Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2013.

Maja Nastić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.08.1978
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ustavnopravni osnov primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku pred nacionalnim ustavnim sudovima, (doktorska disertacija), Niš, 2012, 254 lista

  Zaštita izbornog prava-ustavnopravni aspekt, (magistarska teza), Niš, 2008, 184 lista

   Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku pred nacionalnim ustavnim sudovima / Maja Nastić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - 291 str.
     ISBN 978-86-7148-179-3

  Pravni principi izbornog sistema/Maja Nastić-Niš: Pravni fakultet, 2017.-226 str ISBN 978-86-7148-232-5

  Zbornik sažetaka/Međnarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017 (gl. i odg. urednici Saša Knežević, Maja Nastić), Nišs, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017-240 str.  ISBN 978-86-7148-233-2

 • Knjige i udžbenici:

  Pravni principi izbornog sistema / Maja Nastić. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - 226 str. ; 24 cm.
     ISBN 978-86-7148-232-5

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  '' Usklađenost domaćeg prava sa standardima Evropskog suda za ljudska prava'', Pravni život (tematski broj:''Pravo i međunarodne integracije''), Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2008, Tom 6, br. 14, str. 863-878 (M51)

  ''Uloga Evropskog suda za ljudska prava i domaćih ustavnih sudova u zaštiti ljudskih prava'', Pravni život (tematski borj:''Pravo i vreme''), Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2009, Tom 6, br. 14, str. 933-948 (M51)

  Parlamentarna pitanja kao instrument kontrolne funkcije Parlamenta / Maja Nastić
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 4, br. 12 (2005), str. 1061-1069. ISSN 0350-0500

  Prava čoveka u Ustavu Evropske unije / Maja Nastić
     U: Međunarodni problemi. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2006. – Vol. 58, br. 1-2 (2006), str. 104-127.
     ISSN 0025-8555

  Evropski standardi političke predstavljenosti manjina / Maja Nastić
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 6, br. 14 (2007), str. 717-730.
     ISSN 0350-0500

    Pravo na nepristrastan i nezavistan sud / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 171-189.
     ISSN 0350-8501

  Princip proporcionalnosti u praksi ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava / maja Nastić
      U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 12, tom 4 (2010), str. 973-986.
     ISSN 0350-0500

     Komparativna analiza evropskog i sistema zaštite ljudskih prava u postupku po ustavnoj žalbi / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 243-260.
     ISSN 0350-8501

  Ustavno i građanskopravne posledice odluke Ustavnog suda Srbije o nesaglasnosti sa Ustavom obračuna zatezne kamate konformnim metodom
  / Ivana Simonović, Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 377-401.  ISSN 0350-8501

  Kriterijumi slobodnih i poštenih izbora-međunarodni standardi i Srbija/Maja Nastić, u: Pravni život: tematski broj Pravo i načelo savesnosti i poštenja-Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2014. God.23, br. 12, tom 4, str. 663-678 ISSN  ISSN 0350-0500

   Izborna pravila u Srbiji i evropski standardi - opšte pravo glasa / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 187-206.
     ISSN 0350-8501

  Odnos Ustavnog suda i redovnih sudova - komentar odluke Ustavnog suda Republike Srbije / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 373-388.
     ISSN 0350-8501

  Zaštita izbornog prava u postupku pred Ustavnim sudom Srbije / Maja Nastić
      U: NBP: nauka, bezbednost, policija - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013. - Vol. 18, br. 3 (2013), str. 123-140.
     ISSN 0354-8872

  ECHR and National Constitutional Courts/Maja Nastić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 71 (2015), str. 203-220 ISSN 0350-8501

  Teritorijalna predstavljenost:najslabija karika izbornog sistema Srbije/Maja Nastić, U: Srpska politička misao-Beograd: Institut za političke studije, 2016, god. 23, Vol. 53, br. 3(2016), str. 301-316

  The Importance of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Constitutional Law and the Constitutional System of the Republic of Serbia / Maja Nastić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), str. 31-43.
     ISSN 1450-5517

    Preventivna kontrola ustavnosti - uporedna iskustva i mogućnost primene prema Ustavu Srbije / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 153-174.
     ISSN 0350-8501

   Constitutional review of international agreements from comparative perspective / Maja Lj. Nastic
     U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 1 (2015), str. 59-72.
     ISSN 1450-5517

    Izborno pravo osoba sa invaliditetom / Maja Nastić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70(2015), str. 137-155.
     ISSN 0350-8501

  Izborni sporovi - institucionalni mehanizmi za rešavanje / Maja Nastić
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i autonomija ličnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2015. - God. 64, br. 12, tom 4 (2015), str. 577-594.
     ISSN 0350-0500

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Povelja o osnovnim pravima i Evropska konvencija u Ustavu Evropske unije / Maja Nastić
     U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2005. – Br. 14 (2005), str. 64-67.
     ISSN 1451-3188

   

   Ustavna žalba zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u praksi Ustavnog suda Srbije / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str.105-124 .
     ISBN 978-86-7148-103-8

  Funkcionisanje građanskog branioca : primer grada Niša / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 23-56.
     ISBN 86-7148-072-0

  Prikaz presude Evropskog suda za ljudska prava – Case of Aziz V. Cyprus (Appl. No 69949/01) / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 457-469.
     ISBN 978-86-7148-087-1

   The Importance of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Constitutional Law and the Constitutional System of the Republic of Serbia / Maja Nastić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), str. 31-43.
     ISSN 1450-5517

  Ustavno regulisanje prava na zdravu životnu sredinu / Maja Nastić
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 209-224.
     ISBN 978-86-7148-146-5  

   Zaštita izbornog prava / Maja Nastić
     U: Preporuke za izmenu izbornog zakonodavstva u Srbiji. - Beograd : National Democratic Institute for International Affairs, 2011. - Str. 51-64.
     ISBN 978-86-914557-0-5

  Zaštita ljudskih prava u Ustavu Republike Srbije / Maja Nastić
     U: Ustav Republike Srbije - pet godina posle (2006-2011) : zbornik radove Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog fakulteta u Kragujevcu / [glavni i odgovorni urednik Milan Petrović]. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - Str. 225-244.
     ISBN 978-86-7148-142-7 

   Zakonodavni referendum kao oblik neposrednog učestvovanja građana u zakonodavnom postupku / Maja Nastić
     U: Parlamentarna praksa: uvodni referati, članci i prilozi o unapređivanju kvaliteta zakonodavnog postupka sa težištem na inicijativi građana, javnom slušanju i javnoj raspravi. 2 / [urednice Marijana Pajvančić, Aleksandra Popović]. - Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, 2012. - Str. 77-89.
     ISBN 978-86-86661-55-5

  Izborni sporovi-odnos Ustavnog i Upravnog suda Srbije / Maja Nastić
     U: Sveske za javno pravo = Blätter für Öffentliches Recht. - Sarajvo : Centar za javno pravo, 2014. - Br. 18 (2014), str. 66-74. 
     ISSN 2233-0925

   Komparativna analiza evropskog i sistema zaštite ljudskih prava u postupku po ustavnoj žalbi, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63 (2012), str. 243-260

   Izborni sporovi-odnos Ustavnog i Upravnog suda Srbije / Maja Nastić
     U: Sveske za javno pravo = Blätter für Öffentliches Recht. - Sarajvo : Centar za javno pravo, 2014. - Br. 18 (2014), str. 66-74. 
     ISSN 2233-0925

  Zakonodavni referendum kao oblik neposrednog učestvovanja građana u zakonodavnom postupku / Maja Nastić
     U: Parlamentarna praksa: uvodni referati, članci i prilozi o unapređivanju kvaliteta zakonodavnog postupka sa težištem na inicijativi građana, javnom slušanju i javnoj raspravi. 2 / [urednice Marijana Pajvančić, Aleksandra Popović]. - Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, 2012. - Str. 77-89.
     ISBN 978-86-86661-55-5

  Zaštita ljudskih prava u Ustavu Republike Srbije / Maja Nastić
     U: Ustav Republike Srbije - pet godina posle (2006-2011) : zbornik radove Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog fakulteta u Kragujevcu / [glavni i odgovorni urednik Milan Petrović]. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - Str. 225-244.
     ISBN 978-86-7148-142-7

  Zaštita izbornog prava / Maja Nastić
     U: Preporuke za izmenu izbornog zakonodavstva u Srbiji. - Beograd : National Democratic Institute for International Affairs, 2011. - Str. 51-64.
     ISBN 978-86-914557-0-5

   Funkcionisanje građanskog branioca : primer grada Niša / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 23-56.
     ISBN 86-7148-072-0

   Prikaz presude Evropskog suda za ljudska prava – Case of Aziz V. Cyprus (Appl. No 69949/01) / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 457-469.
     ISBN 978-86-7148-087-1

  Ustavna žalba zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u praksi Ustavnog suda Srbije / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str.105-124 .
     ISBN 978-86-7148-103-8

  Mogućnosti ograničenja osnovnih prava i sloboda u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavu Srbije / Maja Nastić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 59-86.
     ISBN 978-86-7148-121-2

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   Pravo na nepristarstan i nezavistan sud - u kontekstu rešavanja izbornih sporova / Maja Nastić
     U: Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2007. - Str. 85.

   Ustavno-pravni značaj evropske konvencije u pravnom sistemu Republike Srbije / Maja Nastić
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 62.
     ISBN 978-86-7148-091-8

  Ustavno regulisanje prava na zdravu životnu sredinu / Maja Nastić
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 38
     ISBN 978-86-7148-129-8

   

   Parliamentary oversight of security system: the case of Serbia, U: Arhibald Reiss Days: Thematic Conference Proceedings of International Significance, Belgrade, 10-11 March 2016, Vol. 1, str. 188-196

    Judical control over elections / Maja Nastić
     U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str.165-178.
     ISBN 978-86-7148-229-5

  Opšte biračko pravo u eri globalizacije: glasanje dijaspore / Maja Nastić
      U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 20-21.
     ISBN 978-86-7148-233-2

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

     Status međunarodnih ugovora u ustavnom sistemu Srbije / Maja Nastić
     U: Pravo i politika. - Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2014. - God. 7, br. 2 (2014), str. 123-141.
     ISSN 1820-7529

  Pravni položaj poslanika prema Ustavu Kraljevine Srbije od 1888. godine / Maja Nastić
     U: Ustav Kraljevine Srbije od 1888 - 125 godina od donošenja: zbornik radova sa naučnog skupa / urednik V. Petrov ...[et al.]. - Beograd : Pravni fakultet, 2015. - Str. 201-215.
     ISBN 978-86-7630-567-4

  Ostvarivanje izbornog prava pripadnika nacionalnih manjina/Maja Nastić u: Religija-politika-pravo (tematski zbornik radova), priredili J. Ćirić, V. Dzomić, M. Jevtić, Beograd; Institut za uporedno pravo, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, 2015, str. 571-586

  Dopuštena ograničenja u pogledu ostvarivanja opšteg biračkog prava/Maja Nastić, Reforma izbornog sistema u Srbiji (ur. Edin Šarčević), Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, 2015., str. 169-198

  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Dejtonski mirovni sporazum / Maja Nastić
     U: Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma": zbornik sažetaka. - Pale : Pravni fakultet, 2015. - Str. 43.
     ISBN 978-99938-57-35-8

   

    Ustavno-pravni značaj evropske konvencije u pravnom sistemu Republike Srbije / Maja Nastić
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik radova. Sv. 1 / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - Str. 497-520.
     ISBN 978-86-7148-098-7

   

   

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 12 maj 2021 12:09