Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.12.2013.

Sanja Đorđević Aleksovski

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.07.1984.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Људска права у Европској унији, Европска унија и њене јавне политике: приручник за обуку / уредник Зоран Радивојевић. – Ниш: Правни факултет, Центар за јавне политике ЕУ, 2016. - Стр. 149-181, ИСБН 978-86-7148-210-3

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Сања Ђорђевић, Правни статус Повеље о основним правима Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Правни факултет, 2011. - 58 (2011), стр. 219-234.

  Сања Ђорђевић, Трећи факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета, Зборник радова Правног факултета у Нишу: тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш: Правни факултет, 2012. - Бр. 62 (2012), стр. 505-522.

  Сања Ђорђевић, Слобода изражавања медија у пракси Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Нишу: тематски број. Медији и људска права. - Ниш: Правни факултет, 2012. - Бр. 61 (2012), стр. 477-496.

  Сања Ђорђевић, Саветодавна надлежност Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014. – Бр. 68 (2014), стр. 893-910.

  Sanja Đorđević, Protocol 16 to the European Convention on human rights and freedoms, Facta universitatis. Series Law and Politics, Niš: Univerzitet, 2015. - Vol. 12, br. 2 (2014), str. 113-127.

  Сања Ђорђевић, Трибина "Кад би Србија приступила Конвенцији о касетној муницији", Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2015. – Бр. 69 (2015), стр. 259-263, ИССН 0350-8501

  Sanja Đorđević Aleksovski, Article 10 of the European Convention in light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, Facta universitatis. Series Law and Politics, Niš: Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 55-69.                                    

  Сања Ђорђевић Алексовски, Саветодавно мишљење 2/13 Суда правде и препреке за приступање ЕУ Европској конвенцији о људским правима, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Правни факултет, 2016. - Бр. 73 (2016), стр. 235-252.

  Nebojša Raičević, Sanja Đorđević Aleksovski, The control of compliance with the judgements of the EU Court of Justice, Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers, Niš: Faculty of Law, 2016. - Str. 273-292.

  Алексовски Ђорђевић, Сања, Међународни обичај у јуриспруденцији Суда правде ЕУ, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, број 84, стр. 307-330.

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Сања Ђорђевић, Екстериторијална примена Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр. 579-596.  

  Сања Ђорђевић, Протокол 15 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2013. - Стр. 413-430.

  Сања Ђорђевић, Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета о поступку достављања и разматрања представки - предности и мане у светлу могућег приступања Републике Србије, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, Ниш: Правни факултет, 2014, стр. 179-198.

  Сања Ђорђевић, Међународни злочини и одговорност државе према нацрту чланова о одговорности државе за међународне противправне акте, Усклађивање права Србије са правом ЕУ: тематски зборник радова, Ниш: Правни факултет, 2014, стр. 533-548.

  Сања Ђорђевић Алексовски, Проблематика дефинисања агресије као акта државе, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 5. - Ниш: Правни факултет, 2015. - Стр. 173-192.

  Сања Ђорђевић Алексовски, Дефинисање злочина агресије као акта појединца, Пројекат “Усклађивање права Србије са правом ЕУ”: зборник радова, Ниш: Правни факултет, 2016. - Стр. 195-220.

  Алексовски Ђорђевић, Сања, Тумачења међународних уговора Европске уније применом правила из Бечке конвенције о уговорном праву од стране Суда правде ЕУ, Пројекат „Усклађивање права Србије са правом ЕУ“: зборник радова. Књ. 7, Ниш: Правни факултет, 2020, стр. 203-221.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Сања Ђорђевић, Слобода изражавања медија у пракси Европског суда за људска права, Међународна научна конференција "Медији и људска права": зборник сажетака / [главни и одговорни уредник Предраг Димитријевић]. - Центар за публикације Правног факултета, 2012. - Стр. 78, ИСБН 978-86-7148-156-4

  Сања Ђорђевић, Саветодавна надлежност Европског суда за људска права, Међународна научна конференција "Усклађивање права Србије са правом Европске уније": зборник сажетака. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2014. - Стр. 137.

  Sanja Đorđević, Amending the European Convention on human rights - Protocols 15 and 16, The milestones of law in the area of Central Europe 2015, Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2015. - Pp. 101-111.

  Sanja Đorđević-Aleksovska, International public law in the jurisprudence of the European Court of Justice, Opštestvenite promeni vo globalniot svet / Treta megunarodna naučna konferencija, 1-2 Septemvri, 2016 = Third international scientific conference, 1-2 September 2016 = Tretaja meždunarodnaja naučnaja konferencija. - Štip : Univerzitet "Goce Delčev" = Shtip = Goce Delcev University = Universitet Goce Delčeva, 2016. - str. 63, ISBN 978-608-244-315-7

  Сања Ђорђевић Алексовски, Међународно јавно право у пракси Суда правде, Општествените промени во глобалниот свет: зборник на трудови / Трета међународна научна конференција. - Штип: Правен факултет, 2016. - Стр. 287-304.

  Небојша Раичевић, Сања Ђорђевић Алексовски, Контрола извршења пресуда Суда правде ЕУ, Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније: зборник сажетака. - Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2016. - Стр. 67-68, ИСБН 978-86-7148-217-2

  Сања Ђорђевић Алексовски, Европска унија и Организација уједињених нација, Зборник сажетака / Међународна научна конференција Глобализација и право, Ниш, 21-22. април 2017. - Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2017. - Стр. 46-47.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 decembar 2021 19:37