Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 07.06.2016.

Marija Bojović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.12.1971
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: stomatologija
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Bojović MD, Kesić LG,Mitić AN, Kocić B, Obradović RR, Ignjatović A, Burić N, Jovanović M, Petrović MS. Oral Health-Related Risk Factors Among Students in Southeast Serbia. Med Sci Monitor 2021; 27:e929375-1 IF: 2.649 (M23)


  2. Milica Petrović, Ljiljana Kesić, Katarina Šavikin, Bojana Miladinović, Radmila Obradović, Marija Bojović, Branislava Stojković, Simona Stojanović, Marija Jovanović, Dušanka Kitić. Can the chokeberry juice be used as additional therapy for burning mouth syndrome in menopausal women? Health Care Women Int 2021;doi: 10.1080/07399332.2021.2007247. IF: 1.373 (M23)  3. Petrovic MS, Kesic LG, Kitic DV, Milašin JM, Obradovic RR, Bojovic MD, Simonovic AA (2015) Periodontal Disease and Phytotherapy.Org Hyg Health 3:172. doi: 10.4172/2332-0702.1000172

 • Radovi u ostalim časopisima:


  1. Obradović Radmila R., Kesić Ljiljana G., Pejčić Ana S., Bojović Marija D., Petrović Milica S., Stanković Ivana V., Jovanović Marija G., Popović Žana Z. Terapija rekurentnih oralnih ulceracija kod pacijenata sa HIV-om.  Acta stomatologica Naissi 2021; 37 (83): 2203-2212
  2. Todorović Kosta, Bojović Marija, Mitič Vladimir, Spasić Milan, Todorović Ana. Potencijalni terapeutski pristupi u tretmanu rana nakon ekstrakcije zuba - pregledni rad. Acta medica Medianae 2019;58 (2):103-110
  3. Petrović Milica S., Cvetanović Ana S., Obradović Radmila R., Bojović Marija D., Stojković Branislava B., Burić Nina N., Živković Nikola D., Jovanović Rade S Uticaj radioterapije i hemoterapije na oralna tkiva. Acta stomatologica Naissi 2019;35(80: 1977-1989
  4. Stanković Ivana, Kesić Ljiljana, Milašin Jelena, Obradović Radmila, Petrović Milica S., Bojović Marija. Antimikrobno dejstvo eteričnih ulja na oralne patogene. Acta medica Medianae 2018; 57(3): 115-123
  5. Obradović Radmila R., Kesić Ljiljana G., Pejčić Ana S., Igić Marija Lj., Bojović Marija D., Stanišić Dragana N., Petrović Milica S., Stanković Ivana V., Jovanović Marija G. Parodontopatija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tipa 2 Acta stomatologica Naissi 2018; 34(78): 1858-1870  6. Marija Bojović, Milica Petrović, Radmila Obradović, Saša Bubanj, Rade Jovanović, Ljiljana Kesić. Oral hygiene habits among students of University Niš in Southern Serbia- Pilot Study. Acta medica medianae 56 (4): 114-119, 2017 doi broj 10.563/amm.2017.0418  (М51)


  7. Todorović Kosta, Bojović Marija, Petrović Milica S., Obradović Radmila, Bubanj Saša, Jovanović Rade, Minić Ivan, Kesić Ljiljana Stanje oralnog zdravlja kod hroničnih uživalaca psihoaktivnih supstanci. Acta medica Medianae 2017;56(2):64-69  8. Radmila Obradović, Ljiljana Kesić, Ana Pejčić, Marija Igić, Marija Bojović, Milica Petrović. EFIKASNOST LASERA MALE SNAGE U TERAPIJI PARODONTOPATIJE. Acta Stomatologica Naissi Dec / Dec.2015, Vol. 31, br./num. 72 str./p. 1504-1513 (М52)


  9. . Bojović Marija, Kesić Ljiljana, Jovanović Goran, Burić Nikola, Savić Zvezdan, Obradović Radmila, Petrović S. Milica. (2014) PRIMENA SOFT LASERA U TERAPIJI HERPES LABIALIS-a pilot studija. Acta Stomatologica Naissi 69: 1342-1347. (М52) • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Marija Bojović, Milica Petrović, Ljiljana Kesić, Radmila Obradović, Ana Pejčič, Kosta Todorović. Analiza oralnohigijenskih navika kod studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Međunarodni simpozijum Savremeni trendovi u stomatologiji, Niš, Srbija, 19.oktobar 2018  (М64)


  2. Milica Petrović, Ljiljana Kesić, Radmila Obradović, Ana Pejčič, Marija Bojović Kosta Todorović. Citomorfometrijska analiza efikasnosti laseroterapije kod hronične parodontopatije. Međunarodni simpozijum Savremeni trendovi u stomatologiji, Niš, Srbija, 19.oktobar 2018 (М64)


  3.   Ivana Stanković, Ljiljana Kesić,  Radmila Obradović, Ana Pejčić,  Milica S.Petrović, Marija Bojović POTENCIJALNI EFEKTI BRUSNICE – Karijes i Parodontopatija Međunarodni simpozijum Savremeni trendovi u stomatologiji, Niš, Srbija, 19.oktobar 2018 (М64)


  4.   Kosta Todorović, Milica Petrović, Marija Bojović, Milan Spasić, Simona Stojanović. REDUKCIJA OKSIDATIVNOG STRESA KOD SPONTANOG ZARASTANJA RANA NAKON EKTRAKCIJE ZUBA. Međunarodni simpozijum Savremeni trendovi u stomatologiji, Niš, Srbija, 19.oktobar 2018 (М64)


  5. Milica Petrović, Ljiljana Kesić, Radmila Obradović, Ana Pejčič, Marija Bojović. Molecular - genetic analysis of the presence of Treponema denticola in periodontal health and disease, Međunarodni simpozijum, Savremeni aspekti dijagnostike i terapije oboljenja orofacijalne regije, Niš, Srbija, 27. oktobar 2017. (M64)


  6.Obradović R, Kesić LJ, Pejčić A, Bojović M, Petrović M, Stanković I. Parodontalno zdravlje kod dijabetesnih bolesnika. Međunarodni simpozijum, Savremeni aspekti dijagnostike i terapije oboljenja orofacijalne regije, Niš, Srbija, 27. oktobar 2017 (M64)


  7.   Ivana Stanković, Ljiljana Kesić, Jelena Milašin,  Radmila Obradović, Milica S.Petrović, Marija Bojović. ANTIMIKROBNO DEJSTVO ETERIČNIH ULJA. Međunarodni simpozijum, Savremeni aspekti dijagnostike i terapije oboljenja orofacijalne regije, Niš, Srbija, 27. oktobar 2017 (M64)

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 09 decembar 2021 13:26