Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Goran Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.3.1962.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: stomatologija
 • Godina diplomiranja: 1986.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:


  Никола Бурић, Горан Јовановић, Љиqана Кесић, Небојша Крунић , Алекса Марковић  : Примена ласера у орофацијалној регији, Просвета, Ниш, 2004.

 • Knjige i udžbenici:


  Горан Јовановић, Драгутин Станковић (ур.): Проблематика болести ризика у стоматолошкој пракси. СКЦ, Ниш, 2001.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1. Бурић Н, Јовановић Г, Пешић З, Красић Д, Радовановић З, Михаиловић Д, Тијанић М. Mandible schwannoma (neurilemmoma) presenting as periapical lesion. Dentomaxillofac Radiol 2009; 38 (3):178-81. (М21/Р51)


  2. Јовановић Г, Бурић Н, Михаиловић Д, Тијанић М. Марсупијализација и енуклеација кератоцистичног одонтогеног тумора уз примену Карнојевог раствора. Војносантитетски преглед 2010; 67(5): 431-435. М(24/Р52)


   3. Бурић Н, Јовановић Г, Радовановић З, Бурић М, Тијанић М. Radiographic enlargement of mandibular canal as first feature of non-Hodgkin's lymphoma. Dentomaxillofac Radiol 2010; 39(6):383-8. (М21/Р51/Р51)


   4. Бурић Н, Јовановић Г, Красић Д, Тијанић М, Бурић М, Тарана С, Спасић М. The use of absorbable polyglactin /polydioxanon implant (Ethisorb) in non-surgical closure of oro-antralcommunication. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 2011; doi:10.1016/j.jcms.2011.01.015. (М21/Р51)


   5. Јовановић Г, Бурић Н, Крунић Н, Тијанић М, Стојановић С. Процена ефикасности примена ласера мале снаге у терапији алвеоларног остеитиса. Војносантитетски преглед 2011; 68(6): 506-510. (М24/Р52)


   6. Обрадовић Р, Кесић Љ, Јовановић Г, Петровић Д, Радичевић Г, Михаиловић Д. Ефикасност ласера мале снаге у терапији инфламиране гингиве код пародонтопатије дијабетесних  болесника. Војносантитетски преглед 2011; 68(8): 684-689. (М24/Р52)


   7. Тијанић М, Бурић Н, Јовановић Г, Стојановић С, Спасић М. Процена постоперативног аналгетичког дејства ропивакаина после хируршког лечења периапексних лезија секутића горње вилице. Војносантитетски преглед, 2011(у штампи).  (М24/Р52)


     8. Јовановић Г, Бурић Н, Крунић Н, Михаиловић Д. Maxillary osteonecrosis caused by toxic effect of cincoxide-eugenol paste. Stomatologiia 2007; 2: 47-50. (М23/Р52-б)


   9. Крунић Н, Станковић С, Јовановић Г. Marginal seating of cast crowns depending on luting cements. Stomatologiia (Mosk) 2008; 87(1):71-73. (М23/Р52-б)


  10. Кесић Љ., Јовановић Г.: The effect of soft laser application in the therapy of periodontal abscess. International Congress Series, 2003, 1248: 437-439.


   


   


   


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  1. Јовановић Г, Бурић Н, Тијанић М. Стимулација епителизације мукопериосталног режња ласером мале снаге после примарне пластике ороантралне комуникације. Медицински преглед 2010; LXIII (3-4): 188-193. (М51/Р52-б)


   2. Тијанић М, Бурић Н, Јовановић Г. Процена анестетичког ефекта ропивакаина у хирургији хроничних периапикалних лезија. Медицински преглед 2010; LXIII (5-6): 366-370. (М51/Р52-б)


   3. Бурић Н, Красић Д, Пешић З, Јовановић Г. Микроваскуларни субментални режањ надограђен (прелиминаран) оралном слузокожом у реконструкцији латералног дефекта носа. Медицински преглед 2010; LXIII (9-10):723-727. (М51/Р52-б)
   4. Кесић Љ., Петровић А., Бурић Н., Јовановић Г., Живковић Р.: Фиброкласт као помажући фактор колагенолизе код пародонтопатија дијабетичара. Acta Stomatologica Naissi, 2004, 48 (20): 365-370.


  5. Живковић  Р., Кесић Љ., Бурић  Н., Јовановић Г.: Примена нискоенергетског ласера у терапији хиперсензитивног дентина. Acta Stomatologica Naissi, 2004, 48 (20): 355-363.


  6. Јовановић Г., Бурић Н., Кесић Љ., Крунић Н., Станковић Ј.: Стоматолошке интервенције код пацијената суспектних на субакутни бактеријски ендокардитис. Acta Stomatologica Naissi, 2004, 48 (20): 347-354.


  7. Кесић Љ., Јовановић Г., Бурић Н., Којовић Д., Бранковић В., Живковић Р.: Нормална орална флора - нова класификација – 1. део. Acta Stomatologica Naissi, 2003, 41: 37-41.


  8. Кесић Љ., Јовановић Г., Којовић Д., Бранковић В., Живковић Р.: Нормална орална флора - нова класификација – 2. део. Acta Stomatologica Naissi, 2003, 42: 85-90.


  9. Јовановић Г.: Третман истовремено настале оро-антралне комуникације и фистуле. Acta Stomatologica Naissi, 2003, 42: 77-84.


  10. Кесић Љ., Јовановић Г., Којовић Д., Петровић А.: Електрономикроскопско испитивање промена у пародонталном xепу дијабетичара тип 1. и 2.. Acta Stomatologica Naissi, 2002, 39-40: 11-16.


  11. Бурић Н., Јовановић Г., Тијанић М., Динић М.: Transition of bacterial flora of maxillary sinus in patients njith oro-antral communication . Acta Stomatologica Naissi, 2005, 21:519-526.


  12. Јовановић Г., Бурић Н., Кесић Љ.: Effect of low pauer laser on postoperative trismus. Facta Universitatis, 2004, Vol. 11, No 3, pp. 136-138.


  13. Бурић Н., Јовановић Г., Красић Д., Кесић Љ.: Investigation of the bone tissue response to glass-ionomer microimplants in the canine maxillary alveolar ridge. J of Oral Science, 2003, Vol. 45, No 4., 207-212. (M23)


  14. Кесић Љ., Јовановић Г., Бурић Н.: Low-ponjer Lasers in the Treatment of Glossopyrosis. J Oral Laser Applications, 2003, 3: 105-107.


  15. Јовановић Г., Бурић Н., Кесић Љ.: Effects of Soft Laser in Pein Therapy After Root Resection. J Oral Laser Applications, 2003, 3: 83-86.


  16. Јовановић Г., Бурић Н.: Компаративна анализа интезитета доживљеног постоперативног бола мереног помоћу визуелно аналогне скале, вербалне рејтинг скале и скале примењене аналгетске терапије. Acta Stomatologica Naissi, 2002, 39-40: 39-41.


  17. Јовановић Г.: Утицај ласера мале снаге на постоперативни едем. Acta Stomatologica Naissi, 2002, 37-38: 26-28.


  18. Јовановић Г., Бурић Н.: Компаративна клиничка, рендгенолошка и хистопатолошка студија запаљенских промена у слузокожи максиларног синуса код постојања ороантралне комуникације. Acta Stomatologica Naissi, 1998, 29-30: 43-49.


  19. Крунић Н., Јовановић Г., Соколовић Б.: Могућности софт ласера у третману протетских хиперплазија. Acta Stomatologica Naissi, 1998, 29-30: 37-40.


  20. Јовановић Г., Крунић Н.: Клинички значај ласеротерапије екстракционих рана у припреми пацијената за протетску рехабилитацију. Acta Stomatologica Naissi, 1998, 29-30: 31-34.


  21. Јовановић Г., Минић А., Тодоровић Љ.: Утицај ласера мале снаге на зарастање рана после вађења зуба - експериментална студија. Стоматолошки Гласник Србије, 1998, 45: 15-18.


  22. Јовановић Г.: Утицај софт ласера на зарастање постекстракционих рана. Acta medica Medianae, 1997, 6: 13-22.


  23. Јовановић Г.: Клинички и хистопатолошки значај промена у слузокожи максиларног синуса код присуства оро-антралне фистуле. Ацта медица медианае, Симпозијум “Достигнућа и стремљења у патологији”, Ниш, 24-25. октобар 1997., стр.25-28.


  24. Станковић Ј., Станковић Д., Вујичић Б., Јовановић Г., Костић В.: Стоматолошки и форензички значај непчане шаре. Acta facultatis medicae Naissensis, Ниш, 1993,13: 197-204.


  25. Деновић Б., Јовановић Г., Вујичић Б., Станковић Д.: Квалификација прелома зигоматичне кости. Acta facultatis medicae Naissensis, Ниш, 1993,13: 68-69.


  26. Јовановић Г., Деновић Б., Вујичић Б., Станковић Д.: Оцена тежине повреде зуба. Acta facultatis medicae Naissensis, Ниш, 1993,13: 66-67.


  27. Вујичић Б., Јовановић Г., Живковић В.: Диспластичне и хиперпластичне лезије отвореног максиларног синуса. Acta facultatis medicae Naissensis, Ниш, 1993, 12: 14.


  28. Вујичић Б., Бурић Н., Кућер З., Јовановић Г.: Контрола дејства антикоагулацијских средстава у току орално-хируршких интервенција код болесника са кардиоваскуларним болестима. Стоматолошки гласник Србије, Београд, 39: 61-63.


  29. Јовановић Г., Бабић Р.: Ортопантомографија - могућности и вредност у стоматолошкој пракси. Научни подмладак, Ниш, 1987, 19: 29-36.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Бурић Н, Красић Д, Пешић З Петровић Д, Вучковић И, Бурић М, Јовановић Г. The scientific development of oral and maxillofacial surgery from 1995 to 2010: Nish’s experience. Књига апстраката 25. Интернационалног конгреса максилофацијалних хирурга, октобар 2010, Београд (Србија), p.82:O42. (M33/Р54)


   


  2. Живковић Р., Кесић Љ., Ајдуковић З., Михаиловић Д., Јовановић Г., Игњатовић Н, Ускоковић Д.: Investigation GaAlAs laser therapy influence on BCP/PLGA osseointegration. The sixst students meeting–SM–2005, school of ceramics, Proceedings Decembar 1–2, 2005. – Novi Sad, SCG.


   


  3. Кесић Љ., Јовановић Г.: Oral disordes and treatment of diabetic patients. Knjiga apstrakata sa 3. Kongresa na stomatolozite od Makedonija, Ohrid, 11-14. septembar 2002; str. 117.


   


  4. Кесић Љ., Јовановић Г.: Strenght lasers in treatment of glossopyrosis. Knjiga apstrakata sa 3. Kongresa na stomatolozite od Makedonija, Ohrid, 11-14. septembar 2002; str. 120.


   


  5. Јовановић Г., Кесић Љ.: Dental procedures among patients suspected for bacterial endocarditis. Knjiga apstrakata sa 3. Kongresa na stomatolozite od Makedonija, Ohrid, 11-14.


   


  6. Јовановић Г., Кесић Љ.: Using of reduced acrylate plate in conservative treatment of oroantral communication: case report. Knjiga apstrakata sa 3. Kongresa na stomatolozite od Makedonija, Ohrid, 11-14. septembar 2002; str. 179.


   


  7. Јовановић Г., Бурић Н., Вујичић Б.:  Therapeutic and prognostic value of microscopic findings of active chronic maxillary sinusitis in patients njith oro-antral communication. Abstract of the 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, April 2-5, 1997, str. 44.


   


  8. Бурић Н., Вујичић Б., Красић Д.,  Поповић Д., Вишњић М., Јовановић Г.: Bacteriological, pathological and endoscopic findings of the maxillary sinus in patients njith oroantral communications. Abstract of the 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, April 2-5, 1997,str. 44.


   


  9. Јовановић Г., Вујичић Б., Бурић Н., Катић В.: Macroscopic and microscopic characteristic of mucosa of arteficial opened maxillary sinus. Abstract of the 1st Balkan Dental Congress, Thessaloniki, Hellas, 1996,str. 132.


  10. Бурић Н., Вујичић Б., Тодоровић Љ, Вишњић М., Красић Д., Јовановић Г.: Glas -Ionomer microimplants in maxillary sinus surgery. Abstract of the 1st Balkan Dental Congress, Thessaloniki, Hellas, 1996,str. 122.


   


  11. Вујичић Б., Бурић Н., Јовановић Г.: Exodontia in patients on anticoagulant therapy. Abstract of the 1st Balkan Dental Congress, Thessaloniki, Hellas, 1996, str. 83.


   


  12. Јовановић Г., Вујичић Б., Катић В., Живковић В.: Comparative clinical and histological studies of arteficial opened maxillary sinus. Abstract of the Xvth European Congress of Pathology, Path. Res. Pract., Copenhagen, Denmark, 1995, 191: 686-687.


     


  13 . Бурић Н., Тодоровић Љ., Вујичић Б, Оташевић М., Вишњић М., Красић Д., Јовановић Г.: Bacteriological and pathological studies in patients njith artefitial opened maxillary sinus. The 12th Congress of the European Association of Cranio-maxillofacial Surgery, the Hague,  the Netherlands, 1994.


   


  14. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Савремени приступ антимикробној терапији одонтогених максиларних синузитиса. Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 81.


   


  15. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Значај назофарингеалне флоре код одонтогених максиларних синузитиса. Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 82.


   


  16. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Анализа бактеријске флоре изоловане у пацијената са одонтогеним максиларним синузитисом. Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 83.


   


  17. Вујичић Б., Јовановић Г., Кућер З.: Савремени аспекти антикоагулантне и антитромбоцитне терапије у орално-хируршких пацијената из групе кардиохируршких болесника. Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 84.


   


  18. Јовановић Г., Деновић Б., Вујичић Б., Пенев Љ.: Квалификација повреде зуба. Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 138.


   


  19. Вујичић Б., Јовановић Р., Јовановић Г., Кућер З.: Облици неимовинске штете проузроковане повредом зуба.: Апстракти 6. Собира на стоматолозите од Македонија, Дојран, 1991, стр. 139.


   


  20. Вујичић Б., Кућер З., Бурић Н., Јовановић Г.: Доње образне фистуле као компликација хроничних дентогених инфекција - диференцијална дијагноза. Књига сажетака 2. Конгреса клиничке микробиологије Хрватске, Загреб, 1990, стр. 55.


   


  21. Вујичић Б., Бурић Н., Кућер З., Јовановић Г.: Реплантација зуба као метода лечења трауматски избијених зуба - приказ случаја. Књига сажетака 2. Конгреса клиничке микробиологије Хрватске, Загреб, 1990, стр. 56.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:   1. Јовановић Г, Бурић Н, Тијанић М, Стојановић С. Ефекат ласера мале снаге у терапији постоперативног бола након укланјанја радикуларних цисти. Симпозијум „Савремена достигнућа у оралној хирургији и имплантологији,“ 26-27. 11. 2010, Београд, Србија. (М64/Р73)


   


   


  2. Јовановић Г, Бурић Н, Тијанић М, Спасић М. Клинички и микроморфолошки налаз у слузокожи артефицијелно отвореног максиларног синуса са утиснутим страним телом. Симпозијум „Савремена достигнућа у оралној хирургији и имплантологији,“ 26-27. 11. 2010, Београд, Србија. (М64/Р73)


   


  3. Бурић Н, Јовановић Г, Тијанић М, Бурић М, Стојановић Д, Дрезгић Н, Стојановић С, Спасић М. CBCT(Cone beam CT) radiografija u dijagnostici orofacijalnih patoloških stanja. Simpozijum“Savremena dostignuća u oralnoj hirurgiji i implantologiji“, 26-27.11.2010,Beograd, Srbija. (M61/Р64)


   


  4. Јовановић Г, Бурић Н, Тијанић М.  Примена ласера мале снаге у редукцији бола проузрокованог алвеоларним остеитисом.  6. Симпозијум оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, 6-7. 11. 2009, Београд, Србија. (М64/Р73)


   


  5. Јовановић Г.: Дејство ласера мале снаге на примарно и секундарно зарастање рана у усној дупqи. Билтен оралних хирурга Србије, 2002, Вол. 4: 19-24.


   


  6. Јовановић Г., Бурић Н., Михаиловић Д., Тијанић М.: Хирушки третман остеонекрозе максиле настале токсичним дејством цинк оксид еугенола. Зборник апстраката сажетака са 2. Симпозијума оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, Београд, Центар Сава, 11-12. новембар 2005; стр. 40.


   


  7. Тијанић М., Бурић Н., Јовановић Г.: Анестетички ефекат ропивакаина и бупивакаина у хирургији хроничних периапикалних лезија. Зборник апстраката сажетака са 2. Симпозијума оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, Београд, Центар Сава, 11-12. новембар 2005; стр. 50.


  8. Бурић Н., Јовановић Г., Красић Д., Тијанић М.: Коштани трансплантати у имплантологији. Зборник апстраката сажетака са 2. Симпозијума оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, Београд, Центар Сава, 11-12. новембар 2005; стр. 10.


   


  9. Јовановић Г., Кућер З., Јовановић М., Марковић Н., Генадијев В.: Компаративна анализа локалног анестетичког ефекта појединих анестетичких раствора произведених у СРЈ. 3. Конгрес стоматолога Југославије, Нови Сад, 20-23 септембар 2000.


   


  10. Кућер З., Јовановић Г., Јовановић Љ., Јовановић М.: Мерење интензитета постоперативног бола применом визуелно аналогне скале. 3. Конгрес стоматолога Југославије, Нови Сад, 20-23 септембар 2000.


   


  11. Станковић Д., Јовановић Г., Станковић Ј., Игић М.: Орално хируршки и протетички третман пацијената са Вон Вилебрандт-овом болешћу. 3. Конгрес стоматолога Југославије, Нови Сад, 20-23 септембар 2000.


   


  12. Пешић М., Јовановић Г., Марковић Н., Цветковић З., Илић И., Минић А.: Утицај софт ласера на зарастање рана у устима пса. Зборник пленарних реферата и кратких садржаја постера 1. Југословенског Конгреса ветеринара мале праксе, Београд, 27-30. новембар 1997., стр. 160.


   


  13. Пешић М., Јовановић Г., Марковић Н., Цветковић З., Илић И.: Ефекат софт ласера на реимплантиран зуб пса - приказ случаја. Зборник пленарних реферата и кратких садржаја постера 1. Југословенског Конгреса ветеринара мале праксе, Београд, 27-30. новембар 1997., стр. 161.


   


  14. Јовановић Г., Деновић Б.: Приказ случаја прелома тубера максиле са клиничког и судско-медицинског аспекта. Зборник радова 5. Конгреса судске медицине Југославије, Херцег Нови, 14-18. 10. 1997., стр. 329-334.


   


  15. Јовановић Г., Катић В., Вујичић Б., Бурић Н., Марковић Н.: Упоредна клиничка и микроскопска студија код постојања свеже оро-антралне комуникације. Зборник радова 20. Стоматолошке недеље Србије, Брезовица, 1995, стр. 260-263.


   


  16. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Медикаментна превенција тромбоемболијских компликација у кардиологији од значаја за стоматолошку праксу. 11. Конгрес лекара Србије, Врњачка Бања, 1992.


   


  17. Вујичић Б., Кућер З., Бурић Н., Јовановић Г.: Орално хируршке интервенције код болесника са имплантираним вештачким валвулама. 11. Конгрес лекара Србије, Врњачка Бања, 1992.


   


  18. Вујичић Б., Бурић Н., Јовановић Г., Кућер З.: Орални антикоагулантни лекови коронарних болесника са стоматолошког аспекта. 11. Конгрес лекара Србије, Врњачка Бања, 1992.


   


  19. Вујичић Б.,         Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Улога тромбоцита у хемостази коронарних болесника и орално-хируршке интервенције. 11. Конгрес лекара Србије, Врњачка Бања, 1992.


            


  20. Јовановић Г., Јовановић Р., Вујичић Б., Цветковић С.: Процена трпљења болова код повреде зуба. 8. Симпозијум здравственог васпитања у стоматологији, Београд, 1992.


   


  21. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Интеракције и компликације оралних антикоагуланаса у орално-хируршких болесника. Зборник резимеа реферата, постера и видео филмова 19. Стоматолошке недеље Србије, Копаоник, 1991, стр. 47.


   


  22. Вујичић Б., Јовановић Г., Бурић Н., Кућер З.: Механизам деловања антикоагуланаса од значаја за орално хируршку праксу. Зборник резимеа реферата, постера и видео филмова 19. Стоматолошке недеље Србије, Копаоник, 1991, стр. 48.


   


  23. Лукић М., Павловић М., Петровић С., Кућер З., Јовановић Г.: Модификација и значај Вон Косса реакције у идентификацији xиновских ћелија епулиса. Зборник радова мајских сусрета здравствених радника Србије, Копаоник, 1991, стр. 147-149.


   


  24. Кућер З., Петровић С., Вујичић Б., Лукић М., Павловић М., Јовановић Г.: Ћелијски састав периферног епулиса. Зборник радова мајских сусрета здравствених радника Србије, Копаоник, 1991, стр. 151-152.


   Poslednji put izmenjeno četvrtak, 30 januar 2014 20:58