Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.02.2014.

Ivana Budić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.09.1971.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1996
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dušica Stamenković, Nebojša Lađević, [koautori Dejan Nešić, Nebojša Knežević, Ivana Budić]. Akutni postoperativni bol. Medija centar “Odbrana” (biblioteka “Vojna knjiga”; knjiga broj 2298) Beograd 2019. godina  UDC 616.8-009.7-085 616-089.168  ISBN 978-86-335-0666-3 COBISS.SR-ID 277783564


  Budić I. Terapija akutnog postoperativnog bola u dečijem uzrastu. U: Akutni postoperativni bol, Stamenković D, Lađević N (gl. ur). Medija centar "Odbrana", Beograd 2019, str. 337-370.


  Lađević N, Knežević N, Nešić D, Budić I, Stamenković D. Kombinovana spinalno-epiduralna anestezija/analgezija. U: Akutni postoperativni bol, Stamenković D, Lađević N (gl. ur). Medija centar "Odbrana", Beograd 2019, str. 181-231.


  Budić I. Nedepolarizujući mišićni relaksanti u pedijatrijskoj anesteziji. U Konstantinović S. i Balkanov T. (ed): Mišićni relaksanti – mehanizam dejstva i klinička primena. Prosveta, Niš, 2003: 126-132.


  Simić D, Milojević I, Budić I, Bumbaširević V. Nutritivni menadžment pedijatrijskog bolesnika. U Peško P, Stevanović P, Jović M, Bumbaširević V. (ed): Osnovi kliničke nutricije, DAS, Beograd, 2007: 427-455.


  .

 • Knjige i udžbenici:

  Simić D, Petrov Bojičić I, Stević M, Budić I. Anatomske i fiziološke razlike deteta i odraslog. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023; 2293-2301. ISBN 978-86-7760-218-5


  Marjanović V, Budić I, Stević M. Farmakološke specifičnosti pedijatrijskog pacijenta. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023;  2303- 2318. ISBN 978-86-7760-218-5


  Budić I, Marjanović V, Stević M, Simić D. Nadoknada tečnosti i elektrolita kod pedijatrijskog pacijenta. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023; 2327-2336. ISBN 978-86-7760-218-5


  Stević M, Budić I. Preoperativna priprema pedijatrijskog pacijenta. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023; 2337-2342. ISBN 978-86-7760-218-5


  Petrov Bojičić I, Stević M, Budić I, Simić D. Transfuzija krvi i krvnih derivata kod dece. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023; 2397-2408. ISBN 978-86-7760-218-5


  Budić I, Marjanović V, Stević M, Simić D. Opekotine kod dece. U: Stevanović P (urednik),  Anesteziologija: teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse, knjiga II. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac,”Grafostil”, Kragujevac 2023;  2419-2427. ISBN 978-86-7760-218-5


  Budić I. Bol u dečijem dobu. U: Stamenković D. (urednik), Osnovi medicine bola. Medija centar “Odbrana” (biblioteka “Vojna knjiga”; knjiga broj 2521) Beograd, 2022: 289-301.   


  ISBN 978-86-335-0799-8


  Budić I, Likić Lađević I. Terapija bola u toku trudnoće i dojenja. U: Stamenković D. (urednik), Osnovi medicine bola. Medija centar “Odbrana” (biblioteka “Vojna knjiga”; knjiga broj 2521) Beograd, 2022: 303-311.   ISBN 978-86-335-0799-8


  Budić Ivana, Marjanović Vesna, Stević Marija, Simić Dušica. Neuromišićna oboljenja. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 278-292.


  Budić Ivana, Marjanović Vesna, Stević Marija, Simić Dušica. Epilepsija U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 341-345.


  Budić Ivana, Stević Marija, Marjanović  Vesna, Simić Dušica. Regionalna anestezija. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 371-390.


  Budić Ivana, Marjanović Vesna, Stević Marija, Simić Dušica. Tromboprofilaksa. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 364-369.


  Marjanović Vesna, Budić Ivana, Stević Marija. Transfuzija. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 117-127.


  Marjanović Vesna, Budić Ivana, Stević Marija. Anestezija za laparoskopske intervencije kod dece. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 205-210..


  Stević Marija, Jovanovski Srceva Marija, Budić Ivana, Marjanović Vesna, Vlajković Ana, Simić Dušica. Potencijalno pun stomak. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 354-357.


  Stević Marija, Trifunović Branislav, Jovanovski Srceva Marija, Budić Ivana, Marjanović Vesna, Simić Dušica. Anestezija za decu sa rascepom usne i nepca. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 149-152.


  Stević Marija, Marjanović Vesna, Budić Ivana, Marija Jovanovski Srceva, Bosnici Emil, Simić Dušica. Maligna hipertermija. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 358-363.


  Stević Marija, Budić Ivana, Marjanović Vesna, Jovanovski Srceva Marija, Stanković Zorana, Simić Dušica. Transport kritično bolesnog deteta. U:  Simić D. (gl. ur.) Pedijatrijska anesteziologija. Udruženje dečijih anesteziologa i intenzivista Srbije, Akademska misao, Beograd 2020, str. 535-542.


  Budić Ivana, Mandraš Ana, Simić Dušica. Regionalna anestezija i terapija bola kod dece. U Stevanović P, Nešić D, Lađević N (ur): Medicina bola, Medicinski fakultet, Beograd 2019, str. 315-322.


  Simić Dušica, Budić Ivana, Mandraš Ana, Stević Marija. Opioidi. U Stevanović P, Nešić D, Lađević N (ur): Medicina bola, Medicinski fakultet, Beograd 2019, str. 197-208.


  Budić I. Fiziologija deteta. U: Vučović D. (gl.ur) Anesteziologija I. Zavod za udžbenike, Beograd 2014; str. 509-526.


  Budić I. Janković R, Stošić B. Šok. U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija- II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet uNišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 64-71.  Konstantinović S, Janković R, Stošić B,Budić I. Osnovi anestezije. U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija -II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet uNišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 51-58.  Janković R, Stošić B, Budić I. Monitoring vitalnih funkcija kod hirurških bolesnika. U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija -II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet u Nišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 59-63.  Janković R, Budić I, Stošić B. Voda i elektroliti kod hirurških pacijenata. U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija -II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet u Nišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 72-75.  Stošić B, Budić I, Janković R. Kiseonik, respiracija i oksigenoterapija.U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija -II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet uNišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 76-78.  Stošić B, Janković R, Budić I.Kardiopulmonalna reanimacija. U: Višnjić M. (gl.ur) Hirurgija -II prerađeno i dopunjeno izdanje. Udžbenik. Medicinski fakultet u Nišu, „Galaksija“ Niš, 2011; 79-84.


   


  Budić I, Simić D, Milenović M, Milojević I. Neuromišićna oboljenja u dečjem uzrastu i anestezija. U Simić D. (gl.ur). Novine u dečijoj anesteziologiji. Medicinski fakultet, Beograd, 2011:179-195. 

  Budić I, Simić D. Regionalna anestezija kod dece. U Simić D. (gl.ur). Novine u dečijoj anesteziologiji. Medicinski fakultet, Beograd, 2011:221-242.   Simić D, Milojević I, Budić I, Marković M, Milenović M. Neurotrauma, reanimacija i anestezija. U Simić D. (gl.ur). Novine u dečijoj anesteziologiji. Medicinski fakultet, Beograd, 2011:253-267. 

  Milenović M, Simić D, Budić I, Milojević I, Marković M, Mojsić B. Dečja trauma. U Simić D. (gl.ur). Novine u dečijoj anesteziologiji. Medicinski fakultet, Beograd, 2011:269-286. 


  Simić D, Trajković S, Budić I, Milojević I, Strajina V. Kardiopulmonalna reanimacija dece. U Simić D. (gl.ur). Novine u dečijoj anesteziologiji. Medicinski fakultet, Beograd, 2011:299-307. 

  Budić I, Janković R, Stošić B. Šok. U Višnjić M (gl. ur.). Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 64-71. 


  Konstantinović S, Janković R, Stošić B, Budić I. Osnovi anestezije. U Višnjić M (gl. ur.) Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 51-58. 

  Janković R, Stošić B, Budić I. Monitoring vitalnih funkcija kod hirurških bolesnika. U Višnjić M (gl. ur.) Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 59-63. 

  Stošić B, Janković R, Budić I. Kardiopulmonalna reanimacija. U Višnjić M (gl. ur.) Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 79-84. 

  Stošić B, Budić I, Janković R. Kiseonik, respiracija i oksigenoterapija. U Višnjić M (gl. ur.) Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 76-78. 

  Janković R, Budić I, Stošić B. Voda i elektroliti kod hirurških pacijenata. U Višnjić M (gl. ur.) Hirurgija, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 72-75. 

  Simić D, Mojsić B, Petrov-Bojičić I, Mandraš A, Budić I. Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije dece. U Kalezić N (gl. ur.) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Medicinski fakultet u Beogradu, “La presing” Lajkovac 2013; 183-192.


  Janković R, Stamenković D, Budić I, Bradić Ž, Petrov-Bojičić I, Kalezić N. Monitoring vitalnih funkcija u urgentnom zbrinjavanju. U Kalezić N (gl. ur.) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Medicinski fakultet u Beogradu, “La presing” Lajkovac 2013; 221-236.


  Konstantinović S, Budić I. Šok. U Višnjić M. (ed): Hirurgija, Prosveta, Niš 2005: 73-80.


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Budic I, Jevtovic Stoimenov T, Pavlovic D, Marjanovic V, Djordjevic I, Stevic M, Simic D. Clinical Importance of Potential Genetic Determinants Affecting Propofol Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Front Med (Lausanne). 2022 Feb 28;9:809393. doi: 10.3389/fmed.2022.809393.


  2. Budic I, Velickovic I. Editorial: Enhanced Recovery After Surgery. Front Med (Lausanne). 2019 Mar 29;6:62. doi: 10.3389/fmed.2019.00062.


  3. Zivanovic D, Marjanovic Z, Bojovic N, Djordjevic I, Zecevic M, Budic I. Neglected Monteggia Fractures in Children-A Retrospective Study. Children (Basel). 2022 Jul 22;9(8):1100. doi: 10.3390/children9081100.


  4. Djordjevic I, Kostic A, Budic I, Vacic N, Elek Z, Konstantinovic S. Consequences of Transplacental Transmission of the SARS-CoV-2 Virus: A Single-Center Experience. Children (Basel). 2022 Jul 8;9(7):1020. doi: 10.3390/children9071020.


  5. Djordjevic I, Zivanovic D, Budic I, Kostic A, Djeric D. Importance of a Follow-Up Ultrasound Protocol in Monitoring Posttraumatic Spleen Complications in Children Treated with a Non-Operative Management. Medicina (Kaunas). 2021 Jul 21;57(8):734. doi: 10.3390/medicina57080734.


  6. Lilic J, Marjanovic VG, Budic I, Stefanovic N, Stokanovic D, Marjanovic GT, Jevtovic-Stoimenov T, Golubovic M, Zecevic M, Velickovic-Radovanovic R. The Impact of Opioid Receptor Gene Polymorphism on Fentanyl and Alfentanil's Analgesic Effects in the Pediatric Perioperative Period. Pharmgenomics Pers Med. 2024 Jan 30;17:41-49. doi: 10.2147/PGPM.S443035.


  7. Budic I, Marjanovic V, Djordjevic I, Stevic M, Zivanovic D, Simic D. Procedural sedation and analgesia in the pediatric intensive care unit. Signa Vitae. 2023; 19(5): 38-46. doi: 10.22514/sv.2023.007


   


  8. Marjanovic V, Budic I, Golubovic M, Breschan C. Perioperative respiratory adverse events during ambulatory anesthesia in obese children. Ir J Med Sci. 2022 Jun;191(3):1305-1313. doi: 10.1007/s11845-021-02659-3.


  9. Marjanovic V, Budic I, Jankovic-Velickovic Lj, Stevic M, Kostic M, Simic D. Predictive value of neutrophil count for postoperative complications in children after surgery of perforated appendicitis. doi:10.2478/rrlm-2021-0008. Revista Romana de Medicina de Laborator 2021; 29(1): 77-84.


   


  10. Ivanov E, Sterjev Z, Budic I, Nojkov J, Karadzova D, Sivevski A, INFLUENCE OF POTENTIAL GENE POLYMORPHISMS ON PROPOFOL DOSAGE REGIMEN IN PATIENTS UNDERGOING ABDOMINAL HYSTERECTOMY, Balkan Journal of Medical Genetics (BJMG) 2020; 23(2):1-8. DOI: 10.2478/bjmg-2020-0030
  1. Simic Dusica M, Vlajkovic Ana S, Budic Ivana, Milenovic Miodrag S, Stevic Marija. Analgesia in the palliative care of children.  Srp Arch Celok Lek 2020; 148(7-8):503-508.  2. Pavlovic D, Budic I, Jevtovic Stoimenov T, Stokanovic D, Marjanovic V, Stevic M, Slavkovic M, Simic D. The Effect of UGT1A9, CYP2B6 and CYP2C9 Genes Polymorphism on Propofol Pharmacokinetics in Children. Pharmgenomics Pers Med. 2020 Jan 17;13:13-27. doi: 10.2147/PGPM.S231329.

  3. Budic I, Velickovic I. Enhanced Recovery After Surgery (Editorial). Frontiers of Medicine 2019; 6:62 https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00062 IF: 3.900 (M21)


  4. Stevic Marija Vlajkovic Ana S Trifunovic Branislav Rakic Ivan Ristic Nina Budic Ivana Marjanovic Vesna G  Jovanovski-Srceva Marija Simic Dusica M. Topical anesthetics for pediatric laser treatment. J Cosmet Laser Ther 2019; 21(7-8): 417-421.  5. Budic I,  Stevic M, Marjanovic V, Simic D. Moebius syndrome. Anaesthesiologie und Intensivmedizin (Anästh Intensivmed) 2016; 57:S609-S615.URL https://www.ai-online.info/aionline/Orphsuppl   IF5 2016: 1.258 (IF2 2016: 2.227; M22)

  6. Budić I, Šurdilović D, Slavković A, Marjanović V, Stević M, Simić D. Moebius syndrome: challenges of airway management. Acta Clin Croat. 2016; 55 Suppl 1:94-7.doi: 10.20471/acc.2016.55.s1.14  IF5 2016: 0.512

  7. Djurić Z, Šaranac L, Budić I, Pavlović V, Djordjević J. Therapeutic role of methotrexate in pediatric Crohn's disease. Bosn J Basic Med Sci. 2018; 18(3):211-216. doi: 10.17305/bjbms.2018.2792  IF5 2017: 1.203

  8. Marjanović V, Budić I, Slavković A, Radlović V, Simić D. C-reactive protein and procalcitonin as a predictive factors on appearance of postoperative complications after open appendectomy in children. Srp Ark Celok Lek 2017; 145(5-6):265-270. doi: 10.2298/SARH160505038M  IF5 2017: 0.301

  9. Stevic M, Simic D, Ristic N, Budic I, Marjanovic V, Jovanovski-Srceva M, Repac N, Rankovic-Janevski M, Tasic G. Evaluation of factors for poor outcome in preterm newborns with posthemorrhagic hydrocephalus associated with late-onset neonatal sepsis. Ther Clin Risk Manag. 2018; 14:1965-1973. doi: 10.2147/TCRM.S177535  IF5 2017: 2.028

  10. Vittinghoff M, Lönnqvist PA, Mossetti V, Heschl S, Simic D, Colovic V, Dmytriiev D, Hölzle M, Zielinska M, Kubica-Cielinska A, Lorraine-Lichtenstein E, Budić I, Karisik M, Maria BJ, Smedile F, Morton NS. Postoperative pain management in children: Guidance from the pain committee of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA Pain Management Ladder Initiative). Paediatr Anaesth. 2018; 28(6):493-506. doi: 10.1111/pan.13373 IF5 2017: 2.381

  11. Stevic M, Ristic N, Budic I, Ladjevic N, Trifunovic B, Rakic I, Majstorovic M, Burazor I, Simic D. Comparison of ketamine and ketofol for deep sedation and analgesia in children undergoing laser procedure. Lasers Med Sci. 2017; 32(7):1525-1533.  doi: 10.1007/s10103-017-2275-x 12. IF5 2017: 2.152

  12. Marjanovic V, Budic I, Stevic M, Simic D. A comparison of three different volumes of levobupivacaine for caudal block in children undergoing orchidopexy and inguinal hernia repair. Med Princ Pract. 2017; 26(4):331-336. doi: 10.1159/000475936 IF5 2017: 1.454

  13. Stevic M, Bokun Z, Milojevic I, Budic I, Jovanovic B, Krstic Z, Simic D. Management of anesthesia in a child with a large neck rhabdoid tumor. Med Princ Pract. 2016; 25(3):290-2. doi: 10.1159/000443017  IF5 2016: 1.328

  14. Budic I, Pavlovic D, Cvetkovic T, Djordjevic N, Simic D, Milojevic I, Stojanovic M. The effects of different anesthesia techniques on free radical production after tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury at children’s age. Vojnosanit Pregl 2010;67(8):659-664.

  15. Budic I, Pavlovic D, Kocic G, Cvetkovic T, Simic D, Basic J, Zivanovic D. Biomarkers of oxidative stress and endothelial dysfunction after tourniquet release in children. Physiol Res 2011;60 Suppl 1:S137-45.

  16. Budic I, Pavlovic D, Kitic D, Kocic G, Cvetkovic T, Simic D, Jevtovic-Stoimenov T. Tourniquet-induced ischemia-reperfusion injuries during extremity surgery at children's age: impact of anesthetic chemical structure. Redox Rep 2013; 18(1):20-6.

  17. Simić D, Đukić M, Budic I, Milojević I, Strajina V. Anestezija kod dece s urođenim srčanim manama u nekardijalnim operacijama. Srp Arh Celok Lek  2011; 139 (1-2):107-115.

  18. Simić D, Bogićević D, Milojević I, Budić I, Marković M. Anestezija kod dece s urođenim neuromišićnim bolestima. Srp Arh Celok Lek 2010; 138 (11-12): 768-776.

  19. Milojevic I, Simic D, Markovic M, Budic I. Intraoperative use of hydroxyethyl starch 130/0.4 in neonates (Letter). Pediatric Anesthesia2008; 18(10): 1008-1009.

  20. Slavković A, Marjanović Z, Đorđević I, Jovanović Z, Budić I. Congenital herniation through the foramen Morgagni – clinical presentation, diagnosis and treatment in pediatric population. Central European Journal of Medicine 2011; 6(1): 131-135.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Budić I, Djurić Z, Marjanović V, Djordjevic I, Stević M, Simić D. Use of bispectral index (BIS) for monitoring of sedation and total intravenous anesthesia (TIVA) in pediatric patients undergoing colonoscopy. Facta Universitatis. Series: Medicine and Biology 2022; 24(1): 12-18. UDC 616-089.5:616.348-073-053.2  https://doi.org/10.22190/FUMB220413003B


  Konstantinović S, Đorđević I, Budić I, Spasić Ž. Prevencija proceduralnog bola kod terminske i preterminske novorođenčadi – primenjivost COMFORT skale. Prev Ped 2022; 8(1-2): 66 – 72.


  Đerić D, Marjanović Z, Đorđević I, Budić I, Konstantinović S. Karakteristike povreda šake u dečjem uzrastu i mere prevencije - iskustva jednog centra. Prev Ped 2022; 8(1-2): 90 -96.


  Marjanović V, Budić I, Ignjatijević S, Stević M, Simić D. Importance of haemodinamic stability and adjuvant therapy in the treatment of patients with sepsis and septic shock. Timocki medicinski glasnik 2020; 45(4): 153-157.


  Simić D, Vlajković A, Budić I, Milenović M, Stević M. Abdominal migraine in a pediatric patient. SJAIT 2020; 5-6:115-118.


  Gajević I, Budić I, Marjanović V, Lilić J. Sedacija pedijatrijskih pacijenata tokom dijagnostike magnetnom rezonancom u ambulantnim uslovima. Prev Ped 2023; 9(1-2): 37 – 41.


  Dušica M. Simić, Ana S. Vlajković, Ivana Budić, Miodrag Milenović, Marija Stević. Abdominal migraine in a pediatric patient. SJAIT 2020; (5-6):115-118.


  2. Budić I, Pavlović S, Stević M, Petrov I, Perić V, Jović M, Simić D. Medical simulation: moral and ethical issues. Acta Medica Medianae 2018; 57(1):64-69.


  3.Stošić B, Budić I, Stanković D, Jović M, Perić V, Stošić M, Radić M. Basic principles of simulations: in situ and online simulation. Acta Fac Med Naiss 2017; 34(4):257-264.


  4. Marjanović V, Budić I. Fluid resuscitation and massive transfusion protocol in pediatric trauma. Acta Fac Med Naiss 2016; 33(2):91-99.


  5. Petrov I, Budić I, Simić I, Simić D. Early treatment and intensive care of children with burn injury. Acta Chir Iugosl 2017; 64(1):39 42.


  Marjanović V, Budić I. Efikasnost različitih anestetika za ostvarivanje duboke sedacije pri izvođenju magnetne rezonance kod dece - anestetici za duboku sedaciju pri izvođenju magnetne rezonance. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2016; 38(7-8):221-227.


  Marković D, Budić I, Unić-Stojanović D, Mandraš A, Dolinaj V, Trpković S. Električna tomografska impedanca. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2015; 37(3-4):143-146.


  Budić I, Marjanović V, Đorđević I, Đerić D, Petrov I, Simić D. Enteralna ishrana pedijatrijskih bolesnika. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2015; 37(1-2):27-33.


  Mandraš A, Marković D, Budić I, Vulićević I, Karišik M, Simić D. Mehanička ventilacija kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća.  Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2015; 37(3-4):155-157.


  Budić I, Marjanović V, Mandraš A, Stević M, Milenović M, Simić D. Neurološki kontrolisani mod ventilacije – NAVA. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2015; 37(3-4): 137-141.


  Petrov I, Budić I, Mandraš A, Stević M, Milenović M, Simić D. Parenteralna ishrana pedijatrijskih pacijenata. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (SJAIT) 2015; 37(1-2):45-52. 


  Simić D, Petković M, Kovacević I, Budić I. Kriterijumi za utvrđivanje moždane smrti kod dece. Srp Arh Celok Lek 2004;132 (Supplement 1): 125-127


  Simić D, Simović D, Budić I. Istorijat razvoja dečje anesteziologije. Srp Arh Celok Lek 2007; 135(1-2):111-117.


  Novakovic D, Budic I, Simic D, Djordjevic N, Slavkovic A, Zivanovic D. Peripheral Nerve Blocks in Paediatric Anaesthesia. Srp Arh Celok Lek 2009; 137(9-10): 497-501.


  Simic D, Milojevic I, Budic I, Strajina V. Myocarditis Exacerbation in a Child Undergoing Inguinal Hernioplasty after Viral Infection. Srp Arh Celok Lek 2009; 137(9-10): 537-539.


  Simić D, Bumbaširević V, Milojević I, Marković M, Milenović M, Jovanović B, Budić I. Anesteziološko zbrinjavanje dece sa neurotraumom. Acta Chir Iugoslav 2010; 57(2):71-77.


  Budić I, Simić D. Risk factors for respiratory adverse events during general anesthesia in children.  Facta Universitatis 2004; 11(3):118-122.


  Simić D, Marković M., Budić I. Astma i anestezija kod dece. Anestezija i intenzivna terapija. 2005; 28(2):113-120.


  Đorđević V, Budić I, Novaković D, Marjanović V, Grozdanović V. Uticaj različitih anestezioloških tehnika i perioperativne superhidracije na pojavu postoperativne nauzeje i povraćanja u dečjem uzrastu. Anestezija i intenzivna terapija 2006; 29(2): 123-129.


  Budić I, Đorđević V, Petrović Z, Jovčić S. Opstrukcija disajnog puta u toku izvođenja opšte anestezije u dečjem uzrastu. Acta Medica Medianae 2001; 1: 35-46.


  Simić D, Budić I. Nutritional support in chronically ill children. Acta Fac. Med. Naiss. 2003; 20(2):121-126.


  Marjanović V, Milićević R, Marjanović G, Budić I, Novaković D, Marjanović B. Antimicrobial prophylaxis in surgical patients. Acta Fac. Med. Naiss. 2003; 20(2): 143-149.


  Simić D, Budić I. Trace elements. Acta Fac. Med. Naiss. 2003; 20(4):189-202.  Madić J, Milićević R, Spasić Z, Bubanj T, Budić I. Faktori koji doprinose uspešnom hirurškom lečenju gastrošize. Acta Medica Medianae 2000; 5: 53-68.


  Bjelaković B, Pejčić Lj, Dimitrijević L, Šaranac Lj, Novak M, Petrović Z, Budić I.  Cardiovascular changes in 18-month boy with purulent meningoencephalitis. Acta Fac. Med. Naiss. 2005; 22(1):57-59.


  Budić I, Novaković D, Marjanović V, Marjanović Z, Milićević R, Jovčić S, Đerić D. Anesthesia for a neonate with pyloric atresia-junctional epidermolysis bullosa syndrome: a case report. Acta Fac. Med. Naiss. 2005; 22(3):157-160.


  Đerić D, Milićević R, Krstić M, Marjanović Z, Bojanović M, Budić I. Adherentni prepucijum kod dece. Acta Medica Medianae 2005; 4: 75-79.


  Simić D, Milojević I, Milenović M, Budić I, Radulović S. Traumatski pankreatitis kod dece. Anestezija i intenzivna terapija 2008 suppl: 118-121.


  Milenović M, Vučović D, Simić D, Buidć I. Novi aspekti intraoperativne analgezije. Anestezija i intenzivna terapija 2008 suppl: 179-182.


  Janković R, Savić N, Sokolović D, Budić I, Sabljak V, Marković D. Evaluacija i interpretacija različitih biomarkera kod kritično obolelih pacijenata. SJAIT 2013;35(3-4): 127-133.


  Budić I, Simić D, Janković R, Milojević I, Marjanović V, Milenović M. Inicijalna procena, reanimacija i preoperativna priprema politraumatizovanog deteta.  SJAIT 2012; 34(3-4): 203-209.


   


  Novaković D, Janković R, Budić I, Marjanović V, Petrović Z, Bojanović M. Upotreba bispektralnog indeksa u pedijatrijskoj anesteziji. Anestezija i intenzivna terapija 2011; 33(1-2): 67-69.


  Budić I, Simić D, Milojević I, Novaković D, Marković M, Milenović M. Osnovni principi izvođenja perifernih nervnih blokova u dečjem uzrastu. Anestezija i intenzivna terapija 2011; 33(1-2): 155-158.


  Simić D, Budić I, Milenović M, Stevanović V, Schindler E. Značaj ultrazvuka u pedijatrijskoj regionalnoj anesteziji. Anestezija i intenzivna terapija 2011; 33(1-2): 159-163.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Budic I, Stevic M, Gajevic I, Markovic D, Petrov I, Simic D. Pediatric procedural sedation and analgesia outside of the operating room – how to perform it safe? Proceeding book, 10th Annual Spring Scientific Symposium in Anaesthesiology and Intensive Care, April 21st -April 23rd  Nis, Galaksijanis, 2023, pp. 57-61. ISBN 978-86-6233-494-7

  2. Budic I, Marjanovic V, Gajevic I, Lilic J, Stevic M, Jovanovski Srceva M, Simic D. Treatment of acute postoperative pain, the new face of multimodal analgesia. 18th Belgrade International Symposium on Pain Proceedings, May 20, 2023, Belgrade, Serbia, Studio “Znak” Beograd, pp. 118-122. ISBN 978-86-80920-05-4

  3. Budić I, Marjanović V, Gajević I, Lilić J, Stević M, Simić D. Neuromuscular blocking agents in pediatric anesthesia – cons. Proceedings book,1st International Congress of Anesthesiology and Intensive Care, 13 – 15. October 2023, Budva, Montenegro, pp. 140-145.

  4. Budic I, Nakev I, Marjanovic V, Stevic M, Simic D. Resuscitation of very low birth weight neonate born to mother with confirmed SARS-COV-2 infection. Book of proceedings and abstracts, Balkan states anesthesia days – VII ARUD 2021 ”Innovations in anesthesia, intensive care and pain during Covid-19 era” , 30 April-02 May 2021, virtual congress, pp. 68-71. ISBN 978-605-81748-2-5

  5. Budic I, Marjanovic V, Pavlovic D, Stevic M, Ivanov E, Jovanovski Srceva M, Simic D. Pharmacogenomics in pediatric anesthesia: another step towards personalized medicine. Proceeding book, 9th Annual Spring Scientific Symposium in Anaesthesiology and Intensive Care, April 12st -April 14rd  Nis, Galaksijanis, 2019, pp. 137-141. ISBN 978-86-6233-230-1

  6. Budic I, Marjanovic V, Jankovic R, Stevic M, Milenovic M, Simic D. Anesthesia in pediatric burn injuries. Book of proceedings and abstracts, Balkan states anesthesia days – VI ARUD “Trauma, anesthesia and intensive care” April 3rd -April 6th 2019, Izmir, Turkey, pp. 124-131. ISBN 978-605-81748-1-8

  7. Budić I, Marjanović V, Stević M, Simić D. Childhood obesity: anesthetic risks and challenges. Proceedings of the 8th Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care; 2017 Apr 21-23; Niš, Serbia. “Galaksijanis”, Niš, 2017. p. 237-239.

  8. Budić I, Marjanović V, Stević M, Milenović M, Simić D. Perioperativna tromboprofilaksa u dečijem uzrastu. Book of Abstracts 2nd International Congress of Anesthesia and Intensive Care “Hypnos 2017”; 2017 Sep 22-24; Banja Luka, Republika Srpska. NIGD „Dnevne nezavisne novine“, Banja Luka 2017. str. 66-67.

  9. Budić I, Marjanović V, Mandraš A, Đorđević V, Novaković D, Grozdanović V, Simić D. Nitrous oxide – do we still need it? Proceedings of the 7th Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care; 2015 Apr 17-19; Niš, Serbia. “Galaksija”, Niš, 2015. p. 202-206.

  10. Budić I, Janković R, Stošić B, Milenović M, Simić D. Anestezija tokom trudnoće za neakušerske operacije. Post graduated education in anesthesia & reanimation, Committee for European Education in Anesthesiology (CEEA), 4th Course CEEA „Mother and child“; Oct 2-4, 2015; Dojran, R Macedonia. Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Medicine, Skopje 2015. str. 46-53.

  11. Budić I, Janković R, Stošić B, Milenović M, Simić D. Trudnica sa visoko rizičnim konkomitantnim oboljenjima. Post graduated education in anesthesia & reanimation, Committee for European Education in Anesthesiology (CEEA), 4th Course CEEA „Mother and child“; Oct 2-4, 2015; Dojran, R Macedonia. Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Medicine, Skopje 2015. str. 54-59.

  12. Budić I, Đurić Z, Marjanović V, Stević M, Bjelaković B, Simić D. Ketofol for sedation in pediatric patients undergoing colonoscopy.  Drugi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem; 2018 Nov 02-04; Bečići, Crna Gora. Medicinski zapisi, časopis društva ljekara Crne Gore 2018;  67(suppl.1):210-211.

  13. Marjanovic V, Budic I, Simic D. Electrolytic disturbances and fluid replacement in different forms of acute appendicitis in children. Book of Abstracts, ESPA/IAPA Congress; 2018 Sep 06-08, Brussels, Belgium p.46.

  14. Stević M, Vlajković A, Simić I, Budić I, Marjanović V, Simić D. Pain management of electrocutions from the top of the train: a case series. Proceedings of 13th Belgrade International Symposium on Pain; 2018 May 18-19; Belgrade, Serbia. Studio „Znak“ Beograd 2018.  p.229-230.

  15. Simic D, Budic I, Stevic M. Education in pediatric anesthesia. Abstract book of 3rd Croatian Symposium of Pediatric Anesthesiologists with International Participation; 2018 Oct 03-06, Vodice, Croatia. p.16-17.

  16. Milenović M, Petrović N, Budić I, Micić D, Stević M, Simić D. Global disparties in surgical outcomes: searching for solutions? The 44th Congress of the Romanian Society of Anaesthesia and Intensive Care; The 12th Romanian-French Congress of Anesthesia and Intensive Care; 2018 May 09-13th, Sinaia, Romania. Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 2018; 25(Suppl. 1):27.

  17. Stević M, Mitrović M, Budić I, Simić I, Marinković M, Simić D. Analgesia for pediatric laser treatment. Proceedings of 12th Belgrade International Symposium on Pain; 2017 May 13-14; Belgrade, Serbia. Studio „Znak“ Beograd 2017. p. 176.

  18. Simić D, Budić I, Milenović M, Simić I, Marjanović V, Stević M. Upotreba propofola u pedijatrijskoj sedaciji i anesteziji – nova saznanja. Book of Abstracts 2nd International Congress of Anesthesia and Intensive Care “Hypnos 2017”; 2017 Sep 22-24; Banja Luka, Republika Srpska. NIGD „Dnevne nezavisne novine“, Banja Luka 2017. str. 64-65.

  19. Simic D, Milenovic M, Stevic M, Milojevic I, Petrov I, Simic I, Puric Racic Selena, Budic I. Teaching pediatric anaesthesia- why, how, and for how long? Proceedings of 6th Anglo Serbian days; 2016 Nov 25-26; Belgrade, Serbia. Studio „Znak“ Beograd 2016. p. 35-36.

  20. Budić I, Marjanović V, Slavković A, Bjelaković B, Petrović Z, Simić D. Combination of ketamine and propofol versus either agent alone for procedural sedation during magnetic resonance imaging at children’s age. Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem; 2016 Oct 21-23; Bečići, Crna Gora.  Medicinski zapisi, časopis društva ljekara Crne Gore 2016;  65(suppl.1):237.

  21. Stevic M, Budic I, Sindjic Antunovic S, Ristic N, Simic D. Predictors of anesthesia outcome after general noncardiac surgical procedures in neonates with congenital heart disease. The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS Abstract Book; 2016 Apr 21-24; Belgrade, Serbia. The Journal of Cardiovasular Surgery 2016; 57(2,Suppl.2):78.

  22. Simić D, Budić I. Transfuzija kod dece. Zbornik sažetaka Međunarodni simpozijum „Poremećaji koagulacije, hemostaza, tromboembolijske komplikacije i profilaksa“; 2015 Sep 11-13, Brčko, Republika Srpska. Design studio Sitograf, Gradiška 2015. str. 47-48.

  23. Budić I, Simić D, Marjanović V, Janković R, Novaković D, Grozdanović V, Kostić A. Common comorbidities relevant to pediatric anesthesia. Proceedings of the 6th Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care; 2014 Apr 25-27; Niš, Serbia. “Galaksija”, Niš, 2014. p. 155- 161.

  24. Budić I, Simić D, Slavković A, Petrović Z, Marjanović V, Đorđević I. Mechanical ventilation in pediatric patient. Advances in critical care management – proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 151-157.

  25. Budić I, Simić D, Marjanović V, Novaković D, Đorđević V, Milojević I, Trajković-Jakovljević S. Perioperative fluid therapy in children. Fourth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2012; 113-119.

  26. Budić I, Simić D, Marjanović V, Novaković D, Mihajlović M, Đorđević V. Common complications in pediatric anesthesia. Fifth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2013; 138-144.

  27. Budić I. Pravilna primena pneumatskog tourniqueta u hirurgiji dečjeg lakta. Edukativni simpozijum po pozivu. Zbornik rezimea - Prvi kongres traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2009: 193.

  28. Simić D, Strajina V, Budić I, Milenović M, Sretenović A. Difficult airway in the pediatric intensive care unit (PICU). Advances in critical care management – proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2011; 171-173.

  29. Novaković D, Budić I, Marjanović V, Petrović Z, Grozdanović V. Peripheral nerve blocks in orthopedic surgery. Fourth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2012; 66-71.

  30. Marjanović V, Mihajlović M, Budić I, Novaković D. Respiratory infections and paediatric anaesthesia. Fourth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2012; 120-125.

  31. Simić D, Petrov I, Budić I, Milenović M. Mistakes in pediatric life support. Fourth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2012; 185-188.

  32. Budić I, Simić D, Janković R, Marjanović V, Milojević I. Chronic Paediatric Pain. Anglo Serbian Days of Anaesthesia, 5th Symposium of Serbian Association of Anaesthesiologists and Intensivists 2012. Symposium proceeding CD; 43-51.

  33. Simić D, Milojević I, Budić I. Procedural sedation and analgesia in children. Anglo Serbian Days of Anaesthesia, 5th Symposium of Serbian Association of Anaesthesiologists and Intensivists 2012. Symposium proceeding CD; 59-62.

  34. Novaković D, Budić I, Marjanović V, Petrović Z, Grozdanović V, Mihajlović M, Đorđević V. Peripheral nerve blocks of the anterior abdominal wall in children. Fifth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2013; 81-84. M33

  35. Marjanović V, Petrović Z, Janković R, Budić I, Novaković D, Grozdanović V. Massive transfusion and blood product in the pediatric trauma patient. Fifth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2013; 147-152.

  36. Simić D, Purić S, Budić I, Milojević I, Stević M, Stranjanac V, Trajković S, Petrov Bojičić I. Procedural analgosedation in children. Fifth annual spring scientific symposium in anesthesiology and intensive care - proceeding. Medicinski fakultet Niš, Galaksija Niš 2013; 175-177.

  37. Novaković D, Budić I, Marjanović V, Petrović Z, Mihajlović M, Djordjević V, Grozdanović V. Regional anesthesia for hypospadias repair. First international pediatric urology workshop – proceeding 2012; 52-55.

  38. Budic I, Kitic D, Simic D, Petrovic Z, Marjanovic V. The influence of anaesthetic chemical structure on reducing tourniquet induced ischemia-reperfusion injuries during extremity surgery at children's age. Pediatric Anesthesia 2012; 22(9):928.

  39. Budic I, Simic D, Petrovic Z, Marjanovic V, Milojevic I. Combination of ketamine and propofol for procedural sedation and analgesia during upper gastrointestinal endoscopy in children. ESPA European Congress of Paediatric Anaesthesiology 2012. Abstract and proceeding USB flash.

  40. Budic I, Pavlovic D, Simic D, Cvetkovic T, Marjanovic V, Kovacevic T. The influence of antioxidant property of anesthetics on erythrocyte lipid peroxidation as a response to H2O2-induced stress after ischemia-reperfusion injury in children. International Assembly for Pediatric Anesthesia 2012, Washington DC, USA, USB flash abstracts proceeding

  41. Budic I, Spasic Z, Slavkovic A, Marjanovic Z, Mihajlovic M, Kostaic A, Djeric D. The important components of „damage control“ in the hands of the pediatric anesthesiologist: a case report. Pediatric Resuscitation and Emergency Medicine (PREM), Ghent, Belgium, 2013, USB flash abstracts proceeding

  42. Budic I, Pavlovic D, Cvetkovic T, Novakovic D, Marjanovic V. Ischemia-reperfusion injury after tourniquet release in children: Comparison between inhalational and regional anesthesia. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26(suppl. 45): 144-5.

  43. Budic I, Pavlovic R, Stosic B, Petrovic Z, Marjanovic V. The effects of different anesthesia techniques on plasma nitric oxide and superoxide production after tourniquet release in children. European Journal of Anaesthesiology 2010; 27(suppl. 47): 160.

  44. Budic I, Slavkovic A, Simic D, Djordjevic V, Novakovic D. Penile block for postoperative analgesia of hypospadias repair in children. European Journal of Anaesthesiology 2007; 24(suppl. 39): 139.

  45. Budic I, Slavkovic A, Simic D, Djordjevic V, Novakovic D. The role of octreotide in the treatment of pancreatic pseudocyst in pediatric patients. European Journal of Anaesthesiology 2007; 24(suppl. 39): 133.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

     1. Budic I, Marjanovic V, Stevic M, Milenovic M, Simic D. It’s not over until it’s over: postoperative apnea in infants. Proceedings XIII Serbian Congress of Anesthesiologists and Intensivists, November 22nd -November 25th 2018 Belgrade, Serbia, “Studio Znak”, Beograd, pp. 83-86.

  2. Budić I, Marjanović V, Đorđević I, Stević M, Simić D. Proširene mere održavanja života u dečijem uzrastu. Zbornik apstrakata Simpozijum “Multidisciplinarni pristup u ranom otkrivanju i lečenju retkih i imunski posredovanih bolesti” u organizaciji Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije 04. – 06. novembar 2022, Divčibare, Srbija, online publikacija ISBN 978-86-81228-02-8

  3. Budić I, Simić D, Novaković D, Marjanović V, Milojević I. Mišićni relaksanti u pedijatrijskoj anesteziji. Zbornik predavanja - naučni seminar „Neuromuskularni blok – savremeni koncept i novi izazovi kliničke prakse“ SKC Niš 2009: 49-54.

  4. Budić I, Simić D, Slavković A, Đorđević V, Milojević I, Marković M. Transport i anestezija za dijagnostičke procedure kod pedijatrijske traume. Zbornik predavanja - naučni seminar „Trauma i anestezija“ SKC Niš 2010: 104-109.

  5. Slavković A, Marjanović Z, Živanović D, Janković R, Radovanović Z, Milojković V, Ilić V, Spasić Ž, Budić I, Novaković D. Tupe povrede parenhimskih organa trbuha dece. Savremeni principi u lečenju tupih povreda parenhimskih organa trbuha dece i odraslih – zbornik predavanja. „Sven“ Niš 2011; 9-19.

  6. Budić I, Simić D, Đorđević V, Mihajlović M, Milojević I. Nutricija kritično bolesne dece. Zbornik uvodnih predavanja i sažetaka. Prvi kongres intenzivne medicine, Beograd, 2007, 32-36.

  7. Milojević I, Simić D, Marković M, Budić I. Mehanička ventilacija pluća kod dece. Zbornik uvodnih predavanja i sažetaka. Prvi kongres intenzivne medicine, Beograd, 2007, 22-24.

  8. Simić D, Milojević I, Budić I. Različite strategije za odvikavanje pedijatrijskih pacijenata od mehaničke ventilacije u jedinicama intenzivnog lečenja. Zbornik uvodnih predavanja i sažetaka. Prvi kongres intenzivne medicine, Beograd, 2007, 25-31.

  9. Milojević I, Simić D, Budić I. Inicijalna procena i reanimacija politraumatizovanog deteta. Zbornik predavanja - naučni seminar „Trauma i anestezija“ SKC Niš 2010: 100-103.

  10. Simić D, Milojević I, Budić I, Marković M. Reanimacija i anestezija opečenog deteta, prikaz slučaja. Zbornik predavanja - naučni seminar „Trauma i anestezija“ SKC Niš 2010: 141-142.

  11. Simić D, Budić I, Bogićević D, Milojević I, Trajković S. Anesteziološki menadžment pedijatrijskog pacijenta sa urođenim neuromuskularnim oboljenjem. Zbornik predavanja - naučni seminar „Neuromuskularni blok – savremeni koncept i novi izazovi kliničke prakse“ SKC Niš 2009: 68-73.

  12. Simić D, Milojević I, Budić I. Klinička ishrana pedijatrijskog bolesnika. Zbornik radova- Simpozijum „Klinička nutricija“ Kozara-Mrakovica 2008:61-74.

  13. Simic D, Budic I, Milojevic I, Milenovic M. Ultrasound in pediatric regional anesthesia. XI Serbian Congress and I Balkan Symposium of Anaesthesiologists and Intensivists, Belgrade 2010. Supplementum CD.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 14 april 2024 17:49