Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 23.04.2019.

Marko Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.04.1991
 • Mesto rođenja: Paraćin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta fizika
 • Godina diplomiranja: 2015
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  N. Bilić, D. D. Dimitrijević, G. S. Djordjevic, M. Milošević, M. Stojanović, Tachyon inflation in the holographic braneworld, JCAP (2019), Vol. 34, No. 08, DOI: 10.1088/1475-7516/2019/08/034 [M21]


  D. D. Dimitrijević, N. Bilić, G. S. Djordjevic, M. Milošević, M. Stojanović,  Tachyon scalar field in a braneworld cosmology, International Journal of Modern Physics A (2018), Vol. 33, No 34, 1845017, DOI: 10.1142/S0217751X18450173 [M23]


  M. Milošević, D. D. Dimitrijević, G. S. Djordjević and M. Stojanović, Dynamics of Tachyon Fields and Inflation – Comparison of Analytical and Numerical Results with Observation, Serbian Astronomical Journal (2016), Vol. 192, DOI:110.2298/SAJ160312003M [M23] 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  M. Milošević, N. Bilić, D. D. Dimitrijević, G. S. Djordjević and M. Stojanović, Numerical Calculation of Hubble Hierarchy Parameters and Observational Parameters of Inflation, AIP Conference Proceedings (2019), 2075, 090009. [M34] 


  N. Bilic, D. D. Dimitrijevic, G. S. Djordjevic, M. Milosevic, and M. StojanovicDynamics of tachyon fields and inflation: Analytical vs numerical solutions, AIP Conference Proceedings: BPU9 (2016), 1722, 050002. [M34] 

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 30 septembar 2019 12:18