Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 08.02.2014.

Branislava Stojković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.04.1978.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Apostolović M, Kaličanin B, Igić M, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj, Šurdilović D, Stojković B, Velimirović D. Migration of fluoride ions from the permanent teeth into saliva in children with glass-ionomer cement restorations /an in vitro study/. Vojnosanitetski pregled 2013; 70(3):279-283. IF:0,210


  2. Vuković A, Marković D, Petrović B, Apostolović M, Golijanin R, Kanjevac T, Stojković B, Perić T, Blagojević D. Epidemiološke odlike povreda zuba kod dece u Srbiji. Srp Arh Celok Lek 2013;141(11-12):744-749. IF: 0.228

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Stojković B, Apostolović B, Igić M, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj, Šurdilović D, Igić M, Marinković V. Comaparative analysis of the first permanent molar caries prevalence in younger and older school children. Acta Stomatologica Naissi 2012; 28(66):1180-1190.


  2. Igić M, Mihailović D, Kesić Lj, Apostolović M, Kostadinović Lj, Šurdilović D, Tričković Janjić O, Stojković B. Citomorfometrijsko i kliničko ispitivanje gingive pre i posle terapije hroničnog kataralnog gingivita kod dece. Acta Stomatologica Naissi 2010; 26(61):945-952.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Apostolović M, Šurdilović D, Stojković B, Igić M, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj. Orthodontic anomalies in children with mild mental retardation. Abstract book. 1st Intercontinental Symposium on Contemporary Dentistry Houston@Niš 2010;Niš, Srbija:27-28.


  2. Stojković B, Kostadinović Lj, Apostolović M, Igić M, Tričković Janjić O, Šurdilović D. The prevelence of caries in mildly mentally retarded children. Abstract book. 1st Intercontinental Symposium on Contemporary Dentistry Houston@Niš 2010;Niš, Srbija:60.


  3. Apostolović M, Kostadinović Lj, Igić M, Tričković Janjić O, Šurdilović D, Stojković B. Migracija jona fluora iz uzoraka glas jonomer cemenata u medijum veštačke pljuvačke (in vitro studija). Zbornik sažetaka Simpozijuma stomatologa i saradnika sa međunarodnim učešćem 2011; Novi Sad, Srbija. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Stojković B, Šurdilović D, Stojiljković A, Kostadinović Lj. Erupcija stalnih zuba kod prvaka u Nišu. Zbornik referata radova XXIII, XXIV i radova XXV Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S; 2009 Suppl 1:118.


  2. Stojiljković A, Apostolović M, Stojković B, Tričković Janjić O. Prisustvo karabelijeve kvržice na prvim stalnim molarima kod prvaka. Zbornik referata radova XXIII, XXIV i radova XXV Sipozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2009; Suppl 1:125.


  3. Stojković B, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj, Stojiljković A. Stanje zdravlja prvog stalnog molara dece sa lakom mentalnom retardacijom.  Zbornik referata i radova XXVI Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2011: 69. 


  4. Apostolović M, Igić M, Šurdilović D, Stojković B. Stanje zdravlja gingive dece sa lakom mentalnom retardacijom. Zbornik referata i radova XXVI Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2011: 5. Stojković B, Apostolović M, Šurdilović D, Stamenković S. Informisanost roditelja lako mentalno retardirane dece o značaju oralnog zdravlja. Zbornik referata i radova XXVII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2011: 122. 


  6. Apostolović M, Stojković B, Tričković Janjić O, Stamenković S. Učestalost i etiologija povreda parodontalnih tkiva kod dece Niša u periodu 2006-2010.  Zbornik referata i radova XXVII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2011: 120. 


  7. Stamenković S, Apostolović M, Tričković Janjić O, Stojković B. Učestalost i etiologija fraktura kod dece Niša u periodu 2006-2010. Zbornik referata i radova XXVII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Stom Glas S 2011: 122. 


  8. Apostolović M, Igić M Kostadinović Lj, Tričković Janjić O, Šurdilović D, Stojković B. Čuvanje zdravlja stalnih zuba školske dece je investicija za budućnost. Zbornik rezimea referata i stručnih radova XXVIII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):43.


  9. Čemerikić  Lj, Stojković B, Vučković J, Apostolović M. Učestalost teskobe kod dece školskog uzrasta u Nišu. Zbornik rezimea referata i stručnih radova XXVIII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Acta Stom Naissi 2012; 28(Suplement 1):55-56.


  10.  Igić M, Apostolović M, Kostadinović Lj, Tričković Janjić O, Šurdilović D, Stojković B. Zastupljenost molarno-incizivne hipomineralizacije kod dece u Nišu. Zbornik rezimea referata i stručnih radova XXVIII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):57.


  11.  Tričković Janjić O, Apostolović M, Igić M, Stojković B. Prevalencija oboljenja mekih tkiva usta kod dece. Zbornik rezimea referata i stručnih radova simpozijuma               „Prevencija oralnog zdravlja“, Niš 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):76.


  12.  Igić M, Apostolović M, Kostadinović Lj, Tričković Janjić O,  Šurdilović D, Stojković B. Uticaj navika u održavanju oralne higijene na pojavu katralnog gingivita kod dece. Zbornik rezimea referata i stručnih radova simpozijuma „ Prevencija oralnog zdravlja“, Niš  2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):89.


  13.  Marinković V, Igić M, Ristić M, Stojković B, Stamenković S. Prevalencija oboljenja usana kod dece mlađeg školskog uzrasta u Nišu. Zbornik rezimea referata i stručnih radova simpozijuma „ Prevencija oralnog zdravlja“, Niš 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):91.


  14.  Stojković B,  Apostolović M, Stanojević N, Vučić S, Stošić N. Struktura  KEP-a dece starijeg školskog uzrasta u Nišu. Zbornik rezimea referata i stručnih radova simpozijuma „ Prevencija oralnog zdravlja“, Niš 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28(Suplement 1):93.


  15.  Stamenković S, Gligorijević N, Apostolović M, Stojković B, Marinković V. Prevalencija karijesa kod dece starijeg školskog uzrasta u Nišu. Zbornik rezimea referata i stručnih radova simpozijuma „ Prevencija oralnog zdravlja“, Niš 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28(Suplement 1):95.


  16.  Apostolović M, Igić M, Tričković Janjić O, Stojković B. Ispitivanje migracije jona fluora iz mladih stalnih zuba sa restauracijom od glas jonomer cementa (in vitro studija). Naučni skup. Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju i prijatelji. Program i zbornik sažetaka. Beograd, Srbija, 2011: 47-48.