Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Mihajlo Cvetković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.1.1979
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Komplementanost zakona o zaštiti životne sredine i propisa građanskog prava na polju nadoknade štete / Mihajlo Cvetković
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova.
  Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 281-296.
     
  ISBN 978-86-7148-087-1

  Sposobnost za zaključenje ugovora o poklonu / Mihajlo Cvetković
     U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 167-188.
     ISBN 978-86-7148-181-6

   Online rešavanje sporova kao oblik medijacije u građanskim stvarima / Mihajlo Cvetković
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova.
  Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 201-224.
     
  ISBN 978-86-7148-121-2

   Pretpostavke odgovornosti za štetu nanetu pacijentu / Mihajlo Cvetković
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova.
  Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 485-502.   
     
  ISBN 978-86-7148-148-9

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Šta nam donosi nova direktiva o pravima potrošača? / Milena Jovanović Zattila, Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2012. - Br. 4/6 (2012), str. 433 – 452.
     ISSN 0354– 3501

  Sadržina garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari / Đorđe L. Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 10, tom 2 (2013), str. 655-670.
     ISSN 0350-0500

  Definicija i pravna priroda digitalnog sadržaja / Đorđe Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014. - Br. 7-9 (2014), str. 54-70.
     ISSN 0354-3501

  Saobraznost digitalnog sadržaja / Mihajlo Cvetković, Đorđe Nikolić
     U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2015. - Br. 7/9 (2015), str. 47–64.
     ISSN 0354– 3501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 189-210.
     ISSN 0350-8501

  Evropska direktiva o suzbijanju docnje u ispunjenju novčanih obaveza i mogućnost njene implementacije u naše pravo
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 235-256
     ISSN 0350-8501

  Pravni aspekti obračuna zatezne kamate / Mihajlo Cvetković
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 231-252.
  ISSN 0350-8501

  Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva za štetu koju prouzrokuju njihovi korisnici protivpravnim sadržajem / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 249-266.
     ISSN 0350-8501

  Građanskopravna odgovornost za informaciju objavljenu u medijima / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj.
  Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 457-476.
     ISSN 0350-8501

  Novinarska pažnja / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 343-362.
     ISSN 0350-8501

   Objektivni element ugovora o poklonu / Mihajlo Cvetković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 419-436.
     ISSN 0350-8501

   Odgovornost za štetu prouzrokovanu zbog neposedovanja i neprimene neophodnih medicinskih sredstava / Mihajlo Cvetković, Đorđe Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 351-370.
     ISSN 0350-8501

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu računarskim programima / Mihajlo Cvetković
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 315-348.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu računarskim programima / Mihajlo Cvetković
  U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, str. 94-95.
     ISBN 978-86-7148-091-8

   Građanskopravna odgovornost za informaciju objavljenu u medijima / Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 76.
     ISBN 978-86-7148-156-4

   

  Online dispute resolution as a form of mediation in civil matters / Mihajlo Cvetković                                                                                                                                                                                                                                                                                                               U: Međunarodna naučna konferencija „Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights - Information in Relation to Human Rights“, Bratislava: Pravni fakultet, 2012. -Str. 614-622

   

  Neke napomene o građanskoj odgovornosti za lekarsku grešku / Mihajlo Cvetković
     U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pranvi fakultet, 2012. - Str. 267-286.
     978-86-6083-021-2

  Neke napomene o građanskoj odgovornosti za lekarsku grešku / Mihajlo Cvetković
     U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 38.
     978-86-6083-015-1

  Odgovornost za štetu prouzrokovanu zbog neposedovanja i neprimene neophodnih medicinskih sredstava / Đorđe Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 55.

  Pojam predugovora u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije / Đorđe L. Nikolić, Mihajlo Cvetković
     U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 96 ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-200-4

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 04 novembar 2015 17:38