Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.03.2014.

Milena Veljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01. 04. 1952.god
 • Mesto rođenja: Čapljina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1977
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1.       Veljković M. Kontracepcija. Niš: Serafimović; 2006.


 • Knjige i udžbenici:  1.      1. Veljković M. Anatomija ženskih polnih organa. U: Miladinović P, Radović M, Pop-Trajković  Z. Praktikum iz ginekologije za student medicine i lekare na specijalizaciji. Niš: Prosveta 1995;7-16.


  2.      2.  Veljković M. Dijagnostika benignih i malignih oboljenja dojke. U: Miladinović P, Radović M, Pop-Trajković  Z. Praktikum iz ginekologije za student medicine i lekare na specijalizaciji. Niš: Prosveta 1995;265-276.        Veljković M, Bojanić V, Bojanić Z. Farmakoterapija u ginekologiji. U:Veličković-Radovanović R.  Farmakoterapija. Galaksija 2011:547-556.         

 • Radovi u ostalim časopisima:  1.       Stefanović  D, Pavlović Vagaja M, Stojiljković G, Milićević M, Dinčov D, Veljković M. Hipohromne anemije u trudnoći. Acta Medica Medianae 1988; 7-8:51-55.


  2.       Veljković M. Planiranje porodice u opštini Niš. Acta Medica medianae 1995;6:47-52.


  3.       Veljković M, Radenković M, Branković S, Veljković M,Veličković D. Influence of intracerebroventicular injected 6-OHDA on cardiovascular effects of acetylcholine, pilocarpine and nicotine. Acta Universitatis 2003;10:92-94.


  4.       Pop-Trajković  Z, Veljković M, Radivić M, Katić V. Pure dysgerminoma. A report of 14 year old girl. Archive of oncology. Institut za onkologiju Sremska Kamenica 2002;10(4):281-282.


  5.       Veljković M, Popović J, Radović D. Nivo estradiola, progesterona i prolaktina u serumu žena sa displazijom dojki. Acta Medica Medianae 1998;1:5-12.


  6.       Veljković M, Milosavljević M,Branković D.Asimptomatska bakteriurija u trudnoći.Acta Medica Medianae 1999;5:39-45.


  7.       Radović M, Veljković M, Pop-Trajković Z, Krstić M, Jančić S, Katić V. Uloga citopatologije u ranoj dijagnozi cervikalnog karcinoma. Acta Medica Medianae 1999;5:39-45.


  8.       Popović J, Šulović V, Vučetić D, Pop-Trajković Z, Veljković M. Laparoskopska biopsija jajnika. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo2003;9-10:389-395.


  9.       Veljković M, Veličković r.The treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Acta fac med Naiss 2003;20:137-141.


  10.   Veljković M, lilić V, Pop-Trajković Z, Veljković S. Osnovne karakteristike prirodnog kretanja stanovništva opštine Niš. Acta medica Medianae 2003;2:31-35.


  11.   Veljković M, Radović M, Pop-Trajković Z, Todorović B, Gmijović D, Katić V. Kliničke karakteristike i dijagnostika epitelnih tumora jajnika. Acta Medica medainae 2002;4:35-50.


  12.   Veljković M, Pop-Trajković Z, Lilić V, Popović J. Postkoitalna kontracepcija. Acta Medica Medianae 2002;5:141-148.


  13.   Veljković M. Rizik za pojavu carcinoma dojke,cerviksa, endometrijuma i ovarijuma pri primeni oralne kontracepcije. Med Pregl 2010;LXIII (9-10):657-661.


  14.   Veljković M, Popović J. Venski tromboembolizam I oralna kontracepcija.Med Pregl 2010;LXIII (5-6):376-379.


  15.   Veljković M. Contraception in elderly women. Acta fac med Naiss 2008;25(2):87-91.


  16.   Veljković M,Katić V, Popović J. Effects of oral contraception on carcinogenesis. Facta universitatis  2007;14(2):92-97.


  17.   Veljković M, Popović J, Pantić d. Hitna kontracepcija. Acta Medica Medianae 2007;46 (3):40-43.


  18.   Veljković M. Injekciona hormonska kontracepcija za žene. Acta medica Medianae 2004;41(1):57-60.
  19.  Veljković M. Contraception for women with medical disorders. Acta Fac Med Naiss 2010;26(4):211-216.


  20. Stojanović S, Veljković M,Radulović O. Procena ugroženosti reproduktivnog zdravlja adolescenata. Acta Medica Medianae


  21.  Veljković M, Radulović O, Veličkivić D. Obaveštenost niških studenata o postkoitalnoj kontracepciji. Primljeno za štampu za 1. broj časopisa Acta Medica Medianae za 2014. godinu. 2009;48(3):20-24.


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1.       Popović j, Vučetić D, Veljković M, Tubić A, Vučetić Dr. Rezultati histološke analize ovarijalnog tkiva dobijenog laparoskopskom biopsijom ajanika. XIV jugoslovenski simpozijum o fertilitetu i sterilitetu. Beograd 2000;193-195.


  2.       Tijanić M, Tijanić I, Veljković M.Sideropenic anemia in pregnancy socio-economical and ecological conditions.Eklogičeska antropologia. Beloruskaekologičeskoi antropologii. Beloruski komitet –Deca Černobila 2003;156-157.


  3.       Veljković S, Malobabić Z, Vukušić Z, Strahinjić S, Veljković M. Infekcije urotrakta u trudnoći. Prevencia I lečenje infekcija urotrakta. Niš 1985229-231.


  4.       Veljković M, Dević G, Strahinjić S, Đorđević M, Pavlović Vagaja M,Milićević M. Asimptomatska bkteriurija u trudnica.Bubreg u trudnoći. Niš 1990;159-165.


  5.       Veljkivić S, strahinjić S,Veljković M, Kostić s, Đorđević V.Značaj određivanja urinokulture I antibiograma u terapiji infekcija urinarnog trakta u trudnica. Bubreg u trudnoći. 1990;181-184.


  6.       Đorđević V, Vukušić Z,Veljković M,Tanasković M, Milićević M, Strahinjić S.Homeostaza natrijuma I vode u normalnoj I patološkoj trudnoći. Bubreg u trudnoći.Niš 1990;31-46.


  7.       Pavlović Vagaja M, Milćević M, Veljković M, Stevanović D.Displazne promene u dojkama žena sa miomom materice. XIII ginekološkoakušerski dani. Niš 1987;83-86.


  8.       Bogićević R, Pavlović Vagaja M, Milićević M, Stevanović D,Lilić V, Stevanović D,Popović J, Dević G, Veljković M, Bogićević A.Kompjuterska obrada podataka o reproduktivnoj sposobnosti žena sa miomom uterusa u odnosu na 1565 žena sistematski pregledanih u Elektronskoj industriji Niš starih preko 34 godine. XIII ginekološkoakušerski dani. Niš 1987;120-123.


  9.       Bogićević R, Pavlović Vagaja M,, Milićević M,Stevanović d, Stevanović D, Veljković M, Lilić V, Bogićević A. Kompjuterska obrada podataka o stanju 336 žena koje su imale ili imaju miom uterusa, evidentiranih u Jedinici za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Niš.XIII ginekološkoakušerski dani. Niš1987;145-148.


  10.   Stevanović D,Pavlović Vgaja M,Milićević M,Veljković  M,Stojiljković G,Dinčov D, Stevanović I.Stanje novoroženčeta kod trudnica sa hipohromnom anemijom. XXVIII pedijatrijski dani. Niš;55-57.


  11.   Veljković M, Bogćević R,Krstić S. pobačaj I kontracepcija u žena sa miomom uterusa. VII ginekološkoakušerski dani Makedonije, Dorjan 1989;182-183.


  12.   Milćević M, Veljković M, Boigićević R. Tegobe u žena sa miomom uterusa. VII ginekološkoakušerski dani Makedonije, Dorjan 1989;162-163.


  13.   Bogićević R, Milićević M, Pavlović Vgaja M,Veljković M, Popović J, Nančovski P,Dončev Lj. Odsustvovanje sa posla zbog ginekoloških oboljenja I trudnoće. XXX ginekološkoakušerska nedelja SLD Beograd 1986;127-130.


  14.   Milićević M, Pavlović Vagaja M, Stevanović D,Stevanović D,Veljković M, Bogićević R. Demografska situacija u području SO Niš. X kongres lekara Srbije 1988;51-53.


  15.   Veljković M, Stevanović D, Pavlović Vagaja M,Bogićević R,Tanasković M, Stevanović D. Polipus cervicis.XIV ginekološkoakušerski dani Niš 1989.


  16.   Pavlović Vagaja M,Tnasković M,Krstić S,Veljković M, Bogićević R. Suspektni citološki nalazi na grliću materice kod benignih procesa u toku korišćenja hormonskih kontraceptiva. XIV ginekološkoakušerski dani Niš 1989.


  17.   Tanasković M, Veljković M,Stevanović D. Displazije dojki. VIII ginekološkoakušerski dani Makedonije, Ohrid 1991;177-178.


  18.   Veljković M, Filipović S, Tanasković M. Prolaktin u žena sa displazijom dojki. VIII ginekološkoakušerski dani Makedonije, Ohrid 1991178-180.


  19.   Milićević M, Stevanović D, Pavlović Vgaja M, Veljković M, Bogićević R.Kratak epidemiološki osvrt I značaj rane dijagnoze raka grlića materice u ambulantnoj praksi. XXII dani preventivne medicine Niš 1988;72-73.


  20.   Veljković M, Zlatković S, Stevanović D, Popović J. Značaj stavova žena prema kontracepciji za planiranje porodice. Prvi kongres domova zdravlja Jugoslavije. Beograd 1993;235-254.


  21.   Stevanović D,Živković D,Veljković M,Stojiljković G, Stevanović I, Savović M. Značaj kontracepcije u očuvanju zdravlja I fertiliteta. Prvi kongres domova zdravlja Jugoslavije. Beograd 1993.;255-256.


  22.   Veljković S,Radenković  M, Veljković M,Jovanović  S, Stojiljković N, Ćirić M, Samardžić R. Impact of intraventriculary injected 5-hidroxytryptamine synthesis inhibitors on cardiovascular effects of choline esters. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. Novi Sad 2003;144-147.


  23.   Veljković M. Prednosti I nedostaci savremene kontracepcije. XIV kongres ginekologa I opstetričara Srbije I Crne Gore. Ginecol Perinatol 2005;38 (3-4):32-35 (UVODNO PREDAVANJE NA SIMPOZIJUMU)


  24.   Veljković M, Radulović O, Mrdaković Todorović LJ, Pantić D.Rizici za reproduktivno zdravlje adolescenata.XXXIX dani preventivne medicine Niš 2005;25-28.(UVODNO PREDAVANJE)


  25.   Veljković M, Mrdaković Todorović Lj, Milovanović M. Primena postkoitalne kontracepcije. XVI međunarodni simpozijum o sterilitetu I infertilitetu. Beograd 2004;5-7.


  26.   Mrdaković Todorović Lj, Milovanović M,Veljković M,Pavloviđ Šulović O, Mladenović J.Prevencija neželjene trudnoće I zaštita reproduktivnog zdravlja u Domu zdravlja u Nišu. XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu I steriitetu. Beograd 2004;8-11.


  27.   Mrdaković Todorović Lj, Milovanović M, Veljković M, Pavlović Šulović O, Mladenović J. Krvarenje iz promena na grliću materice u trudnoći.XLIX ginekološkoakušerska nedelja SLD. Beograd 2005;64-67.

  1.Veljković M, Pantič D. Prilozi mera za unapređenje demografskog stanja u opštini Niš. Drugi kongres domova zdravlja Jugoslavije. Bar 1997;129.


  2.Jordačević V, Veljković M. Značaj izbora metode za efikasnost kontracepcije.II kongres domova zdravlja Jugoslavije. Bar 1997;151.


  3. Tanasković M, Veljković M. Namerni pobačaj u odmakloj trudnoći I ilegalni namerni pobačaj-rizik za zdravlje žene.Drugi kongres domova zdravlja Jugoslavije. Bar 1997;151.


  4.Zlatković S, Veljković M. Vreme prvog polnog odnosa-značajan factor u očuvanju zdravlja žene. II kongres domova zdravlja Jugoslavije. Bar 1991;151.


  5. Veljković M, Pantić D,Tanasković M. Informisanost žena o mogućim etiološkim faktorima za pojavu raka grlića materice. XXXII dani preventivne medicine. Niš  1998;44.


  6.Veljković M, Pantić D, Tanasković M.Nivo informisanosti žena u pogledu rane dijagnoze carcinoma grlića materice. XXXII dani preventivne medicine Niš;45.


  7.Veljković M, Jordačević V, Dević G.Učestalost namernog pobačaja u opštini Niš. Prvi kongres domova zdravlja Jugoslavije. Beograd 1993.


  8. Veljković M, Koračević G, Burazor M, Veljković S, Koračević s,Perišić Z, Ćirić S. Preventivne implikacije štetnih dejstava hormonskih kontraceptiva na kardiovaskularni system. XXVII dani preventivne medicine. Niš 1992;39.


  9. Veljković M,Pavlović Vagaja M,Tanasković M. Asimptomatska infekcija urinarnog trakta u trudnoći. XXVII dani preventivne medicine. Niš 1992;39.


  10.Tanasković M, Veljković M, Dević G, Bašović S. Zastupljenost rađanja u opštini Niš. XV ginekološkoakušerski dani Niš 1994;7-8.


  11.Jordačević V, Veljković M, Zlatković S, Dević G. Vreme prvog seksualnog kontakta žena opštine Niš. XV ginekološkoakušerski dani niš 1994;9.


  12.Veljković M, Jordačević V, Tnasković M, Bašović S. Primena kontracepcije u opštini Niš.XV ginekološkoakušerski dani Niš 1994;11-12.


  13.Bašović S,Veljković M,Tanasković M, Jordačević V. Zastupljenost namernog pobačaja u opštini Niš. XV ginekološkoakušerski dani Niš 1994;14.


  14.Veljković M,Jordačević V, Ćirić M. Ultrazvučna dijagnostika u praćenju lokalizacije placente.Prvi simpozijum domova zdravlja Jugoslavije. Novi Sad 1995:145.


  15.Jordačević V, Veljković M, Ćirić M. Fetalne anomalije otkrivene ultrazvukom. Prvi simpozijum domova zdravlja Jugoslavije. Novi Sad 1995Č144.


  16.Veljković M, Tanasković M,Jordačević V. Demografsko stanje u opštini Niš. Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije. Brezovica 1995:40.


  17.Tanasković M, Veljković M, Dević G. Stručno vođen porođaj preduslov za očuvanje zdravlja žene. Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije. Brezovica 1995:8.


  18.Veljković M, Tanasković M, Dević G.Uticaj namernog pobačaja na zdravlje žene. Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije. Brezovica 1995:9.


  19.Veljković M, Tanasković M, Jordačević V.Uticaj obrazovanja I uzrasta na zastupljenost dojenja. XXX dani preventivne medicine Niš 1996:43.


  20.Jordačević V, Veljković M, Tanasković M. Upotreba psihotropnih materija u žena. XXX dani preventivne medicine Niš 1996:53.


  21.Tanasković M, Veljković M, Jordačević V.Upotreba alkohola u žena.XXX dani preventivne medicine Niš 1996:56.


  22.Veljković M, Pantić D, Mrdaković Todorović Lj.Najčešći razlozi korišćenja I nekorišćenja kontracepcije. XI kongres domova zdravlja. Zlatibor 2003:158.


  23.Veljković M, Pantić D, Mrdaković Todorović LJ.Zastupljenost kasnih I ilegalnih namernih pobačaja u opštini Niš. VI kongres domova zdravlja. Zlatibor 2003:158.


  24.Veljković M, Lilić V, Živadinović R, Mrdaković Todorović Lj.Menarha I menopauza žena opštine Niš.XLI kongres antropološkog društva Jugoslavije. Tivat 2002.