Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.02.2014.

Nebojsa Đenić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.8.1963.
 • Mesto rođenja: Sinj
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski Fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Pavlović M, Antić Č, Ćirić S, Đenić N, Vitas R, Popović-Filipović S. Vojna Bolnica u Nišu-monografija. Beograd: Vojnoizdavački zavod; 2010. 25-26.

 • Knjige i udžbenici:

  Petkovic A, Djenic N, Kovinic M, Kostov M. Odeljenje za hiruske bolesti Vojne bolnice u Nisu. U: Colovic R. (gl.ur) Hronika hirurgije u Srbiji. Beograd, Prosveta 2002.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Đenić N, Ćirić S, Popović-Filipović S. On 130th Anniversary of Military Hospital in the town of Niš: January, 1878-January, 2008. Vojnosanit Pregl 2008; 65(1): 69-80.


  Daniela Benedeto-Stojanov, Aleksandar Nagorni, Goran Bjelaković, Gordana Petrović, Dragan Stojanov, Nebojša Djenić. Klasifikacije i skoring sistemi u dijagnostici, prognozi i lečenju krvarenja iz proksimalnog dela digestivnog trakta. Vojnosanit Pregl 2011; 68(10): 872-877. IF: 0.179 (M23)


  Ivica Pejčić, Svetislav Vrbić, Sladjana Filipović, Mirjana Šćekić, Ivan Petković, Ljiljana Pejčić, Nebojša Djenić. Značaj praćenja serumskih tumorskih markera kod metastatskih karcinoma nepoznatog primarnog ishodišta. Vojnosanit Pregl 2010; 67(9): 723–731. IF: 0.199 (M23)


  Bojanić Zoran, Bojanić Novica, Djenić Nebojša, Bojanić Vladmila. Malo poznate interakcije – interakcije mineralnih ulja i lekova sa lateksom. Vojnosanitetski Pregled 2009; 66(10): 851-852.


  Daniela Benedeto-Stojanov, Aleksandar Nagorni, Goran Bjelaković, Dragan Stojanov, Bojan Mladenović, Nebojša Djenić. The Model for the End-Stage Liver Disease and Child-Pugh score in predicting prognosisin patients with liver cirrhosis and esophageal variceal bleeding. Vojnosanitetski Pregled 2009; 66 (9): 724-728.


  Benedeto-Stojanov D, Nagorni A, Mladenovic B, Stojanov D, Djenic N. Rizik i uzroci gastroezofagusnog krvarenja kod bolesnika sa cirozom jetre. Vojnosanitetski Pregled 2007; 64(9): 585-589.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Višnjić M, Petković A, Djenić N, Kovačević P. Clinical experience in management of war injuries caused by armament during the nato aggression. Facta Universitatis 2000; 7(1): 91-96.