Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Zoran Blagojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.07.1967.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina/Interna
 • Godina diplomiranja: 1992
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.Damnjanović Z, Nagorni A, KocićG,Blagojević Z, Mančić Đ, Damnjanović I. Praćenje biohemijskih parametara holestaze i intenziteta oksidativnog stresa kod bolesnika sa holedoholitijazom. Acta Medica Medianae 2008;47(3):21-27 


  2. Blagojevic Z. and TadicLj. MD-Medical Data 2013;5(3): 303-305 M E D I C A L D A TA / V o l . 5 . NO 3 / IX 2013.Dyspepsia and dysphagia-diagnosis or path to diagnosis ?


  3. Tadic Lj, Marjanović G,  Blagojevic Z. MD-Medical Data 2013;5(2): 199-202 M E D I C A L  D A T A / V o l .5 . NO 2 / VI 2013. Benigna monoklonalna gamapatija kod pacijenata sa preležanim akutnim pankreatitisom i pseudocistom pankreasa- Prikazslučaja


  4.Blagojevic Z, Tadic Lj,Kostov M. MD-Medical Data 2013;5(4): 421-423 M E D I C A L D A TA / V o l . 5 . NO 4 / XII 2013.GISTOMA ventriculi - Prikaz slučaja


  5.Tadic Lj, Marjanović G,  Blagojevic Z. MD-Medical Data 2013;5(4): 417-419 M E D I C A L  D A T A / V o l .5 . NO 4 / XII 2013.Autoimuna hemolitička anemija kao prva manifestacija limfoproliferativne bolesti - Prikaz slučaja

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Jovanović T, Milosavljević O, Kocić T, Blagojević Z, Jovanović A. NET- pankreasa- prikaz slučaja. Drugi kongres gastroenterologa Srbije sa međunarodnim učešćem.Archives of Gastroenterohepatology. October 2011. Volume 28:No 1-2


  2. Kostov M, Mijović Ž, Stojanović M, Blagojević Z, Živković S, Krstić B. Preoperativno nedetektovan bilijarni hamartom-Von Meyenburgov kompleks udružen sa holangiokarcinomom. Drugi kongres gastroenterologa Srbije sa međunarodnim učešćem.Archives of Gastroenterohepatology. October 2011. Volume 28:No 1-2


  3. Blagojević Z, Kostov M, Blagojević D. Ishemijska bolest creva.Redak uzrok akutnog dijarealnog sindroma.Prikaz slučaja. XIII Kongres udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnimu češćem, Vršac, 27-30. Maj 2009. Materia Medica 2009;Vol. 25, broj 2


  4. Kostov M, Mijović Ž, Mihailović D, Stojanović S, Zdravković M, Živković S, Blagojević Z. Inflamatorni miofibroblastni tumor cekuma. Prikaz slučaja. XIII Kongres udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Vršac, 27-30. Maj 2009. MateriaMedica 2009;Vol. 25, broj 2

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   


  1. Blagojević D, Blagojević Z, Kostov M. Akutni dijarealni sindrom uzrokovan ishemijskom bolešću creva. XXX Konferencija opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 25-28. Septembar 2009, Zbornik radova


   

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 23:38