Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.02.2014.

Boban Džunić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.03.1968.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicinski
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Džunić B., Jovanović P., Veselinović D., Petrović A., Stefanović I., Kovačević I. Analysis of pathohistological characteristics of pterygium. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2010; 10 (4): 307 – 313.


  2. Džunić B., Jovanović P., Zlatanović G., Veselinović D., Petrović A., Stefanović I. Uporedna analiza patohistoloških i kliničkih karakteristika pterigijuma. Vojnosanit Pregl, 2010; 67(2): 159-165.


  3. Džunić B., Jovanović P., Petrović A. Uporedna analiza kliničkih karakteristika pterigijuma. Acta Facultatis. Acta Fac Med Naiss, 2009; 26 (2):77-83.


  4. Džunić B., Zlatanović G., Otašević Lj. Promene na očima kod akutnog trovanja metanolom. Аcta Medica Medianae 1998; 37 (5): 23-28.


  5. Stefanović I., Dačić B., Novak S/, Veselinović D., Jovanović P., Džunić B., Tomašević B. Topografska lokalizacija intraokularnih stranih tela B skenom ultrazvuka. Vojnosanit Pregl, 2010, 67(3): 213-215.


  6. Jovanović P., Žorić L., Stefanović I., Džunić B., Đorđević-Jocić J., Radenković M., Jovanović M. Lactate dehydrogenase and oxidative stress activity in primary open-angle glaucoma aqeous humour. Bosnian journal of basic medical sciences 2010; 10(1) 83-88.


  7. Veselinović D., Đurović B., Zlatanović G., Višnjić Z., Tomašević B., Džunić B., Jocić-Đorđević J. First experiences in ultrasound cataract operation- phacoemulsificatio. Acta fac med naiss 2004; 21: 131- 137.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Džunić B., Stefanović I., Veselinović D., Novak S., Tomašević B., Škuletić M. Hirurško lečenje arteficijelne luksacije sočiva u staklasto telo- prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  2. Džunić B., Stefanović I., Veselinović D., Novak S., Tomašević B., Smiljković- Radovanović K. Hirurško lečenje hemoftalmusa kod dijabetičara. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  3. Džunić B., Stefanović I., Veselinović D., Novak S., Smiljković- Radovanović K. Naša prva iskustva sa operacijama ablacije retine. Knjiga sažetaka 8. Kongres oftalmologa Srbije, Beograd 2007.
  4. Veselinović D., Tomašević B., Višnjić Z., Džunić B. Operacija traumatske katarakte sa metalnim stranim telom u sočivu. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  5. Veselinović D., Jovanović P., Zlatanović G., Džunić B., Petrović M., Veselinović A. Fakoemuzifikacija nakon trabeculectomije. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  6. Tomašević B., Novak S., Džunić B., Veselinović D., Jovanović P. Teška perforativna povreda bulbusa sa dobrim ishodom, prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  7. Veselinović A., Veselinović D., Džunić B., Petrović M., Trenkić- Božinović M., Bulatović V., Veselinović I., Marković S., Veselinović M. Kliničko epidemiološke karakteristike operacije katarakte ″drugog oka″. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  8. Novak S., Džunić B., Stefanović I., Tomašević B., Škuletić M., Trenkić- Božinović M., Bulatović V. Hirurško lečenje ablacija retine u toku jednogodišnjeg perioda. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  9. Škuletić M., Đokić I., Škuletić Č., Veselinović D., Krasić D., Bulatović V., Novak S., Džunić B. Flegmona orbite- dijagnostika, patogeneza, etiologija, terapija i ishod lečenja- prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  10. Smiljiović- Radovanović K., Jovanović P., Džunić B., Kostovska V. Atipična Morning Glory anomalija- prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 2008.
  11. Veselinović D., Višnjić Z., Novak S, Petrović M., Jovanović P., Džunić B., Smiljković- Radovanović K., Pešić R. Implantacija intraokularnih sočiva kod bolesnika sa kataraktom i dijabetesom. Knjiga sažetaka 15. Kongres oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor 2002.
  12. Gligorijević J., Džunić B., Babić G., Zlatanović G. Pathohistological caracteristics predictive to pterygium recurrence. Knjiga sažetaka 7. Kongres oftalmologa Srbije, Vrnjačka Banja 2006.
  13. Novak S., Vujanović M., Mršić J., Jovanović P., Veselinović D., Zlatanović G., Džunić B., Tomašević B., Radenković M., Božinović M. Hematocornea – Prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 8. Kongres oftalmologa Srbije, Beograd 2007.
  14. Smiljković- Radovanović K., Jovanović P., Džunić B., Veselinović D. Kostovska V., Vujanović M., Stanković - Babić G. Okularni tortiklolis izazvan parezom N. Trochlearisa. Knjiga sažetaka 8. Kongres oftalmologa Srbije, Beograd 2007.
  15. Veselinović D., Stefanović I., Zlatanović G., Jovanović M., Jocić-Đorđević N., Tomašević B., Džunić B. Fakoemulzifikacija u očima sa ″belom kataraktom″. Knjiga sažetaka 8. Kongres oftalmologa Srbije, Beograd 2007.
  16. Veselinović D., Zlatanović G., Tomašević B., Džunić B., Đorđević-Jocić J. Phacoemulsification in Eyes with Pseudoexfoliation. Kniga zažetaka 2nd Pannonic Ophthalmology Meeting, 1st Conference on Prevention of Blindness Vission 2020, Novi Sad 2005.
  17. Veselinović A., Bojanović M., Cvetanović M., Đorđević-Jocić N., Džunić B., Trenkić- Božinović M., Živković M., Veselinović D. Pseudoeksfolijacije i senzorno smanjenje sluha. Knjiga sažetaka 12. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac 2011.
  18. Cvetanović M., Džunić B., Veselinović A., Novak S., Zlatanović M., Veselinović D. "Floppy iris" sindrom. Knjiga sažetaka 12. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac 2011.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 09 mart 2014 11:57