Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 11.03.2014.

Dragan Dimić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.06.1960.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1984.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Dragan Dimić. Bolesti paratireoidnih žlezda i poremećaj metabolizma minerala. U : Interna medicina, Stevan Ilić, Prosveta, Niš, 2004, 320-329.


  Dragan Dimić. Bolesti polnih žlezda. U: Interna medicina, Stevan Ilić, Prosveta, Niš, 2004, 340-351