Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Dušan Šurdilović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.01.1974.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Stomatologija
 • Godina diplomiranja: 1998
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Шурдиловић Д. Повреде зуба са незавршеним растом корена. У: Марковић Д. (гл. ур.) Водич за
  свакодневну клиничку праксу. Монографија. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду. 2012; 31-
  46.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Mirjana Apostolović, Biljana Kaličanin, Marija Igić, Olivera Tričković-Janjić, Dušan Šurdilović, Ljiljana Kostadinović, Branislava Stojković, Dragan Velimirović, Migration of fluoride ions from the permanent teeth into saliva in children with glass ionomer cement restorations: an in vitro study. Vojnosanit Pregl 2013; 70(3): 279–283. IF: 0.210 (M23)


  Olivera Tričković-Janjić, Tatjana Cvetković, Mirjana Apostolović, Draginja Kojović, Ljiljana Kostadinović, Marija Igić, Dušan Šurdilović. Analiza aktivnosti enzima i nivoa malondialdehida u pljuvački dece sa gingivitisom. Vojnosanitetski Pregled 2009; 66(11): 892-897.


  Šurdilović D, Stojanović I, Apostolović M. Karboanhidraza u puferskom sistemu pljuvačke kao mogući
  biomarker u proceni rizika od nastanka karijesa kod dece. Vojnosanit Pregl 2008; 65 (9): 676-679.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Marija Igić, Mirjana Apostolović, Ljiljana Kostadinović, Olivera Tričković-Janjić, Dušan Šurdilović. Stepen informisanosti sedmogodišnjaka i roditelja o uticaju ishrane, oralne higijena i profilakse fluorom na zdravlje zuba. Med Pregl 2009; LXII(9-10): 421-426.


  Игић М, Апостоловић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д. Значај здравственог
  васпитања у превенцији оралног здравља код деце. Мед Прегл 2008; LXI (1-2):65-70.


  Branislava Stojković, Mirjana Apostolović, Marija Igić, Olivera Tričković Janjić, Ljiljana Kostadinović, Dušan Šurdilović, Milan Igić, Vladan Marinković. Comaparative analysis of the first permanent molar caries prevalence in younger and older school children. Acta Stomatologica Naissi 2012; 28(66):1180-1190.


  Dušan Šurdilović, Marija Igić, Ljiljana Kostadinović, Olivera Tričković Janjić, Mirjana Apostolović. Predlog zdravstvene politike unapređenja oralnog zdravlja dece. Acta Stomatologica Naissi 2010; 26(61): 961-966.


  Marija Igić, Dragan Mihailović, Ljiljana Kesić, Mirjana Apostolović, Ljiljana Kostadinović, Dušan Šurdilović, Olivera Tričković Janjić, Branislava Stojković. Citomorfometrijsko i kliničko ispitivanje gingive pre i posle terapije hroničnog kataralnog gingivita kod dece. Acta Stomatologica Naissi 2010; 26(61): 945-952.


  Kostadinović Ljiljana, Apostolović Mirjana, Igić Marija, Tričković-Janjić Olivera, Šurdilović Dušan. Značaj prevalencije parodontalnih patogena u nastanku parodontitisa. Acta stomatologica Naissi 2009; 25(60): 907-914


  Šurdilović Dušan, Stojanović Ivana, Apostolović Mirjana, Igić Marija, Kostadinović Ljiljana, Tričković-Janjić Olivera. Značaj fosfatnog pufera pljuvačke u evaluaciji učestalosti karijesa kod dece. Acta Stomatologica Naissi 2009; 25 (59): 851-857.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 januar 2014 13:20