Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Miloš Prica

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26. септембар 1980.
 • Mesto rođenja: Приштина
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Правна држава и медији / Милош Прица. - Ниш : Правни факултет, Медивест, 2021. - 482 стр. ; ISBN 978-86-7148-283-7

  Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : Medivest, 2020. - 410 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-7148-270-7

  Milan Petrović kao pravni i politički filosof / Miloš Prica
     Pogovor knjige : Ličnost protiv stranke - ogled iz političke filosofije / Milan Petrović. – Beograd : Catena Mundi, 2020. - str. 517-524.
     ISBN 978-86-6343-131-7

  Експропријација као правни институт, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2017.

 • Knjige i udžbenici:

  Veliki pravni sistemi : (univerzalno uporedno pravao) : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. – Niš : /autor/, 2009. – 88 listova ; 30 cm

  Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom : autorizovane beleške sa predavanja / Milan Petrović ; priredio Miloš Prica. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 111 listova ; 30 cm

  Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : Sven, 2011. - 165, 27 str. ; 20 cm ISBN 978-86-7746-313-7

  E drejta administrative e viecanté me te drejten administrative nderkombetare / Milan Petroviq, Milosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2011. - 92 str. ; 24 cm 

  ISBN978-86-6187-023-1

  Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-263-5

  Upravno pravo : opšti deo / Slavoljub Popović, Milan Petrović, u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izmenjeno ispravljeno izd. - Niš : Sven, 2011. - 413, 54 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-312-7

  Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović, Miloš Prica. - Niš : SVEN, 2011. - 213, 28 str. ; 20 cm
     ISBN 978-86-7746-288-8

  Hyrja ne sistemet e medha juridike / Millan Petroviq, Millosh Prica. - Beograd : Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2012. - 142 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-051-4

  Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 2. izd. - Niš : Sven, 2012. - 147, 30 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-357-1

  Uvod u velike pravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Novo izd. - Niš : SVEN, 2012. - 241, 31 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-336-6

  Uvod u velike pravne i upravne sisteme / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - Niš : SVEN, 2013. - 443, 24 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-386-1

   Teme : časopis za društvene nauke. Br. 4, Vladavina prava i građanske slobode / [uredili Milan Petrović, Miloš Prica]. - Niš : Univerzitet, 2013.      
     ISSN 0353-7919

  Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Sven, 2014. - 283, 36 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-455-4

   Uvod u velike pravne i upravne sisteme: (sa evropskim upravnim pravom) / Milan Petrović u saradnji sa Milošem Pricom. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : SVEN, 2015. - 591, 37 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-542-1

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Pojam i pravna priroda upravne stvari / Miloš Prica
  U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 2005. – Vol. 37, br. 1-2 (2005), str. 28-51.
  ISSN 0354-1991

  Haški sud i kosovsko-metohijsko pitanje / Miloš Prica
     U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 2007. – Vol. 39, br. 1-2 (2007), str. 57-71.
  ISSN 0354-1991

  Sistem besplatne pravne pomoći / Miloš Prica
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije: tematski zbornik radova. /Knj. 1/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – Str. 111-128.
  ISBN 86-7148-072-0

   Upravna stvar u srpskoj upravnopravnoj doktrini / Miloš Prica U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 125-133. ISBN 978-86-7148-103-8

  The Concept of Administrative Matter of Law in the Doctrine of Serbian Administrative Law / Miloš Prica
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), str. 57-64.
     ISSN 1450-5517

  Odgovornost države za štetu usled nepravovaljanog postupanja uprave u srbijanskom pravu / Miloš Prica
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 87-106.
     ISBN 978-86-7148-121-2

  Ekološko pravo u naučnom stvaralaštvu Slavoljuba Popovića / Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2011. - Br. 57 (2011), str. 231-244.
     ISSN 0350-8501

  Ograničavanje privatnosti državnom intervencijom zasnovanoj na primeni informacionih tehnologija / Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 445-462.
     ISSN 0350-8501

  The state's liability in damages for wrongful administartive action / Miloš Prica
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 1 (2012), str. 63-74. 
     ISSN 1450-5517

    Ustav Republike Srbije od 2006. kao pravni oblik stranačke oligokratije / Milan Petrović, Miloš Prica
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1555-1565.
     ISSN 0353-7919

  Милош Прица, О појму и правном карактеру одрживог развоја:да ли постоји еколошко право, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 67/2014, стр. 291-318.

  Милош Прица, О циљевима и збиљској утемељености одрживог развоја на почетку 21. века, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 68/2014, стр. 229-248.

   Zaključak Ustavnog suda o odbacivanju predloga za ocenu ustavnosti i zakonitosti parafiranog "Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa" između Vlade Republike Srbije i Privremenih institucija samouprave u Prištini - prikaz i komentar / Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 229-246.
     ISSN 0350-8501

  Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка - уједно излагање о унутрашњем правном систему, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 78/2018, стр. 103-126. 

   Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 80/2018, стр. 135-180.
  ISSN 0350-8501

  Expropriation in a Material Sense / Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 89 (2020), str. 139-161.
     ISSN 0350-8501

   Legal Principles as Teleological Legal Attitudes in The Legal Order of a State of Law / Miloš Prica
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2021. - Vol. 19, No 1 (2021), str. 27-54.
     ISSN 1450-5517

  Supsidijarna i shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku/ Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2021. – Br. 91 (2021), str. 97-116.
     ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Jurgen Elsasser, The nation state and globalization - as rescuers from the world economic crisis : /prikaz knjige/ /Miloš Prica
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2009. - Vol. 6, No 1 (2008), str. 63-64 
     ISSN 1450-5517

   Predrag Dimitrijević, Pravo informacione tehnologije : prikaz knjige / Miloš Prica
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 245-252.
     ISSN 0350-8501

  Prikaz knjige: Slobodan Miletić, Sreten Jugović, Pravo unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2009, 352 str. / Milan Petrović, Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2012. – Br. 59 (2012), str. 273-275.
     ISSN 0350-8501

    Autokefalnost i autonomija u pravoslavnoj crkvi / Miloš Prica
     U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 55.

   Prikaz javne rasprave o Predlog nacrta Zakona o opštem upravnom postupku / Miloš Prica
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 393-398.
     ISSN 0350-8501

   Jedinstvo pravnog poretka kao ustavni princip i zakonsko uređivanje eksproprijacije / Miloš Prica
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 157-186.
     ISBN 978-86-7148-266-0

  Istorijski tipovi eksproprijacije / Miloš Prica
     U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 79-98.
     ISBN 978-86-7148-274-5

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Autokefalnost i autonomija u pravoslavnoj crkvi / Miloš Prica
     U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 475-514.
     ISBN 978-86-7148-176-2

  Upravni ugovor kao problem pravne nauke i pozitivnog prava / Milan Petrović, Miloš Prica
     U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 687-700.
     ISBN 978-86-6083-042-7

  "Фактичка експропријација" као угаснуће владавине права у правном поретку Републике Србије, Зборник радова "Универзално и особено у праву", Косовска Митровица, 2018, стр. 361-387. ISBN 978-86-6083-053-3

  Управна ствар и управносудска ствар. Прилог реформи српског законодавства и правосуђа. У: Право у функцији развоја друштва, Косовска Митровица, 2019, стр. 597-639.  ISBN 978-86-6083-059-5

  Ugovor i upravni ugovor kao pravni instituti / Miloš Prica
     U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“ : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – str. 189-231.
     ISBN 978-86-7148-263-9

  Odnos zakona o opštem upravnom postupku i drugih zakona / Miloš Prica
     U: Zbornik sažetaka "Izazovi pravnom sistemu" = Collection of Abstracts "Shallenges to the legal system" / Naučni skup, održan 24. oktobra 2020. god. na Palama ; [organizatori] Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Международный союз юристов, Moskva, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd ; [priredio Dimitrije Ćeranić]. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2020. – str 18.
     ISBN 978-99938-57-52-5

   

  Kriza zakonodavstva u poretku pravne države / Miloš Prica
     U: Pravna tradicija i integrativni procesi : zbornik radova = Legal tradition and integration processes : collection of papers. Tom 2 / [glavni i odgovorni urednik Duško Čelić]. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 111-131.
     ISBN 978-86-6083-065-6

   

  The State of Law in the Material sense / Miloš Prica
     U: Book of abstracts / 2nd International Scientific Conference Legal Tradition and New Legal Challenges ; [edited by Gordana Drakić, Ilija Jovanov, Danijela Arsenijević]. - Novi Sad : Faculty of Law, Publishing Centre, 2020. - Str. 99-100.
     ISBN 978-86-7774-224-9

   

   Pravni osnov odgovornosti države za štetu pričinjenu dopuštenim postupanjem državnih organa i službenika / Miloš Prica
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 243-244.
     ISBN 978-86-7148-264-6

  Pravni osnov odgovornosti države za štetu prouzrokovanu dopuštenim postupanjem državnih organa i službenika / Miloš Prica
     U: Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 18. septembar 2020. godine, Niš, Srbija / [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja] = The Legal and social context of responsibility : collection of papers from the International scientific conference held on september 18, 2020, Niš, Serbia / [conference organizer The Center for legal and social research ; urednici, editors-in chief Goran Obradović, Anđelija Tasić]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta = Faculty of law, University, 2021. – str. 167-207.
     ISBN 978-86-7148-275-2

  Odnos zakona o opštem upravnom postupku i drugih zakona / Miloš Prica U: Zbornik radova "Izazovi pravnom sistemu". tom 1 = Collection of Papers "Shallenges to the legal system". Vol. 1 / IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i suorganizaciji Međunarodnog saveza pravnika, Moskva, Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 24. oktobra 2020. god. na Palama ; [kourednici Stanka Stjepanović, Radomir V. Lukić, Dimitrije Ćeranić]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2021. – str. 148-179.

     ISBN 978-99938-57-61-7

  Однос Закона о општем управном поступку и других закона у материји уређења боравка странаца на територији Републике Србије са посебним фокусом на поступак тражења азила /Дејан Вучетић/Милош Прица/

  Регионална научна конференција Forced Migrations Project - The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers andInvisiblePersons without IDs, која је одржана 28.5.2021. године на Правном факултету Универзитета у Нишу. Наведени рад објављен је у зборнику радова Forced Migrations Project - Guide to Good Practices (Conference Proceedings) као национални извештај за Републику Србију у погледу управно-правне и управно-судске заштите тражилаца азила (у штампи).

  О територијалној заједници као правном појму ― скица за разумевање локалне самоуправе као институције/Милош Прица,

  Локална самоуправа: како из круга неразвијених, Зборник радова са међународног научног скупа који је одржан 17-19. септембра на Власини,Стална конференција градова и општина, Савез градова и општина Србије, Београд, 2021, стр. 166-180.

  ИСБН 978-86-80480-30-5

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Слово о професору Милораду Божићу: слово о интелектуалцу, Зборник - "Живот у служби науке" - посвећен проф. др Милораду Божићу, Филозофски факултет у Нишу, 2018, стр. 89-92.

Poslednji put izmenjeno utorak, 30 novembar 2021 18:58