Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.03.2014.

Marija Toskić Radojičić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.02.1955.
 • Mesto rođenja: Mokra Gora
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Farmaceutski fakultet Beograd
 • Godina diplomiranja: 1977.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:


  Toskić-Radojičić Marija, Karadaglić Đ. Medicinska kozmetika. U: Karadaglić Đ, editor. Dermatologija. Vojnoizdavački zavod. 2000. p. 2233-40.


  Toskić-Radojičić Marija. Preparati za dekontaminaciju perkutanog trovanja S-iperitom i VX-om. Zadužbina Andrejević; Beograd 2001.                                  

 • Knjige i udžbenici:

  Ribar M, Antunović M, Aranđelović N, Gajdaš M, Gazikalović E, Jovičić I, Katić M, Koritnik S, Mihailović D, Mirašević S, Mogorocić M, Nikitović Lj, Pejkić V, Spasojević M, Silver V, Toskić-Radojičić M, Uzelac M, Vasiljević M, Vučinić-Milanković N, Živanović N. Magistralne formule 2008 FM. Vuleta G, Milić J, urednici. Beograd: Farmaceutsko društvo Srbije; 2008.  Vuleta G, Milić-Aškrabić J, Antunović M, Katić M, Nikolić D, Todorović G, Toskić Marija, Uzelac M, Vasković M, Vučinić N. Recepturni priručnik. Grafopan. Beograd. 2001.  


  Vuleta G, Milić-Aškrabić J, Antunović M, Katić M, Nikolić D, Todorović G, Toskić Marija, Uzelac M, Vasković M, Vučinić N. Recepturni priručnik. Apotekarska ustanova ²Beograd², Centar za informisanje o lekovima, 1997.           


   Vuleta G, Milić-Aškrabić J, Antunović M, Katić M, Nikolić D, Todorović G, Toskić Marija, Uzelac M, Vasković M, Vučinić N. Recepturni priručnik. Apotekarska ustanova ²Beograd², Centar za informisanje o lekovima, 1994. 


   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1.      Toskić-Radojičić M, Pavlović M, Gazikalović E, Aranđelović A, Kovačević A. Uporedna analiza uticaja različitih tipova carbopol®-a na brzinu oslobađanja litijum-karbonata iz matriks tableta. Vojnosan pregl 2012; 69(8): 675-680.


  2.      Prtić A, Toskić-Radojičić M, Dobrić S, Damjanov N, Miljković B, Antunović M, Vezmar S. Are COX-2 inhibitors preferable to conbined ANAID snd PPI in countries with moderate health service expenditures? Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010; 16:  1090-1095.


  3.      Toskić-Radojičić M, Pavlović M, Mijatović Z. Benzophenone-3 crystalization reduces its ultraviolet light absorbing effects. European Journal of Pharmaceutical Sciences  25/Suppl. 1; 2005: 198-200.     


  4.      Boškovic M, Toskić-Radojičić M. Testing skin tollerability of Unguentum contra perniones. European Journal of Pharmaceutical Sciences 25/Suppl. 1; 2005: 59-61.


  5.       Loncar I, Vasiljevic D, Toskić-Radojičić M, Vuleta G. Sustained release of metronidazole benzoate from the dental oleogels based on glyceryi mono-oleate. European Journal of Pharmaceutical Sciences 25/Suppl. 1; 2005:152-3.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  1.       Toskic–Radojicic Marija, Pavlovic MD, Stankovic A, Milosavljevic I. Recrystallization in different sunscreen formulations after cutaneous application. Journal of Cosmetic Dermatology. 2004; 3: 126-130.


   


  Радови у водећим часописима националног значаја (М51; 2 поена)


  1.       Perić A, Toskić-Radojičić M. Analiza upotrebe i ispoljavanja neželjenih dejstava nesteroidnih antiinflamatornih lekova: pilot studija. Vojnosanit pregl. 2006; 63(3): pp. 271-7.              


  2.       Bošković M, Toskić-Radojičić M. Uticaj postupka izrade na stabilnost preparata Unguentum contra perniones. Vojnosan pregl. 2005; 52(4): 293-9.


  3.       Toskić-Radojičić M, Nonkovic Z. Uticaj podloge na otpuštanje antibiotika iz lekovitih masti. Vojnosan pregl 2005; 52(5): 383-7.                      


  4.       Toskić-Radojičić M, Nonkovic Z, Lončar I, Varjacic M. Ispitivanje mogućnosti formulacje preparata za inhibiciju rasta sojeva rezistentnih na metronidazol, izolovanih iz parodontalnih džepova. Vojnosan pregl 2005; 52(6): 453-9.  


  5.       Toskić-Radojičić M, Nonkovic Z. Effects of topical application of metronidazol-containing mucoadhesive   lipogel in periodontal pockets. Vojnosan pregl 2005; 52(7/8): 565-8.


  6.       Toskić-Radojičić Marija. Modeli lipidne barijere. Vojnosanit pregl. 2002; 59(2): 177-182.       


  7.       Toskić-Radojičić Marija. Testing keratolytic effect of carbamide in various vehicles. Vojnosanit pregl. 2002; 59(4): 393-7.                                                                    


  8.       Gazikalović E, Obrenović D, Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. Primena kukuruznog skroba domaće proizvodnje u izradi tableta kalcijum-karbonata. Vojnosanitet pregl 1998; 55(3): 407-410.


  9.       Toskić-Radojičić Marija, Obrenović D, Nidžović Ž, Gazikalović E, Mačić I, Pantović R. Naša iskustva u izradi koncentrovanih rastvora za hemodijalizu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1996; 124(1): 130-132.


  10.    Gazikalović E, Obrenović D, Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. Formulacija tableta kalcijum-karbonata različitim sredstvima za vezivanje. Vojnosanit pregl 1996; 53(2): 117-120.           


  11.    Gazikalović E, Paunović S, Toskić-Radojičić M, Nidžović Ž. Formulacija lidokain-hlorid gela sa derivatima celuloze. Vojnosanit pregl 1994; 51(6): 505-9.                


  12.    Zečević R, Toskić-Radojičić M, Mijailović B. Terapija ketokonazolom dermatitis dusseboroica. Vojnosanit pregl 1993; 50(1): 61-3.                                                


  13.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Određivanje metronidazola u vehikulumu za spoljašnju upotrebu titracijom u nevodenoj sredini. Vojnosanit pregl 1989; 46(4): 261-3.


  14.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž, Popović R. Izrada i ispitivanje krema sa lindanom za lečenje šuge i vašljivosti. Vojnosanit pregl 1988; 45(1).33-5.
     Радови у часописима националног значаја (М52; 1,5 поена)


  1.       Hajzler-Perić Z, Toskić-Radojičić Marija. Pro et contra, selektivna primena  UV spektra u terapijske svrhe. Arh Farm. 2002; 52(5-6): 231-3.                                 


  2.       Todorović J, Toskić-Radojičić Marija. Shea buter u preparatima protiv starenja kože i za zaštitu od sunčevog zračenja. Arh Farm. 2002; 52(5-6): 263-6.                                   


  3.       Toskić-Radojičić Marija, Stanković A, Popović L, Čolić O. Analiza promena u strukturi preparata za zaštitu od sunčevog zračenja nakon nanošenja na kožu. Arh Farm. 2002; 52(5-6): 276-8.  


  4.       Jović P, Toskić-Radojičić M, Dobrić S, Bošković B. Antioksidansni potencijal hrastove kore. Arh Farm 1997; 47(5): 608-9.                                                                    


  5.       Toskić-Radojičić M, Nonković Z, Gazikalović E, Nidžović Ž.  Utvrđivanje roka trajanja magistralno pripremljenih kapi za nos sa gentamicinom i amikacinom. Arh Farm 1997; 47(3-4): 245-52.


  6.       Toskić-Radojičić M, Nidžović Ž, Gazikalović E. Formulacija i procena transparentnih gelova sa ekstraktima kamilice, nevena i kantarion. Arh Farm 1995; 45(5): 278-9        


  7.       Toskić-Radojičić M, Zečević R, Gazikalović E, Nidćžovič Ž, Ognjanović J. Formulacija i ispitivanje gela sa ketokonazolom za lečenje seboreičnog dermatita. Arh Farm 1994; 44(1-2): 186-7.


  8.       Gazikalović E, Paunović S, Toskić-Radojičić M, Nidžović Ž. Magistralna izrada lidokain-hlorid gela sa različitim derivatima celuloze. Arh Farm 1994; 44(1-2): 188-9       


  9.       Jović P, Toskić-Radojičić M. Formulacija preparata sa peruanskim balsamom za lokalno lečenje herpes simpleksa usta. Arh Farm 1994; 44(1-2):      224-5. 


  10.    Toskić-Radojičić M, Nidžović Ž, Rakočević S, Gazikalović E. Razlozi za ispitivanje tanina za lečenje herpes simpleks infekcija usana. Arh Farm 1994; 44(1-2): 246-7.


             


  Радови у научним часописима (М53; 1 поен)


  1.       Jovanović I, Toskić-Radojičić M. Lokalna primena 25% metronidazol gela u terapiji parodontopatije. Stomatolog 2000; 63(1): 31-33.                                  


  2.       Obrenović D i Toskić-Radojičić M. Mogućnost proizvodnje rastvora za hemodijalizu u sanitetskom kompletu Br. 36 (SnK-36). Medicinska istraživanja 1999; 2(33): 94-96.


  3.       Rakočević S, Jovanović D, Majstorović Z, Toskić-Radojičić M. Uporedni efekti 2,5% gela tanina i 5% masti aciklovira u lečenju labijalnog herpesa u imunokompromitovanih pacijenata. Stomatološki glasnik Srbije 1998; 45(3): 153-5.


  4.       Toskić-Radojičić M. Lekovite supstance i preparati za lečenje šuge i vašljivost. Bilten časopis farmaceutskog društva Srbije 1986; 25(1-2-3): 17-22.


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33; 1 поен)  1. Toskić-Radojičić M,Aranđelović A, Gazikalović E, Pavlović M, Kovačević A. Comparative analysis: impact of different Carbopol types on the lithium carbonate release rate from matrix tablets. In: Aihaique F edit. Proceedings of the 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology; 2012 March 19th to22th; Istambul, Turkey; (CD-ROM)   2012. file://F:\index.html

  2. Toskić-Radojičić M, Jović V. The influence of flocculants on the stability of prednisolonw acetonide suspension. In: Siepmann J, Alex R, Alhaique F, Dejeers M, Geller P, Göpferich A. edit. Proceedings of the 7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology; 2010 March 8th to 11th; Valletta, Malta; (CD-ROM)   2010. file://F:\index.html


  1.  Toskić-Radojičić M, Cvetković M, Kovacević A. Influence of methodes of made on amphiphilic composition structure. In: Lanao JM, Fattal E, Kleinebudde P, editors. Proceedings of the 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology; 2008 April 7-10; Barcelona (CCIB); (CD-ROM)   2008. file://F:\congress\x.html                                                        


  2.  Bošković M, Toskić-Radojičić M, Andreev G, Kovacević A, Ognjanović J. Formulation possibility of celullose topical gel with dilthiazemhydrochloride. In: Lanao JM, Fattal E, Kleinebudde P, editors. Proceedings of the 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology; 2008 April 7-10; Barcelona (CCIB); (CD-ROM) 2008.  file://F:\congress\x.html         


  3.  Toskić-Radojičić M, Andreev G, Bošković M, Nonković Z. The impact of the basis upon clindamycin hydrochloride release from medical oitment. In: Fattal E, Gurny R, Kleinebudde P edit. Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology, Geneva. 27-30 March 2006. file://E:\htmdata\indexp~1.htm                              


  4.  Lončar I, Toskić-Radojičić M. The impact of tehnological procedure upon metronidazolee benzoate release from different bases. In: Fattal E, Gurny R, Kleinebudde P edit. Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology, Geneva. 27-30 March 2006. file://E:\htmdata\indexp~1.htm


  5.  Aranđelović A, Toskić-Radojičić M, Gazikalović E. Influence of magnesium stearate concentration on the speed of theophylline release from matrix tablets containing. In: Fattal E, Gurny R, Kleinebudde P edit. Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology, Geneva. 27-30 March 2006. file://E:\htmdata\indexp~1.htm                              


  6.  Pecarski D, Antunović M, Toskić-Radojičić M, Vuleta G. Formulation and Examination of ophthalmic hydrogels formulations containg dexpanthenol. In: Fattal E, Gurny R, Kleinebudde P edit. Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tehnology, Geneva. 27-30 March 2006. file://E:\htmdata\indexp~1.htm      


  7.  Arandjelovic A, Toskic-Radojicic M. Influence of tupe non-swellable diluent on the speed of theophylline release from matrix tablets containing aminophylline. 13th International Pharmaceutical Tehnologu Symposium (IPTS), 10-13 September 2006. Antalia/Turkey: 107-8.                                                     


  8.  Toskić-Radojicic M, Andreev G, Bošković M, Nonković Z, Mitic M. Analysis the effect of structural array on the basis propertis. 13th International Pharmaceutical Tehnologu Symposium (IPTS), 10-13 September 2006. Antalia/Turkey: 175-6.       


  9.  Kovacevic A, Toskic-Radojicic M. Structural array analysis of the sunscreen formulation.13th International Pharmaceutical Tehnologu Symposium (IPTS), 10-13 September 2006. Antalia/Turkey: 218-9.


  10.    Bošković M, Toskić-Radojičić M. The optimization of the formulation and tehnological process of oitment for chilblain. In: Kleinebudde P, editor. Proceedings of the International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Pharmaceutical Tehnology; 2004 March 15-18; Nuremberg, Germany. 2004. p. 421-2.


  11.    Stanković A, Toskić-Radojičić M, Pavlović M, Milosavljević I. Recrystalization of benzophenone-3 in vehicles of sunscreen preparations. In: Kleinebudde P, editor. Proceedings of the International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Pharmaceutical Tehnology; 2004 March 15-18; Nuremberg, Germany. 2004. p. 423-4.           


  12.    Toskić-Radojičić Marija, Belčević S. Influence of pH value on stability of carbohydrate-containing oral gels. In: Kleinebudde P, editor. Proceedings of the International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Pharmaceutical Technology; 2004 March 15-18; Nuremberg, Germany. 2004. p. 803-4.


  13.    Čolić O, Toskić-Radojičić M. Optimisation of the tablet bed formulation for aminophyllin¢s coated tablets. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 165-6.


  14.    Janković V, Toskić-Radojičić M. Rheological investigation of electroencephelographic gels with different cellulose derivatives like gelling agents. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 627-8.


  15.    Živanović N, Toskić-Radojičić M. The optimization of the formulation of prednisolon-acetate In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 945-6.                     


  16.    Milanović V, Milić A, Toskić-Radojičić M. Lenal bazaÒ - pharmaceutical basis for prescription preparation. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 1213-14.   


  17.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z. The impact of the basis upon antibiotic release from medical ointments. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 1241-2.


  18.    Toskić-Radojičić Marija. Testing penetration of active chlorine through the lipid barrier of the human skin epidermis. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 1245-6.


  19.    Nidžović Z, Toskić-Radojičić M. The effect of formulation on the penetration rate of sulfur mustard trough the layer of the protective preparation. In: Conte U, editor. Proceedings of the 4td World Meeting ADRITELF/APGI/APV; 2002 April 8-11; Florence, Italy. 2002. p. 1247-8.         


  20.    Pešič J, Nidžović Ž, Gazikalović E and Toskić-Radojičić M. Influence of six different disintegrants on the properties of bismuth subsalicylate tablets. In: Müller R H, editor. Proceedings of the 3td World Meeting APV/APGI; 2000 April 3-6; Berlin, Germany. 2000. p. 151-2.     


  21.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Galenic formulation problems and ceramide incorporations. In: Müller R H, editor. Proceedings of the 3td World Meeting APV/APGI; 2000 April 3-6; Berlin, Germany. 2000. p. 681-2.                       


  22.    Gazikalović E, Obrenović D, Nidžović Ž, Toskic-Radojicic M. Dissolution of litium from lithium carbonate tablets produced in our  laboratory and from a commercial product. In: Duchêne D, editor. Proceedings of the 2td World Meeting APGI/APV; 1998 May 25-28; Paris, France. 1998. p. 245-6.


  23.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Karadaglic Dj. Fambazaâ as a basis for the formulation  of a cream containing erythromycin. In: Duchêne D, editor. Proceedings of the 2td World Meeting APGI/APV; 1998 May 25-28; Paris, France. 1998. p. 869-70.


  24.    Toskic-Radojicic Marija, Nidzovic Z, Nonkovic Z, Gazikalovic E. Expiry rate of the nose-drop prescription preparation containing chloramphenicol. In: Duchêne D, editor. Proceedings of the 2td World Meeting APGI/APV; 1998 May 25-28; Paris, France. 1998. p. 931-2.                   


  25.    Jovanovic I, Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z. Formulation of mucoathesive dental gel containing metronidazole for application to periodontal pockets. In: Duchêne D, editor. Proceedings of the 2td World Meeting APGI/APV; 1998 May 25-28; Paris, France. 1998. p. 1005-6.


  26.    Toskic-Radojicic Marija, Jovanovic I, Varjacic M, Nonkovic Z. Preparation and testing of mucoadhesive gels with metronidazole in cellulose carriers. In: Zhang Li-He, Duchêne D, Nagai T, editors. Proceedings of the Symposium on "Natural Origin Substances in Drug Formulation"; 1998 November 4-6; Beijing, China. Capsugel® and Nagai foundation; 1998. p. 107-8.        


  27.    Toskic-Radojicic Marija, Majstorovic J, Nenadic D, Nonkovic Z. Preparation and testing of vaginal globules containing metronidazole in gelatin base. In: Zhang Li-He, Duchêne D, Nagai T, editors. Proceedings of the Symposium on "Natural Origin Substances in Drug Formulation"; 1998 November 4-6; Beijing, China. Capsugel® and Nagai foundation; 1998. p. 111-2.                  


  28.    Stankovic K, Kosanovic M, Mladenovic T, Trklja Lj, Toskic-Radojicic M, Milosavljevic Z. Demodicosis - possibilities of local lindane application. Proceedings of the International Symposium on Pesticides in Public Health, June 2-6, Budva, Yugoslavia, Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 5(2); 1997: 133-4.   
     Саопштења са међународних скупова штампана у изводу (М34; 0,5 поена)  1. Jocic E, Milosavljevic V, Tacic A, Gazijalovic E, Toskić-Radojičić M. Effect of excipiens on pharmaceutical and tehnological propertis of uncoated tablets litii carbonas.72nd International Congress of FIP. FIP Centennial Congress 2012. 3-8 October Amsterdam, the Netherlands. 2012. p. 1/1.

  2. Jocić E, Tačić A, Koraćević A, Toskić-Radojičić M. Effect of excipiens on pharmaceutical amd tehnological propertis of tablets. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. 26-30. april 2010. Kopaonik. Organizator: Medicinski fakultete Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Naučna sekcija Saveza studenata. 2012. p. 77.                                                                       

  3. Toskić-Radojičić M, Golubović M, Gazikalović E, Bošković M, Aranđelović A.  The influence of construction mетhods on nonionic amphiphilic composition structure. Arh. Farm. (tematski broj: Od leka do zdravih ishoda). 2010; 60(5): pp. 790-1.

  4. Pavlovic M, Gazikalovic E, Arandzelovic A, Toskic-Radojicic M. In vitro comparing analysis of influence of different CarbopolÒ types on the release rate of litium-carbonate from matrix trblets. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences 2010 – 70th International Congress of. 31 August - 2 September, Lisbon, Portugal. Abstract FIP 10L _DIV-P-003: Contact View.  http//127.0.01:9080/FIP10/view.y?nu=10L _DIV-P-003               


  1.       Pavlovic M, Toskic-Radojicic M. Uticaj tipa CarbopolÒ-a na oslobađanje aktivne supstance iz matriks tableta. 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. 23-27. april 2010. Ohridsko jezero. Organizator: Medicinski fakultete Beograd Univerzitet u Beogradu, Studentski parlement – CSNIRS. 2010. p. 372.


  2.       Toskic-Radojicic M, Stefanovic N, Nonkovic Z, Kovacevic A, Boskovic M. The effects of propylen glycole on release of clindamycin phosphate from the base of hydrogel type. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences 2009 – 69th International Congress of. 3 - 8 September, Istanbul, Turkeu. 2009. p. 192.       


  3.       Peric A, Toskic-Radojicic M, Dobric S. The cost of treating the patients with nonsteroidal anti/inflammatory drugs. Abstracts. ISPOR Serbian chapter first international conference (Health from Central, East and Sounth Europe – Balkans). 2009 Marc 9-10. Sava center, Belgrade, Serbia. 2009. p. 291-2.     


  4.       Toskic-Radojicic M, Jovic V, Boskovic M, Kovacevic A. Flocculants influence on suspensions¢ containing prednisolone acetate stability. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences - Fip 2008. 29 August - 4 September, Basel. 2008. p. 135.


  5.       Toskic-Radojicic M, Gazikalovic E, Boskovic M, Arandjelovic A. Galenic manufacturing: economic justification analysis of semi solid preparations with glicocorticoides in Institute of Pharmacy, Military medical Academy. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences - FIP 2007. 31 August - 6 September. Beijing, China. 2007. p. 245.


  6.       Toskic-Radojicic M, Kovacevic A. Methods of made effect on structural array of Excipiens emulsificans aquosum. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences - FIP 2007. 31 August - 6 September. Beijing, China.  2007. p. 244.      


  7.       Toskic-Radojicic M. Testing alterations in structure of Wolff basis creme. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 137.                                               


  8.       Peric A, Toskic-Radojicic M. Pharmacoeconomic analysis of madical cost of treating side effects of non-steroidal anti-inflamatory drugs. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 205.                                                        


  9.       Peric A, Toskic-Radojicic M. Analusis of non-steroidal anti-inflamatory drugs using by means of a questionnsire. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 180.      


  10.    Toskic-Radojicic M, Andreev G, Nonkovic Z. Testing influence of propylenglycol on the rate of metronidayol release from various bases. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 140.                                                                             


  11.    Arandjelovic A, Basic Z, Toskic-Radojicic M. The RP-HPLC method in Dikalm® tablets assay. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 176.           


  12.    Arandjelovic A, Toskic-Radojicic M, Gazikalovic E, Antunovic M. Dissolution test performance time influence on theophylline release profile from aminiphylline matrix tablets. Fip 2006, Salvador Bahia. 27-31 August 2006: 177.


  13.    Toskic-Radojicic M. Choosing Preservatives for Carbohydrate-containing Oral Gel Preservation. 65zh International Congress of FIP. 3-8 September. Cairo 2005: 120.


  14.    Toskic-Radojicic M. Boskoviuc M. Effect Of Tannine Upon The Stability Of Unguentum Contra Perniones. 65zh International Congress of FIP. 3-8 September. Cairo 2005: 120.


  15.    Orozovic A, Toskic-Radojicic M. The Analysis Of Use And Adverse Drug Reactions Of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. 65zh International Congress of FIP. 3-8 September. Cairo 2005: 92.


  16.    Orozovic A, Toskic-Radojicic M. Onsumption Of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs In Military Medical Academy In Belgrade In The Period Of 2001-2004. 65zh International Congress of FIP. 3-8 September. Cairo 2005: 121.


  17.    Pavlović DM, Toskić-Radojičić M, Mijatović Z, Mijušković PŽ. Cristalisation of benzophenone-3 in topical formulations decreases its apsorbtion. I/XVII Congress of  the Association of Dermatovenerologists of Serbian and Montenegro vith internacional participatipn. Belgrade 1-5 Jume. 2005: 9.                                      


  18.    Bulić S, Isailović G, Toskić-Radojičoć M, Marić Lj. The importance of densiscore application and Glogeau’s scale of photodemage in evaluation of Lactococcus lactis application.. I/XVII Congress of  the Association of Dermatovenerologists of Serbian and Montenegro vith internacional participatipn. Belgrade 1-5 June. 2005: 53.      


  19.    Pavlovic M, Toskic-Radojicic M. Treatment of venous leg ulcers with topical phenitoin gel. European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology. Sevilla, May 10-12, 2004: 89.


  20.    Toskić-Radojičić Marija, Nonkovic Z. Testing dermatic efficacy in inhibition of Propionibacretium acnes growth. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences 2004; 64th Congress of FIP, New Orleans 4-9 September 2004: 60.                    


  21.    Toskić-Radojičić Marija, Boskovic M, Malicevic Z, Popovic L. Testing skin tolerability of Unguentum contra perniones. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences 2004; 64th Congress of FIP, New Orleans 4-9 September 2004: 85.              


  22.    Toskic-Radojicic Marija, Pavlovic M. Treatment of venous leg ulcers with topical phenitoin gel. World congress of pharmacy and pharmaceutical sciences 2004; 64th Congress of FIP, New Orleans 4-9 September 2004: 85.                                          


  23.    Toskić-Radojičić Marija, Loncar I, Nonkovic Z, Varjacic M. Can parodontophaty be treated with metronidazole only? Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2003), 4-9 September, Sydney.  2003;106.          


  24.    Toskić-Radojičić Marija, Colic O, Stankovuc A, Bulic S. Determining an optimal quantitative ratio of emulsifiers for non-ionic amphyphilic basis micrographic method. Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2003), 4-9 September, Sydney.  2003;107.


  25.    Toskić-Radojičić Marija, Stankovuc A. Impact of basis type on recrystallization of benzophenone-3 in sun-protective preparations after their application on skin. Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2003), 4-9 September, Sydney.  2003:107.


  26.    Toskić-Radojičić Marija, Belcevic S. Formulating carbohydrate-containing oral gel for resolving of hypoglycaemic crisis in diabetics. Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2003), 4-9 September, Sydney.  2003;113.


  27.    Toskić-Radojičić Marija, Kovacevic A. Does benzophenone-3 recrystallize in sun-protecting preparations? Symposium "Skin and Formulation", Paris, October 23-24, 2003: 10.


  28.    Toskić-Radojičić Marija, Kovacevic A. The influence of the technological procedure on the structure of a non-ionogenic ambiphil base. Symposium "Skin and Formulation", Paris, October 23-24, 2003: 11.


  29.    Colic O, Toskic-Radojicic M. Influence of polyethylene glycol (peg) 6.000 on films elasticy of aminophylline film-tablets. 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:59.


  30.    Jankovic V, Toskic-Radojicic M. Electgoencephalographs gels. 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:118.


  31.    Stankovic A, Toskic-Radojicic M, Popovic L, Colic O. Analysis of structural changes in excipiens ad lotionem after applying on skin. 62st International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:120.


  32.    Toskic-Radojicic M, Nonkovic Z, Bulic S, Belcavic S. Testing efficacy of carbopol gels with clindamycin chloride and clindamycin dihydrogenphosphate. 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:128.


  33.    Zivanovic N, Toskic-Radojicic M, Milosavljevic I, Jovanovic M. Determining of prednisolone acetete (pa) particle size in an ophthalmologic suspension. 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:128.


  34.    Toskic-Radojicic Marija. Is it possible to follow active chlorine penetration in the corneal skin layers? 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:140.        


  35.    Keca G, Pavlica M, Bodiroga M, Toskic-Radojicic M. Testing usability of bandage material from the Yugoslav army (VJ) war supplies. 62nd International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002), 31 August -5 September, Nice.  2002:128.


  36.    Ser F, Petronijevic D, Veljkovic M, Toskic-Radojicic M, Isakovic G. Chlorochine addition to topical management of advance lichen sclerosis et atrophicans. 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2-6 October 2002. Prague, Czech Republic. JEADV. 2002; 16, supplement 1: 251-2.                                           


  37.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Stankovic A, Bulic S. Testing of clindamycin chloride and clindamycin dihydrogenphosphate from carbopol gels. Third Yugoslav congress of pharmacy with international participation. 29th October - 2nd November 2002. Belgrade, Yugoslavia. Arh Farm 2002; 52(4) 598-9.


  38.    Toskic-Radojicic Marija, Bulic S, Colic O, Stankovic A. Structural changes of ceramide complex in O/W/O emulsion and after application of the preparation on skin. Third Yugoslav congress of pharmacy with international participation. 29th October - 2nd November 2002. Belgrade, Yugoslavia. Arh Farm 2002; 52(4) 596-7.              


  39.    Toskic-Radojicic Marija, Belcevic S, Nonkovic Z, Stankovic A. Influence of type and concentration of gellating agents (based on cellulose) on releasing clindamycin chloride. Third Yugoslav congress of pharmacy with international participation. 29th October - 2nd November 2002. Belgrade, Yugoslavia. Arh Farm 2002; 52(4) 600-2.  


  40.    Colic O, Toskic-Radojicic M. The influence of Technological Process on Structure of Non-Ionic Amphyphilic Basis. The 3rd International postgraduate research symposium on pharmaceutics. Istanbul, September 16-18 2002. Acta Pharmaceutica Turcica 2002; 44(Suppl.): 45.


  41.    Toskić-Radojičić Marija, Colic O, Stankovic A, Bulic S. Determination of Optimal Quantity of Emulsifiers for Non-Ionic Amphyphilic Basis Using Micrographic Method. The 3rd International postgraduate research symposium on pharmaceutics. Istanbul, September 16-18 2002. Acta Pharmaceutica Turcica 2002; 44(Suppl.): 46.            


  42.    Toskic-Radojicic Marija, Lukovic Z, Bokonjic D, Boskovic B, Nidzovic Z. Absorption gel as a basis for manufacturing preparation for decontamination in percutaneous VX intoxication. 61st International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2001), 1-6 September, Singapore.  2001:150.     


  43.    Toskic-Radojicic Marija, Nidzovic Z, Malicevic Z, Boskovic B, Karadaglic D. Comparing local cutaneous tolerance of various decontamination agents. 61st International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2001), 1-6 September, Singapore.  2001: 150.


  44.    Nidzovic Z, Radonjic V, Antunovic M, Bodiroga M, Toskic-Radojicic M, Jovicic A. Medical facilities supply problem of Yugoslav army during breakdown of FR Yugoslavia (1991-2000). 61st International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2001), 1-6 September, Singapore.  2001: 150.


  45.    Jovanovic I, Koprivica Luic S, Toskic-Radojicic M, Vidovic Zaic G. Changing titanium dioxide dispersibility in sun tanning preparations. 61st International Congress of FIP, (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2001), 1-6 September, Singapore.  2001: 131.


  46.    Toskic-Radojicic Marija, Nidzovic Z. Evaluation of urea efficacy in distal nail plate keratolysis. 60th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress 2000, 26-31 August, Vienna 2000: 47.


  47.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Nidzovic Z. Testing the chloramphenicol release from various bases. Second pharmaceutical congress of the republic of Macedonia, Bulletin of the Macedonian Pharmaceutical Association 1999; 45(1-2): 64.     


  48.    Jovanovic I, Toskic-Radojicic M, Nonkovic Z, Varjacic M. Comparing efficacy metronidazole and metronidazole benzoate in anaerobicstraing growth inhibition. 59th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢99, 5-10 September, Barcelona 1999; 85.        


  49.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Nidzovic Z. Clindamycin chloride release from various bases. 59th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢99, 5-10 September, Barcelona 1999; 85.


  50.    Jovic P, Toskic-Radojicic M. Comparison of Peru balsam and propolis antioxidant activity. 59th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢99, 5-10 September, Barcelona 1999; 153.


  51.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Gazikalovic E, Pesic J. Comparing efficacy of various vaginal globules formulations containing sulfometoxazole-and-trimetoprim. Second Yugoslav congress of pharmacy with international participation, Belgrade, October 19-22., Arh Farm 1998; 48(6):758-9.


  52.    Dulanovic I, Toskic-Radojicic M. Influence of various technological procedures upon the emulsoid preparation quality. Second Yugoslav congress of pharmacy with international participation, Belgrade, October 19-22., Arh Farm 1998; 48(6):768-9.


  53.    Jovanovic I, Toskic-Radojicic M, Nonkovoc Z, Varjacic M: In vitro testing the metronidazole stability in sodium carboxymethyl celulose gel. Second Yugoslav congress of pharmacy with international participation, Belgrade, October 19-22., Arh Farm 1998; 48(6):770-1.


  54.    Todorovic J, Toskic-Radojicic M. An up-to-date approach to formulating the protective hand cream. Second Yugoslav congress of pharmacy with international participation, Belgrade, October 19-22., Arh Farm 1998; 48(6):788-9.                                             


  55.    Toskic-Radoicic Marija, Varjacic M, Jovanovic I, Nonkovic Z. Testing the efficacy of metronidazol-containing lipogel in treatment of periodontal disease. European Journal of Pharmaceuticals Sciences 1998; 6(1): 75.                                                


  56.    Varjacic M, Toskic-Radojicic M, Nonkovic Z, Jovanovic I. Efficacy of topical application of metronidazole-containing mucoathesive lipogel in periodontal pockets. 3rd Congress of the Balkan Stomatological society, BaSS, SOFIA, 2-5 April 1998; 154.        


  57.    Toskic-Radojicic Marija, Jovanovic I, Nonkovic Z, Varjacic M. Testing the efficacy of metronidazole-containing lipogel in treatment of periodontal disease. 3rd Congress of the Balkan Stomatological society, BaSS, SOFIA, 2-5 April 1998; 155.            


  58.    Jovanovic I, Toskic-Radojicic M, Nonkovic Z, Varjacic M. Selecting the vehicle for mucoadhesive compounds with metronidazole for application in periodontal pockets. 3rd Congress of the Balkan Stomatological society, BaSS, SOFIA, 2-5 April 1998. 157.


  59.    Toskic-Radojicic Marija, Jovanovic I, Nonkovic Z, Varjacic M. Formulating and testing efficacy 25 per cent metronidazole lipogel in treating periodontal pockets. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 49.


  60.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Karadaglic Dj, Ristin D. Testing efficacy of erythromycin-containing cream in eliminating Propionibacterium acnes strain. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998, 50.


  61.    Toskic-Radojicic Marija, Majstorovic J,  Nonkovic Z, Nenadic D. Testing efficacy of metronidazol-containimg vaginal globules in treatment of bacterial vaginosis. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 50.


  62.    Manic Z, Mladenovic K, Toskic-Radojicic M, Nidzovic Z: Consumption of CAPD solutions in Military Medical Academy in Belgrade. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 185 


  63.    Rajic D, Tasic Lj, Milic-Askrabic J, Dobric S, Stupar M, Toskic-Radojicic M. The powdery formulation of 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextran/carbamazepine complex. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 144.


  64.    Shkodra D, Toskic-Radojicic M, Stojsic D. Determining fluocinolon acetonide content and stability in prescription preparations by HPLC. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 184        


  65.    Rajic D, Dobric S, Tasic Lj, Milic-Askrabic J, Toskic-Radojicic M. Important factors for preparation  and stability of etodolac potassium parenteral solution. 58th International Congress of FIP (Pharmaceutical World Congress ¢98), The Hague, 30 August-4 September 1998, 184.


  66.    Rajic D, Milic-Askrabic J, Tasic Lj, Dobtic S, Toskic-Radojicic M. Stability study of parenteral formulations of carbamazepine. 58th International Congress of FIP, Pharmaceutical World Congress ¢98, The Hague, 30 August - 4 September 1998; 52.     


  67.    Toskic-Radojicic Marija, Karadaglic Dj, Gazikalovic E, Nidzovic Z: The influence of vehiculum on proteolytic activity of carbamide upon the human hair keratin. ²Taking Responsibility for the future², World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Science 97 (FIP-57th), Vancouver Canada, 31 August until 5 September 1997; 113.                      


  68.    Toskic-Radojicic Marija, Nonkovic Z, Gazikalovic E, Nidzovic Z. Testing the expiry rate of antibiotic nose drop prescription preparations. Abstracts, 11th Yugoslav congress of pharmacology with International Participation, Acta biologiae et medicine experimentalis 21(1); 1996: 6.          


  69.    Milivojevic-Stankovic K, Toskic-Radojicic M. Demodicosis - comparative results of the treatment with metronidazol 1% cream vs. 1% gel. Abstracts, 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Lisbon, Portugal, October 13-17, JEADV 1996; 7(2); 136-7.


  70.    Antunović M, Putić V, Obrenović D, Toskić-Radojičić M. Validacija postupka izrade parenteralnih rastvora. Zbornik sažetaka II kongresa ratne medicine SA međunarodnim učešćem, 24-27. April, Banja Luka 1996; 30.     


  71.    Obrenović D, Nidžović Ž, Antunović M, Toskić-Radojičić M. Mogućnost izrade rastvora za hemodijalizu u "SnK-36". Zbornik sažetaka II kongresa ratne medicine SA međunarodnim učešćem, 24-27. April, Banja Luka 1996; 30-31.                                 


  72.    Toskić-Radojičić Marija, Obrenović D, Antunović M, Nidžović Ž, Gazikalović E: Minimalni uslovi za proizvodnju rastvora za hemodijalizu. Zbornik sažetaka II kongresa ratne medicine sa međunarodnim učešćem, 24-27. April, Banja Luka 1996; 31.


  73.    Toskić-Radojičić Marija, Stanković K, Nonković Z, Gazikalović E, Nidžović Ž. Choosing the base for formulation of topical demodicosis treatment preparation with metronidazol. "Preparing for the Challenges of Tomorrow", Word Congress of Pharmacy, 96, (FIP 57th), 01.-06. September; Jerusalem, Israel 1996; 26.


  74.    Milivojevic-Stankovic K, Toskic-Radojicic M. Demodicosis - comparative results of the treatment with metronidazol 1% cream vs. 1% gel. Book of abstracts, I Congress of the Dermatovenerologists of Macedonia, 25-28. September; Ohrid, Macedonia 1996; 120.


  75.    Toskic-Radojicic Marija, Stankovic K, Nonkovic Z, Nidzovic Z, Gazikalovic E. Choosing the base for formulation of topical demodicosis treatment preparation with metronidazol. Program and Abstracts, 3rd Jerusalem conference on pharmaceutical sciences and clinical pharmacology, 01.-06. September; Jerusalem, Israel 1996; 25.


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  Саопштења са националних скупова штампана у целини (М63; 0,5 )


  1.       Toskić-Radojičić M. Benzofenon-3 u preparatima za zaštitu od negativnog uticaja sunčevog zračenja. 6. Simpozijum: “Promocija zaštite od Sunca kao doprinos javnom zdravlju”. 02.06.2012. Medicinski fakultet Niš. CD-prezentacija


  1.       Toskić-Radojičić M. Istorija razvoja vojne farmacije u zapadnoj Evropi. U: Toskić-Radojičić M, urednik, Zbornik radova "Aktuelni problemi vojne farmacije" (CD prezenracija), X/XI savetovanje. Berograd 2005/2006: 7-11.     


  2.       Belčević S, Toskić-Radojičić M. COH2 inhibitori u preparatima za lečenje parodontopatije. U: Toskić-Radojičić M, urednik, Zbornik radova "Aktuelni problemi vojne farmacije" (CD prezenracija), X/XI savetovanje. Berograd 2005/2006: 32-34.


  3.       Andreev G, Toskić-Radojičić M. Izbor podloge za izradu polučvrstih preparata sa klindamicin-hidrohloridom. U: Toskić-Radojičić M, urednik, Zbornik radova "Aktuelni problemi vojne farmacije" (CD prezenracija), X/XI savetovanje. Berograd 2005/2006: 81-84.           


  4.       Toskić-Radojičić M. Vojna farmacija: mesto i uloga. U: Toskić-Radojičić M, urednik, Zbornik radova "Aktuelni problemi vojne farmacije" (CD prezenracija), X/XI savetovanje. Berograd 2005/2006: 85-87.


  5.       Perić A. Toskić-Radojičić M. Farmakoekonomska analiza primene neselektivnih i selektivnih inhibitora ciklooksigenaze. U: Toskić-Radojičić M, urednik, Zbornik radova "Aktuelni problemi vojne farmacije" (CD prezenracija), X/XI savetovanje. Berograd 2005/2006: 90-91.


  6.       Antunović M, Toskić-Radojičić M, Gazikalović E, Putić V, Mirković D, Bošković M, Aranđelović A. Izrada lekovitih preparata u uslovima bolničke apoteke. Zbornik radova. Drugi sajam farmacije "FARMEKSPO", Beograd, 11. 05. 2006: 38-43.


  7.       Toskić-Radojičić M. MЕPS: 1953-2000 - 50 godina Internacionalne sekcije za vojnu i urgentnu farmaciju U: Toskić-Radojučoć M, urednik. Zbornik radova IX saverovanje "Aktuelni probleni vijne farmacije". Beograd 28. maj 2004. VMA - Institut za farmaciju, Beograd 2005: 7-10.                


  8.       Bošković M, Toskić-Radojičić M. Analiza inkompatibilnih reakcija u preparatu Unguentum contra perniones. U: Toskić-Radojučoć M, urednik. Zbornik radova IX saverovanje "Aktuelni probleni vijne farmacije". Beograd 28. maj 2004. VMA - Institut za farmaciju, Beograd 2005: 11-13.


  9.       Orozović A, Toskić-Radojičić M. Upotreba pisanog upitnika u analizi neželjenih dejstava antireumatskih lekova. U: Toskić-Radojučoć M, urednik. Zbornik radova IX saverovanje "Aktuelni probleni vijne farmacije". Beograd 28. maj 2004. VMA - Institut za farmaciju, Beograd 2005: 29-30.                                            


  10.    Toskić-Radojičić M. Kako sarađivati sa podčinjenima i mlađim saradnicima. Zbornik radova, "Novi strateški principi u farmaceutskoj delatnosti". 6. seminar UFTS "Sveti Sava", Banja Koviljača 13.-16. maj 2004: 107-110 (141).                                            


  11.    Toskić-Radojičić Marija, Kovačević A: Kompjutersko modelovanje lipidnih slojeva kornealnog sloja kože korišćenjem metode lipidne dinamike. Zbornik radova, X Beogradski dermatološki dani, Beograd 14-15. novembar 2003: 75-77.    


  12.    Kovačević A, Toskić-Radojičić Marija. Medicinska kozmetika. Zbornik radova, X Beogradski dermatološki dani, Beograd 14-15. novembar 2003: 71-74.


  13.    Bošković M, Toskić-Radojičić Marija, Kovačević A. Liofilni emolijensi u preparatima za negu kože. Zbornik radova, X Beogradski dermatološki dani, Beograd 14-15. novembar 2003: 78-80.


  14.    Toskić-Radojičić M. Lipidi kornealnog sloja kože. Zbornik radova IIIV savetovanje "Aktuelni problemi vojne farmacije". Beograd 29. maj 2003; 7-10.             


  15.    Kovačević A, Toskić-Radojičić M. Benzofenon-3 u preparatima za zaštitu kože od negativnog uticaja sunčevog zračenja. Zbornik radova IIIV savetovanje "Aktuelni problemi vojne farmacije". Beograd 29. maj 2003: 11-14.                                          


  16.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Ž, Obrenović D, Stanković A. Ispitivanje bakteriološke ispravnosti uzoraka cveta kamilice i tinkture kamilice. Zbornik radova XXV Savetovanja o lekovitom i aromatičnom bilju; 9-14. jun, Bajina Bašta 2002. 154-55.                                  


  17.    Toskić-Radojičić Marija. Formulacija preparata za negu suve kože. Zbornik radova VII, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2002:9-12.                            


  18.    Belčević S, Toskić-Radojičić M. Oralna terapija hipoglikemije. Zbornik radova VII, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2002:52-54.              


  19.    Stanković A, Toskić-Radojičić M. Uloga emulgatora u preparatima. Zbornik radova VII, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2002:13-15.


  20.    Toskić-Radojičić  M. Uticaj ambifilne podloge na kvalitet preparata. III seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Novi Sad, 18-22.09.2002: 8-10.


  21.    Toskić-Radojičić Marija. Kompleksni emulgatori - osnov kvaliteta ambifilnih podloga. Zbornik radova, IX Beogradski dermatološki dani, Beograd 2002:81-4.       


  22.    Toskić-Radojičić Marija, Stanković A, Popović L, Bulić S: Mikroskopska analiza promena strukture preparata za zaštitu od sunčevog zračenja posle nanošenja na kožu. Zbornik radova, IX Beogradski dermatološki dani, Beograd 2002:104-6.                   


  23.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Ambifilne podloge u izradi dermofarmaceutskih preparat. Zbornik radova III i IV, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2001:11-14.


  24.    Obrenović D, Toskić-Radojičić M. Gazikalović E. Savremeni pogledi u izradi parenteralnih rastvora. Zbornik radova III i IV, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2001:3-6.


  25.    Gazikalović E, Obrenović D, Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. Izbor i uloga pomoćnih materija u formulaciji tableta. Zbornik radova III i IV, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2001:15-18.


  26.    Toskić-Radojičić Marija. Problemi u dekontaminaciji kože od S-iperita i VX-a. Zbornik radova VI, Aktuelni problemi vojne farmacije; Beograd 2001:13-16.                          


  27.    Toskić-Radojičić Marija, Pavlović D M, Karadaglić Đ. Ispitivanje penetracije aktivnog hlora kroz lipidnu barijeru epiderma humane kože. VIII Beogradski dermatološki dani, Beograd 9-10. novembar 2001:106-8.


  28.    Toskić-Radojičić Marija. Emolijentna sredstva i humektanti u kozmetičkim preparatima. VIII Beogradski dermatološki dani, Beograd 9-10. novembar 2001:82-6.


  29.    Toskić-Radojičić Marija. Apsorpcioni gal kao podloga za izradu preparata za dekontaminaciju kod perkutanog trovanja VX-om. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001: 171-3. 


  30.    Toskić-Radojičić Marija, Maličević Ž, Bošković B, Nidžović Ž. Uporedna analiza lokalne kutane podnošljivosti različitih dekontaminanata. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001:89-92.


  31.    Toskić-Radojičić Marija. Ispitivanje stabilnosti alkalnih emulzija. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001: 158-163.                      


  32.    Živanović N, Toskić-Radojičić M, Milosavljević I, Mirašević S. Optimizacija formulacije kapi za oči sa prednizolon-acetatom. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001: 14-15. 


  33.    Toskić-Radojičić Marija. Modeli lipidne barijere. Zbornik radova, VII Beogradski dermatološki dani, Beograd 10-11. novembar 2000;59-61.                              


  34.    Toskić-Radojičić Marija. Ceramidi u medicinskim i kozmetičkim preparatima. Zbornik radova, VI Beogradski dermatološki dani, Beograd 12-14. novembar 1999; 87-92.       


  35.    Toskić-Radojičić Marija, Jovanovi. S. Izveštaj o radu laboratorije za izradu galenskih i magistralnih preparata u periodu 24.03.-21.05. 1999. Zbornik radova, Savetovanje: Realizacija, stanje i problemi u industrijskoj i galenskoj proizvodnji lekova u periodu ratnog stanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 22.-23. maj 1999; 32-6.


  36.    Toskić-Radojičić Marija, Pavlović M, Todorović J, Ristin D. -Cosmeceutcals - lek, kozmetika ili treća kategorija preparata. Zbornik radova, V Beogradski dermatološki dani, Beograd 12-14. novembar 1998; 100-2.


  37.    Toskić-Radojičić Marija, Karadaglić Đ. Zaštitna krema za ruke kao kozmetoterapijski preparat. Zbornik radova, V Beogradski dermatološki dani, Beograd 12-14. novembar 1998; 103-5.


  38.    Obrenović D, Antunović M, Toskić-Radojičić M. Savremeni pogled na izradu rastvora za infuzije sa osvrtom na minimalne uslove. Zbornik radova, II savetovanje, Aktuelni problemi vojne farmacije, Beograd 1997; 8-14.        


  39.    Toskić-Radojičić Marija, Gazikalović E, Nidžović Ž, Obrenović D. Primena Galsaneâ u izradi dermofarmaceutskih preparata. Zbornik radova, II savetovanje, Aktuelni problemi vojne farmacije, Beograd 1997; 26-32.                                 


  40.    Gazikalović E, Obrenović D, Toskić-Radojičić M, Nidžović Ž. Minimalni uslovi za izradu čvrstih lekovitih preparata. Zbornik radova, II savetovanje, Aktuelni problemi vojne farmacije, Beograd 1997; 28-31.                               


  41.    Toskić-Radojičić Marija, Gazikalović E. Magistralna i galenska izrada lekova  - terapijski i ekonomski značaj. Zbornik radova, Aktuelni problemi vojne farmacije, Beograd 7-8.  1996; 26-32.


  42.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž, Karadaglić Đ. Ispitivanje delovanja karbamida (uree) iz različitih vehikuluma za omekšavanje keratina; Zbornik radova, XI Savezno savetovanje iz farmaceutske tehnologije, Beograd  1990; 260-4.     


  43.    Toskić-Radojičić Marija, NidžovićŽ. Formulacija i fizičko-hemijsko ispitivanje krema sa lindanom, za lečenje šuge. Zbornik radova, X savezno savetovanje iz farmaceutske tehnologije, Beograd 1987; 163-165.


  44.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Antiparazitici za lečenje skabijoze i pedikuloze formulacijamja preparata sa lindanom. Zbornik radova, Farmaceutska djelatnost u opštenarodnoj obrani, Opatija 1986; 149-53.    


  45.        Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. Naša iskustva sa  ²Lekobazom" u pripremanju lekovitih magistralnih preparata. Zbornik radova, IX Savezno savetovanje iz farmaceutske tehnologije, Izrada lekova u uslovima apoteke, Beograd  1983; 132-7.


   

  Саопштења са националних скупова штампана у изводу (М64; 0,2 поена)


  1.       Tačić A, Toskić-Radojičić M,Nikolić , Savić V, Najan S, Ilić-Stojanović S. Detivatives  of celulose in formulation of oral gels with glucose and sucrose. 10th Symposium „Noval tehnologies and ekonomic development“, Leskoval October, 22-23 2013: 101.


  2.       Toskić-Radojičić M, Kovačević A, Pavlović M. Uticaj benzofenona-3 na kvalitet preparata za zaštitu od sunčevog zračenja (Influence of benzophenone-3 and sunscreens quolity). IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem - Savremena farmacija: unapređenje zdravlja i kvaliteta života. 2006 28. novembar - 01. decembar. Beograd. Arh farm 2006; 56(4): 530-1.


  3.       Aranđelović A, Toskić-Radojičić M, Gazikalović E, Antunović M. Utucaj pH vrednosti medijuma na profil oslobađanja teofilina iz matriks tableta aminofilina (Influence of dissolution media pH value on theophilline release from aminophylline marrix teblets). IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem - Savremena farmacija: unapređenje zdravlja i kvaliteta života. 2006 28. novembar - 01. decembar. Beograd. Arh farm 2006; 56(4): 486-7.


  4.       Bošković M, Toskić-Radojičić M, Andreev G, Kovačević A, Ognjanović J. Mogućnost izrade gela na bazi derivata celuloze sa diltiazem-hidrohloridom (Formulation of Diltiazem-hydrochloride cellulose gels). IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem - Savremena farmacija: unapređenje zdravlja i kvaliteta života. 2006 28. novembar - 01. decembar. Beograd. Arh farm 2006; 56(4): 534-5.


  5.       Perić A, Toskić-Radojičić M. Farmakoekonomska analiza primene nesteroidnih antiinflamatornih lekova (Pharmacoeconomic analysis of use of non-steroidal anti-inflammatory drugs). IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem - Savremena farmacija: unapređenje zdravlja i kvaliteta života. 2006 28. novembar - 01. decembar. Beograd. Arh farm 2006; 56(5): 800-1.


  6.       Glušac V, Toskić-Radojičić M. Dakini solucio - izrada i ispitivanje. Zbornik radova, Edukativni seminar tehničara laboratorijske medicine, Tara 25-28. oktobar 2004:78.    


  7.       Stanimirivić B, Toskić-Radojičić M. Učešće, podrška i pomoć uglednih stručnjaka u radu UFTS. Zbornik radova, "Novi strateški principi u farmaceutskoj delatnosti". 6. seminar UFTS "Sveti Sava", Banja Koviljača 13-16. maj 2004: 140.                        


  8.       Stanković A, Toskić-Radojičić M. Preparati za zaštitu od sunca. IV seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Valjevo 28-31.05.2003.       


  9.       Toskić-Radojičić Marija. Lipidi kože i kozmetičkih preparata. IV seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Valjevo, 28-31.05.2003.      


  10.    Toskić-Radojičić Marija. Razvoj kozmetike i kozmetologije. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :2-3.


  11.    Toskić-Radojičić Marija. Kozmetika, kozmetologija i medicinska kozmetika - definicije i podela. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :3-4.


  12.    Kovačević A, Toskić-Radojičić M. Aktivni principi medicinske kozmetike. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003: 4-6.


  13.    Todorović J, Toskić-Radojičić M. Urea u preparatima za negu kože. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003: 7-8.


  14.    Janković V, Toskić-Radojičić M. Krema za ruke kao proizvod medicinske kozmetike. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :8-10.


  15.    Glišac V, Toskić-Radojičić M. Emolijensi i humektanti u preparatima za negu suve kože. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :15-16.


  16.    Ćirković V, Toskić-Radojičić M. Razlozi za ispitivanje stabilnosti kozmetskih preparata. V seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :16-17.


  17.    Jevtić M, Toskić-Radojičić M. Emolijentna sredstva u kozmetskim preparatima . 5. seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Donji Milanovac, 23-27.09.2003 :18-19.


  18.    Toskić-Radojičić  Matija. Od magistralnog preparata do galenske serije. II seminar Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije ²Sveti Sava², Niška Banja, 08-11.05.2002: 11-12.


  19.    Perić-Hajzler Z, Toskić-Radojičić M. Pro et contra - selektivna primena uv spektra u terapijske svrhe. Zbornik radova, Farmaceutsko društvo Srbije: Zaštita od sunca - moda ili potreba; 6. i 7. juni 2002: 17.


  20.    Todorović J, Toskić-Radojičić M. Shea butter u preparatima protiv starenja kože i za zaštitu od sunčevog zračenja. Zbornik radova, Farmaceutsko društvo Srbije: Zaštita od sunca - moda ili potreba; 6. i 7. juni 2002: 23.                                                     


  21.    Toskić-Radojičić Marija, Stanković A, Popović L, Čolić O. Analiza promena u strukturi preparata za zaštitu od sunčevog zračenja nakon nanošenja na kožu. Zbornik radova, Farmaceutsko društvo Srbije: Zaštita od sunca - moda ili potreba; 6. i 7. juni 2002: 26.


  22.    Toskić-Radojičić Marija. Apsorpcioni gel kao podloga za izradu preparata za dekontaminaciju kod perkutanog trovanja VX-om. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001.


  23.    Toskić-Radojičić Marija, Maličević Ž, Bošković B, Nidžović Ž.  Uporedna analiza lokalne kutane podnošljivosti različitih dekontaminanata. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001.


  24.    Toskić-Radojičić Marija. Ispitivanje stabilnosti alkalnih emulzija. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001.                     


  25.    Živanović N, Jovanović M, Toskić-Radojičić M, Mirašević S. Optimizacija formulacije kapi za oči sa prednizolon-acetatom. Zbornik radova VI, Farmaceutsko društvo Srbije - Savetovanje sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju; 22-23. novembar, Beograd 2001.


  26.    Nidžović Ž, Antunović M, Toskić-Radojičić M, Bodiroga M, Radonjić V, Joviić A: Obezbeđivanje sanitetskim materijalom i lekovima u Vojnomedicinskoj akademiji za vreme ekonomskih sankcija i agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. XIV Kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine u dijaspori. 21-24. maj, Beograd  2000: 7.      


  27.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Izrada dermofarmaceutskih preparata u laboratoriji za izradu galenskih i magistralnih preparata Instituta za farmaciju VMA. XIV Kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine u dijaspori. 21-24. maj, Beograd. 2000: 204.          


  28.    Toskić-Radojičić Marija, Maličević Ž, Bošković B, Nidžović Ž, Karadaglić Đ. Ispitivanje lokalne kutane podnošljivosti novog preparata za dekontaminaciju kože od bojnih otrova S-iperita i VX-a. 16. Kongres dermatologa Jugoslavije, 20-23. septembar, Igalo 2000: 46.


  29.    Nenadić D, Toskić-Radojičić M, Majstorović J, Komadina M, Rudić J: Lečenje vaginalne bakterioze metronidazol vaginalnim globulama. 16. Kongres dermatologa Jugoslavije, 20-23. septembar, Igalo 2000: 64.                                                     


  30.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Nidžović Ž. Uticaj podloge na otpuštanje antibiotika iz lekovitih masti.  V kongres interne medicine Jugoslavije  i I kongres kliničke farmakologije Jugoslavije, Beograd 17-21.10. 1999: 690.                                  


  31.    Toskić-Radojičić Marija, Dinčić D, Manić Z. Hemijski sastav kardiotoničnih glikozida iz biljnih droga. Kardiologija 1998: 19(1): 77.                   


  32.    Manić Z, Toskić-Radojičić M, Dinčić D. Analiza potrošnje lekova iz grupe  kardiotoničnih glikozida u VMA u periodu 1994-1997. godina. Kardiologija 1998: 19(1): 77.


  33.    Toskić-Radojičić Marija, Dinči D, Manić Z. Nitroglicerin u transdermalnim terapeutskim sistemima. Kardiologija 1998: 19(1): 79.                


  34.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Karadaglić Đ, Ristin D. Ispitivanje efikasnosti preparata koji se koriste u lokalnoj terapiji akni za eliminaciju prisustva soja Propionibacterium acnes. Dani mikrobiologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Herceg Novi, 17-19. jun 1998: 80-1.            


  35.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Jovanović Z, Varjačić M. Formulacija i testiranje 25%-tnog lipogela sa metronidazolom za lečenje parodontopatije. Dani mikrobiologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Herceg Novi, 17-19. jun 1998:  82-3.


  36.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Pavlović M, Nidžović Ž. Uticaj formulacije preparata na efikasnost antibiotika u inhibiciji rasta soja Staphylococcus aureus. Dani mikrobiologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Herceg Novi, 17-19. jun 1998: 87-8.


  37.    Majstorović J, Nenadić D, Toskić-Radojičić M, Nonković Z, Nikolić-Đokić M, Novaković V. Efikasnost metronidazol vaginalnih globula u lečenju vaginalne bakterijoze. Dani mikrobiologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Herceg Novi, 17-19. jun 1998: 169-70.


  38.    Obrenović D, Toskić-Radojičić M. Izrada rastvora za hemodijalizu u SnK-36. VI Kongres nefrologa Jugoslavije, knjiga sažetaka, Beograd, 20-22. septembar 1998: 39.


  39.    Jović P, Jovičić A, Toskić-Radojičić M, Bošković B, Raičević R. Nimodipin kao inhibitor autooksidacije kateholamina posredovane superoksidnim radikalom. Zbornik radova, IV Kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo 1997:  331.                          


  40.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Nenadić D, Majstorović J. Ispitivanje efikasnosti metronidazol vaginalnih globula u lečenju bakterijske vaginoze.  Zbornik radova, IV Kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo 1997: 331-2.                               


  41.    Vučićević Lj, Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. Formulacija kreme za ruke - izbor materijala i njihova uloga. Zbornik radova, IV Kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo 1997:  332.


  42.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Gazikalović E, Nidžović Ž. Ispitivanje rokova trajanja magistralno pripremljenih kapi za nos sa antibioticima metodom difuzije u agar gelu. Zbornik radova, Dani mikrobiologa Jugoslavije, 12-15. jun; Herceg Novi  1996; 185.


  43.    Stanković K, Toskić-Radojičić M, Radulovic Š. Efikasnost metrinidazola u obliku kreme i gela u terapiji rozacee. Zbornik sažetaka, Dani mikrobiologa Jugoslavije, 12-15. jun Herceg Novi 1996: 143.


  44.    Toskić-Radojičić Marija, Nonković Z, Gazikalović E, Nidžović Ž. Determinimg the expiry rate of nose drops prescription preparations with gentamycin and amikacin. Zbornik sažetaka "Lekovi posle 2000. godine i nada za bolji život", Savetovanje iz farmaceutske tehnologije i kozmetologije, 07-08. novembar, Beograd 1996: 47-48.


  45.    Gazikalović E, Obrenović D, Nidžović Ž, Toskić-Radojičić M. The use of mauze starch in preparating calcium carbonate tabletes. Zbornik sažetaka "Lekovi posle 2000. godine i nada za bolji život", Savetovanje iz farmaceutske tehnologije i kozmetologije, 07.-08. novembar, Beograd 1996: 49-50.                 


  46.    Pavlović M, Toskić-Radojičić M. Dry skin care products. Zbornik sažetaka "Lekovi posle 2000. godine i nada za bolji život", Savetovanje iz farmaceutske tehnologije i kozmetologije, 07.-08. novembar, Beograd 1996: 64-65.                                         


  47.    Toskić-Radojičić Marija, Rakočević S, Nidžović Ž, Gazikalović E. Procena efikasnosti tanina u lečenju herpetičnih oštećenja oralne sluzokože. Zbornik radova, VII Kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi 12-16. jun 1995; 58-9.           


  48.    Stanković K, Radulović Š,Toskić-Radojičić M. Milosavljević Z. Demodikozis - klinička slika prema vrsti parazita i terapija. Zbornik radova, VII Kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi 12-16. jun 1995: 157-8.                           


  49.    Toskić-Radojičić Marija, Stanković K, Pejkić V, Nidžović Ž. Izbor podloge za formulaciju preparata sa metronidazolom za lokalnu terapiju demodikoze. Zbornik radova, VII Kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi 12-16. jun 1995: 158-9.


  50.    Toskić-Radojičić Marija, Nidžović Ž. Određivanje metronidazola u vehikulumu za spoljašnju upotrebu, titracijom u nevodenoj sredini. Zbornik radova II, X Kongres farmaceuta Jugoslavije, Novi Sad, 21-24. septembar 1988: 57.


   


      


   

Poslednji put izmenjeno petak, 14 mart 2014 12:31