Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Aleksandra Vasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.02.1985
 • Mesto rođenja: Gnjilane
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Finansijski smer
 • Godina diplomiranja: 2011
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   O odgovornosti internet servis-provajdera prema američkom pravu i pravu EU / Aleksandra Vasić
     U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2011. - Vol. 16, br. 3 (2011), str. 99-109.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

     Steganografija u funkciji zaštite podataka na Internetu / Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić
     U: Pravne infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju / urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2012. - Str. 257-274.
     ISBN 978-86-7623-038-9