Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.02.2014.

Vladimir Mitrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.07.1976
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:




  Mitrović V. Životne namirnice. U Udžbenik Dijetetika (II dopunjeno izdanje). Urednik Maja Nikolić, Medicinski fakultet u Nišu, WUS, 2008: 59-82.


  Babić R, Mitrović V. Tumori gornjeg urotelijuma – radiološka prezentacija. U: Strahinjić S, urednik. Balkanska endemska nefropatija i endemski balkanski tumori urotelijuma ? Retrospektiva 1941 -2011. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Akademija medicinskih nauka SLD 2011. 70-78.


  Mitrović V. Dezinfekcija vode za piće. U: Mitrović R, urednik. Higijena. praktikum. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2009. 23-29.


  Mitrović V. Merenje osvetljenosti i UB indeks. U: Mitrović R, urednik. Higijena. praktikum. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2009. 47-54.


  Mitrović V. Merenje jonizujućeg zračenja u životnoj sredini. U: Mitrović R, urednik. Higijena. praktikum. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2009. 55-61.


  Mitrović V. Ocena stanja ishranjenosti ljudi. U: Mitrović R, urednik. Higijena. praktikum. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2009. 98-108.


  Mitrović V. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće. U: Stojanović D, urednik. Higijena sa medicinskom ekologijom, praktikum za studente medicine. I izdanje. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012. 75-102.


  Mitrović V. Objekti za snabdevanje vodom za piće. U: Stojanović D, urednik. Higijena sa medicinskom ekologijom, praktikum za studente medicine. I izdanje. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012. 103-106.


  Mitrović V. Prečišćavanje i dezinfekcija vode za piće. U: Stojanović D, urednik. Higijena sa medicinskom ekologijom, praktikum za studente medicine. I izdanje. Niš: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012. 107-124.


 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:



  Stanković A, Mitrović V, Živadinović R. Uticaj aerozagađenja na telesnu masu novorođenčadi. Srp Arh Celok Lek 2011; 9-10:651-656.


  Stojanović D, Višnjić A, Mitrović V, Stojanović M. Risk factors for the occurrence of cardovascular system diseases in students. Vojnosanit Pregl 2009; 66(6): 453-458.


  Lazarević K, Nikolić M, Mitrović V. Primena i značaj fortifikacije u prevenciji bolesti izazvanih nedostatkom mikronutrijenata, Srp Arh 2006; (Suppl 2): 139-144.


 • Radovi u ostalim časopisima:



  Mitrović V, Nikolić M, Lazarević K, Milutinović S. Sanitary aspect of nutrition control in popular kitchen in Nis, Acta medica mediana 2006; 45 (3): 20-3.


  Nikolić M, Mitrović V, Nikić D. Medical nutrition therapy in management of food allergy, Acta Fac Med Naiss 2007; 24 (1):45-50.


  Nikolić M, Mitrović V, Lukić N, Lazarević K. Diet as a risk factor of cancer among the population of Niš. Arch Oncol 2006; 14(3-4):115-7.


  Stanković A, Mitrović V, Živadinović R. Uticaj zagadenog vazduha na zdravlje trudnica i ishod trudnoce. Med Pregl 2011 ; 64(5-6):279-284.


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:



  Nikolic M., Milutinovic S., Mitrovic V. Medical nutrition therapy in management of food allergy. Annals of Nutrition & Metabolism. 10th European Nutrition Conference Paris, France 2007,: Abstracts 301


  Stanković A, Mitrovic V, Vukovic Mirkovic B. Air pollution and daily hospital admissions for cardiovascular diseases in Nis, Serbia. First inernational congress on Hygiene and Preventive Medicine, Belgrade, Serbia,2013; 18.


  Stanković A, Mitrović V. Izloženost pasivnom pušenju i respiratorno zdravlje žena. XLVI Dana preventivne medicine naučni skup sa međunarodnim učešćem -Zbornik rezimea, Niš, 2012; 54



   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:



  Mitrović V, Babić R, Branković B, Stojanović I, Mitrović D. Kontrasna sredstva u rengenološkoj dijagnostici gastrointestinalnog trakta. Vrnjačka Banja 2004, Zbornik radova 36.


  Živković V, Stamenković B, Stanković A, Dimić A, Karadžić M, Mitrović V. Koštana mineralna gustina u generalizovanoj osteoartrozi. Balneoclimatologia 2004; 28 (Suppl 1): 181-5.


  Mitrović V, Nikolić M. Kofein i Kardiovaskularne bolesti. 40. Dani preventivne medicine, Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem, Niš 2006,: Zbornik rezimea 9.


  Lazarević K, Mitrović V, Marko I. Životne navike i rizik za nastanak osteoporoze kod žena u postmenopauzi. Balneoclimatologia 2007; 31 (Suppl 4): 159-164.


  Mitrović V, Nikolić M, Lazarević K, Milutinović S, Ristić L, Stojanović M. Ispitivanje ishrane u narodnoj kuhinji u Nišu. Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka 2006,: 262-4.


  Lazarević K, Mitrović V. Preporuka o primeni dijetetskih preparata u ishrani operisanih od karcinoma želudca. Prvi kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem, Beograd 2007,: Abstracts 98-99.


  Stojanović D, Mitrović V, Miladinović B, Stanković A. Kardiovaskularni faktori rizika u studentskoj populaciji i mogućnosti prevencije. 11 Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Beograd 2008,: Book of Abstracts 45-6.


  Mitrović V, D. Stojanović, K. Lazarević. Proteini u društvenoj ishrani predškolske dece. 43. Dani preventivne medicine, Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem, Niš 2009,: Zbornik rezimea 100.