Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Milkica Nešić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06. 10. 1954.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1979.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Nešić M. Psihoneuroendokrinologija stresa. U: Nešić M, urednik. Psihoneuroendokrinoimunologija stresa. Niš: Medicinski fakultet; 2005. 23-41.


  Nešić M. Mentalni stres i kardiovaskularni odgovor. U: Nešić M, urednik. Psihoneuroendokrinoimunologija stresa. Niš: Medicinski fakultet; 2005. 135-152.


  Nešić M. Neurofiziološka osnova komunikacije. 2008. U: Govor bez reči Kostić, A. urednik, Filozofski fakultet u Nišu i „Punta“, Niš, 53-74.


  Nešić V, Nešić M. Sinergije antivrednosti. Ličnost i socijalne situacije. Urednici V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih. Filozofski fakultet Niš, 2011, 187-203. (M44).


  Nešić M, Nešić V. Biosocijalni modeli ličnosti. Ličnost i socijalne situacije. Urednici V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih. Filozofski fakultet Niš, 2011, 9-33.


  Nešić M, Ćirić M. Integracija kognicije i emocije u konceptu socijalne neuronauke. U: S. Ilić (urednik). Primena neurolingvističkih strategija u tretmanu hroničnih somatskih bolesti. Galaksija“, Niš, Društvo za Liaison psihijatriju; 2012: 59-83.


  Nešić M, Cekić S. Patofiziološke karakteristike i psihičke manifestacije stresa u kontekstu nastanka i evolucije hroničnih somatskih bolesti. U: S. Ilić (urednik). Primena neurolingvističkih strategija u tretmanu hroničnih somatskih bolesti. „Galaksija“, Niš, Društvo za Liaison psihijatriju; 2012: 3-35


    • Knjige i udžbenici:  Nešić M, Obrenović J, Baba-Milkić N. Hemispheric specialization in the recognition of the nonverbal material by depressed patients. Advances in the Bioscience 1987 (Eds. J. Price, A. Colborne), Pergamon Press 70: 115-118.


  Kostić O, Nešić M. Centralni nervni sistem, u: Kostić O i Jovanović D, urednici. Praktikum iz fiziologije, drugo izdanje. Niš: Medicinski fakultet; 1997. 185-210.


  Nešić M. Centralni nervni sistem. U: Jovanović D, urednik. Praktikum iz fiziologije. Niš: Medicinski fakultet; 2003. 147-219. (M44)


  Nešić M, Jovanović D. Analizatori. U: Jovanović D, urednik. Praktikum iz fiziologije. Niš: Medicinski fakultet; 2003. 147-219. (M44)


  Nešić M, Stanković M, Vučković V, Cekić S, Nešić V. Karakteristike govornog signala u uslovima stresa i dimenzije ličnosti u: Sovilj M. i dr, urednici. Govor i jezik. Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (Draslar partner); 2003. 224-232. (M44)


  Nešić M. Centralni nervni sistem, u: Veljković S, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente farmacije. Niš: Medicinski fakultet; 2005: 98-113.


  Nešić M. Analizatori. U: Veljković S, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente farmacije. Niš: Medicinski fakultet; 2005: 113-129.


  Nešić M. Centralni nervni sistem (9-to poglavlje). U: Radenković M, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente medicine. Niš: Medicinski fakultet; 2009: 85-100.


  Nešić M. Viša nervna delatnost. Somatski senzibilitet (10-to poglavlje). U: Radenković M, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente medicine. Niš: Medicinski fakultet; 2009: 101-119. (M44)


  Nešić M. Čulo sluha, ravnoteže, ukusa i mirisa. Optika oka. (11-to poglavlje). U: Radenković M, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente medicine. Niš: Medicinski fakultet; 2009: 121-135. (M44)


  Nešić M. Čulo vida. (12-to poglavlje). U: Radenković M, urednik. Praktikum iz fiziologije sa radnom sveskom za studente medicine. Niš: Medicinski fakultet; 2009, 137-158. (M44)


  Nešić M, Branković S, Ćirić M. Programiranje stresa. U: Nešić V i dr. urednici. Primenjena psihologija, Niš: Filozofski fakultet 2006; 283-298.


  Nešić M. Ilustrovana fiziologija nervnog sistema. Niš: Filozofski fakultet; 2007, 2010, 2013.


  Nešić V, Nešić M. Nastanak i fukcija etničkih stereotipasocijalno psihološki i neurofiziološki pristup. Drugi o Srbima, Srbi o drugima. Filozofski fakultet Niš. 2012, 131-146.


  Čičević S, Nešić M. Trajanje artikulacije kao pokazatelj stresa izazvanog radnim opterećenjem operatora. Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad. Urednici T. Stanojević-Stefanović, J. Todorović, B. Dimitrijević. Filozofski fakultet Niš, 2012, 308-325.


  Davidović J, Čičević S, Nešić M. Psihofiziološki aspekti boravka u otvorenom svemiru. Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 308-321. 


  Zlatanović Lj, Pavlović M, Nešić M. Kognitivna nauka kao primer naučne interdisciplinarnosti. Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 322-332.


  Nešić M, Čičević S, Nešić V. Integrativni pristup u istraživanju stresa, Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 333-346.


  Čičević S, Nešić M. Veza između stresa, radnog opterećenja i kognicije. Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 347-359.


  Nešić V, Nešić M, Čičević S. Interdisciplinarnost u psihološkim i muzikološkim istraživanjima. Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 360-373. 


  Nešić, V., Anđelković, V., Nešić, M. (2013). Neki aspekti programa zaštite mentalnog zdravlja u radnim organizacijama. U: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, V. Hedrih, J. Todorović, M. Ristić (ur.), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 123-130. ISBN 978-86-7379-313-9


  Nešić V, Pavlović M, Nešić M... . Priroda rada i potrebe koje se mogu zadovoljiti na poslu. У: Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века, В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М. Ристић (ур.), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 101-121. ISBN 978-86-7379-313-9


  Nešić M, Nešić V, Hadži Pešić M. Stres i hronične somatske bolesti. У: Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века, В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М. Ристић (ур.), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 131-163. ISBN 978-86-7379-313-9


  Nešić M. (2013). Neuronauke – istorijski osvrt U: Neuronauke Urednik M. Nešić 3-10,  Medicinski fakultet Niš, Galaksija, Niš ISBN 978-86-6233-029-1


  Nešić M. (2013). Učenje i pamćenje. U: Neuronauke Urednik M. Nešić 3-10,  Medicinski fakultet Niš, Galaksija, Niš 145- 156. ISBN 978-86-6233-029-1  Nešić M. (2013). Neurofiziološki korelati zavisnosti. U: Neuronauke Urednik M. Nešić 171-178,  Medicinski fakultet Niš, Galaksija, Niš ISBN 978-86-6233-029-1 (M44)


  Nešić M. (2013). Organizacija nervnog sistema U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 209-235. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Mali mozak. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 251-255. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Autonomni nervni sistem. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 257-267. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Analizatori. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 325-344. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Međumozak. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 269-284. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Veliki mozak. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 285-305. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


  Nešić M. (2013). Električna aktivnost mozga. U: Fiziologija, urednik D. Veličković, 307-324. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Lukovo: Galaksija, ISBN 978-86-6233-033-8, Cobbiss.Sr-ID 202361100.


 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  Ćirić M, Najman S, Bojanić V, Cekić S, Nešić M, Puškaš N. Neonatal influence of monosodium glutamate on the somatometric parameters of rats. General Physiology and Biophysics 2009, Special Issue, 28, 155-161. (M23)


  Čičević S, Nešić M, Vučković V. Application of digital signal processing in biological sciences. Archives of Biological Science. 2009, 61 (4): 9P-11P. (M23)


  Radenkovic M, Brankovic S, Kitic D, Veljkovic S, Ivetic V, Nesic M. Inhibitory Effect of Aqueous and Ethanolic Garlic (Allium sativum L, Lilliaceae) Extracts on the Rat Atria. Clinical and Experimental Hypertension 2010, 32(5): 1–5. (M22)
  Nešić M, Čičević S, Ćirić M, Nešić V. Middle Phalangeal Hair Distribution in Serbian High School Students. Archives of Biological Science 2010; 62 (3): 843-852. (M23).


  Cicevic S,  Tubic V,  Nesic M Cubranic-Dobrodolac M.  (2011) Young Drivers Perceptual Learning Styles Preferences and Traffic Accidents. Promet-Traffic & Transportation, 23, 3, 225-233.


  Nešić M, Čičević S, Antović M, Nešić V, Branković S, Manić G. neuroscience of music and musicotherapy. HealthMed 2012, 6 (5): 1776-1786. (M23)


  Nešić M, Čičević S, Nešić V, Vučković V, Kostić J, Manić G. Voice fundamental frequency in the circumstances of exam stress and personality dimensions. HealthMed 2012, 6 (7): 2543-2549. (M23)


  Čičević, S., Čubranić-Dobrodolac, M., Dobrodolac, M., Nešić, M. (2013). The Risks Associated With Using A Mobile Phone By Young Drivers. Transport, 28(4): 381–388. (M22).

 • Radovi u ostalim časopisima:  Kostić S, Veljković S, Cekić S, Nešić M, Čukuranović R, Koraćević G, Radenković S, Veličković D, Raičević R, Radenković M, Veličković I. Uticaj parathormona na arterijski pritisak krvi kod bolesnika na hemodijalizi, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1996, 124, Sappl. 1: 115-116. (M24)


  Nešić M, Veljković S, Obrenović J, Cekić S, Veličković D, Radenković M. Fundamentalna frekvencija glasa bolesnika lečenih ponavljanim hemodijalizama. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1996, 124, Sappl 1: 99-101. (M24)


  Nešić M, Nešić V. Levels of processing, incidental memory and speech in stress condition. in “Language, Reading and Dyslexia: Basic Mechanisms and Disorders” Psychology Science 2003, 45, Sup I: 19 – 38. (M24)


  Obrenović J, Nešić M, Nešić V, Cekić S. Formant structure of the voice during the intensive acute hypoxia. Vojnosanitetski pregled 2003, 60(2): 155 – 159. (M24)


  Nešić V, Nešić M. Socijalnopsihološki i psihofiziološki aspekti starenja i starosti. Teme 2008; XXXII, 3: 577 – 584. (M24)


  Nešić, M., & Čičević, S. (2013). Orijentacije učenja studenata. Teme,  (3), 1431-1449.


  Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Milenović M, Branković S. (2009). valence, arousal and skin conductance of emotional movie scenes. Physioacta 3 (2): 137-147. (M51)


  Nešić V, Nešić M. Confidence of accuracy in auditory discrimination and reaction time. Facta universitatis, Series philosophy and sociology 1996, 1(3): 213-218. (M51)


  Radenković M, Samardžić R, Veljković S, Branković S, Nešić M, Veličković D. Regional differences in motor responsivenes to hyoscine butylbromide in rabbit isolated small and large intestine. Facta Universitatis 2003, 10(2): 84-87. (M51)


  Cekić S, Filipović M, Nešić M, Branković S, Ćirić M, Katić K, Kamenov S, Dimitrijević O. Immunocystochemical and ultrastructural characteristics of pancreatic B cells in rats treated with furfural. Iugoslav. Facta Universitatis 2003, 10 (1): 22-26. (M51)


  Obrenović J, Nešić V, Nešić M. The reaction time in relation to the modality of stimulation, Facta universitatis, Series Physical education 1996, 1(3): 85-90. (M51)


  Branković S, Kitić D, Radenković M, Ivetić V, Veljković S, Nešić M. Relaxant activity of aqueous and ethanol extracts of parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill, Apiaceae) on isolated ileum of rat. Medicinski Pregled 2010 LXIII (7-8): 475-478. (M51)


  Нешиќ М, Николоска Дадиќ Е, Ґорґевиќ Д, Ефремовска Lj, Ќириќ М, Нешиќ В. Влакнавост на средната фаланга на раците кај ученици од српска и албанска етничка припадност. Physioacta 2010; 4(1):25-34. (М51)


  Branković S, Radenković M, Veljković S, Cekić S, Nešić M, Ćirić M. Acute effects of the Petroselinum crispum extracts on the mean arterial blood pressure in rats. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 2002, 38(1): 33-40. (M52)


  Tasić-Dimov D, Cekić S, Katić V, Veljković S, Nešić M, Pavlović M. Morphology of pituitary and adrenal glands in hipothalamic obese rats, Archive of Oncology 2002, 10 (Suppl 1): 130. (M52)


  Cekić S, Filipović M, Veljković S, Nešić M, Ćirić M, Jović Z, Arsić S, Katić V. The effects of furfural upon endocrine insular B-cells of the pancreas. Archive of Oncology 2002, 10 (Suppl 1): 71. (M52)


  Cekić S, Filipović M, Jović Z, Nešić M, Ćirić M, Veljković S, Branković S, Zivanov J. Immunocystochemical characteristics of pancreatic insular D cells in rats treated with furfural. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 2004, 40 (1-3): 125-131. (M52)


  Nešić M, Pejčić N, Nešić V, Ćirić M, Branković S. Maljavost srednje falange ruku učenika gimnazije u Nišu, Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2008, Novi Sad, 43: 539-546. (M52)


  Nešić M, Efremovska Lj, Radosavljević I, Stojanović I, Uljarević M, Nešić V, Ćirić M, Branković S. Dominantna strana učenika srpske i romske nacionalnosti na testovima izvođenja. Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2008 Novi Sad, 43: 547-556. (M52)


  Nešić M, Efremovska Lj, Ćirić M, Branković S, Cekić S, Veličković D i dr. Testovi veštine i preference kao indikatori lateralnosti – preliminarni rezultati. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije 2006, 41: 417-423. (M52)


  Čičević S, Nešić M. Speech acoustic changes as a measure of driver¢s workload. Iugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta 2005. 41(2): 65-78. (M52)


  Veljković B, Njegovan M. Kretanje tetanusa na području opština niškog pomoravlja. Naučni podmladak 1979, 1-2: 29-35. (M52)


  Nešić M. Fiziološke promene u emocijama. Naučni podmladak 1980, 1-2: 65-70. (M52)


  Nešić M, Obrenović J, Nešić V. Vreme reakcije kao indikator kognitivne obrade stimulusa. Acta medica mediane 1997, 1: 47-54. (M52)


  Nešić V, Nešić M. Ljudsko lice u antropološkim i neuropsihijatrijskih istraživanjima. Godišnjak za psihologiju 2002, I(1): 183 – 196. (M52)


  Nešić M, Obrenović J, Nešić V, Cekić S, Ćirić M. Intonacija izgovora u uslovima intenzivne akutne hipoksije. Acta medica mediane 2002, 7: 31 – 41. (M52)


  Obrenović J, Nešić M. Kognitivna vrednost govornog signala u uslovima akutne hipoksije. Godišnjak za psihologiju 2003, 2: 127-137. (M52)


  Nešić M, Obrenović J, Cekić S. Brzina transmisije signala u nervnom sistemu. Godišnjak za psihologiju 2003, II(2): 139 – 149. (M52)


  Nešić M. Kognitivni zadaci pažnje, nivoa obrade i nenamernog pamćenja – neurofiziološke implikacije. Godišnjak za psihologiju 2002, I(1): 167 – 181. (M52)


  Ćirić M, Veljković S, Radenković M, Cekić S, Veličković D, Nešić M, Branković S, Nenad Stojiljković. Utical enalaprila na koncentraciju ureje i kreatinina u serumu i patohistoloske promene prikazane PAS metodom u eksperimentalnoj gentamicinskoj nefrotoksičnosti. Acta medica mediane 2003, 2:13-16. (M52)


  Cekić S, Filipović M, Jović Z, Nešić M, Pešić G, Ćirić M, Petrović A, Branković S, Zivanov J, Radenković M. Histopathologic changes at the hypothalamic nucleus arcuatus and thyroid level in rats treated with monosodium glutamate. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2004, 21(2): 89-94. (M52)


  Ćirić M, Veljković S, Radenković M, Cekić S, Veličković D, Nešić M, Branković S, Đinđić B. Efekti verapamila na serumsku koncentraciju natrijuma i kalijuma i patohistoloske promene prikazane HE metodom u eksperimentalnoj gentamicinskoj nefrotoksičnosti. Acta medica mediane 2004(2):9-12. (M52)


  Ćirić M, Veljković S, Radenković M, Cekić S, Veličković D, Nešić M, Branković S. Biohemijske i morfološke promene bubrega u gentamicinskoj nefrotoksičnosti. Acta medica mediane 2004(1):23-27. (M52)


  Cekić S, Filipović M, Pavlović V, Ćirić M, Nešić M, Jović Z, Branković S. Histopathologic changes at the hypothalamic, adrenal and thymic nucleus arcuatus in rats treated with monosodium glutamate. Acta medica mediane 2005(3): 35-42. (M52)


  Nešić V, Nešić M, Milićević N, Todorović J. Porodica i muzička iskustva učenika osnovnih škola u Nišu. Godišnjak za psihologiju 2006, 4(4-5): 127-142. (M52)


  Hedrih A, Nešić M. Funkcionalna asimetrija hemisfera – bihevioralni aspekti. Godišnjak za psihologiju 2006, 4(4-5): 19 – 40. (M52)


  Nešić V, Nešić M. Kalendar značajnih događaja za istoriju psihologije, Godišnjak za psihologiju 2008, 5(6-7): 187-212. (M52)


  Uljarević M, Nešić M. Uloga pojedinih struktura mozga u percepciji i ekspresiji emocija, Godišnjak za psihologiju 2008, 5(6-7): 41-62. (M52)


  Nešić V, Nešić M. Kalendar značajnih događaja za istoriju psihologije, Godišnjak za psihologiju 2009, 6 (8): 197-219. (M52)


  Čičević S, Nešić M. Radni uslovi i profesionalni stres vozača. Godišnjak za psihologiju 2009, 6(8): 185-196. (M52)


  Kostić J, Stanković M, Nešić M, Krasić D. Prodromalna faza u razvoju shizofrene psihoze sa ranim početkom. Acta medica Mediane 2012, 51 (2): 19-23. (M52)


  Nešić M, Ćirić M, Nešić V, Filipović J, Veličković M. Impact of anxiety on valence, arousal, and Cardiovascular reactivity to Emotional Movie Scenes. Bulgarian journal of psychology 2010, 1-4: 138-149


  Nešić, M., Čičević, S., Nešić, V., Kostić, J., & Ćirić, M. (2013). Gender Differences in Prosodic Characteristics of Speech in the Task of Serial Subtracting of Sevens/Polne razlike u prozodijskim karakteristikama govora tokom rešavanja zadatka serijskog oduzimanja sedmica. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 30(1), 5-13.. (M52)


  Čičević S, Čubranić - Dobrodolac M, Nešić M. Odnos zaposlenih prema scenariju promene radnog mesta. Ekonomski vidici 2012, 17(1):95-118. (M53)


  Nešić M, Kostić J, Čičević S, Nešić V. Neurofiziološke osnove pažnje. Godišnjak za psihologiju 2011, 8(10): 7-25. (M53)


  Nešić V, Nešić M. Prepoznavanje genija. Godišnjak za psihologiju 2011, 8(10): 67-83. (M53)


  Čičević S, Nešić M. Značaj konture fundamentalne frekvencije glasa u proceni psihofiziološkog stanja govornika. Godišnjak za psihologiju 2011, 8(10): 84-95. (M53)


  Nešić M, Dadić Nikoloska E, Đorđević D, Efremovska Lj, Ćirić M, Nešić V. Dlakavost srednje falange učenika srpske i albanske populacije. Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia 2010, Novi Sad, 45: 165-174. (M53).


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  Stanković M, Vučković V, Nešić M. Primena personalnih računara u analizi uticaja stresa na parametre ljudskog govora. Zbornik radova, Medicinska informatika ¢96, JURIT, Aranđelovac, 226 - 230. (M45)


  Stanković M, Vučković V, Nešić M. ADS V2.0 - Programski paket za merenje i analizu parametara govornog signala, Zbornik radova, IV Telekomunikacioni forum, TELFOR ¢96, Beograd, 376 - 379. (M45)


  Stanković M, Nešić M, Vučković V. Prikaz programa ADS V1.0 za digitalnu obradu govornog signala. Zbornik radova sa konferencije TELSIKS ¢95, Niš, 238-241. (M44)


  Cekić S, Nešić M, Arsić S, Kamenov S, Veljković S, Radenković M, Perić P. Efekti furfurala na insularne endokrine PP ćelije pankreasa. Simpozijum “Dostignuća i stremljenja u patologiji” II sa međunarodnim učešćem 1997, 147-149. (M33)


  Čičević S, Nešić M, Vučković V. Software application for operators` workload estimation. SYM-OP-IS 2009, XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima. Matematički institut SANU – Beograd. 381-384. (M33)


  Čičević S, Nešić M. Optimal Short Working Cycles Duration and Air Traffic Controllers Performances. Proceedings of the 20th Jubilee International Scientific Conference MicroCAD 2006, Miskolc, March, 2006: 21-26. (M33)


  Čičević S, Nešić M. Articulatory Changes as Indicators of Operators State in Transportation Systems. Proceedings of microCAD 2007 International Scientific Conference, Miskolc, March, 2007: 7-12. (M33)


  Vučković V, Nešić M. Exam Stress Influences on Vowel Characteristics Determined with ADS v2.0 Application. Proceedings of Papers, Vol 2/9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - Telsiks 2009, Niš, October 7-9, 2009. ; (ed. Milovanović B.D.) Piscataway: Institute of Electrical and Electronic Engineers; Niš: Faculty of Electronic Engereering, 2009. 471-474. (M33)


  Čičević S, Čubranić - Dobrodolac M, Nešić M. Analysis of internet use among coollege students. ICEST 2011. Proceedings of papers; 337-339. (M33)


  Čičević S, Samčović A, Nešić M. Evaluation Of Students’ Attitudes Towards Online And Blended Learning. Proceedings of INTED2012 Conference. Valencia, Spain. 2012; 3874-3881. (M33)


  Čičević SJ, Nešić M, Samčović A. Analysis of Internet and Facebook Use Among College Students. I International conference on Applied Internet and Information Technologies, ICAIIT 2012 Preceedings. 2012, 1: 299-302. (M33)


  Nešić M, Čičević S, Vučković V. Some paralinguistic characteristics of the subtracting serial seven task solving in the condition of exam stress. Proceedings Speech and language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 278-286. (M45)


  Čičević S, Nešić M, Vučković V. Variation of acoustic parameters from spectral domain as indicators of workload. Proceedings Speech and language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 310-318. (M45)


  Vučković V, Nešić M, Čičević S. A new features and algorithms in digital speech processing application ads 2.1. Proceedings Speech and language 2009, 3rd International Conference on Fundamental andApplied Aspects of Speech and Language, 254-261. (M45)


  Nešić M, Sara R, Nešić V, Uljarević M, Pejčić N. Odnos dužina drugog i četrtog prsta i maljavost srednjih falanga prstiju ruku kao prediktori školskog uspeha. Primenjena psihologija – obrazovanje i razvoj 2009, ur. Tatjana Stefanović-Stanojević, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. Filozofski fakultet Niš, 109-123. (M45)


  Čicević, S., Nešić, M, Pejčić Tarle, S., Samčović A. (2013). Students` Perceptual Learning Styles Preferences. EDULEARN13 Proceedings, International Conference on Education and New Learning Technologies, pp. 5569-5574., 5th 1-3 July, 2013, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-616-3822-2 5569, ISSN: 2340-1117 Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development IATED (M33)


  Čičević, S., Mitrović,, S., Nešić, M. (2013). Advantages And Challenges Of Tablet PCs Usage, In Proceedings of The XL national Operational Research Symposium SYM-OP-IS, September 7- 11. 2013, pp. 443-447, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Zlatibor, Serbia. Editori: Milan Martić, Mirko Vujošević, Dragana Makajić-Nikolić, Marija Kuzmanović, Gordana Savić. Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka. (M33)


  Čicević, S., Trifunović, A., Nešić, M. & Samčović, A. (2013). Perception and Attitudes Towards Digital Billboards. 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia (TELSIKS),  pp. 619-622, Niš, 16-19 October, 2013. Editor: Prof. Dr. Bratislav D. Milovanović, Published by: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), and Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia. IEEE Catalog Number: CFP13488-CDR , ISBN: 978-1-4799-0900-1 (M33)


  Čicević, S., Trifunović, A., Samčović, A., & Nešić, M. (2013). Preliminary Experiences with a Tablet PC Based Learning. The 8 th International Conference on Virtual Learning Virtual Learning – Virtual Reality, Models & Methodologies, Technologies, Software Solutions, Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century, ICVL 2013, pp. 211-218, October 25-26, 2013, ISSN: 1844-8933 ICVL and CNIV Coordinator: Dr. Marin Vlada, Bucharest University Press (M33)


  Čicević, S., Nešić, M., Samčović, A., & Trifunović, A. (2013). Evaluation of Mobile Touch-Screen Devices as Media for Reaction Time Measurement. International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2013, pp. 350-355, Zrenjanin, october 25, 2013, ISBN 978-86-7672-211-2, COBISS.SR-ID 281228551. Publisher: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin” (M33)


  Čicević, S., Nešić, M. (2013). The Benefits of Manual Materials Handling Web-Based Exercises. Proceedings of the 1 st Logistics International Conference, Belgrade, Serbia, 28 - 30 November 2013.  Editors: Milorad Vidović, Milorad Kilibarda, Slobodan Zečević, Momčilo Miljuš, Gordana Radivojević, Belgrade, 2013, Publisher: University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, pp. 319-324. ISBN: 978-86-7395-321-2. (M33)


  Nešić V, Pavlović M, Nešić M. (2013). Individual differences in assigning importance to some national features. National Identity and the Process of European Integration, Beograd 28-29 june 2012, Thematic Proceedings from International Conference, pp. 669-681, Edited by: Pero Petrović & Milovan Radaković, Publisher: Institute of International Politics and Ecnomics. ISBN 978-86-7067-180-5. UDC: 323.15+316.37. (M14).


  Nešić M, Čičević S, Obrenović J, Jovanović N, Nešić V. Affective and cognitive value od speech signal: gender differences. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 135. (M34).


  Čičević S, Nešić M. The role of first formant frequency in operatorćs functional state assesment. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 144. (M34).


  Nešić M, Filipović J, Ćirić M, Branković S, Radenković M, Nešić V. Cardiovascular reactivity and self-assesment of valence and arousal of emotional scenes. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 150. (M34).


  Branković S, Kitić D, Radenković M, Ivetić V, Veljković S, Nešić M. Spasmolytic activity of aqueous and ethanol extracts of parsley on isolated ileum of rat. A magyar élettani társaság (MET) LXXIV Vándorgyűlése és a MFT II kӧzӧs tudonányos konferenciája, Szeged 16-18. 6. 2010, p. 161. (M34).


  Nešić M, Kostić J, Uljarević M, Ćirić M, Nešić V. 2012. Relationship  between  empathy  and  cardiovascular  response to emotional movie scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia, November 4–5, 2011 Z. Martinovic´ (Serbia). Clinical Neurophysiology, 123(7): e82. (M34).


  Nešić M, Kostić J, Uljarević M,  Čičević S. Nešić V. 2012. Empathy  as  a  predictor  of  skin  conductance  response  to evocative movie  scenes. Symposium of Clinical Neurophysiology of the Society of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia, November 4–5, 2011 Z. . Martinovic´ (Serbia). Clinical Neurophysiology 123(7): e85. (M34).


  Hedrih V,  Nesic V,  Nesic M,  Todorovic J. Big Five personality traits and educational choice of Serbian high school students. International journal of psychology, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 772-772 (M34)


  Nesic M,  Nesic V,  Cicevic S. Graphomotoric and vocal expression in the stress condition. International journal of psychology, (2008), vol. 43 br. 4-Mar, str. 468-468 (M34)


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 januar 2014 09:19