Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Ljubica Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.07.1965
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1988
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Берзанско пословање у Југославији, магистарска теза, Београд, 1994.

  Вредновање берзанских хартија, докторска дисертација, Београд, 1998.

  Politička ekonomija – opšta teorija robne proizvodnje i društveno-ekonomskog razvoja, SKC, Niš, 2000, (koautorski udžbenik – Vladimir Serjević, Ljubica Nikolić).

  Osnovi ekonomije (samostalni udžbenik), Spektar, Niš, 2004.

   Berzansko pravo i poslovanje (samostalni udžbenik), Five&Co, Niš, 2008.

  Osnovi ekonomije (samostalni udžbenik), Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2011.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ekonomija za pravnike / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Medivest, 2015. - 543 str. : ilustr. ; 24X20 cm.
  ISBN 978-86-88415-69-9

  Ekonomija za pravnike / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Medivest, 2016 (Niš : Medivest). - 542 str.; 25 cm
  ISBN 978-86-88415-86-6

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Funkcionisanje tržišta kapitala, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXI, str. 161-169;

  Nastanak Beogradske berze, Ekonomika br. 5-6, Niš, 1995, str. 157-167;

  Obveznice i njihova tržišta, Finansije br. 5-6, Beograd, 1998, str. 408-420;

  Mesto i perspektiva Beogradske berze u jugoslovenskom finansijskom sistemu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXVI-XXXVII, Niš, 1996/97, str. 140-153;

  Upravljanje portfeljom hartija od vrednosti, Ekonomika preduzeća br. 7-8, Beograd, 1998, str. 459-474;

  Organizacija savremenih berzi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXVIII-XXXIX, Niš, 1998/99, str. 131-145;

  Investicioni fondovi – mogućnosti i ograničenja, Bilten G17 Instituta br. 31, Beograd, 2002, str. 5-8 i Ekonomska politika br. 2629, Beograd, 2002, str. 29-31;

  Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama, Ekonomika br. 3-4, Niš, 2006, str. 131-138 (koautorski rad Lj. Nikolić, N. Ranđelović);

  Evropska centralna banka – nastanak i uloga, za tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2008, str. 31-41.

   

  :

  Elektronska trgovina kod nas, za tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2009, str. 273-285.

  Proces evropske integracije i zaštita potrošača, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. LIV, Niš, 2009, str. 13-27.

  Ekonomska decentralizacija – osnovna pitanja, tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2010, str. 287-300.

  Nezavisnost Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije, Zbornik radova sa XXIV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2011, str. 529-543.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Srbija u procesu evropske integracije, Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2011, str. 171-184.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Kako prepoznati monetarnu politiku centralne banke,  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. LVIII, Niš, 2011, str. 57-69.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Stanje slobode medija u Srbiji – implikacije na ekonomsko blagostanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LXI Tematski broj, Niš, 2012, str. 285-301.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Agencijski problem u ugovornom odnosu advokata i klijenta, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nicu LXIV, Niš, 2013, str. 79-97.

  • Međunarodni javni poredak u arbitraži / Dejan Janićijević, Ljubica Nikolić
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 11, tom 3 (2014), str. 333-348.
  ISSN 0350-0500
  • Vrednovanje običnih i povlašćenih akcija / Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 139-160.
  ISSN 0350-8501
  • Tržište obveznica javnog sektora u Srbiji: stanje i perspektive razvoja / Aleksandar Mojašević, Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 71 (2015), str. 221-242.
  ISSN 0350-8501
  • Obrazovanje - trošak ili investicija za državu / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 73 (2016), str. 201-220.
  ISSN 0350-8501
  • Onlajn sistem rešavanja sporova i elektronska trgovina / Aleksandar S. Mojašević, Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 76 (2017), str. 641-658.
  ISSN 0350-8501
  • Kognitivne pristrasnosti u pravnoj oblasti: mesto susreta pravne i biheviorističke nauke / Aleksandar S. Mojašević, Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 79 (2018), str. 253-274.
  ISSN 0350-8501
  • Politika zaštite konkurencije u Srbiji − dometi i ograničenja / Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 84(2019), str. 151-170.
  ISSN 0350-8501
  • Državna pomoć i fer tržišna utakmica / Ljubica Nikolić
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 88 (2020), str. 71-92.
  ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Poravnanje u postupku pred sudom udruženog rada, Naučni podmladak br. 1-2, Niš, 1989, str. 55-62;

  Rešenje o nasleđivanju, Naučni podmladak br. 1-2, Niš, 1990, str. 15-25;

  Miroljub Labus, Savremena politička ekonomija II deo (prikaz), Ekonomika br. 3-4, Niš, 1992, str. 98-100;

  • Fluktuirajući nasuprot fiksnom deviznom kursu / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević
  U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 101-118.
  ISBN 978-86-7148-178-6
  • Struktura finansijskih tržišta / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević
  U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 121-138.
  ISBN 978-86-7148-187-8
  • Isplativost investiranja u domaće akcije / Ljubica Nikolić, Aleksandar Mojašević
  U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Str. 85-106.
  ISBN 978-86-7148-236-3
  • Ekonomska analiza parnice i pregovaranja / Aleksandar Mojašević, Ljubica Nikolić
  U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 135-156.
  ISBN 978-86-7148-266-0

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  * Prinosi i rizici na hartije od vrednosti, Zbornik radova sa VI Miločerskog savetovanja, Beograd, 1998, str. 279-291;

  * Uticaj zakonske regulative na prinose i rizike hartija od vrednosti, Zbornik radova sa XII Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 1998, str. 125-134;

  * Finansiranje javnih preduzeća lokalne samouprave emisijom obveznica, Zbornik radova ″Imovina i javni interes u javnim preduzećima lokalne samouprave″, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2000, str. 91-107. Za savetovanje u Vrnjačkoj banji aprila 2001;

  * Investiranje u akcije – analiza i strategija, Zbornik radova sa XIII Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 10, Tom II, Beograd, 2000, str. 609-626;

  * Uloga centralne banke na finansijskom tržištu, Zbornik radova sa X Kongresa pravnika u privredi u Vrnjačkoj Banji maja 2001, Pravo i privreda br. 5-8, Beograd, 2001, sr. 314-326;

  * Investicioni fondovi – atraktivna investiciona alternativa, Zbornik radova sa XIV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2001, str. 205-219;

  * Zaštita investitora i očekivani zakon o investicionim fondovima, Zbornik radova sa XI Kongresa pravnika u privredi u Vrnjačkoj Banji maja 2002, Pravo i privreda br. 5-8, Beograd, 2002, str. 316-324;

  * Značaj obveznica javnog sektora, Zbornik radova sa XV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2002, str. 853-865;

             

  Reforma sistema finansiranja penzijskih fondova, Bilten G17 Instituta br. 36-37, Beograd, 2003, str. 15-18;

  * Centralni registar hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije ″Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije″, održane na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2006, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 2006, str. 533-544.

  * Zaštita manjinskih akcionara, Zbornik radova sa XIX Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2006, str.211-220; 

  * Finansijski derivati – instrumenti koji nedostaju domaćim investitorima, Zbornik radova sa XX Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 13, Tom V, Beograd, 2007, str. 111-125;

  * Oporezivanje kamata, dividendi i kapitalnih dobiti u vezi sa domaćim hartijama od vrednosti, Zbornik radova sa XXI Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2008, str. 771-785;

  • ONLINE sistem rešavanja sporova i elektronska trgovina / Aleksandar Mojašević, Ljubica Nikolić
  U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 190-191.
  ISBN 978-86-7148-233-2
  • Politika zaštite konkurencije u Srbiji − dometi i ograničenja / Ljubica Nikolić
  U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 323.
  ISBN 978-86-7148-255-4
  • Državna pomoć i fer tržišna utakmica / Ljubica Nikolić
  U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 161-162.
  ISBN 978-86-7148-264-6
  • Osnivanje privrednih društava u Srbiji – zastupljenost elektronske i tradicionalne procedure / Ljubica Nikolić
  U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 141-142.
  ISBN 978-86-7148-279-0

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 03 februar 2022 12:49