Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.02.2021.

Ivana Graovac

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  - Kundalić BK, Ugrenović SZ, Jovanović ID, Petrović VS, Petrović AS, Stojanović VR, Antović AR, Kundalić JK, Graovac IS. Morphometric analysis of the human endoneurial extracellular matrix components during aging. Arch Biol Sci 2021; IF: 0.719 (M23) https://doi.org/10.2298/ABS201214006K

 • Radovi u ostalim časopisima:

  - Petrović V, Nikolić I, Jović M, Graovac I. Quantification of CD11c-immunopositive cells in different types of chronic tonsillitis. Acta medica Medianae 2020;59(4):88–94. (M52)


  - Popović D, Jović A, Tiodorović D, Vidović N, Graovac I. Giant basal cell carcinoma: a case report. Acta Fac Med Naiss 2018; 35(2):149–55. (M51)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  - Graovac I, Petrović V, Kundalić B, Rančić I. Kolagen tipa IV u bubregu tokom embrionalnog i fetalnog razvoja. 6. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije, Zlatibor, 2018: 51.  - Kundalić B, Ugrenović S, Jovanović I, Petrović V, Petrović A, Stojanović V, Pavlović M, Čukuranović Kokoris J, Antić M, Graovac I. Kolagen tipa I u vezivnotkivnim omotačima suralnog nerva - starosna studija. 6. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije, Zlatibor, 2018:29.

Poslednji put izmenjeno subota, 27 februar 2021 21:59