Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 07.12.2013.

Aleksandar Ćirić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15. 10. 1952.
 • Mesto rođenja: Draginac, Babušnica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1975.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Pravni položaj organizacija turističke delatnosti : magistarski rad / Aleksandar Ćirić. - Niš : / izd/ autora/, 1982. - IV, 176 list. ; 29 cm

  Odgovornost prodavca po ugovoru o isporuci izmedju organizacija socijalističkih zemalja : doktorska disertacija / Aleksandar Lj. Ćirić. - Niš : / izd. autora/, 1987. - IX, 447 str. ; 30 cm

  Odgovornost prodavca za isporuku : Jugoslavija - SEV / Aleksandar Lj. Ćirić. - Beograd : Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 1989. - 190 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7067-007-X

  Osnivanje jugoslovenskih mešovitih predužeća u Sovjetskom Savezu / Aleksandar Ćirić. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Privredna komora Jugoslavije, 1990. – 122 str.

  Soglašenije meždu Jugoslavii i SEV v svete meždunarodnogo pravo / Aleksandar Ćirić, Zoran Radivojević. – Kiev : Fakultet meždunarodnogo pravo, 1990. – 14 str.

  Zajednica nezavisnih država (ZND) : nastanak i organizacija, privredno-pravni odnosi, rešavanje sporova / Aleksandar Lj. Ćirić. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1998. - 318 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-008-9

  Međunarodno trgovinsko pravo : stručni eseji / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 484 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-027-5

   Ruski jezik za pravnike / Vukašin Kostić, Aleksandar Ćirić. - Niš : Grafika, 2003. - 189 str. ; 24 cm

  Međunarodno trgovinsko pravo : opšti deo / Radovan Đurović, Aleksandar Ćirić. – Niš : Pelikan print, 2005. – 320 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-052-6

  Međunarodno trgovinsko pravo : posebni deo / Aleksandar Ćirić, Radovan Đurović. – Niš : Pelikan print, 2005. – 420 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-053-4

  Međunarodno trgovinsko pravo : opšti deo / Aleksandar Lj. Ćirić. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – XVIII, 572, XVI str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-106-9

  Međunarodno trgovinsko pravo : opšti deo / Aleksandar Lj. Ćirić. – 2. izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. – 257, XV str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-164-9

  Pravo spoljne trgovine/ Aleksandar Lj. Ćirić. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2013. - SBN 978-86-7148-172-4

  Ruski jezik za pravnike / Vukašin Kostić, Aleksandar Ćirić. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2015. - 212 str. ; 24 cm
     ISBN 978-99938-50-66-3

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   Transnacional`ni ta ofšorni kompanii / O. Čirič
     U: Pravo Ukraini. – Kiiv : Vidavničnij Dim „In jure“, 2009. – Br. 3 (2009), str. 114-119.
     ISSN 0132-1331

  Transnacional`ni ta ofšorni kompanii : [nastavak] / O. Čirič
     U: Pravo Ukraini. – Kiiv : Vidavničnij Dim „In jure“, 2009. – Br. 4 (2009), str. 123-132.
     ISSN 0132-1331

  Pravo meždunarodnogo torgovogo arbitraža prinimat rešenie o sobstvennoi jurisdikcii / A. Čirič
     U: Pravo Ukraini. – Kiiv : Vidavničnij Dim „In jure“, 2011. – Br. 2 (2011), str. 104-114.
     ISSN 0132-1331

   Pravo mižnarodnogo torgovogo arbitražu virišuvati pitannja ščodo vlasnoi jurisdikcii / A. Čirič
     U: Pravo Ukraini. – Kiiv : Vidavničnij Dim „In jure“, 2011. – Br. 1 (2011), str. 97-107.
     ISSN 0132-1331

  The Right of International Commercial Arbitration to Resolve the Issue of its Own Jurisdiction / O. Chyrych
     U: Law of Ukraine. - Kyiv : Law of Ukraine, 2011. - No. 2 (2011), str. 108-117.
     ISSN 0132-1331

  Obosnovanie programmi"Meždunarodnoe torgovoe pravo", profil podgotovki jurisprudecija 030900, stepen kvalifikacii - magistar / A. Čirič
     U: Učenie trudi: rossijskoj akademii advokaturi i notariata. - Moskva : Rossijskoj akademii advokaturi i notariata, 2012. - No. 4 (2012), str. 110-124.
     ISSN 1997-0986

   Raskid ugovora o prodaji zbog neisporuke robe o roku : (prema haškom Jednoobraznom zakonu o međunarodnoj prodaji telesnih pokretnih stvari) / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakutet, 1977. - Str. 431-445
     ISSN 0350-8501

   Međunarodni trgovinski ugovori u kojima naša država istupa kao nosilac suvereniteta / Aleksandar Ćirić
     U: Naučni podmladak. Humanitas. - Niš : Univerzitet, 1978. – Br. 1 (1978), str. 7-19
     ISSN 0351-1790

  Međunarodni ugovori u kojima država istupa kao nosilac suvereniteta / Aleksandar Ćirić
     U: Naučni podmladak. Humanitas. - Niš : Univerzitet, 1978. - Br. 1 (1978), str. 3-15
     ISSN 0351-1790

  Privredni značaj i pravno regulisanje turizma / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1982. – Br. 22 (1982), str. 385-402
     ISSN 0350-8501

  Međunarodne turističke organizacije / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1983. – Br. 23 (1983), str. 287-305
     ISSN 0350-8501

  O nastanku, pojmu i vrstama turističkih agencija / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1984. – Br. 24 (1984), str. 127-134
     ISSN 0350-8501

  Privredno-pravni aspekti dvadesetogodišnjice saradnje SFRJ-SEV / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1985. – Br. 25 (1985), str. 197-211
     ISSN 0350-8501

  Kliring i klirinški način plaćanja / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1987. - Br. 10 (1987), str. 22-45
     ISSN 0353-0167

  Opšti principi obezbeđivanja rezervnim delovima mašina i uređaja, koji se isporučuju u uzajamnoj trgovini između zemalja - članica SEV-a i SFRJ / Aleksandar Ćirić
     U: Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1987. - Br. 7 (1987), str. 32-34
     ISSN 0351-739X

  Dvostrani opšti uslovi isporuke robe SFRJ sa zemljama članicama SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 24-33
     ISSN 0353-0167

    Dvostrani uslovi isporuke robe jugoslavije sa zemljama SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 17-24
     ISSN 0353-0167

  Opšti uslovi isporuke robe između organizacija zemalja - članica SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1988. - Br. 9 (1988), str. 24-33
     ISSN 0353-0167

  Uslovi isporuke SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1988. - Br. 9 (1988), str. 12-23
     ISSN 0353-0167

  Utvrđivanje visine ugovorne kazne i pravo na njeno smanjenje / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 24-33
     ISSN 0353-0167

  Naknada štete kao vid ugovorne odgovornosti za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovornih obaveza prema zakonodavstvu zemalja - članice SEV-a i SFRJ / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1989. - Br. 10 (1989), str. 18-35
     ISSN 0353-0167

  Predmet i metod međunarodnog privrednog prava / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1989. – Br. 29 (1989), str. 221-228
     ISSN 0350-8501

  Ugovorna odgovornost i sredstva pravne zaštite na tržištu zemalja SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1989. - Br. 1 (1989), str. 13-20
     ISSN 0353-0167

  Uporedni pregled rešenja o naknadi štete u zakonodavstvima SEV-a i opštim uslovima isporuke robe / Aleksandar Ćirić
     U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. – Beograd : Stručna knjiga, 1989. - Br. 1 (1989), str. 31-34
     ISSN 0353-0167

  Osnivanje predužeća u inostranstvu / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život. Tematski broj, Povratak privrede tržištu i vlasništvu. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1990. – Tom 2, br. 10 (1990), str. 955-965
     ISSN 0350-0500

  Osnivanje preduzeća u inostranstvu prema uporednom zakonodavstvu / Aleksandar Ćirić
     U: Ekonomika. – Niš : Ekonomski fakultet, 1992. - Br. 3-4 (1992), str. 5-11
     ISSN 0350-137X

  Pravni osnovi izgradnje novih organizacionih oblika stranih ulaganja na teritoriji Zajednice nezavisnih država / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1993. – Br. 32-33 (1993), str. 49-54
     ISSN 0350-8501

  Trgovački kodeks češke i Slovačke / Juraj Špirko ; /preveo Aleksandar Ćirić/
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1993. – Br. 32-33 (1993), str. 57-63
     ISSN 0350-8501

   Osnivači preduzeća u inostranstvu i princip pravičnosti / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život. – Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1994. – Tom 1, br. 9-10 (1994), str. 1173-1185
     ISSN 0350-0500

  Zakoni o stranim ulaganjima Rumunije i Bugarske / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije. - Br. 8 (1995), str. 47-61
     ISSN 0354-3501

  Kompetencija-kompetencije međunarodnih trgovinskih arbitraža / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1996. – Tom 4, br. 12 (1996), str. 619-632
     ISSN 0350-0500

  La non-execution et l`execution irreguliere des contracts selon le Code Civil Serbe / Aleksandar Ćirić
     U: Facta universitatis. – Niš : University of Niš, 1996. - Vol. 1, No 1 (1996), str. 1-11
     ISSN 0354-2009

  Međunarodni trgovinski arbitražni sud pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ukrajine / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. - Br. 5 (1996)
     ISSN 0354-3501

  Međunarodni trgovinski arbitražni sud pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske federacije / E.O. Izjumov ; /preveo Aleksandar Ćirić/
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. – Br. 9-10 (1996), str. 1-13
     ISSN 0354-3501

  Pravni položaj i organizacija Međunarodnog arbitražnog suda pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1995. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 55-66
     ISSN 0350-8501

  Strana ulaganja : odgovori na pitanja / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. - Br. 11-12 (1996), str. 76-79
     ISSN 0354-3501

  O nastanku Zajednice Nezavisnih Država / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život. – Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1997. – Tom 4, Br. 12 (1997), str. 535-547
     ISSN 0350-0500

   Unapređenje regulative i prakse spoljnotrgovinskog poslovanja / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1997. - Br. 5-8 (1997), str. 341-356
     ISSN 0354-3501

  Uloga države u spoljnotrgovinskom prometu / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1998. - Br. 5-8 (1998)
     ISSN 0354-3501

   Administrativna ograničenja u spoljnotrgovinskom prometu i nove mere Jugoslavije u ovoj oblasti / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1999. - Br. 5-8 (1999)
     ISSN 0354-3501

   Predužeća kao subjekti transfera kapitala i obavljanjje privrednih delatnosti u inostranstvu / Aleksandar Ćirić

     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2000. - Br. 5-8 (2000)
     ISSN 0354-3501

   Pravni okviri zaštite stranih direktnih investicija / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 471-490
     ISSN 0354-3501

   Zajedničko tržište i ekonomska unija Zajednice nezavisnih država / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 757-773
     ISSN 0354-3501

  Globalizacija kao ambijentalni uslov spoljnotrgovinskog poslovanja i privatizacije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2004. - Br. 5-8 (2004), str. 1093-1111
     ISSN 0354-3501

  Spoljnotrgovinsko poslovanje u uslovima globalizacije / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 33-59
     ISSN 0350-8501

  Mehanizam ograničenja i isključenja ugovorne odgovornosti u međunarodnom prometu / Aleksandar Ćirić
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 3, br. 11 (2005), str. 509-523.
     ISSN 0350-0500

   Pravna zaštita stranih direktnih investicija / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2005. – Br. 5 (2005), str. 199-220.
     ISSN: 18840-0272

  Pravni aspekti zaštite stranih direktnih investicija / Aleksandar Ćirić
     U: Godišnik na Pravniot fakultet “Justinijan prvi” : vo čest na Strezo Strezovski. – Skopje : Pravni fakultet, 2005. – Str. 512-534.
     ISSN 0583-5062

  Stabilizaciona klauzula u državnim investicionim sporazumima kao instrument zaštite stranih investitora / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. – Br. 5-8 (2005), str. 713-727
     ISSN 0354-3501

  Mere spoljnotrgovinskih ograničenja prema novom zakonodavstvu Republike Srbije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi SCG, 2006. – Br. 5-8 (2006), str. 687-706
     ISSN 0354-3501

  Turistički poslovi sa inostranstvom / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2006. – Br. 8 (2006), str. 425-435.
     ISSN: 18840-0272

   Multinacionalna preduzeća I off shore kompanije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 4, br. 12 (2007), str. 113-132.
     ISSN 0350-0500

  Pravna zaštita stranih investitora / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2007. – Br. 5-8 (2007), str. 361-374.
     ISSN 0354-3501

  Savremena uloga, zadaci i reforma univerziteta / Aleksandar Ćirić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 27-50.
     ISSN 0350-8501

   Značaj međunarodnih trgovinskih arbitraža za rešavanje sporova iz međunarodnih poslovnih odnosa / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2007. – Br. 11 (2007), str. 429-460.
     ISSN 1840-0272

  Novi sadržaj opštih načela Međunarodnog trgovinskog prava / Aleksandar Ćiri U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 4, br. 12 (2008), str. 235-254

  ISSN 0350-0500

  Ekonomičeskie granic`i gosudarstva i mer`i gosudarstvennogo ograničenija vnešnetorgovogo oborota / Aleksandar Čirič
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 1-24.
     ISSN 0350-8501

  Metodi unifikacije izvora prava međunarodne trgovine / Aleksandar Ćirić
     U: Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu. – Beograd : Intermex, 2008. – Br. 28 (2008), str. 88-115.
     ISSN 1452-6603

  Svetska trgovinska organizacija kao forum rešavanja međunarodnih trgovinskih sporova / Aleksandar Ćirić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 165-184.
     ISBN 978-86-7148-087-1

   Transnacionalne kompanije kao oblik poslovanja na međunarodnom tržištu / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2008. – Br. 5-8 (2008), str. 123-143.
     ISSN 0354-3501

  Ugovor o građenju u međunarodnom prometu / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2008. – Br. 14 (2008), str. 475-501.
     ISSN 1840-0272

  O pravu Svetske trgovinske organizacije: pro et contra konstitucionalne prirode / Aleksandar Ćirić, Predrag N. Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009. – Br.1-4 (2009), str. 481-494.
     ISSN 0354-3501

  O unifikaciji izvora međunarodnog trgovinskog prava / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 20 (2009), str. 645-666.
     ISSN 1840-0272

  Postupak rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 11, tom 3 (2010), str. 313-328.
     ISSN 0350-0500

  The Dispute Settlement Procedure Before the World Trade Organization / Aleksandar Ćirić ; prevod Gordana Ignjatović
     U: Yearbook on International Arbitration. - Antwerpt /etc./ : European Academic Press, 2010. - Vol. 1 (2010), str. 57-74.

  Načela funkcionisanja tržišta Evropske unije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2010. - God. 7, br. 25 (2010), str. 19-40.
     ISSN 1840-0272

   Princip dobre vere u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 29-46.
     ISSN 0350-8501

  Standard slobode međunarodne trgovine i mehanizmi njegove zaštite / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2010. - God. 47, br. 4-6 (2010), str. 342-358.
     ISSN 0354-3501

  Usluge kao predmet međunarodnog trgovinskog prometa / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 11, tom 3 (2011), str. 263-278.
     ISSN 0350-0500

  Metodi utvrđivanja porekla robe u spoljnotrgovinskom prometu / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 4-6 (2011), str. 718-731.
     ISSN 0354-3501

  i dvadesetogodišnjeg funkcionisanja Zajednice nezavisnih država / Aleksandar Ćirić

  Zone slobodne trgovine kao oblici međunarodnih trgovinskih integracija / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. - God. 8, br. 29 (2011), str. 23-42.
     ISSN 1840-0272

  Evroazijska ekonomska zajednica / Aleksandar Ćirić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 1-16.
     ISSN 0350-8501

  Javno-privatno partnerstvo između "hijerarhijske konstante" i "nove etike" društvenih odnosa / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 4-6 (2012), str. 618-627.
     ISSN 0354-3501

   Tretman "najpovlašćenije nacije" u međunarodnim trgovinskim odnosima / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 41-58.
     ISSN 1840-0272

  Međunarodno-pravni režim i pravo STO kao elementi nacionalnog spoljno-trgovinskog zakonodavstva / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 11, tom 3 (2012), str. 233-246.
     ISSN 0350-0500

  Obosnovanie programmi"Meždunarodnoe torgovoe pravo", profil podgotovki jurisprudecija 030900, stepen kvalifikacii - magistar / A. Čirič
     U: Učenie trudi: rossijskoj akademii advokaturi i notariata. - Moskva : Rossijskoj akademii advokaturi i notariata, 2012. - No. 4 (2012), str. 110-124.
     ISSN 1997-0986

   Izvori prava spoljne trgovine / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 39-52.
     ISSN 1840-0272

  Tradicionalna i savremena uloga države kao subjekta međunarodnih trgovinskih odnosa / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2013. - Br. 4-6 (2013), str. 432-447.
     ISSN 0354-3501

  Načelo slobode međunarodne trgovine i preferencijalno poreklo robe / Aleksandar Ćirić
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1601-1616.
     ISSN 0353-7919

  Novi koncept pravnih okvira za pružanje usluga na međunarodnom tržištu / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 11, tom 3 (2013), str. 261-276.
     ISSN 0350-0500

  Ot obštego soglašenija po tarifam i torgovle do Vserminoj torgovoj organizacii / A. Čirič
     U: Učen'ie trud'i rossijskoj akademii advokatur'i i notariata. - Moskva : Rossijskaja akademja advokatur'i i notariata, 2013. - No. 3 (2013), str. 117-120.
     ISSN 1997-0986

  Karakteristike pravnog režima stranih direktnih investicija u pravu EU / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 678-696.
     ISSN 0350-8501

  Načela spoljnotrgovinskog zakonodavstva Srbije i nova obeležja međunarodnih poslovnih odnosa / Aleksandar Ćirić
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2014. - God. 11, br. 39 (2014), str. 521-540.
     ISSN 1840-0272

  Sporazum Svetske trgovinske organizacije o trgovinskim olakšicama / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014. - Br. 4-6 (2014), str. 390-408.
     ISSN 0354-3501

  Autonomni međunarodni trgovinski pravni poredak i novi Građanski zakonik Srbije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2015. - Br. 4/6 (2015), str. 264-283.
     ISSN 0354– 3501

  Harmonizacija antimonopolskog zakonodavstva o zaštiti konkurencije u zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije / Viktor Sergeevič Kamenkov, Aleksandar Ćirić
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2015. - 1(2015), str. 51-70.
     ISSN 0039-2138

  Načelo specijalnog i diferencijalnog tretmana u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković 
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 737-755.
     ISSN 0350-8501

  Princip proporcionalnosti u pravu Svetske trgovinske organizacije / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 44 (2015), str. 31-54.
     ISSN 1840-0272

   

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nastanak, značaj i karakteristike turizma kao privredne delatnosti / Aleksandar Ćirić
     U: Ekonomika. - Niš : Društvo ekonomista : Društvo računovođa i finansijskih radnika, 1983. - Br. 1 (1983), str. 69-77

  O nastanku, pojmu i vrstama turističkih agencija / Aleksandar Ćirić Vozmeščenie ubitkov v građanskom prave nekatorih stran členov SEV / Aleksandar Ćirić
     U: Kurs povišenia kvalifikacii fakulteta meždunarodnih otnošenii i meždunarodnogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1986. - Str. 1-22

  Juridičeskie harakteristiki obšćih uslovij postavok tovarov meždu organizacijami stran-členov SEV / Aleksandar Ćirić
     U: Satrudničestvo SFRJ-SEV. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1987. - Str. 241-255

  Ulaganje sredstava stranih lica u organizacije udruženog rada / Aleksandar Ćirić
     U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Niš : Pravni fakultet, 1988. - Str. 163-177

  Ulaganje sredstava stranih lica prema zakonodavstvu nekih socijalističkih zemalja / Aleksandar Ćirić
     U: Savremena kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1988. - Str. 11-14

  Zakon o privrednim državnim preduzećima u SSSR-u / Aleksandar Ćirić
     U: Savremena kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1988. - Str. 12-19

  Oblici realizacije stranih ulaganja u privredu Jugoslavije / Aleksandar Ćirić
     U: Praksa. – Titograd : Marksistički centar CK SK Crne Gore, 1989. - Br. 4 (1989), str. 133-145

  Pravne karakteristike opštih uslova isporuke između organizacije zemalja - članica SEV-a / Aleksandar Ćirić
     U: Saradnja SFRJ-SEV : zbornik radova. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1989. - Str. 240-256

  Osnivanje preduzeća u inostranstvu od strane malih privrednika / Aleksandar Ćirić
     U: Kooperacija (franšizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naučnog skupa. - Vrnjačka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-12

  Stvaranje društvenih preduzeća / V.K. Mamutov ; Aleksandar Ćirić
     U: Kooperacija (franšizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naučnog skupa. - Vrnjačka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-9

  Teorijski i praktični problemi poljoprivredne delatnosti malih preduzeća u SSSR : pravni aspekt / M.G. Pobirčenko ; Aleksandar Ćirić
     U: Kooperacija (franšizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naučnog skupa. - Vrnjačka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-12

  Razgraničenije hozjajstvenogo i meždunarodnogo hozjajsvenogo prava / Aleksandar Ćirić
     U: Puti soveršensvovania preprodavania hozjajstenogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1990. - Str. 1-18

  Kapitalovkladennia inozemnih osib u gospodarstvo Jugooslavii / Aleksandar Ćirić
     U: Radianske pravo. - /s.l./ : /s.n./, 1991. - Br. 1 (1991), str. 69-84

   O razgraničenii hoziiaistvennogo i mezhdunarodnogo hoziiastvennogo prava / Aleksandar Ćirić
     U: Puti sooveršestvovania hoziastvennogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1991. - Str. 129-131

  Pravni eseji prof. dr Mihaila Mitića / Aleksandar Ćirić
     U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitića : opšti seminar građanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1994. - Str. 36-38

  Neizvršenje i neuredno ispunjenje ugovora prema Srpskom građanskom zakoniku / Aleksandar Ćirić
     U: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, 1995. - Str. 241-249

  Klauzule neodgovornosti u uporednom pravu i njihova zloupotreba / Aleksandar Ćirić
     U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 162-174

  Pravna pitanja privatizacije u Ruskoj Federaciji / Olga Protopopova ; prevod Aleksandar Ćirić
     U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 402-406

  Međunarodna trgovinska arbitraža u pravu Rusije / Aleksandar Ćirić
     U: U: Međunarodna trgovinska arbitraža : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrović. - Beograd : Službeni glasnik, 1996. - Str. 91-115

  Zakon o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži Rusije / /preveo Aleksandar Ćirić/
     U: Međunarodna trgovinska arbitraža : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrović. - Beograd : Službeni glasnik, 1996. - Str. 485-497

  Zakon Ukrajine o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži / /preveo Aleksandar Ćirić/
     U: Međunarodna trgovinska arbitraža : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrović. - Beograd : Službeni glasnik, 1996. - Str. 447-559

  Fragmentarna sećanja na školsku 1974/75. / Aleksandar Ćirić
     U: Život i delo prof. dr Milivoja Markovića : (1908-1986) : opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", niški civilisti / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1998. - Str. 202-203

  Trgovinsko zastupanje i ugovor o međunarodnoj distribuciji u uporednom pravu i pravu Evropske unije / Aleksandar Ćirić
     U: Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 24-25. decembra 1998. godine u čast prof. dr Slavoljuba Popovića i prof. dr Miodraga Matejića / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 219-237

  Regulativa i praksa spoljnotrgovinskog poslovanja Jugoslavije u uslovima ekonomskih sankcija međunarodne zajednice / Aleksandar Ćirić
     U: Jugoslovenska kriza : pouke za međunarodno pravo : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 225-244
     ISBN 86-7148-028-3

  Ugovori o stranim investicijama / Aleksandar Ćirić
     U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Božić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 65-82
     ISBN 86-7148-031-3

  Ustavni osnov i pravni režim stranih ulaganja / Aleksandar Ćirić
     U: Naučno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Niš, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 365-400
     ISBN 86-7148-046-1

   Kliring kao oblik kompenzacije između država / Aleksandar Ćirić
     U: Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije : /naučni skup/. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Privredna komora Jugoslavije, /s.a./. - Str. 283-295

  Reforma v`isšego obrazovanija v Serbii / M. Božič, A. Čirič
     U: Vestnik rossijskogo universiteta družb`i narodov. – Moskva : Rossijski universitet družb`i narodov, 2004. – No 2(16)(2004), str. 138-144

  Klauzule egzoneracije u svetlu principa prava Evropske unije i uporednog ugovornog prava / Aleksandar Ćirić
     U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 235-260.
     ISBN 86-7148-058-5

  Međunarodne arbitraže kao alternativni način rešavanja trgovinskih sporova / Aleksandar Ćirić
     U: Bilten sudske prakse. – Beograd : Intermex, 2005. – Br. 3 (2005), str. 243-276.

  Pravni aspekti zaštite stranih direktnih investicija / Aleksandar Ćirić
     U : Srpska pravna revija. – Beograd : Pravni forum, 2005. – Br. 2 (2005), str. 8-36.

   Spoljnotrgovinsk poslovanje u uslovima globalizacije / Aleksandar Ćirić
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 80-96.
     ISBN 86-7148-054-2

  Kompetencija – kompetencije međunarodnih trgovinskih arbitraža / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik radova u spomen prof. dr Miodraga Trajkovića. – Beograd : Pravni fakultet : Udruženje pravnika u privredi SCG, 2006. – Str. 171-183.
     ISBN 86-901-703-4-0

  Mehanizmi ograničenja I isključenja ugovorne odgovornosti u međunarodnom trgovinskom prometu / Aleksandar Ćirić
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke : jubilarni broj. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 2006. – Br. 3-4 (2006), str. 1907-1929.

  Mehanizmi ograničenja I isključenja ugovorne odgovornosti u međunarodnom trgovinskom prometu / Aleksandar Ćirić
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 154-167.
     ISBN 86-7148-063-1

  Pravo kompetencii – kompetencii kak vyraženie nezavisimisti meždunarodnogo torgovogo arbitraža / Aleksandar Ćirić
     U: Praktika meždunarodnogo kommerčeskogo arbitraža. – Kiev : Praksis, 2006. – No 2 (2006), str. 21-33.

  Usaglašavanje poslovnog ugovornog prava Srbije sa međunarodnim izvorima / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 261-273.
     ISBN 86-7148-067-4

   Nezavisimost meždunarodnogo torgovogo arbitraža : nacionalni referat Srbije / Aleksandar Ćirić
     U: Sbornik trudov Pjatogo jubilejnogo juridičeskogo foruma stran SNG i stran Baltii. – Jalta : Privat konsalting, 2006. – Str. 52-65.

   Bitna povreda ugovora o opštim izvorima međunarodnog privrednog ugovornog prava / Aleksandar Ćirić, Predrag Cvetković
     U: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova / /urednici Radmila Kovačević-Kuštrimović, Miroslav Lazić. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Str. 233-254.
     ISBN 978-86-7148-086-4

   Koncepcija V. M. Koreckogo kak osnova sovremennoj teorii o mežotraslevom haraktere meždunarodnogo torgovogo ( hozjajstvennogo) prava / Aleksandar Čirič
     U: Naukovi čitannja : (zbirnik naukovih prac). - Kiiv : Kiivskij universitet prava NAN Ukraini, 2008. - Str. 291-309.
     ISBN 978-966-301-173-8

  Svetska trgovinska organizacija kao forum rešavanja međunarodnih trgovinskih sporova / Aleksandar Ćirić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 165-184.
     ISBN 978-86-7148-087-1

  Sloboda pružanja usluga na tržištu Evropske unije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 389-418.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Sloboda pružanja usluga na tržištu Evropske unije / Aleksandar Ćirić
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 120.
     ISBN 978-86-7148-091-8

  Karakteristike jedinstvenog tržišta Evropske unije / Aleksandar Ćirić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 13-36.
     ISBN 978-86-7148-103-8

   Mehanizm ograničenija i iskključenija dogovornoj otvetstvennosti v meždunarodnom torgovom oborote / A. Čirič
     U: Naukovi čitannja prisvjačeni pam'jati V. M. Korec'kogo. - Kiiv : Nacional'na akademija nauk Ukrain'i, 2009. - No 2 (2009), str. 163-174
     ISBN 978-966-301-177-6

  Transnacional'ni kompanii jak subekti meždunarodnogo torgovel'nogo prava / O. Čirič
     U: Subekti civil'nogo prava. - Harkov : Harkov juridičnij, 2009. - Str. 385-415.
     ISBN 978-966-8395-46-8

   Transnacionalni trgovinski pravni sistem / Aleksandar Ćirić
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 2. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 317-336.
     ISBN 978-86-7148-119-9

  Transnacionalni trgovinski pravni sistem / Aleksandar Ćirić
     U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 106.
     ISBN 978-86-7148-112-0

   Odrednice u enciklopediji / Aleksandar Ćirić
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

  Značaj pravila o poreklu robe u međunarodnim trgovinskim odnosima / Aleksandar Ćirić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 435-458.
     ISBN 978-86-7148-121-2

  Pravo međunarodne trgovine i zaštita čovekove okoline / Aleksandar Ćirić
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 133-150.
     ISBN 978-86-7148-146-5

  Pravo međunarodne trgovine i zaštita čovekove okoline / Aleksandar Ćirić
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 26
     ISBN 978-86-7148-129-8

   Retrospective View of Nikola Tesla's Inventions / A. Ćirić, B. Milovanović. M. Stanković
     U: Proceedings of the 7th International Szmposium Nikola Tesla belgrade, November 23, 2011. - Belgrade : Academic Mind, 2011. - Str. 57-64.
     ISBN 978-86-7466-420-9

  Tradicija i modernizacija regulative međunarodne trgovine / Aleksandar Ćirić
     U: Tradicija, modernizacija, identiteti : mesto tradicije i modernizacije u različitim koncepcijama i strtegijama razvoja zemalja u tranziciji: zbornik radova sa međunarodne konferencije / priredili Milorad Božić...[et al.]. - Niš : Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, 2011. - Str. 295-310.
     ISBN 978-86-7379-214-9

   Privredno-pravni aspekti dvadesetogodišnjeg funkcionisanja Zajednice nezavisnih država / Aleksandar Ćirić

     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 35-52.   
  ISBN 978-86-7148-148-9

   Sovmestnie pravila venskoj konvencii o narušenii objazatelstvstoron v dogovore meždunarodnoj kupli - prodaži tovarov / A. Čirič
     U: Aktualni problemi prava: teorija i praktika. No 19. - Lugansk : Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, 2011. - Str. 15-23.
     ISBN 978-966-492-198-2

  Pravne karakteristike globalizovanog međunarodnog trgovinskog poretka i jedinstvenog tržišta Evropske unije : osnovna načela trgovinske globalizacije, jedinstvenog tržišta EU i sloboda stranih direktnih ulaganja / Aleksandar Ćirić
     U: Poslovati sa EU: priručnik. - Niš : Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, 2012. - Str. 7-38.

   Globalizacija kao formativni elemenat nastanka univerzalne etike: primer međunarodnog trgovinskog prava / Aleksandar Ćirić, Predrag N. Cvetković
     U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 117-130.
     ISBN 978-86-7148-176-2

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  Међународна научна конференција “СЕВ-СФРЈ”, у организацији Савезног извршног већа, Привредне коморе СФРЈ и Института за међународну политику и привреду, Београд, реферат на тему «Правни аспекти Општих услова испоруке робе између организација земаља-чланица СЕВ-а“ („Юридические характеристики общих условий поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ), саопштен на Пленарној седници, објављен у целини у Зборнику радова посвећеном Конференцији «Сотрудничество СФРЈ-СЭВ», Београд, Институт за међународну политику и привреду, 1987, стр. 241-255;

      Међународна конференција „Како пословати са земљама Источне Европе“, Загреб, 1988, у организацији: „Привредни вјесник“, Загреб и Институт за међународну политику и привреду, Београд, реферат на тему: „Улагање средстава страних лица према законодавству неких социјалистичких земаља“, саопштен на Пленуму и објављен у целини у „Савремена кретања у светској привреди и њихов утицај на привреду Југославије“, Београд, Институт за међународну политику и привреду, 1988, стр. 11-14

      Саветовање „Актуелни проблеми уставних промена”, реферат на тему „Улагање средстава страних лица у организације удруженог рада” саопштен на Пленуму и објављен у целини у Зборнику са саветовања, Ниш, Правни факултет, 1988, стр. 163-177;

      Међународна научна конференција у организацији Института за међународну политику и привреду и Привредне коморе Југославије „Финансијски аспекти маркетинга на тржишту земаља Источне Европе и Кине“, реферат саопштен на Пленуму на тему „Закон о привредним државним предузећима у СССР-у“, објављен у целини у „Савремена кретања у светској привреди и њихов утицај на привреду Југославије“, Београд, Институт за међународну политику и привреду, 1988, стр. 12-19;

       Општи семинар грађанског права "Српска цивилистика", нишки цивилисти Ниш, Правни факултет, Катедра за грађанскоправне науке, саопштење, „Фрагментарна сећања на школску 1974/75,“ објављено у „Живот и дело проф. др Миливоја Марковића (1908-1986)“, Ниш, 1988, стр. 202-203;

  Трећи научни симпозијум у организацији компаније „Б. Карић“, 27.10.1987, реферат на тему „Облици реализације страних улагања у привреду Југославије, саопштен на Пленарној седници и објављен у целини у часопису „Пракса” – Титоград, 1989. - Бр. 4 (1989),  стр. 133-145;   

  Међународна научна конференција „Кооперација (франшизинг) - услов опстанка малих привредника и велике корпорације“, саорганизатор Конференције (са проф. др Живорадом Златковићем), председавајући Пленарном седницом, реферат  саопштен на Пленуму на тему „Оснивање предузећа у иностранству од стране малих привредника“, објављен у целини у Зборнику радова са Конференције, Врњачка Бања, Сабор малих привредника, 1990, стр. 1-12;

   Међународна научно-методска конференција „Усавршавање

  метода предавања Привредног права“ Правни факултет Универзитета државног универзитета „Тарас Шевченко“, Кијев, 1990, подносилац реферата на тему: „Разграничење предмета Привредног и Међународног привредног права“ стр. 23;

  Међународна конференција „Алюминиевая промышленность России, стратегия развития и новые инвестиционные проекты'', саопштење на тему: «Оправданост оснивања  банке при Конзорцијуму алуминијумске индустрије Руске Федерације», 15-18. септембар 1992, Санкт Петербург;

  Међународна научна конференција, „Повратак привреде тржишту и власништву“, Копаоник, децембар, 1990, реферат на тему „Оснивање предузећа у иностранству“, објављен у целини у «Правни живот“, Тематски број, Београд, Савез удружења правника Србије, 1990, Том 2, бр. 10 (1990), стр. 955-965;

  Међународна методолошко-научна конференција, Начин предавања Привредног права, уводни реферат на тему „Разграничение хозяйственого и международного хозяйственого права, Кијев, Правни факултет Универзитета „Тарас Шевченко“, 1990. (стр. 18), и реферат „Капиталовкладенниа иноземних осиб у господарство Југославии» (Улагање страних лица у привреду Југославије), објављен у часопису „Радианске право, 1991, бр. 1 (1991), стр. 69-84;

    

  Међународна научна конференција у организацији Савеза удружења правника Србије, реферат на тему „Оснивачи предузећа у иностранству и принцип правичности“, објављен у целини у „Правни живот“, Београд, Савез удружења правника Србије, 1994. – Том 1, бр. 9-10 (1994), стр. 1173-1185;

  Саветовање  „Рад и дело проф. др Михаила Митића», приказ рада «Правни есеји проф. др Михаила Митића», општи семинар грађанског права Српска цивилистика : (зборник радова, уредник Г. Станковић), Ниш : Правни факултет Универзитаета у Нишу, Катедра за грађанскоправне науке, 1994, стр. 36-38;

  Научно саветовање „Сто педесет година од доношења Српског грађанског законника», реферат на тему: „Неизвршење и неуредно испуњење уговора према Српском грађанском законику“ , објављен у целини у тематском Зборнику радова,  уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић, Правни факултет Универзитаета у Нишу, Ниш, 1995, стр. 241-249;

  Научно саветовање „Нови уговори од значаја за привредни развој Југославије“, реферат на тему „Клиринг као облик компензације између држава“, саопштен на Пленуму и објављен у целини у Зборнику радова „Нови уговори од значаја за привредни развој Југославије“, Београд, Институт за упоредно право, Привредна комора Југославије, 1995, стр. 283-295;

  Конгрес правника у привреди СРЈ, Међународни научни скуп, реферат на тему „Закони о страним улагањима Румуније и Бугарске», саопштена на Пленарној седници, у целини објављен у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, бр. 8 (1995), стр. 47-61;

  Први сусрет експерата у области арбитражне праксе трговинско-индустријских и привредних комора држава–учесница Заједнице независних држава, Централне и Источне Европе, члан Делегације Привредне коморе СР Југославије (заједно са проф. др Мирком Васиљевићем, Правни факултет у Београду) и подносилац националног реферата „Пракса Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије у Београду“, Трговинско-индустријска комора Руске Федерације и Спољнотрговински арбитражни суд Руске Федерације, Москва, 21. новембар 1995 ;

  Међународна научна конференција „Злоупотреба права», реферат на тему „Клаузуле неодговорности у упоредном праву и њихова злоупотреба“, објављен у целини у Зборнику радова, уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић, Ниш, Правни факултет Универзитаета у Нишу, Институт за правна и друштвена истраживања, 1996, стр. 162-174;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Србије, Копаоник, децембар 1996, реферат на тему „Компетенција-компетенције међународних трговинских арбитража“, у целини објављен у часопису „Правни живот“, Београд, Удружење правника Србије, 1996. – Том 4, бр. 12 (1996), стр. 619-632;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 1996. реферат на тему „Међународни трговински арбитражни суд при Трговинско-индустријској комори Украјине“, саопштен на Пленарној седници, у целини објављен у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 1996, бр. 5 (1996);

  Международная научно-практическая конференция, реферат на

  тему «Влияние правового регулирования международных торговых отношений на хозяйственную и политическую стабильность», сажетак рада објављен у тематском броју Зборника резимеа, «Право и политическая стабильность» Университет «Дружбы народов», Москва, Российская Федерация, 1996, стр. 62-63. (Међународна научно-практична конференција „Право и политичка стабилност“, реферат „Утицај правног регулисања међународних трговинских на привредну и политичку стабилност“, Руски државни универзитет „Дружба народов“, Москва, 5-6 јун 1996.);

   

  Југословенско саветовање на тему „Примена Закона о предузећима и Закона о страним улагањима“, организатор, Правни факултет у Нишу, реферат на тему „Решења Закона о страним улагањима“, одговори на питања ,
   објављени у „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 1996. - Бр. 11-12 (1996), стр. 76-79;

   

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Југославије, Копаоник, децембар, 1997, реферат на тему „О настанку Заједнице Независних Држава“, објављен у целини  у тематском часопису „Правни живот“, Београд, Савез удружења правника Србије, 1997. – Том 4, Бр. 12 (1997), стр. 535-547;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 1997, реферат на тему „Унапређење регулативе и праксе спољнотрговинског пословања“, саопштен на Пленарној седници и објављен у целини у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 1997, бр. 5-8 (1997), стр. 341-356

  Међународна научна конференција у организацији Привредне коморе Југославије и Спољнотрговинске арбитраже, поводом 50 година постојања и рада Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије у Београду“, „Међународна трговинска арбитража - стање и перспективе“, реферат на тему „Компетенција-компетенције међународне трговинске арбитраже“, објављен у целини у тематском Зборнику радова, Сава центар, Београд, 1995.

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 1998, реферат на тему „Улога државе у спољнотрговинском промету», саопштен на Пленарној седници и објављен у целини у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 1998, бр. 5-8;

    

  Општи семинар грађанског права "Српска цивилистика", нишки цивилисти (уредник Г. Станковић), Ниш, прилог: Фрагментарна сећања на школску 1974/75, живот и дело проф. др Миливоја Марковића (1908-1986), Правни факултет Универзитета у Нишу, Катедра за грађанскоправне науке, Ниш, 1998, стр. 202-203;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 1999, реферат на тему „Административна ограничења у спољнотрговинском промету и нове мере Југославије у овој области», саопштен на Пленарној седници и објављен у целини у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије,, 1999. - Бр. 5-8 (1999);

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета Универзитаета у Нишу, одржана од 24-25. децембра 1998. године, реферат на тему „Трговинско заступање и уговор о међународној дистрибуцији у упоредном праву и праву Европске уније“,, у целини објављен у тематском Зборнику радова са Конференције: Усклађивање права СР Југославије са правом Европске уније /уредник Милан Петровић/, Ниш, Центар за публикације Правног факултета Универзитаета у Нишу, 1999, стр. 219-237;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 2000, реферат на тему „Предузећа као субјекти трансфера капитала и обављања привредних делатности у иностранству“, објављен у целини у „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 2000, бр. 5-8 (2000);

  Међународна научна конференција „Могућности сарадње држава Северне Европе са Европском Унијом“, у организацији државног Универзитета у Петрозаводску, Руска Федерација, са рефератом на тему „Могућности трговинске сарадње СР Југославије са у условима економских санкција“, Петрозаводск 2000;

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета Универзитаета у Нишу, одржана од 19-20. маја 2000. године, реферат на тему „Регулатива и пракса спољнотрговинског пословања Југославије у условима економских санкција међународне заједнице“, објављен у целини у Зборнику радова са Конференције „Југословенска криза: поуке за међународно право“, Ниш: Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, 2001, стр. 225-244;

  Научно саветовање у организацији Правног факултета Универзитаета у Нишу, реферат на тему „Уговори о страним инвестицијама“, објављен у целини у тематском Зборнику радова: „Страна улагања“, Ниш, Центар за публикације Правног факултета Универзитаета у Нишу, 2001,  стр. 65-82;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 2002, реферат на тему „Правни оквири заштите страних директних инвестиција“, објављен у целини у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 2002, бр. 5-8 (2002), стр. 471-490;

  Seminar on Norwegian Seafood (Семинар о норвешкој риби и плодовима

  мора), реферат “Правни аспекти увоза рибе и плодова мора из Норвешке у СРЈ“, Royal Norwegian Embassy  in Belgrade and Norwegian Trade Council, 30th june 2002;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 2003, реферат на тему „Заједничко тржиште и економска унија Заједнице независних држава“ објављен у целини у часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 2003, бр. 5-8 (2003), стр. 757-773;

  Међународна конференција на тему „Нове могућности за Србију“, у организацији Владе Републике Србије, реферат на тему „Шема локалног гаранцијског фонда“, извод из Пројекта, стр. 280, Београд 6-7. октобар 2003.

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди СР Југославије, Врњачка Бања, 2002, реферат на тему „Глобализација као амбијентални услов спољнотрговинског пословања», објављен у целини у тематском часопису „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, 2004, бр. 5-8 (2004), стр. 1093-1111;

  Међународна научна конференција на тему „Реформа високог образовања“, у организацији Универзитета „Дружба народов“. Москва (Русија), реферат на тему „Реформа высшего образования в Сербии“, у коауторству са М. Божићем, саопштен на Пленарном заседању, објављен у целини у „Вестник российского университета „Дружбы народов“, Москва, Российский университет «Дружбы народов, 2004, Но 2(16)(2004), стр. 138-144;

  Научно саветовање Уставно питање у Србији, реферат на тему „Уставни основ и правни режим страних улагања“, објављен у целини у тематском Зборнику радова, Ниш, 20-21. мај 2004. године, /уредник Милан Петровић/, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, 2004, стр. 365-400;

   Саветовање о Закону о привредним друштвима, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, модератор дискусије и члан радног председништва, Правни факултет у Београду, децембар 2004;

  Учешће, по позиву, на  Међународној научној конференцији у организацији Европске економске комисије Организације Уједињених Нација, Sixth session of UNECE Working party on Industry and Enterprise Development (WP. 8), са рефератом: „Angels Investors“ (Ангелы инвестори“ - „Анђели инвеститори“), Palais de Nations, Geneva, (Switzerland), 10/11. February, 2005;

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, одржана маја 2005. године, отварање и поздравна реч на Пленуму и реферат на тему „Клаузуле егзонерације у светлу принципа права Европске уније и упоредног уговорног права“, рад објављен у целини у тематском Зборнику радова „Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније“, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2005, стр. 235-260;

  Конференција о заступнику Србије и Црне Горе пред Европским судом за људска права (Државни агент), у организацији Владе СЦГ, саопштење „Обезбеђење општих услова за функционисање Заступника СЦГ пред Европским судом за људска права“, Палата СЦГ, Београд, 3. јун 2005;

  Међународна конференција о развоју бизнис инкубатора у

  Србији, у организацији Владе Републике Србије, Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE), Фондације за научна и индустријска истраживања при Норвешком технолошком институту SINTEF, реферат на тему „Инкубатор бизнис центри на Универзитету у Нишу“, Привредна комора Србије, Београд, 2005.

      

  Саветовање Врховног суда Србије, „Судијски дани“, Врњачка Бања, 2005, поздравна реч у својству декана Правног факултета Универзитета у Нишу на Пленарној седници и реферат „Међународне арбитраже као алтернативни начин решавања трговинских спорова“, у целини објављен у „Билтен судске праксе“, Београд, Intermex, 2005, бр. 3 (2005), стр. 243-276;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Србије, Копаоник, децембар 2005, реферат на тему „Механизам ограничења и искључења уговорне одговорности у међународном промету“, објављен у целини  у „Правни живот“, тематски број, „Право и универзалне вредности», Београд, Удружење правника Србије, 2005, Том 3, бр. 11 (2005), стр. 509-523;

          

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Републике Српске, поздравна реч на пленарном заседању, члан радног председништва, председавање секцијом за трговинско право, реферат на тему „Правна заштита страних директних инвестиција“, саопштен на Пленарној седници и објављен у целини у „Правна ријеч., Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2005, бр. 5 (2005), стр. 199-220;

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије и Црне Горе, реферат на тему „Стабилизациона клаузула у државним инвестиционим споразумима као инструмент заштите страних инвеститора“ у коауторству са П. Цветковићем, објављен у целини у тематском броју часописа „Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди Србије и Црне Горе, 2005, бр. 5-8 (2005), стр. 713-727;

  Национална расправа у организацији Владе СЦГ и Института за међународну политику и привреду, на тему: „Светска трговинска организација и СЦГ“, реферат на тему: Правни аспекти приступања СЦГ у СТО“, Институт за међународну политику и привреду, Београд“, 2005.

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у

  привреди Србије и Црне Горе, реферат на тему „Мере спољнотрговинских ограничења према новом законодавству Републике Србије“, објављен у целини
  у тематском броју часописа: Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди СЦГ, 2006, бр. 5-8 (2006), стр. 687-706;

  Пети међународни правни форум Заједнице Независних Држава и Балтика, у организацији Међународног арбитражног суда при Трговинско-индустријској комори Украјине у Кијеву, уз учешће представника из 17 држава, члан Председништва Пленарних заседања, модератор дискусије, аутор националног реферата Републике Србије на тему, „Независимость международного торгового арбитража“ (Независност међународне трговачке арбитраже“), саопштен на Пленуму и објављен у целини у тематском Зборнику „Сборник трудов Пятого юбилейного юридического форума стран СНГ и Балтии, Ялта, „Приват консалтинг», 2006, стр. 52-65;

  Међународна научна конференција „Правосуђе као инструмент гарантовања права и слобода човека и грађанина“, поздравна реч и уводни реферат на пленарном заседању „Реформа универзитета и Болоњски процес“, Правни Факултет Универзитета „Јарослав Мудри“, Велики Новгород, Руска Федерација, 20-21. 04. 2007.

  Међународна конференција у организацији града Велики Новгород, НАТО-а и Правног факултета Универзитета у Великом Новгороду, на тему „Новые угрозы международной безопасности: Государство, общество и закон в противодействии экстремизму и терроризму» саопштење на Пленарној седници на тему „Нато агресија и правни аспекти бомбардовања СРЈ“, Влики Новгород, Руска Федерација, 19-21. април 2007.

            

  Међународна научна конференција у организацији Удружењa правника Републике Српске, реферат на тему „Туристички послови са иностранством, објављен у целини у тематском броју Зборника „Правна ријеч“, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2006, бр. 8 (2006), стр. 425-435;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу Универзитета у Нишу, одржана маја 2006. године, уводно излагање на Пленарној седници, реферат на тему „ Усаглашавање пословног уговорног права Србије са међународним изворима / коауторство са Предрагом Цветковићем/, у целини објављен у тематском броју Зборника „Функционисање правног система Републике Србије, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, 2006, стр. 261-273;

                               

  Међународна научно-практична конференција „Болоњски

  процес: достигнућа и проблеми високог образовања правника у Украјини“, у организацији Правног факултета Универзитета „Тарас Шевченко“, реферат „Улога универзитета у условима примене Болоњског процеса“ (на руском језику), саопштен на Пленарној седници, члан Председништва Пленума и добитник посебног признања Конференције, Правни факултет  државног универзитета „Тарас Шевченко“, Кијев, 15-16. децембар 2006;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Србије, Копаоник, децембар 2007, реферат на тему „Мултинационална предузећа и off shore компаније“, објављен у целини у тематском броју Зборника „Правни живот - Право и слобода“, Београд, Удружење правника Србије, 2007, Том 4, бр. 12 (2007), стр. 113-132;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије, реферат на тему „Правна заштита страних инвеститора“, објављен у целини у тематском броју Зборника „Право и привреда“,  Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2007, бр. 5-8 (2007), стр. 361-374;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу Универзитета у Нишу, одржана маја 2007. године, реферат на тему „ Савремена улога, задаци и реформа универзитета, изложен на Пленарној седници и објављен у целини у „Зборик радова Правног факултета у Нишу“, 50, Ниш, Правни факултет, 2007, бр. 50 (2007), стр. 27-50;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружење правника Републике Српске, председавајући секције за трговинско право, реферат на тему „Значај међународних трговинских арбитража за решавање спорова из међународних пословних односа“, објављен у целини у тематском зборнику „Правна ријеч“, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2007, бр. 11 (2007), стр. 429-460;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу, одржана маја 2008. године, реферат на тему „Битна повреда уговора у општим изворима међународног привредног уговорног права / коаутор Предраг Цветковић/, објављен у целини у тематском броју Зборника „Актуелна питања грађанске кодификације“, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2008, стр. 233-254;

             

  Међународна научна конференција у организацији Универзитета права Националне академије наука Украјине, члан Председништва пленарне седнице, реферат поднет на Пленуму на тему „Концепция В. М. Корецкого как основа современной теории о межотраслевом характере международного торгового ( хозяйственного) права“, објављен у целини у тематском Зборнику „Наукови читаня, (збирник наукових прац)“, Киив : Киивский университет права НАН Украины, 2008, стр. 291-309;

             

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Србије, реферат на тему „Нови садржај општих начела Међународног трговинског права“, објављен у целини у тематском броју часописа „Правни живот - Право и међународне интеграције“, Београд, Удружење правника Србије, 2008, год. 57, том 4, бр. 12 (2008), стр. 235-254;

   Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије, В. Бања, реферат на тему „Транснационалне компаније као облик пословања на међународном тржишту“, објављен у целини у тематском броју часописа „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2008, бр. 5-8 (2008), стр. 123-143;

                  

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Републике Српске, реферат на тему „Уговор о грађењу у међународном промету“ /у коауторству, Предраг Цветковић/, објављен у целини у тематском броју часописа „Правна ријеч“, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2008, бр. 14 (2008), стр. 475-501;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије, В. Бања, реферат на тему „О праву Светске трговинске организације: pro et contra конституционалне природе /коаутор, Предраг Н. Цветковић/, саопштен на Пленуму (члан Председништва Пленарне седнице), који је објављен у целини у тематском броју часописа „ Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2009, бр.1-4 (2009), стр. 481-494;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника Републике Српске, реферат на тему „О унификацији извора међународног трговинског права“, објављен у целини у тематском броју часописа „Правна ријеч“, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске,  2009, бр. 20 (2009), стр. 645-666;

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу, одржана маја 2009. године, реферат на тему „Слобода пружања услуга на тржишту Европске уније», објављен у целини у тематском Зборнику радова „Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе. Св. 2 / /уредници Наташа Стојановић, Срђан Голубовић/, Ниш, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публика ције, 2009, стр. 389-418;

                                     

   Международная научно-практическая конференция «Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы» реферат на тему «Государство как субъект международных торговых отношений», Материалы, Санкт-Петербург, 11-12 декабря 2009 г. В 2 ч. С.-Пб,: Астерион, 2009, Ч. II. - С. 262-267 (http://www.lawlibrary.ru/article2133108.html);

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије, В. Бања, 2010. године реферат на тему „Стандард слободе међународне трговине и механизми његове заштите“, објављен у целини у тематском броју часописа „Право и привреда“, Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2010, год. 47, бр. 4-6 (2010), стр. 342-358.

                                     

  Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу, одржана маја 2010. године, реферат на тему „Транснационални трговински правни сyстем“,  рад објављен у тематском Зборнику радова „Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права“ Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2010, стр. 317-336.

    

                                                 

  Међународна научна конференција у организацији Удружења правника у привреди Србије, реферат на тему “Методи утврђивања порекла робе у спољнотрговинском промету, Право и привреда, Београд,, 2011, бр. 4-6 (2011), стр. 718-731.:
   

                                                   

  Међународна научна тематска конференција «Екологија и право“ , реферат на тему: Право међународне трговине и заштита животне средине, објављен у целини, Екологија и право: тематски зборник, Ниш, Центар за публикације Правног факултета Универыитета у Нишу, 2011, стр. 133-150.

                                     

  Међународна научна конференција поводом 20 година постојања и рада Међународног арбитражног суда при Трговинско индустријској комори Украјине у Кијеву, модератор дискусије на Пленуму у оквиру треће сесије, са рефератом “Право международного торгового арбитража принимать решение о собственной юрисдикции, публикован у «Право Украины, Kиев, Видавничний Дiм „Iн Юре“, 2011, бr. 2 (2011), str. 104-114, и на енглеском, The Right of International Commercial Arbitration to Resolve the Issue of its Own Jurisdiction, Law of Ukraine, Kyiv, Law of Ukraine, 2001, No. 2 (2011), str. 108-117.     
                                                 

  Retrospective View of Nikola Tesla's Inventions (with B. Milovanović. M. Stanković), Proceedings of the 7th International Symposium Nikola Tesla Belgrade, November 23, 2011, Belgrade, Academic Mind, 2011, p. 57-64.                                   

                                                 

  Међународна научна тематска конференција “Традиција, модернизација, идентитети: место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стртегијама развоја земаља у транзицији“, реферат на тему „Традиција и модернизација регулативе међународне трговине“, објављен у тематском Зборнику радова са међународне конференције, Филозофски факултет, Ниш, Центар за социолошка истраживања, 2011, стр. 295-310.                     
     

                                                 

  Међународна научна конференција, у организацији Удружења правника Србије, реферат „Услуге као предмет међународног трговинског промета“, објављен  у часопису “Правни живот“, тематски број, Право и одговорност, Београд, Удружење правника Србије, 2011, бр. 11, том 3 (2011), стр. 263-278;                            

                                                  

  Међународна научна конференција, у организацији Удружење правника Републике Српске,   Удружења правника Републике Србије, Правног факултета у Бања Луци и Правног факултетау Источном Сарајеву, реферат Зоне слободне трговине као облици међународних трговинских интеграција, Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2011, год. 8, бр. 29 (2011), стр. 23-42.

                                     

  Међународна научна конференција, у организацији Удружења правника у привреди Србије, реферат Јавно-приватно партнерство између „хијерархијске константе“ и „нове етике“ друштвених односа,  у коауторству са Предрагом Цветковићем, објављен у Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2012, бр. 4-6 (2012), стр. 618-627;   

                                     

  Међународна научна конференција, у организацији Удружења правника Србије, реферат на тему Међународно-правни режим и право СТО као елементи националног спољно-трговинског законодавства, објављен у часопису Правни живот, тематски број, Право и морал, Београд, Удружење правника Србије, 2012. - Бр. 11, том 3 (2012), стр. 233-246.

     

                                                 

  Пословни форум прекограничне сарадње Србије и Бугарске, на тему „Пословати са ЕУ“, реферат “Правне карактеристике глобализованог међународног трговинског поретка и јединственог тржишта Европске уније, основна начела трговинске глобализације, јединственог тржишта ЕУ и слобода страних директних улагања”, Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, Ниш, 2012, стр. 7-38. 

     

                                                 

  Међународна научна конференција, у организацији Удружење правника Републике Српске, Удружења правника Републике Србије, Правног факултета у Бања Луци и Правног факултета у Источном Сарајеву, реферат на тему „Третман "најповлашћеније нације" у међународним трговинским односима“, објављен у часопису Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2012, год. 9, бр. 33 (2012), стр. 41-58;

     

                                     

  Међународна научна конференција "1700 година Миланског едикта" у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, на тему „Глобализација као формативни елеменат настанка универзалне етике: пример међународних економских односа“ (коаутор Предраг Н. Цветковић) објављен у   Зборнику радова, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2013;

                                     

  Међународни научни скуп, у организацији Удружење правника Републике Српске, Удружења правника Републике Србије, Правног факултета у Бања Луци и Правног факултета у Источном Сарајеву, реферат на тему" Извори права спољне трговине“, објављен у часопису Правна ријеч, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2013, год. 10, бр. 37 (2013), стр. 39-52;

    

                                                 

  Међународни научни скуп, у организацији Удружење правника у привреди Републике Србије, реферат на тему „Традиционална и савремена улога државе као субјекта међународних трговинских односа“, објављен у часопису Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди Србије, 2013. - Бр. 4-6 (2013), стр. 432-447;

             

  Међународна научна конференција „Актуелни проблеми унапређења законодавства и његове правне примене“, реферат на тему „Средства правовой защиты покупателя в режиме Венской конвенции в случае            нарушения договора продавцом“, објављен у Зборнику „Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы III международной научно-практической конференции, Уфа, Руска Федерација, 8 февраля 2013, стр. 153- 161;

  Међународна научна конференција Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt: Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, реферат на тему „Международный торговый арбитраж: Унификация права международной торговли (Międzynarodowy Arbitraż Handlowy: unifikacja prawa stosowanego  handlu międzynarodowym), стр. 1-14, Нови Томислв Nowy Tomyśl 19 kwietnia 2013 r. (http://www.nig.org.pl/sa/pl/konferencje.html);

  Међународна научна конференција у организацији Трговинско-индустријске коморе Украјине у Кијеву и Међународног комерцијалног арбитражног суда, на тему „Международный торговый арбитраж: Применение автономных источников права, стр. 15 (у штампи), Первые Международные арбитражные чтения памяти академика И.Г. Побирченко, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины, Киев, 15. 11. 2013,           (http://www.ucci.org.ua/arb/icac/docs/ReadingsProgram2013r.pdf).

      Meždunarodnij torgovij arbitraž: primenenie avtonomnih istočnikov prava / Aleksandar Čirič
     U: Materiali: pervih Meždunarodnih arbitražnih čtenij pamjati akademika Pobirčenko I.G. - Kiev : Meždunarodnij kommerčeskij arbitažnij sud, 2014. - Str. 80-92.  

      Arbitražnoe soglašenie i princip "kompetencii-kompetencii" / Aleksandar Čirič
     U: Material'i / II Meždunarodn'h arbitražn'ih čtenij pamjati akademika Pobirčenko I.G. - Kiev : Meždunarodn'ij kommerčeskij arbitražn'ij sud, 2015. - Str. 53-68.                                                                                     

     

Poslednji put izmenjeno utorak, 05 april 2016 14:05