Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2014.

Ljiljana Spalević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06. 09. 1952.
 • Mesto rođenja: Svrljig
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1977.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  1. Јоvanović S, Paravina М, Spalević Lj, Stojanović М, Тiodorović Ј, Binić I. Dermatovenerologija. Niš: Prosveta. Medicinski fakultet, 1995.  2. Paravina М, Spalević Lj, Stojanović М, Тiodorović Ј, Binić I, Јоvanović D. Dermatovenerologija. Niš: Prosveta. Medicinski fakultet, 2003.  3. Paravina М, Spalević Lj, Stojanović М, Тiodorović Ј, Binić I, Јоvanović D. Dermatovenerologija. Niš: Prosveta. Medicinski fakultet, 2006.  4. Paravina М, Spalević Lj, Stojanović М, Тiodorović Ј, Binić I, Јоvanović D. Dermatovenerologija. Niš: Prosveta. Medicinski fakultet, 2010.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Spalević Lj, Katić V, Paravina M, Jovanović D. markers for the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Arch Oncol 2001; 9: 152.


  2. Paravina M, Stanojević M, Spalević Lj, Jovanović D. Kontaktni alergijski dermatitis nastao dopunskim zanimanjem. Srp Arh Celok Lek 1994; 122-3.


  3. Spalević Lj, Katić V. Grimelisu silver metod for all types of malignant melanomas. Acta Med Iug 1989; 121-6.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Jankovic A, Paravina M, Spalevic Lj, Stanojevic M, Nikolić Lj. Uticaj Plantoderm masti, Fitoven gela na mikrobiolosku floru venskih ulcusa. Arhiv za farmaciju 2003; 6: 455-65.


  2. Jovanović D, Paravina M, Spalević Lj, Stanojević M, Tiodorović J, Binić I, Milosavljević M, Jovanović B. Characteristics of Malignant Melanoma examined by 20 MHz ultrasound. Facta Universitatis 1998; 58-60.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 27 februar 2014 20:51