Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Zoran Radivojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 8.12.1957.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1980.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Poštovanje međunarodnih ugovora - Beograd: Stručna knjiga, 1989. - 143 str.; 24 cm

  Diplomatsko-konzularna zaštita domaćih državljana u inostranstvu / Zoran Radivojević, Mirko Živković. – Niš: SKC, 1994. – 115 str.

  Ugovori međunarodnih organizacija u savremenom međunarodnom javnom pravu / Niš: SKC, 1996. - VIII, 460 str.; 20 cm

  Kodifikacija prava ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija. 1 /Niš: SKC, 1998. – 95 str.

  Evropski sistem zaštite ljudskih prava, Ljudska prava - uputstvo za upotrebu / urednik Nenad Popović. - Niš: OGI, 2004. - Str. 59-74, ISBN 86-83561-05-4

  Zaštita manjina u međunarodnom pravu / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Prava manjina / urednik Dragan Žunić. - Niš: OGI, 2005. – Str. 49-80, ISBN 86-83561-10-0

  Institucije Evropske unije / Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić. – Niš : Sven, 2008. – IV, 254 str.; 24, ISBN 978-86-7746-143-0

  Kako nastaje i deluje pravo Evropske unije / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 220 str. ; 24 cm, ISBN 978-86-519-0344-4

  Međunarodna arbitraža, Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije / priredio Jovan Ćirić. – Beograd: Institut za uporedno pravo, 2009. – Str. 123-160, ISBN 978-86-80059-60-0

  Zabrana diskriminacije žena u međunarodnom pravu, Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 49-69, ISBN 978-86-7148-137-3

  Međunarodni standardi zaštite osoba sa mentalnim poremećajem - putokaz za domaće zakonodavstvo / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 83-106, ISBN 978-86-7148-181-6

  Evropska unija: istorijski, institucionalni i pravno-politički okvir, Evropska unija i njene javne politike: priručnik za obuku / urednik Zoran Radivojević. – Niš : Pravni fakultet, Centar za javne politike EU, 2016. - Str. 13-64, ISBN 978-86-7148-210-3

  Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić: Institucionalni mehanizam Evropske unije posle Lisabonskog ugovora, Niš, 2016, str. 265.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Iscrpljenje unutrašnjih pravnih lekova kao uslov za prihvatanje saopštenja pojedinaca pred komitetom za prava čoveka, Naša zakonitost. - Zagreb: Narodne novine, 1984. - Br. 7/8 (1984), str. 856-866, ISSN 0027-8165

  Protivustavnost ugovora međunarodnih organizacija, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1985. - Br. 3 (1985), str. 510-536, ISSN 0022-6084

  Domašaj načela pacta sunt servanda u međunarodnom javno pravu, Pravni život. - Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 1987. - Br. 37, br. 3 (1987), str. 201-219, ISSN 0350-0500

  Načelo pacta sund servanda u svetlosti teorije međunarodnog prava, Arhiv za pravne i društvene nauke. - Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 1987. - God. 73, knj. 43 (3. kolo), br. 2 (1987), str. 249-261, ISSN 0004-1270

  Primena ugovora međunarodnih organizacija, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Udruženje za međunarodno pravo, 1988. - Br. 2 (1988), str. 166-184, ISSN 0022-6084

  O implicitnoj ugovornoj sposobnosti međunarodnih organizacija, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo: Pravni fakultet, 1989. - Vol. 37 (1989), str. 169-179, ISSN 0581-7471

  Registracija ugovora međunarodnih organizacija, Međunarodni problemi. - Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1989. - Br. 4 (1989), str. 345-353, ISSN 0025-8555

  O nazivima "međunarodno pravo", "međunarodno javno pravo" i "međunarodno privatno pravo", Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1990. - God. 37, br. 1 (1990), str. 56-66, ISSN 0022-6084

  Primena načela pacta terttis nec nocent nec prosunt na države članice međunarodnih organizacija, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1993. - God. 40, br. 3 (1993), str. 243-258, ISSN 0022-6084

  Dejstvo ugovora međunarodnih organizacija u odnosu na treće, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd: Pravni fakultet, 1995. - God. 43, br. 3 (1995), str. 200-209, ISSN 003-2565

  Međunarodnopravni položaj SR Jugoslavije u Organizaciji ujedinjenih nacija, Strani pravni život. - Beograd: Institut za uporedno pravo, 1995. - Br. 2 (1995), str. 5-12, ISSN 0039-2138

  Rešavanje sporova oko primene i tumačenja ugovora međunarodnih organizacija, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko Udruženje za međunarodno pravo, 1995. - God. 42, br. 1/3 (1995), str. 129-138, ISSN 0022-6084

  Mirenje i arbitraža ex aequo et bono, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1996. - God. 43, br. 1/2 (1996), str. 345-356, ISSN 0022-6084

  Dno mora i okeana kao zajedničko dobro čovečanstva: pravna iluzija ili stvarnost, Pravni život.Tematski broj, Pravo i stvarnost. - Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 1997. - Tom 4, br. 12 (1997), str. 567-576, ISSN 0350-0500

  Pravna priroda ugovora međunarodnih organizacija, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1997. - Br. 23 (1997), str. 385-400, ISSN 0022-6084

  Problem članstva SR Jugoslavije u Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo, Strani pravni život. - Beograd: Institut za uporedno pravo, 1997. - Br. 1 (1997), str. 5-14, ISSN 0039-2138

  Ugovorna sposobnost Evropske unije, Pravni život: tematski broj. Moć i nemoć prava. - Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 1998. - Tom 4, br. 12 (1998), str. 589-603, ISSN 0350-0500

  Protokol broj 14 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, Strani pravni život. – Beograd: Institut za uporedno pravo, 2005. – Br. 1-2 (2005), str. 181-194, ISSN 0039 2138

  Savet Evropske unije između sadašnjeg položaja i buduće institucionalne promene, Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 2006. – Br. 12, tom 4 (2006), str. 659-676, ISSN 0350-8501

  Novine u organizaciji Evropskog suda pravde, Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 6, br. 14 (2007), str. 213-226, ISSN 0350-0500

  Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Anali Pravnog fakulteta. – Beograd: Pravni fakultet, 2008. – God. 55, br, 2 (2007), str. 98-116, ISSN 0003-2565

  Međunarodna zaštita osoba sa mentalnim poremećajem / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Temida. – Beograd: Viktimološko društvo Srbije, 2007. – Br. 3 (2007), str. 11-24, ISSN 1450-6637

  Pravosudna kontrola izvršenja obaveza država članica u Evropskoj uniji / Vesna Knežević Predić, Zoran Radivojević, Godišnjak 2007. - Beograd: Udruženje za međunarodno pravo, 2008. - Str. 15-46, ISSN 1452-9963

  Indirektna i savetodavna nadležnost Evropskog suda pravde, Pravni život: tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 6, br. 14 (2008), str. 5-30, ISSN 0350-0500

  Institucionalne novine u Lisabonskom ugovoru, Pravni život: tematski broj. Pravo vreme. – Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije, 2009. – Br. 14, tom 6 (2009), str. 37-60, ISSN 0350-8501

  Nova institucionalna reforma Evropske unije, Anali Pravnog fakulteta. – Beograd: Pravni fakultet, 2009. – Br. 1 (2009). str. 191-216, ISSN 0003-2565

  Razlikovanje između boraca i neboraca u međunarodnom humanitarnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 25-54, ISSN 0350-8501

  Zabranjeni način borbe u međunarodnom humanitarnom pravu,  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 11-36, ISSN 0350-8501

  Struktura EU posle Lisabonskog ugovora / Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić, Pravni život: tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 12, tom 4 (2010), str. 455-470, ISSN 0350-0500

  Nova arhitektura Evropske unije / Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić, Zbornik radova. - Novi Sad: Pravni fakultet, 2011. - God. 45, br. 1 (2011), str. 11-38, ISSN 0550-2179

  Pravni akti EU i postupak njihovog donošenja / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević, Pravni život: tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 12, tom 4 (2011), str. 295-310, ISSN 0350-0500

  Poreklo međunarodnog humanitarnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu – Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. – Br. 58 (2011), str. 85-102, ISSN 0350-8501

  Zaštita koju obezbeđuje status ratnog zarobljenika u međunarodnom humanitarnom pravu,  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 9-28, ISSN 0350-8501

  Zaštita životne sredine u međunarodnom humanitarnom pravu / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Godišnjak Fakulteta političkih nauka. - Beograd: Fakultet političkih nauka, 2012. - Vol. 6 (jun 2012), no. 7, str.123-143, ISSN 1820-6700

  Odlike pravnog sistema Evropske unije, Pravni život: tematski broj. Pravo i moral. - Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 12, tom 4 (2012), str. 413-429, ISSN 0350-0500

  Primena međunarodnog ekološkog prava u oružanim sukobima / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Zbornik radova. - Novi Sad: Pravni fakultet, 2012. - God. 46, br. 1 (2012), str. 39-62, ISSN 0550-2179

  Sporedni postupci pred Sudom pravde Evropske unije, Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo. – Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2013 – Br. 12, tom 4 (2013), str.299-314, ISSN 0350-0500

  Prag primene međunarodnog humanitarnog prava / Zoran Radivojević, Vesna Knežević Predić, Teme. - Niš: Univerzitet, 2013. - God. 37, br. 1 (2013), str. 383-403, ISSN 0353-7919

  Zaštita civilnog stanovništva od posledica neprijateljstava u međunarodnom humanitarnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 129-146, ISSN 0350-8501

  Načelo savesnosti i poštovanje međunarodnih ugovora, Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 12, tom 4 (2014), str. 199-210, ISSN 0350-0500

  Odstupanja od redovnog postupka odlučivanja o prethodnom pitanju pred Sudom pravde Evropske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 139-156, ISSN 0350-8501

  Pravni lekovi u postupku pred Sudom pravde Evropske unije / Zoran Radivojević, Vesna Knežević Predić, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 807-824, ISSN 0350-8501

  Sudska zaštita službenika u Evropskoj uniji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 81-100, ISSN 0350-8501

  Posebno zaštićeni civili u međunarodnom humanitarnom pravu /Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Godišnjak. - Beograd: Fakultet političkih nauka, 2015. - God. 9, br. 14 (2015), str. 101-122, ISSN 1820-6700

  Uloga Komisije u donošenju i izvršenju pravnih akata Evropske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Br. 71 (2015), str. 61-80, ISSN 0350-8501

  Oblici sudske kontrole poštovanja obaveza država članica Evropske unije, Pravni život : tematski broj. Pravo i društveni imperativ. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016 – Br. 12, tom 4 (2016), str.279-294, ISSN 0350-0500

  Sud pravde Evropske unije posle Lisabonskog ugovora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. – Br. 73 (2016), str. 25-44, ISSN 0350-8501

  Sankcionisanje država članica EU zbog neizvršenja presuda Suda pravde i neobaveštavanja o sprovođenju direktiva / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Srpska politička misao. - Beograd: Institut za političke studije, 2017. - God. 24, vol. 56, br. 2 (2017), str. 243-261, ISSN 0354-5989

  Zoran Radivojević, Pravosudna kontrola zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, Pravni život: tematski broj. Pravedno pravo i stvarnost – Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2017, br. 12, tom 4, (2017), str. 427-442, ISSN 0350-0500

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Kodifikacija načela pakta sunt servanda i Bečka konferencija o ugovornom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 1983. – Br. 23 (1983), ISSN 0350-8501

  Pravna priroda pravila o iscrpljenju unutrašnjih pravnih lekova, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 1985. – Br. 25 (1985), str.243-252, ISSN 0350-8501

  Nadležnost organa međunarodnih organizacija za zaključenje ugovora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 1986. – Br. 26 (1986), str. 201-218, ISSN 0350-8501

  O vrstama ugovora međunarodnih organizacija prema broju strana ugovornica, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 1987. – Br. 27 (1987), str. 239-257, ISSN 0350-8501

  Načelo pacta sunt servanda i ugovori međunarodnih organizacija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 1989. – Br. 29 (1989), str. 246-256, ISSN 0350-8501

  Administrativna mera proterivanja stranaca po međunarodnom i jugoslovenskom pravu / Zoran Radivojević, Mirko Živković, Obeležja. - /s.l./: /s.n./, 1990. - Br. 5 (1990), str. 15-27, ISSN 0350-9400

  Zaključenje ugovora između država pod okriljem međunarodnih organizacija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 217-227, ISSN 0350-8501

  Oblici zaštite jugoslovenskih državljana u inostranstvu prema konzularnim konvencijama, Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad: Advokatska komora APV, 1991. - God. 63, br. 7-8 (1991), str. 6-15, ISSN 0017-0933

  Uslovi za pružanje diplomatske zaštite domaćim državljanima u inostranstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 99-110, ISSN 0350-8501

  Neformalni ugovori u praksi međunarodnih organizacija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 1993. – Br. 32-33 (1992-1993), str. 105-110, ISSN 0350-8501

  Problem članstva Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama sa stanovišta međunarodnog prava, Izbor sudske prakse. - Beograd: Glosarijum, 1993. - Br. 9/10 (1993), str. 68-72, ISSN 0354-3226

  Pravni status i članstvo SR Jugoslavije u Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 1996. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 67-78, ISSN 0350-8501

  La personalite juridique internationale et la capacite des Organisations internationales universelles de conclure des traits, Facta Universitatis. - Niš: University of Niš, 1997. - Vol. 1, no. 1 (1997), str. 95-102, ISSN 1450-551

  Protokol broj 11 uz Evropsku konvenciju o zaštiti prava čoveka i osnovnih sloboda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 1998. – Br. 36-37 (1996-1997), str. 61-72, ISSN 0350-8501

  Reservations Pertaining to the Statements on the Acceptance of Compulsory Competence of the International Court of Justice in the Disputes of the Federal Republic of Yugoslavia v. the Members States of Nato, Facta universitatis. - Niš: University of Niš, 2000. - Vol. 1 (2000), str. 509-523, ISSN 1450-5517

  Martensova klauzula u jurisprudenciji Međunarodnog suda pravde, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 46-63, ISSN 0350-851

  Prvi stub Evropske unije-acquis communautaire, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 59-85, ISSN 0350-8501

  Evropska komisija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš: Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 73-98, ISSN 0350-8501

  Institucionalne novine u Ustavu za Evropu / Zoran Radivojević, Mirko Živković, Evropsko zakonodavstvo. – Beograd: Ministarstvo pravde RS, 2005. – Br. 11 (2005), str. 60-64.

  Pravna sredstva protiv arbitražne presude u međunarodnom javnom pravu, Godišnjak Udruženja za međunarodno pravo. – Beograd: Udruženje za međunarodno pravo, 2005. – Str. 61-82.

  Postupak pred Sudom pravde Evropske unije, Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2006. – Br. 17-18 (2006), str. 105-112, ISSN 1451-3188

  Evropski parlament, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 11-32, ISSN 0350-8501

  Od Haga do Haga vek posle / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević, Godišnjak. – Beograd: Udruženje za međunarodno pravo, 2006. – Str. 13-54, ISSN 1452-9963

  Sadašnji i budući položaj Evropskog saveta u Evropskoj uniji, Evropsko zakonodavstvo. – Beograd: Ministarstvo pravde RS, 2006. – Br. 15-16 (2006), str. 101-106

  Direktne tužbe pred Sudom pravde Evropskih zajednica, Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 3-22, ISBN 978-96-7148-080-2

  European Union Financial Bodies, Review of European Law. – Kragujevac: Association for EU Law and Center for EU Law, 2009. – God. 10, br. 1 (2008), str. 51-76, ISSN 1450-7986

  Organizacija pravosudnog sistema EU prema Lisabonskom sporazumu, Izazovi evropskih integracija. – Beograd: Službeni glasnik, 2009. – Br. 4 (2009), str. 117-130, ISSN 1820-9459

  Sekundarna legislativa Evropske unije prema Lisabonskom ugovoru, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 83-102, ISBN 978-86-7148-148-9

  Međunarodnopravno regulisanje ravnopravnosti polova, Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog: zbornik radova. - Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2012. - Str. 426-449, ISBN 978-99938-57-25-9

  Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju u pravu Evropske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu: tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš: Pravni fakultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 53-72, ISSN 0350-8501

  Neposredna primena i neposredno dejstvo prava Evropske unije, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 45-64, ISBN 978-86-7148-178-6

  O neposrednom dejstvu direktiva Evropske unije, Revija za evropsko pravo. - Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo, 2013. - God. 15, br. 2/3 (2013), str. 27-45, ISSN 1450-7986

  European Union directives: between the recognized vertical and the unaccepted horizontal direct effect, Facta universitatis. Series Law and Politics / urednik Zoran Radivojević. - Niš : Univerzitet, 2015. - Vol. 12, br. 2 (2014), str. 59-68, ISSN 1450-5517

  Neposredno dejstvo direktive u jurisprudenciji Suda pravde Evropske unije, Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 17-36, ISBN 978-86-7148-187-8

  Sistem pravnih lekova u procesnom pravu Evropske unije, Revija za evropsko pravo. - Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo, 2014. - God. 16, br.2/3 (2014), str.23-43, ISSN 1450-7986

  Zaštita prava pojedinaca pred Sudom pravde Evropske unije, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 31-52, ISBN 978‐86‐7148‐198‐4

  Ubrzani i hitan postupak pred Sudom pravde Evropske unije, Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 15-34, ISBN 978-86-7148-203-5

  Zaštita žena u međunarodnom humanitarnom pravu, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 19-38, ISBN 978-86-7148-212-7

  Postlisabonske novine u sistemu sudske zaštite Evropske unije, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš: Pravni fakultet, 2016. - Str. 19-40, ISBN 978‐86‐7148‐227-1

  Postupci sudske kontrole zakonitosti rada institucija Evropske unije, Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 13-31, ISBN 978‐86‐7148‐216‐5

  Reforma postupka sudske kontrole valjanosti akata institucija EU: tužba za poništaj, Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 4 / [urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Str. 31-48, ISBN 978-86-7148-236-3

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  La base juridique de la capacite des Organisations internationales de conclure des traites a la lumiere de la nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit des traits, Thesaurus Acroasium. Sources of International Law, United Nations Decade of International Law. - Thessaloniki: The Institute of International Law and International Relations, 1992. – Vol. 19 (1992), str. 10

  O pravnoj prirodi Društva naroda, Pravna i politička misao Mihaila Ilića. – Beograd: Pravni fakultet, 1995. – Str. 207-221.

  Odredbe Srpskog građanskog zakonika od međunarodnopravnog značaja / Zoran Radivojević, Mirko Živković, Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika: (1844/1994) /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš: Pravni fakultet, 1995. - Str. 306-314

  Načelo savesnosti i zloupotreba prava u međunarodnom javnom pravu, Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš: Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 279-290

  La conciliation et l`arbitrage ex aequo et bono, Thesaurus Acroasium. International Justice. - Thessaloniki: The Institute of International Law and International Relations, 1997. – Vol. 26 (1997), str 843-856.

  Rezerve uz izjave o prihvatanju obavezne nadležnosti Međunarodnog suda pravde u sporu SR Jugoslavije protiv država članica NATO, Jugoslovenska kriza: pouke za međunarodno pravo : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 129-142, ISBN 86-7148-028-3

  Kumulacija predstavki pojedinaca pred Evropskim sudom i Komitetom za ljudska prava posle ratifikacije Evropske konvencije o ljudskim pravima, Evropski sistem zaštite ljudskih prava: iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojević. - Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 149-161, ISBN 86-7148-051-8

  Nova institucionalna ravnoteža u Evropskoj uniji / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević, Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2005. – Str. 47-66, ISBN 86-7148-058-5

  Pravosudna zaštita prava pojedinaca u Evropskoj uniji / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević, Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava: zbornik radova / /urednik Zoran Radivojević/. – Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 105-134, ISBN 978-86-7148-085-7

  Pravna priroda Evropske unije prema Lisabonskom ugovoru / Vesna Knežević-Predić, Zoran Radivojević, U: Međunarodna naučna konferencija “Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije“/priredili Duško Dimitrijević, Branko Miljuš – Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2010, str.111-131, ISBN 978-86-7067-148-5

  Međunarodnopravno regulisanje zaštite životne sredine u oružanim sukobima / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 151-175, ISBN 978-86-7148-146-5

  Nova reforma procesa odlučivanja u Evropskoj uniji, Savremene tendencije u razvoju pravne nauke i pravnog obrazovanja. - Sarajevo: Pravni fakultet, 2012. - 293 str.; 24 cm, ISBN 978-9958-627-97-2

  Sekundarni izvori prava Evropske unije, Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. - Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2012. - Str. 751-773, ISBN 978-99938-57-24-2

  Zaštita novinara u međunarodnom pravu / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu: tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš: Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 105-130, ISSN 0350-8501

  Postupci odlučivanja u Evropskoj uniji posle Lisabonskog ugovora/Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić, Međunarodna naučna konferencija “Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. 2“/urednici Duško Dimitrijević, Branko Miljuš – Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu: Institut za uporedno pravo: Hans Zajdel Fondacija, 2012, str.74-99, ISBN 978-86-7067-164-5

  Zabrana laserskog oslepljujućeg oružja u međunarodnom humanitarnom pravu / Zoran Radivojević, Nebojča Raičević, Naučni skup sa međunarodnim učešćemMeđunarodno humanitarno pravo“. - Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, 2013. - Str. 26-41, ISBN 978-86-6083-027-4

  Neposredno dejstvo prava Evropske unije u pravnim sistemima država članica, Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu"- Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2014. - Str. 905-924.

  Pravosudna kontrola u Evropskoj uniji: procesna legitimacija države članice / Zoran Radivojević, Vesna Knežević-Predić, Međunarodna naučna konferencija “Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 95-116, ISSN 0350-8501

  Procedura za priznavanje međunarodne zaštite progonjenim licima u Evropskoj uniji / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost. T. 1. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016. - Str. 203-216, ISBN 978-86-7020-353-2

  Financial sanctions against member states for infringement of EU law / Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, EU and comparative law issues and challenges: procedural aspects of EU law / Jean Monnet International Scientific Conference. - Osijek : Faculty of law, 2017. - Str. 171-191, ISBN 978-953-8109-16-4 (Online) 

Poslednji put izmenjeno utorak, 23 januar 2018 11:19