Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.02.2014.

Snežana Miljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10. 03 1965
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Медицински факултет Крагујевац
 • Odsek / Grupa / Smer: Менаџмент у здравству, Управљање људским ресурсима
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Миљковић С. Медицинска сестра у светлу јединствене функције здравствене неге. Клинички центар у Нишу, Медицински факултет у Нишу. Ниш, 1999. 161.


  Миљковић С. Пут у професионални ниво рада. Клинички Центар у Нишу. Ниш, 2000. 134.


   Миљковић С. Перспективе развоја сестринства. Клинички центар у Нишу, Медицински факултет у Нишу. Ниш, 2002. 167.


   Марић Љ, Миљковић С. Менаџмент и здравство. Клинички центар у Нишу. Ниш, 2003. 324.


  Миљковић С. Менаџмент и организација здравствених установа. Факултет за менаџмент у Зајечару. Зајечар, 2006. 224.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Маринковић Мирјана, Ђорђевић-Јовановић Лидија, Миљковић Снежана, Милојковић Бобана, Јањић Владимир The quality of life of treated opiate addicts in methadone maintenance program and those treated with buprenorphine VOJNOSANIT PREGL  2017; 74(5): 435-444   DOI:10.2298/VSP150710227M М23 IF 0.415

  2. Миодраг Стојановић, Дијана Стојановић, Наташа Ранчић, Александра Игњатовић, Зорица Антић, Снежана Миљковић и Татјана Рајовић Trends in thyroid cancer incidence and mortality in Central Serbia, 1999 – 2014. Ann Ist Super Sanita 2017; 53(4):299-304 DOI: 10.4415/ANN_17_04_05 IF  1.420  M23

  3. Миљковић С, Ђукић Дејановић С, Ђокић Д, Митрашиновић Д, Радосављевић-Светозаревић Ј, Прелевић Р, Кривокапић Ж, Вишњић А. Чиниоци који одређују најзначајније карактеристике репродуктивног здравља. Srp Arh Celok Lek 2010; 138(11-12):737-745. IF: 0.194 (М23)

  4. Миљковић С, Ђукић Дејановић С, Ђокић Д, Митрашиновић Д, Грбић Г, Радосављевић-Светозаревић Ј, Кривокапић Ж, Вишњић А. Обележја репродуктивног здравља жена у генеративном периоду. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (1-2)44-51. IF: 0.190 (М23)

  5. Грбић Г, Ђокић Д, Коцић С, Митрашиновић Д, Ракић Љ, Прелевић Р, Кривокапић Ж, Миљковић С. Утицај демографских и социјално-економских карактеристика на квалитет живота. Srp Arh Celok Lek 2011; 139(5-6): 360-365. IF: 0.190 (М23)

  6. Djuric S, Djuric V, Zivkovic M, Milosevic V, Stamenovic J, Djordjevic G, Jolic M, Miljkovic S. Brain Death-Do we need changes in national guidelines? Rev Neurosci 2009; 20(3-4):181-186. IF: 2.600 (M23)

  7. Pejcic T, Hadzi-Djokic J, Markovic B, Maksimovic H, Acimovic M, Miljkovic S. Stage T2 Prostate Cancer Presented with High Serum Prostate Specific Antigen and Nonspecific Bone. Acta Chir Iugosl 2007; 54(4):109-112.

  8. Marković Z, Marković B, Tulić C, Hadzi-Djokić J, Stojanović V, Saranović Dj, Masulović D, Miljković S. Recanalization of urethral strictures using a temporary curved biocompatible new generation metal endoprosthesis. Acta Chir Iugosl 2007; 54(3):123-7.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Вишњић Александар, Миљковић Снежана, Николић Драган, Јовановић Тамара, Булатовић Катарина. Relationships among Quality of Sleep and Insomnia with Depression and Anxiety symptoms at Medical University Students in Serbia, Acta medica Medianae 2020 DOI broj: 10.5633/amm.2020.0106

  2. Александар Вишњић, Величковић Владица, Стојановић Миодраг, Милошевић Зоран, Рангелов Тамара, Булатовић Катарина, Станковић Миодраг, Миљковић СнежанаУчесталост коришћења електронских медија међу децом и адолесцентима и њихов утицај на здравствено понашање Acta medica Medianae2015; 54(3): 64-73  M51

  3. Miljković S. Motivacija zaposlenih i modifikovanje ponašanja u zdravstvenim organizacijama. Acta Medica Medianae 2007; 46(2):53-62.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Miljković Snežana, Savremeni koncept sestrinstva u Republici Srbiji, II Kongres Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica, Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2017

  2. Miljković Snežana, Motivacija zaposlenih u zdravstvenim organizacijama, XV Simpozijum Udruženja medicinskih sestara – tehničara i babica Republike Srpske, sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2017.


      3. Миљковић С. Management in nursing profession. International Council of Nurses. ICN 22nd Quadrennial Congress. Copenhagen 2001. (M34)


     4. Миљковић С. Use of sisters management in education for student of high school. Тeme Conference Europeennee de l ACENDO. Paris 2003. (M34)


      5. Миљковић С. Enfemeria, etica y profesionalizacion: Una perspectiva historica. 6. Congresso nacional y internacional de Historia de la enfemeria. Madrid 2003. (M34)


      6.  Миљковић С. Менаџмент као професија у сестринству. 4. Конгрес здравствене неге: Глобализација ин здравствена нега. Порторож 2003. (M34).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   1. Снежана Миљковић, Историјат сестринства Републике Србије, Конгрес са међународним учешћем; Историјат кроз праксу, рад струковних организација, образовање, хероине нашег времена; Историјски развој савремене здравствене неге у Србији; Конгрес акредитован Одлуком Здравственог савета бр. 153-02-449/2019-01, од 04. 0302019. Редни број 21 (Д-1-344/19), Београд, 2019 стр. 112-114

   2.  Снежана Миљковић, Мирјана Радисављевић, Жаклина Пајевић Трансплантација јетре, Национални симпозијум са међународним учешћем; Трансплантација органа и њен значај, семинар I категорије; Стандардизоване специфичне сестринске процедуре код трансплантације органа, бр. 153-02-2179/2017, редни бр. 12 (Д-1-667/17), Дивчибаре, 2017.стр.21-22

   3. Снежана Миљковић, Мирјана Радисављевић, Жаклина Пајевић Трансплантација органа, сестринство и емпатија; Приказ случаја, Национални симпозијум са међународним учешћем; Трансплантација органа и њен значај, семинар И категорије; Стандардизоване специфичне сестринске процедуре код трансплантације органа, бр. 153-02-2179/2017, редни бр. 12 (Д-1-667/17), Дивчибаре, 2017. стр.23-24

   4. Снежана Миљковић,Парадигма модерне здравствене неге“, Књига сажетака, 5 Конгрес (153-02-1696/2015, ред. бр. 8 (Д-1-1136/15)): "Историјат сестринства Републике Србије", са Међународним учешћем, Историјат кроз праксу, рад струковних организација, образовање, хероине нашег времена. Београд, 2015. Стр.. 171-179

   5. Миљковић С., „Сестринска документација као бенефит задовољства у раду“,Симпозијум I категорије Безбедност и здравље на раду у здравству са међународним учешћем; Београд, 2013. (М 64; 0,5 бодова).

   6. Снежана Миљковић. Развој каријере – медицинска сестра у Србији. Зборник предавања, 5. Међународна научна конференција, развој фокуса за сестринство кроз боље разумевање и имплементацију безбедности, продуктивности и унапређења квалитета. Београд, 2011. (М64;0,5).

   7. Миљковић С. Глобализација и здравствена нега – Менаџмент у сестринској професији. I Конгрес о коренима и развоју сестринства. УМСТ КЦС „Сестринство". Књига сажетака, Београд, 2004. (М64;0,5)

   8. Миљковић С, Јокановић Д. Увођење Електронског здравства у медицинско образовање. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. ЈУ ИНФО, Копаоник 2004. (M64;0,5)

   9. Миљковић С. Преузимање контроле над информацијама. Октобарски сусрети Савеза здравствених радника Републике Србије са међународним учешћем. Златибор 2001. (M64)

Poslednji put izmenjeno utorak, 21 januar 2020 11:43