Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 02.03.2014.

Gorana Nedin Ranković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.09.1985.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Ranković G, Mutavdžić M, Toskić D, Preljević A, Kocić M, Nedin Ranković G, Damnjanović N. Aerobic capacity as an indicator in different kinds of sports. Bosnian journal of basic medical sciences 2010, 10: 44-48


  2. Ranković G,  Đinđić N, Nedin Ranković G, Marković S, Nejić D, Miličić B,  Đinđić B. Uticaj fizičkog treninga na kardiovaskularne parametre, lipidne poremećaje i endotelnu funkciju. Vojnosanit Pregl 2012; 69 : 956-960

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Lilić Lj, Stefanović R, Kocić M, Ilić Hadži S, Nedin Ranković G, Trajković D, Mitić D. Promene lipidnih parametara i antropometrijskih pokazatelja uhranjenosti u periodu intenzivnih priprema vrhunskih sportista. Acta Medica Medianae 2009; 48: 5-9


  2. Krstić O, Ilić I, Ranković J, Nedin Ranković G,  Đinđić N, Savić T, Karalejić S, Mekić B, Milenković V, Toskić D. Promene lipoproteinskog i pokazatelja endotelne funkcije nakon sprovedenog programa kardiovaskularne rehabilitacije. Acta Medica Medianae 2012, 51: 52-56


  3. Milenković V, Vitošević B, Vidaković Hadži M, Nedin Ranković G, Ranković J. Vrednosti aerobnog kapaciteta kod rukometaša i odbojkaša. Acta Medica Medianae 2013; 52: 35-38


  4. Vitošević B, Ranković J, Mitić R.N, Popović Lj, Nedin Ranković G. Farmakološki mimetici vežbanja u terapiji: zabluda ili budućnost? Acta Medica Medianae 2013; 52: 58-62

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Stokanović D, Stojiljković M, Pešić S, Nikolić V, Nedin Ranković G. Efekat blokade NMDA receptora na peristaltičku aktivnost izolovanog ileuma pacova. 13. Kongres farmakologa i 3. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem,  Palić 05.oktobar-08.oktobar 2011


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 07 april 2015 11:17