika na republika Makedonija, p.p.133-140, Struga, 1998.


  5. Arandjelović D., Milićević D., Milenković S., Radivojević D. "Softwware support to the continual measuring and central control aimed at the reduction of water loss in water supply system" Jubilee Scientific Conference, University of Architecture, Civil Engineering And Geodesy - Sofia, Proceedings, Vol. 7, Sofia, Novembar 2002., pp. 59-64.


  6. D. Aranđelović, “Merenje proticaja u kanalizaciji” Međunarodna konferencija “Moderni tehnički postupci u kanalizaciji”, str. 91-97, Beograd 2003.


  7. Miladinović, J., Radivojević, D., Aranđelović, D., Đurović, Lj. „Rekonstrukcija cevovoda Studena metodom uvlačenja cevi –SEWAGELINING“ , Zbornik radova drugog internacionalnog naučno-stučnog skupa „Građevinarstvo-nauka i praksa“, Žabljak 03-07. mart 2008., pp 931 – 937


  8. Radivojević, D., Aranđelović, D., Blagojević, B., „Primenljivost IWA tehničkih pokazatelja uspešnosti funkcionisanja na vodovode u Srbiji“ , Zbornik radova drugog internacionalnog naučno-stučnog skupa „Građevinarstvo-nauka i praksa“, Žabljak 03-07. mart 2008., pp 1289 – 1295


  9. D. Aranđelović, D. Radivojević, “Primena vertikalnih barijera za kontrolu kretanja zagađenja”, Zbornik radova međunarodne konferencije “Preventivni inženjering i životna sredina”, Fakultet zaštite na radu, Niš, 1995.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. G. Hajdin, D. Aranđelović, “Verovatna sila pritiska na čvrstu graničnu površinu fluidne struje, određena na osnovu izmerenih i statistički obrađenih pritisaka u većem broju tačaka površine”, Zbornik radova IV Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, str. 303-309, Kupari 1981,


  2. D. Aranđelović, “Problemi izazvani kavitacijom na hidrotehničkim objektima”, Zbornik radova XII  Jugoslovenskog kongresa racionalne mehanike, Niš, 1995.


  3. D. Aranđelović. D. Radivojević. V. Nikolić, “Stanje i perspektive vodosnabdevanja Sokobanje”, Zbornik radova savetovanja “Voda za žedne gradove”, str.193-200, Niš, 1996.


  4. D. Radivojević. D. Aranđelović, “Primena matematičkog modela u projektovanju zaštite od podzemnih voda”, 12. Savetovanje JDHI, Zbornik radova, str. 311-319, Subotica, 1998


  5. D. Aranđelović, D. Radivojević, M. Ivetić, “Istraživanje uzroka havarije na cevovodu vodovodne mreže u Knjaževcu”, 12. Savetovanje JDHI, Zbornik radova, Subotica, 1998.


  6. D. Aranđelović, Đ. Đorđević, D. Milićević, S. Milenković, V. Nikolić, “Sistem za prikupljanje, transfer i obradu podataka sa hidrotehničkih objekata”, 11. Savetovanje Hidrauličara  i Hidrologa Jugoslavije, Zbornik radova, str. 108-118, Beograd, 1994.


  7. D. Aranđelović, S. Milemković, Dragan Milićević, V. Nikolić, “Softverska podrška centralizovanoj kontroli i upravljanju vodovodnim sistemima”, Zbornik radova sa 13. Savetovanja Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja, str. II 123-130, Sokobanja, 2002.


  8. M. Marković, D. Aranđelović, "Uticaj opterećenja leda na hidrotehničke konstrukcije u rečnom toku", 16. Savetovanje SDHI i SDH, 2oktobar 2012. Donji Milanovac.


  9. M. Milanović, M. Gocić, S. Trajković, D. Aranđelović, "Uporedna analiza standardizovanog indeksa padavina, Palmerovog Z-indeksa i Torntvajtovog indeksa suša na području grada Niša za vremenski period od 1980. do 2010. godine".  16. Savetovanje SDHI i SDH, 2oktobar 2012. Donji Milanovac.

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 januar 2014 14:09