Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Vojislav Đurđić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.02.1952
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1974
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Kriminalitet maloletnica / Vidoje Miladinović, Slobodanka Konstantinović, Vojislav Đurdjić. - Beograd : /s.n./, 1992. – 196 str. ; 24 cm

  2. Krivični postupak Srbije / Vojislav Đurdjić. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. – VIII, 208 str. ; 24 cm

  ISBN 86-7148-061-5

  3. Nužna odbrana u krivičnom pravu / Vojislav Đurdjić, Dragan Jovašević, Lj. Zdravković. – Niš : /s.n./, 2004. – 126 str. ; 24 cm

   4. Srpsko državno tužilaštvo : 1804-2004 / Vojislav Đurđić, Nebojša Ranđelović, Goran Ilić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 131 str. ; 19 cm
     ISBN 86-7148-047-X

  5. Kazneno popravni zavod u Nišu : 90 godina / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Vojislav Đurđić. – Niš : Prosveta, 2001. – 134 str. ; 30 cm
  ID =92538124

  6. Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta / Vojislav Đurđić.../et al/. – Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2008. – 358 str. ; 24 cm.
     ISBN 978-86-87259-03-4

  7.  Pomilovanje : teorija, praksa, zakonodavstvo / Vojislav Đurđić, Dragan Jovašević, Ljubiša Zdravković. - Niš : Atlantis, 2010. - 139 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-910361-4-0

  8. Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka / Vojislav Đurđić, Danilo Subotić. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2010. - 182 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-87259-12-6 

  9. Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i peporuke / Vojislav Đurđić (koautor). – Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012. – 168 str. ; 24
     I1SBN 978-86-87259-31-7 

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.Primena krivičnopravnih mera prema maloletnicima / Vojislav Đurđić
     U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1994. – Br. 1-2 (1994), str. 134-147
     ISSN 0003-2565

  2.    Pritvor i privođenje / Vojislav Đurđić
     U: Pravni život : tematski broj. Sud i pravo. – Beograd : Udruženje pravnika SR Srbije, 1995. – Tom 1, br. 9 (1995), str. 437-456
     ISSN 0350-0500

  3. Načelo oportuniteta / Vojislav Đurđić
     U: Pravni život : tematski broj. Postojeće i buduće pravo. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1996. – Tom 1, br. 9 (1996), str. 421-437
     ISSN 0350-0500

  4. Ograničenje slobode kretanja u krivičnom postupku / Vojislav Đurđić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i stvarnost. – Beograd : Udruženje pravnika SR Srbije, 1997. – Tom 1, br. 9 (1997), str. 529-572
     ISSN 0350-0500

  5. Izbeglištvo kao trajna viktimizacija / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Vojislav Đurđić
     U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji, 2000. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91-100
     ISSN 1450-6637

  6. Ljudsko dostojanstvo kao osnova čovekove prirode / Vojislav Đurđić, Marko Trajković
     U: Zbornik radova. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2010. - 1 (2010), str. 29-44.
     ISSN 0550-2179

  7. Diskreciono gonjenje maloletnih učinilaca krivičnih dela / Vojislav D. Đurđić
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2011. - Br. 2 (2011), str. 403-420.
     ISSN 0353-7919

  8. Priroda i procesna struktura novog krivičnog postupka Srbije / Vojislav Đurđić

     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. – Tom 1, br. 9 (2011), str. 755-772
   ISSN 0350-0500

  9. Evropski nalog za hapšenje / Vojislav Đurđić

  U: Zbornik radova. – Novi Sad : Pravni fakultet, 2012. – 1 (2012), str. 21-38.
  ISSN 0550-2179

  10. Diskreciono gonjenje učinilaca krivičnih dela / Vojislav Đurđić

  U: Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. – Zenica : Pravni fakultet, 2012. – God. 5, br. 10 (2012), str. 249-270.
  ISSN 1986-5791

  11. Sistem kontrole optužbe u reformisanom krivičnom postupku Srbije / Vojislav Đurđić

  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. – Tom 1, br. 9 (2012), str. 785-800.
  ISSN 0350-0500

  12. Normativne pretpostavke prava na pravično suđenje u krivičnim stvarima / Vojislav Đurđić

  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i dostojanstvo. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. – Tom 1, br. 9 (2013), str. 715-728.
  ISSN 0350-0500

  13. Ка pluralističkoj bioetici / Vojislav Đurđić, Marko Trajković
     U: Zbornik radova. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2013. - 1 (2013), str. 247-260.
     ISSN 0550-2179

  14. O istini u krivičnom postupku / Vojislav Đurđić, Marko Trajković
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2013. – Br. LXIII (2013), str. 1-22.
     ISSN 0350-8501

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 31 decembar 2013 00:35