Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.02.2014.

Simona Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.08.1981
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski Fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Tijanić M, Burić N, Jovanović G, Stojanović S, Spasić M. Procena postoperativnog analgetičkog dejstva  ropivakaina posle hirurškog lečenja periapeksnih lezija sekutića gornje vilice. Assessment of ropivacaine 
  postoperative analgesic effect after periapical maxillary incisors surgery. Vojnosanitetski Pregled 2012;  69(5):405-408. IF: 0.210 (M23) 
  2. Burić Nikola, Jovanović Goran, Krasić Dragan, Tijanić Miloš, Burić Marko, Tarana Simona, Spasić Milan.  The use of absorbable polyglactin/polydioxanon implant (Ethisorb(®)) in non-surgical closure of oro-antral  communication. J Craniomaxillofac Surg. 2012; 40(1): 71-7. IF: 1.610 (M22) 
  3. Goran Jovanović, Nikola Burić, Nebojša Krunić, Miloš Tijanić, Simona Stojanović. Procena efikasnosti  primene lasera male snage u terapiji alveolarnog osteitisa. Vojnosanitet Pregl 2011; 68(6): 506-510. IF: 0.179 (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Simona Stojanović, Milan Spasić, Miloš Tijanić. Healing of extraction wounds in an experimental model of rat. Acta Stomatologica Naissi 2011; 27(63): 1067-1076.


  2. Simona Stojanović, Miloš Tijanić, Milan Spasić. Klinički značaj primene lokalnih anestetika dugog dejstva u oralnoj hirurgiji. Acta Stomatologica Naissi 2010; 26(61):967-976.


  3. Jovanović Goran, Burić Nikola, Mihailović Dragan, Tijanić Miloš, Spasić Milan, Tarana Simona. A radicular cyst in lower decidos molar. Acta stomatologica Naissi 2009; 25(60): 901-906.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
Poslednji put izmenjeno petak, 21 februar 2014 11:30