Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 15.02.2014.

Marija Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.04.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Mitić N, Mitić A, Mitić V, Crnoglavac V, Vlak D, Nikolić M. Analiza patoloških promena na zubima osteološkog materijala sa srednjovekovnog lokaliteta crkve Svetog Pantelejmona u Nišu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2008, 136(7-8): 354-360.     


  1. Mitić N, Mitić A, Mitić V, Savić V, Nikolić M. Makromorfološka i ultrastrukturna analiza na osteološkom materijalu sa srednjevekovnog lokaliteta crkve Sv. Pantelejmona u Nišu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2010, 138 (11-12):699-705. IF=0,194

  2. Gasic J, Kesic Lj, Popovic J, Mitic A, Nikolic M, Stankovic S, Barac R. Ultrastructural changes in the cemento-enamel junction after vital tooth bleaching with fluoride and fluoride-free agents – a pilot study. Med Sci Monit 2012; 18 (3): PR5-12.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Nikolić M, Stanković S, Tijanić Lj. Sličnosti i razlike drugog mlečnog i prvog stalnog molara. XLVI Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Banja Junaković-Apatin, 29.05-02.06.2007, Glasnik antropološkog društva Srbije, Novi Sad, 2008, 43:162-7.


     1. Mitić N, Nikolić M, Mitić V, Mitić A. Lokalizacija karijesa na zubima osteološkog materijala sa srednjevekovnog lokaliteta crkve Svetog Pantelejmona u Nišu. XLVII Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Kruševac, 27.-31.05. 2008. Glasnik antropološkog društva Srbije, Novi Sad, 2009, 44:153-9. 

  2. Stojanovska V, Popovska L, Muratovska I, Mitić A, Nikolić M, Dačić S. SEM procena i snaga vezivanja između površine adhezivnog sistema i glass jonomer cementa- sendvič tehnika. Acta Stom Naissi 2008; 24(58):813-20.

  3. Dačić S, Radičević G, Dačić-Simonović D, Mitić A, Nikolić M. Ispitivanje demineralizacije oko kompozitnih restauracija zuba. Acta Stom Naissi 2009; 25(59);859-68.


  4. Mitić A, Mitić N, Gašić J, Dačić D, Nikolić M. Ispitivanje kvaliteta apeksne opturacije posle punjenja korena zuba Roeko seal (RSA) silerom i Apexitom. Acta Stomatol Naissi  2004; 20 46):249-59) • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Mitić N, Nikolić M, Mitić V, Mitić A, Marković N. Atricija na zubima osteološkog materijala sa srednjevekovnog lokaliteta crkve Sv. Pantelejmona u Nišu. Program i izvodi saopštenja  sa XLVIII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Prolom banja, 2009, pp 99.


  1. Mitić N, Nikolić M, Mitić V, Mitić A, Stevanović A. Ultrastrukturna analiza dentina zuba sa srednjevekovnog lokaliteta crkve Sv. Pantelejmona u Nišu. Program i izvodi saopštenja sa XLVIII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Prolom banja, 2009, pp 100.


  1. Mitić N, Grbeša G, Antić M , Mitić V, Mitić A, Nikolić M. Globalizacija običaja ukrašavanja i telesnog markiranja nekada i danas. Program i izvodi saopštenja sa XLIX Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik, 2010.


  1. Mitić N, Grbeša G, Antić M , Mitić V, Mitić A, Nikolić M.  Oralne mutilacije nekada i danas. Program i izvodi saopštenja sa XLIX Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik, 2010.


   


   


   

Poslednji put izmenjeno subota, 15 februar 2014 11:39