Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 19.02.2014.

Jovana Čukuranović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.07.1985.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2010
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Čukuranović J, Ugrenović S, Jovanović I, Višnjić M, Stefanović V. Viral infection in renal transplant recipients. ScientificWorldJournal 2012;2012:820621. Epub 2012 May 2.


  Đukanović Lj, Đorđević V, Ležaić V, Čukuranović R, Marić I, Bukvić D, Marinković J, Čukuranović J, Rajić M, Stefanović V. Urinary protein patterns in patients with Balkan endemic nephropathy. Int Urol Nephrol 2013; 45: 1661-1669.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Vlajković S, Čukuranović R, Daković-Bjelaković M, Ilić G, Jakšić T, Čukuranović J. Relativna dužina bubrega čoveka kao preciznija mera veličine normalnog bubrega. Medicinski pregled 2010; 63(11-12), 784-787.
  Čukuranović R, Vlajković S, Daković-Bjelaković M, Jovanović I, Ugrenović S, Čukuranović J. Balkan endemic nephropathy today-half a century after discovery. MD medical data 2009; 2: 41-44.