Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

Milica B. Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.01.1982
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Krunić N, Kostić M, Janošević P, Petrović D, Kostić I, Petrović M, Igić M. Prosthetic rehabilitation in patient with forced class III malocclusion. Stomatologiia (Mosk) 2014; 93 (1): 46-49.


  2. Petrović M, Cekić S, Ajduković Z, Medarov M, Kostić M, Đorđević N. Immunopathogenetic mechanisms of periodontal disease and postmenopausal osteoporosis. Acta Medica Medianae 2012; 51(4):51-7. 


  3. Nadica Đorđević, Zorica Ajduković, Jelena Milićević, Milica B. Petrović, Zoran Pešić. Zatvaranje perzistentne oro-nazalne fistule sa opturator protezom – prikaz Slučaja. Acta Stomatologica Naissi 2012;  28(65): 1164-1170.


  4. Đorđević N., Ajduković Z., Petrović B.M., Milićević J., Mitić A., Živković D., Živković M. Protetska
  rehabilitacija malokluzije III klase. – prikaz slučaja. Praxis Medica 2010; 38 (3-4): 155-158.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Milica Petrović, Ljiljana Aleksov, Marko Igić, Nebojša Krunić, Milena Kostić. Prevalenca delimičnog i potpunog gubitka zuba u odnosu na pol među protetički saniranim pacijentima u jugoistočnoj Srbiji. Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem. 10-11. Мај 2013. Novi Sad, Zbornik sažetaka, s.67.


  2. Milena Kostić, Nebojša Krunić,Ljiljana Aleksov, Marko Igić, Milica Petrović. Jačina veze toplopolimerizovanog akrilata i mekog podlaganja. Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem. 10-11. Мај 2013. Novi Sad, Zbornik sažetaka, s.66.


  3. Marko Igić, Nebojša Krunić, Milena Kostić, Milica Petrović, Ljiljana Aleksov. Kretanje broja pacijenata u državnim stomatološkim zdravstvenim ustanovama u jugoistočnoj Srbiji. Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem. 10-11. Мај 2013. Novi Sad, Zbornik sažetaka, s.68.


  4. Z. Ajduković, M. Petrović, N. Ignjatović, V. Savić, D. Mihailović, D. Uskoković. Regeneration bone tissue by new nanoparticles system based on hydroxiapatite as systems for local delivery of vitamin D3. The Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, September 3-7 2012. Herceg Novi, Abstract book, p.121.


  5. N. Petrovic, J. Milicevic, M.B. Petrovic, Z. Ajdukovic, N. Ignjatovic, D. Uskokovic. Antimicrobial properties of ceramic based nanocomposite biomaterials. “The Ninth Students’ Meeting, SM-2011 Processing and application of ceramics”.  2011; Abstract book , p.95.


  6. Z. Ajduković, M.B. Petrović, J. Milićević, N. Djordjević,  N. Ignjatović, V. Savić, S. Najman, D. Mihailović, P. Vasiljevic, D. Uskoković. Paramagnetic nanoparticles in the regeneration of the reduced alveolar bone density. The thirteen annual conferencee YUCOMAT 2011, 3-7. September 2012. Herceg Novi, Abstact book, p.161.


  7. Ajduković, Jelena Milićević, Milica Petrović, Nadica Đorđević, Mirjana Janošević. Ortodontsko-protetska rehabilitacija malokluzija. I Kongres stomatologa Srbije sa  međunarodnim učešćem, 20–23. Oktobar 2010.Beograd, Zbornik sažetaka s.171.


  8. Zorica Ajduković, Jelena Milićević, Milica B. Petrović, Nadica Djordjević, Snežana Mladenović-Antić, Branka Kocić, Nenad Ignjatović, Dragan Uskoković, Vojin Savić. In vitro evaluation of antimicrobial activitz of nano composite biomaterials based on hydroxyapatite. Ninth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering. 20 – 22 Decembar 2010 Beograd, Abstract book. p.18


  9. Zorica Ajduković, Milica B. Petrović, Jelena Milićević, Nadica Đorđević, Nenad  Ignjatović, Dragan Uskoković, Vojin Savić. Evaluation compensation of an osteoporotic rat bone with Ca/Co-Hap nanoparticles. Ninth Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering. 20 – 22 Decembar 2010 Beograd, Abstract book, p.19)


  10. Z. Ajduković, M.B. Petrović, J. Milićević, N. Đorđević, N. Ignjatović, D. Uskoković. Histochemical observation and the analysis of biochemical bone regeneration markers in treatment of an osteoporotic rat bone with Ca/Co-Hap nanoparticles. Twelfth annual conferencee YUCOMAT 2010. 6–10 Septembar 2010, Herceg Novi, Abstact book, p.167.


  11. Z Ajduković, J. Milićević, M.B.Petrović, N. Đorđević, N. Ignjatović, V. Savić, D. Uskoković. Testing the antimicrobial activity of hydroxyapatite nanoparticles in vitro. Apstact book. Twelfth annual conferencee YUCOMAT 2010. 6 – 10 Septembar 2010. Herceg Novi 168.


  12. Z. Ajduković, N. Ignjatović, Z. Stojanović, B. Kaličanin, V. Savić, S.M. Petrović, B.M.Petrović, J.Milićević, D.Uskoković: Treatment of alveolar bone osteoporosiswith cobalt substituted  hydroxsiapatite nanoparticles. Eleventh Annual Conference YUCOMAT 2009, 31 August- 4 September 2009. Herceg Novi, Abstract book, p.248.


  .


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Мilica Kostić, Bojan Zlatković, Bojana Miladinović, Dragana PavlovićMilica Milutinović, Milica B. Petrović, Dušanka Kitić. Antioksidativna aktivnost metanolnih ekstrakata biljne vrste Salvia verbenacaL. Drugi kongres Život sa slobodnim radikalima: Hemija, Biologija, Medicina. 28. Septembar 2013. Niš, Zbornik apstrakata, s.72.


  2. Zorica Ajduković, Mirjana Janošević, Gordana Filipović, Milica B. Petrović, Nadica Đorđević, Jelena Milićević, Predrag Janošević. Protetsko-ortodontski aspekti rešavanja dentofacijalnih anomalija. XVIII Simpozijum protetičara Srbije, 16-19. Jun 2011. Divčibare, Zbornik radova, s.105.


  3. Zorica Ajduković, Nadica Đorđević, Milica B. Petrović, Jelena Milićević. Savremena protetska rehabilitacija malokluzija III klase. XVII Simpozijum protetičara Srbije. 17 – 20 Jun 2010. Mokra Gora, Zbornik radova, s.88.


  4. Aleksov Lj., Ristic I., B.M. Petrovic. Tehnika neutralne zone i izrada skeletirane proteze u rehabilitaciji pacijenata nakon hemimandibulectomiae. XVI. Simpozijum protetičara Srbije, 10-13 Septembar 2009. Mokra Gora, Zbornik sažetaka s.109.


  5. Jelena Milićević, Milica S. Petrović, Milica B. Petrović, Zorica Ajduković,  Dušanka Kitić, Vesna Savić. Primena preparata na bazi ekstrakta lista salvia folium i quercus cortexa u terapiji dekubitalnih ulkusa kod gerontoloških pacijenata. XVI Simpozijum protetičara Srbije. 10-13 Septembar 2009. Mokra Gora, Zbornik sažetaka s.96.


  6. Milica S. Petrović, Zorica Ajduković, Saša Stanković, Ljiljana Aleksov, Ivan Ristić, Jelena Milićević, Milica B. Petrović. Iskustva u terapiji pacijenata sa disfunkcijom temporomandibularnog zgloba. . XVI Simpozijum protetičara Srbije. 10-13 Septembar 2009. Mokra Gora, Zbornik sažetaka s.94.


  7. Zorica Ajduković, Milica B. Petrović, Jelena Milićević, Vojin Savić, Nenad Ignjatović, Dragan Uskoković. Kalcijum/kobalt hidroksiapatit nanočestice u regeneraciji osteoporotične kosti donje vilice. Osma konferencija mladih istraživača nauka i inžinjerstvo novih materijala. 21-23 Decembar 2009. Beograd, Knjiga apstrakata, s.19.


  8. Zorica Ajduković, Jelena Milićević, Milica B. Petrović, Vojin Savić, Nenad Ignjatović. Aktivnost alkaline fosfataze u kosti nakon implantacije nanočestičnog kalcijum-kobalt hidroksiapatita. Osma konferencija mladih  istraživača nauka i inžinjerstvo novih materijala. 21-23 Decembar 2009. Beograd, Knjiga apstrakata, s.20.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 27 mart 2014 22:18