Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.01.2014.

milorad.zlatanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.02.1952.
 • Mesto rođenja: Srpski Miletić
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: saobraćajno-konstruktorski
 • Godina diplomiranja: 1978
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1.     Grupa autora: Monograph “ International Symposium Construction Technology – Construction Management ‘97”, Zlatanović Milorad, Trajković Dima, poglavlje: Contribution to mechanical production unit cost determination, str. 227-236, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.     Grupa autora: Monograph “ International Symposium Construction Technology – Construction Management ‘97”, Trajković} Dima, Zlatanović Milorad, poglavlje: Contribution to Building Technology Enhancement, str.11-18, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje,9 97.     


   


  3.   Grupa autora: Monografija “Studija i Upravljanje procesima građenja”, Zlatanović Milorad, poglavlje: Nestandardni transportni problemi u funkciji optimizacije procesa kod izgradnje saobraćajnica, str. 7-16, Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju, Novi Sad, 1996. Str. 182, Literatura uz svako poglavlje.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  4.    Grupa autora: Monografija “Stanovanje u višeporodičnim spratnim zgradama u novim tržišnim uslovima-STANOVANJE 1”, Trajković Dima, Zlatanović Milorad, poglavlje: Prilog proučavanju faktora koji utiču na cenu građenja stambenih zgrada u uslovima tržišta i različitih vlasničkih odnosa, str.131-142, Građevinski fakultet,Niš, 1996. Str. 168, Literatura uz svako poglavlje.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  5     Grupa autora: Monografija “Stanovi i zgrade za tržište-STANOVANJE 2”, Zdravković Slavko, Igić Tomislav, Zlatanović Milorad, poglavlje: Specifičnost upravljanja projektom pri gradnji stambenih objekata za tržište, str.139-146, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 1998. Str. 229, Literatura uz svako poglavlje.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  6     Zlatanović Milorad: Monografija - Upravljanje transportnim procesima izgradnje saobraćajnica, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš 1999.       1999.        


   


  7.                                                                                                                                                                                                                                


          


   

 • Knjige i udžbenici:  1.    Уџбеник,  Златановић Милорад, Основи саобраћајница Грађевински факултет, Ниш, 1994. Срт. 159, Литература 157-159.     саобраћајнице


   


  2.    Збирка решених задатака,  Стефановић Александар, Трајковић Дима, Златановић Милорад, Организација грађења - Збирка решених задатака, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 1998. Стр. 249, Литература 249.Организација и технологија грађења


   


  3.    Збирка решених задатака, Златановић С .Милорад, Матејевић Биљана ,             Основи саобраћајница, Збирка решених задатака са изводима из теорије, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2005. Страна 230, Литература 226-227.  Саобраћајнице


   


   


  4. Zlatanović Milorad, Matejević Biljana: Tehnologija i organizacija građenja, zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2012. Strana 290.


   


  5.


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1.    Zlatanović Milorad: The optimal way of transporting ground with the construction of the lines of communication, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1995. Vol. 1, No 2 (1995), str. 265-273, References 273.                                                                                                                                                                                                                                              


  2.    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Method of Complex Evaluation and its Application for the Construction Machine Efficiency increase at the Road Building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 441-450, References 450.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  3.    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Methods for maximum individual time of transport duration minimization, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 451-456, References 456.         1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  4.    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Autotransport costs optimization on traffic ways building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1997. Vol. 1, No 4 (1997), str. 553-559, References 559.       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  5.   Zlatanović Milorad: Management in civil engineering and its developing tends, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1998. Vol. 1, No 5 (1998), str. 637-644 , References 643       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  6.   Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Decision Models in Traffic, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 149-157, References 157.       2000.                                                                                                                                                                                                                                        


  7.    Zlatanović Milorad: Road quality management, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 139-148, References 148.       2000.     8.    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Models for the choice of the most favorable contractor for construction of the thermal insulation systems, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2005. Vol. 2, No 5 (2005), str. 339-348, References 348.         2005.                                                                                                                                                                                                                                        


  9.    Zlatanović S .Milorad, Stefanović Z. Bogdan (2002): Optimization of Earth Mass Distribution in Forest Road Construction, an original scientific work published in a scientific journal of national significance “A Collection of Works of the Institute of Forestry” 46-47, publisher: Institute of Forestry, PE “Serbia forests”, Belgrade, Yugoslavia: 117-129.       2002.     10.  Milorad Zlatanović, Biljana Matejević: USAGE OF DYNAMIC PLANS IN CIVIL ENGINEERING OF SERBIA, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2011. Vol. 9, No 1 (2011), str. 57-75, References 75.       2011.                                                                                                                                                                                                                                        


  11.   Milorad Zlatanović, Biljana Matejević, Dragan Perić: Cost related comparison of optimum construction time via network planning methods, Technics Technologies Education Management (TTEM), JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, Volume 6, Number 2, 2011 TTEM, str. 344 – 354, References354, 2011.       2011.     


    


  12.   Biljana Matejević, Milorad Zlatanović: Regression model for predicting productivity of RC slab concreting process, GRAĐEVINAR, IF 0.323, 2017, Vol.69, Num. 7, pp. 561-572.     


   


  13.   Biljana Matejević, Milorad Zlatanović, Dušan Cvetković: The simulation model for predicting of the productivity of the reinforced concrete slabs concreting process, Tehnički vjesnik/Technical gazette, IF 0.723, 2018, Vol. 25, No. 6, doi: 10.17559/TV-20170627195003


   


  14.   Biljana Matejević, Milorad Zlatanović:  Concreting process productivity analysis, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, Niš, 2018, vol. 16, No. 1, pp. 159-173.


   


  15.


                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                       


   


                                                                                                                                                                                                                                       


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  1.    Milorad Zlatanović: Postupak planiranja, organizacije snimanja i obrade podataka metodom trenutnih opažanja, Ekologija, No 3, Beograd, 1983. Str. 39-46, Vol 10, Literatura srt.46.       1983.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.    Milorad Zlatanović: Primena metode trenutnih opažanja u građevinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, No 5, 1984.       1984.                                                                                                                                                                                                                                          3     Milorad Zlatanović: Gubici u transportnom sistemu usled neostvarene sinhronizacije transportnih vozila i utovarne mašine, Zbornik Radova GF, Niš, No 6, 1985.       1985.                                                                                                                                                                                                                                          4      Milorad Zlatanović: Određivanje optimalne dužine deonice kod etapnog transporta zemlje buldozerom, Zbornik radova GF, Niš, No 6 1985. Str.                                                                                                                                                                                                                                                       5     Zlatanović Milorad: Automobilski transport u građevinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, No 7, 1986.          6     Zlatanović Milorad: Tehno-ekonomski proračun transporta u građevinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, No 8, 1988. Str. 169-176, Literatura str.176.                                                                                                                                                                                                                                              


  7     Zlatanović Milorad: Optimalan položaj izlazne rampe kod izvršenja zemljanih radova, Zbornik radova GF, Niš, No 9, 1989.srt.161-165, Literatura str.165.                                                                                                                                                                                                                                              


  8     Zlatanović Milorad: Određivanje optimalnog broja utovarnih mašina, Zbornik radova GF, Niš, 1990. Str.151-157. Literatura str. 157.                                                                                                                                                                                                                                     


  9     Damnjanoviš Dragorad, Milićević Aca, Zlatanović Milorad, Ilić Čedomir: Izvodi iz studija analize elemenata puta sa gledišta bezbednosti saobraćaja kod projektovanja radova za eliminisanja “crnih tačaka”, Zbornik radova Instituta GF, Niš, 1992. Srt. 25-33, Literatura str. 33.                                                                                                                                                                                                                                            


  10   Zlatanović Milorad: Optimizacija transporta u građevinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, 1993. Str. 83-88, Literatura str. 88.                                                                                                                                                                                                                                             


  11    Đinđić Miodrag, Zlatanović Milorad: Sanacija klizišta primenom gabiona, Zbornik radova GF, Niš, 1995. Str.155-158, Literatura 158.                                                                                                                                                                                                                12    Đinđić Miodrag, Zlatanović Milorad: Sanacija tunela broj 5 na putu Sukovo-Zvonce u kanjonu reke Jerme, Zbornik radova GF, Niš, 1995. Str. 159-164, Literatura str. 164.                                                                                                                                                                                                                                             


  13    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Minimizacija maksimalnog pojedinačnbog vremena trajanja transporta, Zbornik radova GF, Niš, 1995. Str. 165-173, Literatura 173.                                                                                                                                                                                                                                     


  14    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Nasučno prognoziranje povećanja učinka građevinskih mašina pri građenju puteva, Put i saobraćaj, Beograd, No 3-5/1995. Str. 141-144, Literatura str. 144.       1995.                                                                                                                                                                                                                                          15     Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Neki pokazatelji rada mašina u transportnom sistemu građenja puteva, Put i saobraćaj, Beograd, No 3-5/1995. Str. 137-140, Literatura 140       1995.                                                                                                                                                                                                                                          16     Zlatanović Milorad: Prilog optimizaciji autotransportnog sistema, Izgradanja, Berograd, No 3/1995. Str. 139-141, Literatura str. 141.              1995.                                                                                                                                                                                                                          


  17     Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Optimalna alokacija građevinskih mašina kod izgradnje saobraćajnica, Zbornik radova GF, Niš, 1996. Str. 161-168, Literatura 168.       1996.                                                                                                                                                                                                                                          18   Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Baščarević Milivoje: Prilog upravljanju investicijama u građevinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, 1996. Str. 169-177, Literatura 177.                                                                                                                                                                                                                              


  19    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Bikriterijalni transportni problemi u funkciji optimizacije procesa kod izgradnje saobraćajnica, Zbornik radova GF, Niš, 1996. Str. 189-195, Literatura 195.       1996.                                                                                                                                                                                                                                          20    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Metode za prognoziranje troškova projekta u građevinarstvu, Izgradanja, Berograd, No 2/1997. Str. 81-85, Literatura str. 85.       1997.                                                                                                                                                                                                                                          21   Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Milivoje Baščarević: Rad, graditeljstvo, organizacija, Nauka + praksa, Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, No 3 1996/97. Str. 75-78, Literatura str. 78       1997.                                                                                                                                                                                                                                          22   Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Razvoj menadžmenta u građevinarstvu i dalje tendencije, Zbornik radova GAF, Niš, 1997. Str. 49-56, Literatura 56.       1997.             


     23   Zlatanović Milorad, Stefanović Bogdan: Optimizacija rasporeda zemljanih masa pri gradnji  šumskih puteva, Zbornik radova Instituta za šumarstvo Beograd, tom 46-47,   2002. str. 117-129, Beograd 2002. Literatura 129.       2002.                                                                                                                                                                                                                                          24    Zlatanović S .Milorad, Stefanović Z. Bogdan: Modeli izbora izvođača radova investicionih objekata šumskog inženjeringa, Šumarstvo – Forestry, Udruženje šumarskih inženjera Srbije, № 1-2, 2005 (LVII), Beograd, Strana 11-20,       2005.                                                                                                                                                                                                                                          25    Stefanović Bogdan, Zlatanović Milorad, Ranković Nenad: Primedba na objavljen rad u IV broju Glasnika Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Broj 5, 2006, Banja Luka, strana 77 do 82. ISSN 1512-956X                                                                                                                                                                                                                                  


  26.   Zlatanović Milorad, Matejević Biljana: Kriterijumi kvaliteta dinamičkih planova, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2010. No 25, 2010. Srt. 255-263, Literatura str. 263:       2010.  


   


  27.   Stojnić, D., Janić, M., Zlatanović, M, Stefanović, B. (2015). Impact of vehicle movement simulation on the size of forest road traveled way widening in small radius curves, Bulletin of the Faculty of Forestry, Special issue on the occasion of the international symposium "Forest engineering of Southeast Europe - state and challenges", pg. 131-140. DOI: 10.2298/GSF15S1131S)   


   


  28.  Stojnić, D., Zlatanović, M. (2015). Tehnika mrežnog planiranja u upravljanju projektima šumskog putnog inženjerstva (Network planning technique in forest road engineering project management), Šumarstvo, No. 3: 133-142.       


   


  29.  Душан Стојнић, Милорад Даниловић, Милорад Златановић: Могућност примене мрежне анализе за одређивање најкраћег пута и времена превоза дрвета камионима –студија случаја Мајданпечке домене, Шумарство, број 3-4, Београд 2016, страна 129-140


  30.                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                            


   


                                                                                                                                                                                                                                       


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1.    Zlatanović Milorad: Model optimizacije transporta kod izgradnje puteva, Publikacija XIII Kongresa Saveza društva za puteve Jugoslavije, Neum, 1990.       1990.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.   Zlatanović Milorad: Optimalna iskorišćenost mašina u transportnom sistrmu, Zbornik radova II međunarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘91”, Kopaonik, 1991. Str.626-628, Literatura str 628.       1991.                                                                                                                                                                                                                                        


  3      Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Trajković Miroljub: Application of theory of massive attendance for defining optimum number of vehicles in building production, Zbornik radova “XXI YU-SYM-OP-IS-a ‘94”, Kotor, 1994. Str.736-738, Literatura 738.       1994.                                                                                                                                                                                                                                        


  4     Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Saobraćajna buka i urbana sredina, III Međunarodna Konferencija Buka i vibracije, Niš, 1995. Str. 39-42, Literatura str. 42.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  5      Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Prilog istraživanju buke i vibracija izazvanih radom građevinskih i drugih mašina i uređaja, III Međunarodna Konferencija Buka i vibracije, Niš, 1995. Str. 85-88, Literatura str. 88.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  6     Zlatanović Milorad, Trajković Dima, Zdravković Slavko: Prilog povećanju efikasnosti transportnog sistema, Zbornik radova IV mađ|unarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 695-701, Literatura 701.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  7      Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Marketing i menadžment u građevinarstvu, Zbornik radova IV mađunarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 622-628, Literatura str. 62.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  8      Zdravković Slavko, Zlatanović Milorad, Trajković Dima, Branković Dragan: Menadžment   i matematičko programiranje, Zbornik radova IV mađunarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 418.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  9      Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Aerozaga|enje i gradski saobraćaj, III Međunarodna konferencija Preventive Engineering and Living environment, Niš, 1995. Str. od F15-1 do F15-4, Literatura str. F15-4.         1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  10    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Proizvodni sistemi u građevinasrstvu i zaštita životne sredine, III Međunarodna konferencija Preventive Engineering and Living environment, Niš, 1995. Str. od B10-1 do B10-4, Literatura B10-4.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  11    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Proizvodni sistemi i procesi u građevinarstvu, Prvi međunarodni simpozijum “Industrijsko inženjerstvo ‘96”, Beograd, 1996. Str. 149-152, Literatura str. 152.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  12    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Multimomentna metoda i njena primena na izgradnji saobraćajnica, Prvi međunarodni simpozijum “Industrijsko inženjerstvo ‘96”, Beograd, 1996. Str. 414-417, Literatura 417.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  13    Zlatanović Milorad: Prilog upravljanju transportnim sistemom na izgradnji saobraćajnica, V Međunaroni simpozijum Menadžment i razvoj preduzeća – SymOrg ’96, Vrnjačka Banja, 1996. Str. 452-456, Literatura str.456.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  14    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Production Sistems and Processes in Building Industry, The Frist Symposium of Industrial Engeneering, Faculty of Mechanical Engeneering, University of Belgrade pg. 149-152, november, Belgrade, 1996.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  15    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Doprinos planiranju realizacije građevinskih projekata, Zbornik radova, I Internacionalni simpozijum iz project managementa “Project management u Jugoslaviji – stanje i perspektive” – YUPMA ’97, Zlatibor, 1997. Str. 249-254, Literatura str. 254       1997.   16   Zdravković Slavko, Igić Tomislav, Zlatanović Milorad: Specifičnost i rizik upravljanja projektom pri izradi objekata za tržište, Zbornik radova, I Internacionalni simpozijum iz project managementa “Project management u Jugoslaviji – stanje i perspektive” – YUPMA ’97, Zlatibor, 1997. Str. 171-176, Literatura str. 176       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  17    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Upravljanje projektima održavanja putne mreže, Zbornik radova, II Internacionalni simpozijum iz project managementa “Projekt management – nove metode i tehnike” – YUPMA ’98, Zlatibor, 1998. Str.  289-293, Literatura str. 293.                                                                                                                                            


  18    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Procena troškova realizacije projekta, Zbornik radova, II Internacionalni simpozijum iz project managementa “Projekt management – nove metode i tehnike” – YUPMA    ’98, Zlatibor, 1998. Str. 119-123, Literatura str. 123                                                                                                                                                                                                                                         


  19    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Mogućnost smanjenja buke putnog saobraćaja, IV Međunarodna Konferencija Buka i vibracije, Niš, 1998.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  20    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Troškovi transportnog sistema na izgradnji linijskih građevinskih objekata, VI Međunaroni simpozijum Okruženje, menadžment, konkurentnost – SymOrg ’98, Zlatibor, 1998. Str. 263-267, Literatura str. 267.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  21    Zlatanović Milorad: Upravljanje kvalitetom izgradnje saobraćajnica, Zbornik radova, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str.169-173, Literatura str. 173.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  22    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Upravljanje projektima održavanja kolovoza, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str. 237-241, Literatura str. 241.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  23    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Organizacija za upravljanje projektom centralno spravljenog betona, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str. 101 - 105, Literatura str. 105.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  24    Zlatanović Milorad, Stefanović Bogdan: Numerical Iterative Method for Optimizing the Disposition of Soil Masses during Forest Road Construction, paper published as an abstract at the 21st IUFRO World Congress 2000 “Forests and Society: The Role of Research”, Division 3: Forest operations under mountainous conditions, Kuala Lumpur, Malaysia, August 7-12, 2000. Poster abstract: pp. 103.                                                                                                                                                                                                                                  25   Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Inženjersko prognoziranje i naučno tehnički progres u građevinarstvu, Zbornik radova XXV YU-SIM-OP-IS-a '98, Herceg Novi, 1998. Str. 365-368, Literatura str. 368.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  26    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: The management of quality traffic roads, Zbornik radova, III Internacionalna konferencija EPITOIPAR-EPITESI MENEDZSMENT 2000, Budimpešta, jul 2000. Str. N0-N9, Literatura str. N9.         2000.   27    Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Trajković Vladimir: The application of engineering forecast to the choice of optimal construction straregy, Zbornik radova, III Internacionalna konferencija EPITOIPAR-EPITESI MENEDZSMENT 2000, Budimpešta, jul 2000. Str. M10-N14, Literatura str. N14.       2000,                                                                                                                                                                                                                                        


  28    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Decision models in road management systems, Zbornik radova, V Internacionalni simpozijum iz project managementa "Upravljanje projektima nove tendencije" – Yugoslav Project Managment Association 2001, Zlatibor, 2001. Str. 216-220, Literatura str. 220.       2001-                                                                                                                                                                                                                                       


  29    Zlatanović Milorad: The contribution to traffic noise reduction in city area, Zbornik radova Međunarodna Eko-konferencija - zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, 2001. Str. 55-60, Literatura str. 60.       2001.                                                                                                                                                                                                                                        


  30     Zlatanović Milorad, Stefanović Bogdan: Management of Forest Roads in Serbia, XXII IUFRO World Congress 2002, Tokio, Japan, 2002.   September 29 - October 5, 2002.                                                                                                                                                                                                                                    


  31    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: The Choice of the Most Favourable Investment Object Contractor, (Proceedings Vol. 4 Bridges and Construction Management), Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofila, 2002. Strana 101-110, Literatura 110.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  32    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: The influence of technology and innovations on the building economy, (Proceedings Vol. 5), Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofila, 2002.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  33    Stefanović Bogdan, Zlatanović Milorad: Laying out of Serpentines on Forest Roads by the Interior Circular Curve Method, (Proceedings Vol. 8 Geodesy, Transportation Engineering and Geotechnics)  Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the University of Architecture, Civil Engineering and  Geodesy, Sofila, Bugarska, 22-23 nov 2002. Strana 237-248, Literatura 248.       2002.     34    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Modern Technologies and Innovations in Civil Engineering, VIII Međunaroni simpozijum Menadžment u novom okruženju – SymOrg ’02, Zlatibor, 02-05. jun 2002.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  35    Dima Trajković, Zlatanović Milorad: OPTIMIZATION OF THE PROCESSES AND SYSTEMS IN CIVIL ENGINEERING APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS, 6th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – 6. Međunarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANO[]U, Beograd, Serbia, june 2003.       2003.                                                                                                                                                                                                                                        


  36     Stefanović Bogdan, Zlatanović Milorad: Tehničko-tehnoločke osnove strateškog planiranja šumskih puteva u Srbiji, Zbornik radova, VIII Internacionalni simpozijum iz project managementa “Upravljanje projektima i preduzetništvom” – YUPMA 2004, Zlatibor, 2004. Str. 310 – 314, Literatura str. 314.       2004.                                                                                                                                                                                                                                        


  37     Milorad Zlatanovic: Management of Machine Production Costs on the Bridges, 65 years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, – Sofia, Jubilee Scientific Conference, Sofia, May 2007.           


   


  38.                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                         


   


                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                        


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1.    Dragorad Damnjanoviš, Aca Milićević, Zlatanović Milorad: Primena metode za ocenjivanje elemenata puta sa stanovišta bezbednosti saobraćaja kod projektovanja radova za eliminisanje “crnih tačaka” u PZP Niš, Zbornik radova sa savetovanja o održavanju i rekonstrukciji puteva, Kopaonik, 1991. Str.135-143, Literatura str.143.                                                                                                                                                                                                                                            


  2.    Zlatanović Milorad, Trajkobvić Dima: Methods of minimization of maximum individual time of transport duration, Zbornik radova “XXI YU-SYM-OP-IS-a ‘94”, Kotor, 1994. Str. 720.       1994.                                                                                                                                                                                                                                        


  3      Zlatanović Milorad, Trajković Dima, Pešić Milivoje: Optimalna iskorišćenost mašina kod izgradnje saobraćajnica, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str.777. (saop{tenje)       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  4      Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Pešić Milivoje: Prilog prognoziranju učinka građevinske mehanizacije, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str. 493-496, Literaturqa str. 496.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  5      Pešić Milivoje, Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Utvrđivanje ekonomičnosti poslovanja preduzeća kao problem razlomljenog linearnog programiranja, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str. 793-796, Literatura str. 796.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  6     Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Razvoj tehnologije i organizacije rada u građevinarstvu, Zbornik radova sa simpozijuma “Rad kao sudbina”, Mašinski fakuktet, Niš, 1995. Str. 358-362, Literatura str. 362.       1995.   7     Zlatanović Milorad: Mogućnost primene metode trenutnih opažanja, Zbornik radova sa  XIX Međukatedarskog savetovanja građevinskih fakulteta Jugoslavije iz područja organizacije, tehnologije i ekonomike građenja, Priština, 1995. Str. 66-72, Literatura str. 172 .                                                                                                                                                                                                                                          


  8     Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Menadžment i informativni sistem, Zbornik radova sa simpozijuma “Kompjuterski podržani menadžment u građevinarstvu”, Aranđelovac, 1995. Str. 22-30, Literatuta str. 30.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  9     Zlatanović Milorad, Trajković Dima, Pešić Milivoje: Prilog analizi jedinične cene autotransporta u građevinarstvu, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja – SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 872-875, Literatura str. 875.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  10    Pešić Milivoje, Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Primena razlomljenog linearnog programiranja u rešavanju transportnog problema, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja - SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 457.                    1996.                                                                                                                                                                                                                          


  11    Trajković Dima, Zlatanović Milorad, Pešić Milivoje: Metode prognoziranja u građevinarstvu, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja - SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 620-623, Literatura str. 623.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  12    Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Troškovi autotransportnih sistema na izgradnji saobraćajnica, Zbornik radova XXIV Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja - SYM-OP-IS ‘97, Kotor, 1997.       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  13    Zdravković Slavko, Igić Tomislav, Zlatanović Milorad: Specifičnost i rizik upravljanja projektom pri izradi stambenih objekata za tržište, Zbornik radova sa Naučnog skupa Spratne zgrade sa stanovima za tržište – STANOVANJE 2/97, Građevinski fakultet, Niš, 1997. Str. 187 – 194, Literatura str. 194       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  14    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Prilog unapređenju građenja u stanovanju, Zbornik radova sa Naučnog skupa Unapređenje stanovanja '98, Arhitektonski fakultet, Beograd, 1998. Str. 329 – 337, Literatura str. 337.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  15    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Inženjersko prognoziranje i naućno tehnićki progres u građevinarstvu, Zbornik radova XXV YU-SIM-OP-IS-a '98, Herceg Novi, 1998. Str. 365-368, Literatura str. 368.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  16    Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Struktura troškova i procena vrednosti stambenih zgrada, Procedure, regulativa i menadžment u građevinarstvu, Arandjelovac, maj 2002. Str. 230-239, Literatura str. 239.          2002.       


      


  17.                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                        


   


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 04 maj 2021 03:36