Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.11.2013.

Dragan Jovašević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.10.1958
 • Mesto rođenja: Vukovar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Beogradu
 • Godina diplomiranja: 1981.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. УЏБЕНИЦИ

   

    1.1 УЏБЕНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ У СРБИЈИ

   

  Кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска   академија, Београд, 1995. године, стр. 438 (коаутор Љубиша Јовановић)

   

  Практикум за кривично право I (Општи део), издавач : Полицијска  академија, Београд, 1996. године, стр.220 (коаутор Љубиша Јовановић)

   

  Практикум за кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска  академија, Београд, 1996. године, стр.380 (коаутор Љубиша Јовановић)

   

  Кривично право, Посебни део, издавач : Центар  за  публикације  Правног  факултета, Ниш, 2000.године, стр. 587. (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)

   

  Привредни  преступи  у  судској   пракси - Практикум , издавач: Службени гласник, Београд , 2001.године , стр. 298

   

  Кривично право II, (Посебни део), издавач : Полицијска академија, Београд, 2002. године, стр. 349. (коаутор Љубиша Јовановић)

   

  Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2002. године, стр.312 (коаутор Љубиша Јовановић)

   

  Кривично право, Посебни део, Друго издање, издавач : Бона фидес, Ниш, 2002. године, стр.624 (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)

   

  Кривично право I, Општи део, издавач : Полицијска академија, Београд, 2003. године, стр. 344 (коаутор Љубиша Јовановић) 

   

  Практикум за кривично право, Књига прва, Општи део, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 234 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Практикум за кривично право, Књига друга, Посебни део, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 285 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Међународно кривично право, издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 131 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Кривично право, Посебни део, Треће измењено и допуњено издање, издавач: Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 420 (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)

   

  Прекршајно право, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313 (коаутор Предраг Димитријевић)

   

  Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2006. године, стр. 504

   

  Кривично право, Посебни део, издавач: Номос, Београд, 2006. године, стр. 376 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Малолетничко кривично право, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 285

   

  Практикум за кривично право, Општи део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 438 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 435 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Кривично право, Општи део, друго измењено и допуњено издање, издавач : Номос, Београд, 2010. године, стр. 325

   

  Кривично право, Посебни део, друго измењено и допуњено издање, издавач : Номос, Београд, 2010. године, стр. 278 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  E drejta penale, Pjesa e pergjithshme, издавач : Служба Координационог центра Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, стр. 389

   

  E drejta penale, Kaptina e vecante, , издавач : Служба Координационог центра Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, стр. 308 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Малолетничко кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 225

   

  Међународно кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 277

   

  Политика сузбијања криминалитета, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр. 458 (коаутор Миомира Костић)

   

  Кривично право, Општи део, треће измењено и допуњено издање, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр. 419

   

  Корпоративно кривично право, издавач:Свен, Ниш, 2012.године, стр. 123

   

  Прекршајно право, издавач: Свен, Ниш, 2012.године, стр. 149

   

  Организовани криминалитет . кривичноправни аспекти, издавач: Свен, Ниш, 2012.године, стр. 79

   

  Практикум за кривично право, Општи део, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2013. године, стр. 250

   

  Кривично право, Посебни део, треће измењено и допуњено издање, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2013. године, стр. 340 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Kривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2014.године, стр.343

   

  Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2014.године, стр.206

   

  Кривично право, Општи и посебни део издавач : Академија за националну безбедност - БИА, Београд, 2014.године, стр.503 (коаутор Ранко Соколовић)

   

  Кривично право, Општи део, издавач : Досије, Београд, 2016.године, стр. 398

   

  Кривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2017.године, стр.375

   

  Прекршајно право, издавач : Правни факултет у Нишу, Ниш, 2018.године, стр. 252 (коаутор Душица Миладиновић-Стефановић)

   

  Kривично право, Општи део, издавач: Досије, Београд, 2018.године, стр. 394

   

                                     1.2. УЏБЕНИЦИ   ОБЈАВЉЕНИ   У  ИНОСТРАНСТВУ

   

  Кривично право Босне и Херцеговине, Опћи дио, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр.411 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Кривично право 2, (Кривично право Посебни дио), издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр.346 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Извршно кривично право, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр.254 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Међународно кривично право, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2010. године, стр.325 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Кривично право Републике Српске, Општи и посебни део, издавач : Универзитет Синергија, Бијељина, 2011. године, стр. 452 (коаутор Митар Кокољ)

   

  Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.374 (коаутор Вељко Икановић)

   

  Кривично право Републике Српске, Општи део, Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.407 (коаутор Вељко Икановић)

   

  Малољетничко кривично право, издавач : Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево,  2013. године, стр. 482   (коаутор Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић)

   

  Извршно кривично право, издавач : Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014.године, стр.442 (коаутори Миодраг Симовић и Марина Симовић)

   

  Међународно кривично право, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2015.године, стр.279 (коаутор Вељко Икановић)

   

  Малољетничко кривично право, Друго измјењено и допуњено издање, издавач : Удружење научних радника, Бања Лука, 2015. године, стр.575 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић)

   

  Кривично право 1 (Увод у кривично право, Кривично дјело, Кривња), издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2015.године, стр.295 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

   

  Kривично право 2 (саучесништво, кривичне санкције, посебни део), издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2016. године, стр. 461 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

   

  Кривично процесно право Републике Српске, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2016. године, стр.347 (коаутор Вељко Икановић)

   

  Политика сузбијања криминалитета, издавач: Центар за вјештаченје Зенит, Бања Лука, 2016.године, стр. 292 (коаутори Миодраг Симовић и Марина  Симовић)

   

  Привредно казнено право, издавач:Правни факултет, Источно Сарајево, 2016.године, стр. 248 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Кривично право Републике Српске, Општи део, издавач : Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2017.године, стр. 383 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)

   

  Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2017.године, стр. 400 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић) 

   

  Малољетничко кривично право, издавач: Графомарк, Лакташи, 2021.године, стр.554 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко Митровић  и Марина Симовић)

   

   2. МОНОГРАФИЈЕ

   

                                            2.1. МОНОГРАФИЈЕ ОБЈАВЉЕНЕ   У   СРБИЈИ

   

  Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, издавач : Полицијска академија, Београд,1996. године, стр. 186

   

  Кривично правна заштита менице и чека, издавач : Graficco, Београд, 1997. године, стр.100

   

  Кривична дела фалсификовања, издавач: Задужбина Андрејевић, Београд, 2000. године, стр. 120 (коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Амнестија и помиловање, издавач : Интермекс, Београд, 2001. године, стр. 95

   

  Основи   искључења    кривичног    дела, издавач : Институт   за   криминолошка   и   социолошка  истраживања, Београд, 2001. године, стр. 137   (коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Кривично   дело   пореска   утаја, издавач : Институт   за   криминолошка   и   социолошка   истраживања, Београд, 2001. године, стр. 152  (коаутор Тарик Хашимбеговић) 

   

  Злоупотреба службеног положаја, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр. 124 (коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Кривичноправна заштита припадника полиције, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр.154.(коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Систем пореских деликата, издавач : Интермекс, Београд, 2004. године, стр. 163 (коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Злоупотреба службеног положаја и корупција, издавач : Номос, Београд, 2005. године, стр. 212 

   

  Избегавање плаћања пореза (фискални и кривичноправни аспекти), издавач ; Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2006. године, стр. 247 (коаутор Милева Анђелковић)

   

  Правни аспекти извршења кривичних санкција, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, стр. 350 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Тероризам – безбедносни и правни аспекти , издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2007. године, стр. 330 (коаутор Миле Ракић)

   

  Корупција – изазов демократији, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2007. године, стр.488 (коаутори  Живојин Ђурић и Миле Ракић)

   

  Нужна одбрана и крајња нужда, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2007. године, стр. стр.264

   

  Корупција у светлу заштите људских права, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 428 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)

   

  Демократија и животна средина, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2008. године, стр. 370 (коаутор Миле Ракић)

   

  Кривично дело прања новца, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 354 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)

   

  Амнестија и помиловање у кривичном праву, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Пореска утаја – облици испољавања и мере заштите, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 368 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)

   

  Хартије до вредности – појам и злоупотреба, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 364 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)

   

  Кривичноправна заштита исправа, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 239

   

  Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 369

   

  Кривична дела корупције, издавач : Службени гласник, Београд, 2009. године, стр. 265

   

  Насиље и демократија, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2010. године, стр. 268 (коаутор Миле Ракић)

   

  Међународна кривична дела – одговорност и кажњивост, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 300

   

  Положај малолетника у кривичном праву, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 222

   

  Помиловање – теорија, пракса, законодавство, издавач : Атлантис, Ниш, 2010. године, стр. 140 (коаутори Војислав Ђурђић и Љубиша Здравковић)

   

  Изазови демократије – безбедносно-политички и правни аспекти, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2011. године, стр. 249 (коаутор Миле Ракић)

   

  Еколошко кривично право, међународни и уставни основи, стварност и могућности, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр. 427 (коаутор Владан Јолџић)

   

  Казне као облик друштвене реакције на криминалитет, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр. 259 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Еколошки прекршаји у правном систему Републике Србије, теоријско-практични приступ – издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр. 516 (коаутор Владан Јолџић)

   

  Еколошки привредни преступи, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр. 331 (коаутор Владан Јолџић) 

   

  Порески деликти, издавач : Интермекс, Београд, 2015.године, стр.191 (коаутор Ранко Соколовић)

   

  Пореска кривична дела, издавач: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016.године, стр.200

                     

  Кривична дела убиства, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2017.године, стр. 211

   

  Насиље у породици, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2018.године, стр. 190

   

  Кривично дело убиства у теорији, пракси и законодавству, издавач: Службени гласник, Београд, 2020.године, стр. 209

   

   

                                      2.2. МОНОГРАФИЈЕ ОБЈАВЉЕНЕ У ИНОСТРАНСТВУ

   

  Условни отпуст у праву Босне и Херцеговине, издавач: Графомарк, Лакташи, 2018.године, стр. 308 (коаутори М. Симовић, М.Бисић и Ф.Зубчевић)

   

   Порески деликти у Републици Српској, издавач: Истраживачки центар, Бања Лука, 2021.године, стр. 192 (коаутори Горан Маричић и Гојко Павловић)

   

         3. КОМЕНТАРИ  ЗАКОНА  И ПРИРУЧНИЦИ

   

                     3.1.  КОМЕНТАРИ   ЗАКОНА  И  ПРИРУЧНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ   У   СРБИЈИ

   

  Коментар Закона о привредним преступима  са судском праксом и регистром појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997. године, стр. 306

   

  Коментар Закона о извршењу кривичних санкција са судском праксом и регистром појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд,1997. године, стр. 309

   

  Збирка   прописа   о   помиловању   са   коментаром, издавач : Службени   гласник,  Београд,   1999. године, стр. 82

   

  Закон   о   оружју   и   муницији    Републике Србије   са   коментаром   и   пратећим   прописима и   Закон   о   оружју   Републике   Црне   Горе, издавач : Службени   гласник, Београд, 1999. године, стр. 132

   

  Збирка   закона   о   прекршајима   са   коментаром   и   праксом, издавач : Службени   гласник, Београд, 2000. године, стр. 320

   

  Коментар   Закона   о   извршењу   кривичних   санкција   Републике   Србије   са   судском   праксом, пратећим   прописима   и   регистром   појмова   и   Закон   о   извршењу   кривичних   санкција   Републике   Црне   Горе   са   пратећим   прописима, издавач : ”ЈП  Службени   лист   СРЈ”, Београд, 2000. године, стр. 455

   

  Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и регистром појмова, Друго допуњено издање, издавач : ЈП ”Службени лист СРЈ”, Београд, 2001. године, стр. 368

   

  Коментар Кривичног закона СР Југославије, издавач : Службени гласник, Београд, 2002. године, стр. 455

   

  Закон о оружју и муницији Републике Србије са коментаром и пратећим прописима и Закон о оружју Републике Црне Горе, Друго допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 195

   

  Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 573

   

  Збирка закона о прекршајима са коментаром и праксом, Друго измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 382

   

  Заштита животне средине, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 508

   

  Јавни ред и мир & оружје и муниција, издавач: Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 342

   

  Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313

   

  Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 149

   

  Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Друго допуњено издање, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 321

   

  Закон о извршењу кривичних санкција са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 179

   

  Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Треће издање, издавач : Службени лист СРЈ, Београд, 2007. године, стр. 321

   

  Koментар Закона о извршењу кривичних санкција , издавач: Службени гласник, Београд, 2008. године, стр. 309 (коаутор Зоран  Стевановић)

   

  Правна клиника за заштиту права жена – Приручник за рад студената, издавачи : Правни факултет у Нишу и Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, Ниш, 2011. године (аутор прилога на стр. 151-171)

   

                3.2.  КОМЕНТАРИ  ЗАКОНА И  ПРИРУЧНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ  У  ИНОСТРАНСТВУ

   

  Коментар Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске, издавач : Дефендологија, Бања Лука, 2011.године, стр.478 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић)        

   

  Коментар Кривичног законика Републике Српске, издавач : Службени гласник, Бања Лука, 2018.године, стр. 735 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)

           

  Коментар Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске, издавач: Службени гласник, Бања Лука, 2021.године, стр. 415 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић)

      

  Коментар Кривичног законика Републике Српске, издавач : Службени гласник, Бања Лука, 2021.године, стр. 824 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)

                                    4. ЛЕКСИКОГРАФСКА  И  БИБЛИОГРАФСКА  ИЗДАЊА

   

  Лексикон   кривичног   права, издавач : ЈП ”Службени   лист   СРЈ”, Београд, 1998. године, стр. 730

   

  Лексикон кривичног права, Друго, проширено издање, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд, 2002. године, стр. 801

   

  Лексикон кривичног права, Треће измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2006. године, стр.

   

  Лексикон кривичног права – четврто измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2011. године, стр. 781

   

  Српско-албански правни лексикон, издавач : Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд, 2010. године, стр. 749 (аутор двадесет одредница из области кривичног права)

   

  Библиографија кривичног права Босне и Херцеговине 1914-2014., издавач : Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево, 2015. године, стр.575 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Лексикон кривичног права Босне и Херцеговине, издавач : Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево, 2018.године, стр. 744 (коаутор Миодраг Симовић)

   

 • Knjige i udžbenici:

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

                                                                        5. НАУЧНИ РАДОВИ

   

          5. 1.НАУЧНИ  РАДОВИ  У ЧАСОПИСИМА  НА SCI ЛИСТИ И ЧАСОПИСИМА  М24  

                                                                            KATEГОРИЈЕ

   

  Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113 (Р52)

   

  Убиство из користољубља - Правни живот, Београд, број 9/2007. године, стр.37-53 (Р52)

   

  Корупција у правној теорији и пракси – Теме, Ниш, број 4/2008. године, стр. 849-866 (М24)

   

  Улога кривичнх санкција у успостављању и заштити владавине права и правне државе – Tеме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 761-782 (М24)

   

  Пореска утајa у новом кривичном праву Републике Србије – Tеме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 823-836 (М24)

   

  Србија и Хашки трибунал између права и политике – Српска политичка мисао, Београд, број 3/2011. године, стр.321-347 (М24)

   

  Примена казне малолетничког затвора – Теме, Ниш, број 2/2011. године, стр. 421-439 (М24)

   

  Сузбијање организованог криминала у функцији европских интеграција Србије, Српска политика мисао, Београд, број 3/2012. године, стр. 323-343 (М24)

   

  Прање новца – међународни стандарди и паво Србије – Теме, Ниш, број 4/2013. године, стр.1833-1853 (М24)

   

  Suppression of spectators violence at sport events ( Suzbijanje nasilja navijača na sportskim priredbama) – (koautor Ana Batrićević) ,Facta universitatis, Series : Physical Education and Sport, Niš, Vol. 3, broj 3/2013. godine, str. 227-237 (M24)

   

  Organized crime as a threat to security systems – Serbian experience – Revista Studia Securitatis, Sibiu, No. 2/2013. pp.86-102 (koautor Ana Batrićević), časopis indeksiran na sledećim listama : EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, ULRICH’ periodica Directory

   

  Одговорност за међународне злочине у светлу праксе Хашког трибунала - Српска политичка мисао, Београд, број 1/2014.године, стр.129-140 (М24)

   

  Систем еколошких деликата у Србији - Теме, Ниш, број 2/2014. године, стр.621-639 (М24)

   

  Политичко правне дилеме у дефинисању злочина агресије - Српска политичка мисао, Београд, број 4/2014.године, стр.215-231 (М24)

   

  Конфискација имовине у савременом кривичном праву - Теме, Ниш, број 2/2015.године, стр.467-487 (М24) 

   

  Новчана казна у савременом кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 82/2019.године, стр.139-163

   

  Убиство из милосрђа, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 87/2020.године, стр. 109-126

   

   

                                                 5. 2.НАУЧНИ   РАДОВИ  ОБЈАВЉЕНИ  У  СРБИЈИ

   

  Примена кратких казни лишења слободе – Правни живот, Београд, број 4/1982. године, стр.465-474

   

  Кратке казне лишења слободе – Безбедност, Београд, број 2/1982. године, стр.131-135

   

  Насилничко понашање – Безбедност, Београд, број 5/1982.године, стр. 420-429

   

  Издавање чека без покрића – Безбедност, Београд, број 6/1982.године, стр.486-496

   

  Обележја насилничког понашања из чл. 220. КЗ СРС – Безбедност, Београд, број 5/1990. године, стр.459-473

   

  Недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 245. КЗ СФРЈ - Безбедност, Београд, број 6/1990. године, стр.588-600

   

  Кривично дело издавања чека без покрића – Безбедност, Београд, број 1/1991. године, стр.3-15

   

  Кривично дело омогућавања уживања опојних дрога према новом кривичном законодавству – Безбедност, Београд, број 3/1991. године, стр.266-271

   

  Кривично дело давања лажног исказа – Безбедност, Београд, број 4/1991. године, стр. 391-401

   

  Убиство детета при порођају – Безбедност, Београд, број 5/1991. године, стр.53о-539

   

  Кривични закон Републике Србије у светлу предстојећих измена и допуна – Безбедност, Београд, број 6/1991. године, стр.683-692

   

  Осврт на кривично дело убиства на мах – Безбедност, Београд, број 2/1992. године, стр.183-192

   

  Обавезно лечење алкохоличара и наркомана из чл. 65. КЗ СФРЈ – Безбедност, Београд, број 6/1992. године, стр.721-727

   

  Кривична дела из новог Закона о девизном пословању – Безбедност, Београд, број 4/1995.године, стр.445-453

   

  Кривична дела према предлогу Закона о предузећима – Безбедност, Београд, број 6/1995.године, стр.797-804

   

  Институт помиловања према новом републичком закону – Безбедност, Београд, број 1/1996.године, стр.19-26

   

  Теоријски и практични аспекти кривичног дела тешке крађе – Безбедност, Београд, број 3/1996.године, стр.305-320

   

  Амнестија према одредбама новог закона – Безбедност, Београд, број 5/1996. године, стр.531-538

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама – Правни живот, Београд, број 9/1996. године, стр.183-199

   

  Продужено кривично дело у теорији и пракси – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 12/1996. године, стр.494-507

   

  Основне карактеристике општег дела Кривичног законика Југославије – Безбедност, Београд, број 1/1997.године, стр.3-14

   

  Карактеристике кривичног дела неодазивања позиву и избегавања војне службе – Војно дело, Београд, број 4-5/1997.године, стр. 99-106

   

  О правној заблуди у кривичном праву - Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 9/1997.године, стр. 311-327

   

  Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – Правни живот, Београд, број 9/1997.године, стр.141-162

   

  Карактеристике кривичног дела фалсификовања службене исправе – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 12/1997.године, стр.51-64

   

  Кривично правни асптект злоупотребе службеног положаја – Безбедност, Београд, број 6/1997.године, стр.806-818

   

  Кривично правна заштита војне тајне – Војно дело , Београд, број 2/1998. године, стр.67-79

   

  Кривично правни значај поврата – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1998. године, стр. 291-306

   

  Карактеристике кривичног дела злоупотребе процене из чл. 438. Закона о предузећима – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1998.године, стр.41-44

   

  Теоријски и практични аспекти кривичног дела проневере – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 10/1998.године, стр.31-37

   

  Право на живот и нужна одбрана – Правни живот, Београд, број 9/1998.године, стр.43-61

   

  Кривично правна заштита исправа – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 2/1999. године, стр. 8-20

   

  Кривично дело ометања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности – теоријски и практични аспект – Безбедност, Београд, број 1/1999.године, стр. 42-55

   

  Теоријски и практични аспекти кривичног дела недозвољене трговине – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 5-6/1999. године, стр. 11-20

   

  Извршење казне затвора према новим законским решењима – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1999.године, стр. 26-35

   

  Институт помагања у извршењу кривичног дела – теоријски и практични аспекти – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1999. године, стр. 223-241

   

  Извршење смртне казне према новим законским решењима – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 10/1999. године, стр. 352-357

   

  Кривично дело изазивања опште опасности – теоријски и практични аспект – Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/1999.године, стр.49-65

   

  Карактеристике кривичног дела из чл.33. Закона о оружју и муницији – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2000. године, стр.34-45

   

  Кривично правна заштита стражарске, патролне или друге сличне службе – Војно дело, Београд, број 3/2000. године, стр.79—86

   

  Институт помиловања у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2000. године, стр. 30-38

   

  Карактеристике одговорности за привредне преступе у нашем праву – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2000. године, стр.33-40

   

  Право на живот у светлу института крајње нужде – Правни живот, Београд, број 9/2000. године, стр.91-106

   

  Кривично правна заштита припадника полиције према одредбама Закона о јавном реду и миру – Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2000.године, стр.33-49

   

  Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја у теорији, пракси и упоредном законодавству – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2001.године, стр.42-53

   

  Кривично правни појам и обележја тероризма – Војно дело, Београд, број 3/2001.године, стр.70-82

   

  Убиство службеног или војног лица при обављању послова безбедности као посебан облик тешког убиства – Правни живот, Београд, број 9/2001. године, стр.55-72

   

  Обележја кривичног дела спречавања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности и одржавања јавног реда и мира – Безбедност, Београд, број 5/2001.године, стр.587-600

   

  Институт подстрекавања у кривичном праву –Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 10/2001.године, стр.9-26

   

  Обележја кривичног дела пореске утаје – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 1/2002. године, стр.7-22

   

  Мере безбедности медицинског карактера у југословенском кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, 2000-2001.године, стр-123-152

   

  Кривична дела разбојничке крађе и разбојништва у теорији, пракси и упоредном праву – Безбедност , Београд, број 2/2002. године, стр.247-267

   

  Појам, карактеристике и дејство незнатне друштвене опасности – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 4/2002.године, стр.37-51

   

  Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Војно дело, Београд, број 2-3/2002. године, стр.80-92

   

  Институт саизвршилаштва у кривичном праву – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 11/2002.године, стр.14-26

   

  Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 43/2003. године, стр. 180-212

   

  Убиство више лица – Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 167-179

  Прање новца у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 1/2004. године, стр.45-56

   

  Основни институти међународног кривичног права – Безбедност, Београд, број 2/2004. године, стр. 157-176

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2-3/2004. године, стр. 85-103

   

  Покушај као стадијум у извршењу кривичног дела – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 45/2004.године, стр.117-139

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – Безбедност, Београд, број 2/2005. године, стр. 181-200

   

  Међународно кривично правосуђе у функцији одржавања и заштите мира и међународне безбедности – Међународни проблеми, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 31-57

   

  Кривичноправни аспекти превенције имовинског криминалитета – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2005. године, стр. 11-29

   

  Пореска евазија и пореска кривична дела – Безбедност, Београд, број 4/2005. године, стр. 541-564

   

  Карактеристике међународног кривичог права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2005. године, стр. 35-45

   

  Појам, елементи и карактеристике међународног кривичног дела – Страни правни живот, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 277-298

   

  Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – Правни живот, Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217

   

  Систем имовинских кривичних санкција у кривичном праву Србије и Црне Горе – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2005. године, стр. 613-628

   

  Положај малолетника у кривичном праву према новим законским решењима – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 46/2005. године, стр. 159-176

   

  Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине опојним дрогама – Страни правни живот, Београд, број 3/2005. године, стр. 125-136

   

  Систем санкција у новом Закону о прекршајима – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 4/2006. године, стр. 150-175

   

  Динамика и структура кривичних дела из Закона о јавном реду и миру – Безбедност, Београд, број 3/2006. године, стр. 449-464

   

  Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном закону Републике Србије – Безбедност, Београд, број 5/2006. године, стр. 689-711

   

  Кривица у новом Кривичном законику – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 9/2006. године, стр. 475-507

   

  Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113

   

  Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2006. године, стр. 195-204 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Нови концепт кривице у кривичном праву Републике Србије – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 47/2006. године, стр. 33-62 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Појам кривичног дела у светлу ''учења о неправу'' Јована Стерије Поповића – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Основи који искључују кривицу - Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2006. године, стр.. 640-659

   

  Покушај кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 3-4/2006. године, стр. 1431-1450

   

  Одговорност правних лица у кривичном праву Босне и Херцеговине – Страни правни живот, Београд, број 1-3/2006. године, стр. 284-302

   

  Новине у кривичном законодавству о малолeтницима у светлу ресторативне правде – Темида, Београд, број 1/2007. године, стр. 15-23

   

  Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 6/2007. године, стр.171-179

   

  Основне карактеристике извршног кривичног права – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2007. године, стр. 99-117 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2007. године, стр. 27-41

   

  Систем васпитних мера у домаћем и упоредном праву – Страни правни живот, Београд, број 1-2/2007. године, стр.174-202

   

  Примена института нужне одбране у теорији и пракси кривичног права – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 50/2007. године, стр.51-85

   

  Појам и карактеристике малолетничког кривичног права у Републици Србији – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 1/2008. године, стр. 119-135 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Корупција у правној теорији и пракси – Теме, Ниш, број 4/2008. године, стр. 849-866

   

  Историјски развој кривичних дела корупције – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2008. године, стр. 9-34

   

  Кривична дела корупције у упоредном кривичном законодавству - Страни правни живот, Београд, број 3/2008. године, стр. 179-213

   

  Кривична дела угрожавања живота у тучи – Правни живот, Београд, број 9/2008. године, стр. 71-90

   

  Место и улога помиловања у функцији сузбијања криминалитета – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2008. године, стр. 83-116 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Кривична дела корупције и казнена политика судова у Републици Србији – Безбедност, Београд, број 4/2008. године, стр. 50-65

   

  Појам, карактеристике и садржина амнестије у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нипу, Ниш, број 52/2008. године, стр. 63-91

   

  Систем кривичних санкција за малолетне учиниоце кривичних дела – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2008. године, стр. 113-134 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Кривичноправна заштита хартија од вредности – Пословна економија, Нови Сад, број 1/2009. године, стр. 11-33

   

  Пореска утаја у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2009. године, стр. 159-188

   

  Улога кривичнх санкција у успостављању и заштити владавине права и правне државе – Tеме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 761-782

   

  Пореска утајa у новом кривичном праву Републике Србије – Tеме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 823-836

   

  Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва – Правни живот, Београд, број 9/2009. године, стр. 593-614

   

  Примена алтернативних мера за малолетнике у кривичном праву – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2009. године, стр. 37-64 (коаутор Зоран Стевановић)

   

  Појам, принципи и извори међународног кривичног права – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 53/2009. године, стр.71-89

   

  Пореска утаја у светлу историјских правних споменика у Републици Србији – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2009. године, стр. 13-39

   

  Појам и елементи међународног кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 1-2/2009. године, стр. 21-48

   

  Кривична одговорност и кажњивост за злочин геноцида – Правни живот, Београд, број 9/2010. године, стр. 33-52

   

  Примена новчане казне у кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 55/2010. године, стр. 47-72

   

  Одмеравање казне у кривичном праву – олакшавајуће и отежавајуће околности – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2010. године, стр. 129-145

   

  Прање новца у условима транзиције – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2010. године, стр. 31-50

   

  Заштита животне средине у упоредном кривичном праву – Страни правни живот, Београд, број 3/2010. године, стр. 257-286

   

  Улога мера безбедности у сузбијању криминалитета – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2010. године, стр. 51-69

   

  Покушај у европском кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2011. године, стр.115-130

   

  Примена казне малолетничког затвора – Теме, Ниш, број 2/2011. године, стр. 421-439

   

  Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 3/2011. године, стр.111-151

   

  Кривична одговорност и кажњивост за злочин против човечности – Правни живот, Београд, број 9/2011. године, стр. 219-238

   

  Кривична одговорност за примање и давање мита – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2-3/2011. године, стр.357-372

   

  Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Србије – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2011. године, стр. 159-183

   

  Злочин геноцида у теорији и пракси – међународно и домаће кривично право – Војно дело, Београд, број 1/2011. године, стр.70-88

   

  Међународно кривично правосуђе између права, правде, помирења и права жртава – Међународни проблеми, Београд, број 4/2011. године, стр. 536-566

   

  Корупција у међународном и упоредном кривичном праву, Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 3/2011. године, стр. 111-151

   

  Основне карактерисике новог малолетничког кривичног права Србије, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бро 1-2/2011. године, стр. 159-183

   

  Међународни злочини у кривичном законодавству Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 59/1012. године, стр. 1-26

   

  Међународно кривично право између права и политике - Међународни проблеми, Београд, број 1/2013. године, стр. 42-67

   

  Неподобан покушај у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2013. године, стр. 105-118

   

  Злочин против човeчности у међународном и кривичном праву Републике Србије – Војно дело, Београд, број 1/2013. године, стр. 115-132

   

  Кршење правила међународног хуманитарног права и систем кривичних санкција – Међународни проблеми, Београд, број 3/2013. године, стр. 315-340

   

  Kазна малолетничког затвора као мера државне реакције у сузбијању криминалитета малолетника, Зборник радова : Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр. 135-150

   

  Злочин против човечности у међународном и националном кривичном праву – Међународна политика, Београд, број 3/2013. године, стр. 5-22 

   

  Tax evasion as a criminal offence in the new Criminal Code of the Republic of Serbia – Facta universitatis, Series : Law and Politics, Niš, broj 2/2013. godine, str. 69-82

   

  Извори међународног кривичног права – Зборник радова : Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Књига трећа, Ниш, 2013. године, стр.79-99

   

  Међународно кривично дело – појам, елементи, врсте – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2013. године, стр.73-94

   

  Убиство детета у кривичном праву Србије – Правни живот, Београд, број 9/2013. године, стр.179-192

   

  Европски стандарди и насиље у породици – Европско законодавство, Београд, број 45-46/2013. године, стр. 73-88

   

  Развој малолетничког кривичног права у историјским споменицима – Пешчаник, Ниш, број 11/2013. године, стр. 312-322

   

  Одговорност за кршење изборних права – Политичка ревија, Београд, број 1/2013. године, стр. 275-295

   

  Рад у јавном интересу – теорија, пракса, законодавство – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 64/2013. године, стр. 15-32

   

  Међународна кривична дела у Римском статуту – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 65/2013. године, стр.201-218

   

  Европски стандарди и казнени систем Републике Србије – Европско законодавство, Београд, број 43-44/2013. године, стр.43-58

   

  Кривично право и национална безебдност, Политика националне безбедности, Београд, број 5/2013. године, стр. 155-178

   

  Злочин против човечности у међународном и националном кривичном праву, Међународна политика, Београд, број 3/2013.године, стр.5-22

   

  Европски стандарди и насиље у породици, Европско законодавство, Београд, број 45-46/2013.године, стр.73-88

   

  Убиство детета у кривично праву Републике Србије, Правни живот, Београд, број 9/2013.године, стр.179-192

   

  Међуародно кривично дело - појам, елементи, врсте, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2013.године, стр.73-94

   

  Добровољни одустанак од криивчног дела, Страни правни живот, Београд, број 1/2014.године, стр.83-105

   

  Рачунарски криминалитет у Србији и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 47-48/2014.године, стр.40-56

   

  Правно политике дилеме у дефинисању злочина геноцида, Политичка ревија, Београд, број 2/2014.године, стр.91-115

   

  Политика сузбијања криминалитета, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 66/2014.године,стр.121-138

   

  Саучесништво у савременом кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 67/2014.године, стр.157-168

   

  Примена неформалних мера у малолетничком криивчном праву Србије, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 68/2014.године, стр.497-513

   

  Фалсификовање исправе у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, број 12/2014.године, стр.255-269

   

  Пореска кривична дела у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 49-50/2014.године, стр.79-102 (коаутор Срђан Алексић)

   

  Убиство у кривичном праву СР Немачке, Правни живот, Београд, број 9/2014.године, стр. 215-226

   

  Кривична дела тероризма у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 51/2015.године, стр.54-70

   

  Примена новчане казне у кривичном праву балтичких држава, Страни правни живот, Београд, број 1/2015.године,стр.107-121

   

  Кривично дело аресије умеђународном и криивчном праву Србије, Војно дело, Београд, број 1/2015.године, стр.107-123

   

  Наслеђе Нирнбершког суда, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 69/2015.године, стр.73-91

   

  Одузимање имовинске користи у криивчном поступку - европски стандарди и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 52-53/2015.године, стр.59-75 

   

  Oдговорност и кажњивост за злочин геноцида, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 70/2015.године, стр. 391-408

   

  Условни отпуст у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 54/2015.године, стр. 32-53

   

  Покушај кривичног дела, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2015.године, стр.109-121

   

  Убиство у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 71/2015.године, стр.97-110

   

  Карактеристике малолетничког кривичног права Федерације Босне и Херцеговине, Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2015.године, стр.107-125

   

  Историјски развој малолетничког кривичног права, Пешчаник, Ниш, број 13/2015.године, стр.152-163

   

  Убиство у кривичном праву Руске федерације, Правни живот, Београд, број 9/2015.године, стр.175-190

   

  Међународно кривично правосуђе после Другог светског рата, Војно дело, Београд, број 5/2015.године, стр.89-102

   

  Одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 70/2015.године, стр. 391-408

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству скандинавских држава, Страни правни живот, Београд, број 1/2016.године, стр. 31-43.

   

  Одговорност за међународне злочине, Војно дело, Београд, број 2/2016.године, стр. 52-71

   

  Заштита полне слободе малолетника - европски стандарди и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 55/2016.године, стр. 72-94

   

  Примена мере безбедности одузимања предмета, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 72/2016.године, стр. 71-91

   

  Злочин геноцида у теорији и пракси : међународно и кривично право Босне и Херцеговине, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2016. године, стр. 17-31

   

  Дете - жртва сексуалног насиља у шведском и немачком праву, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2016.године, стр. 387-396

   

  Условна осуда у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 56-57/2016.године, стр. 54-71

   

  Седам деценија од Нирнбершке пресуде, Пешчаник, Ниш, број 14/2016.године, стр. 207-221

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама у законодавству Швајцарске, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2016.године, стр. 49-56

   

  Убиство у кривичном праву балтичких држава, Правни живот, Београд, број 9/2016.године, стр.175-188

   

  Условна осуда у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 73/2016.године, стр- 45-65

   

  Кривичне санкције - средство контроле криминалитета правних лица, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 74/2016.године, стр. 75-93

   

  Међународна кривична дела, Зборник радова : Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2016.године, стр. 63-78

   

  Нирнбершка пресуда - седам деценија касније, Војно дело, Београд, број 7/2016.године, стр. 380-392

   

  Условна осуда у шпанском кривичном праву, Страни правни живот, Београд, број 1/2017.године, стр. 121-137

   

  Превенција насиља у породици - европски стандарди и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 59/2017.године, стр. 209-230

   

  Условна осуда у кривичном праву Македоније и Словеније, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2017.године, стр. 123-133

   

  Савремено кривично право као израз глобализације, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 76/2017.године, стр.209-230

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Француске, Зборник радова, Усклађивање права Србије са правом Еу, Ниш, 2017.године, стр. 69-83

   

  Кривична дела извршена путем медија - одговорност и кажњивост, Зборник радова, Правосуђе и медији, београд, 2017.године, стр. 155-169

   

  Условна осуда у немачком кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 75/2017.године, стр. 129-144

   

  Тешка телесна повреда у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, број 15/2017.године, стр. 244-259

   

  Нова сексуална кривична дела и европски стандарди садржани у Истанбулској конвенцији, Европско законодавство, Београд, број 60/2017.године, стр. 9-28

   

  Убиство у кривичном праву Италије и Швајцарске, Правни живот, Београд, број 9/2017.године, стр. 201-216

   

  Кривична дела тероризма - европски стандарди и право Републике Србије, Војно дело, Београд, број 1/2017.године, стр. 315-328

   

  Нова порнографска кривична дела у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 61-62/2017.године, стр. 124-142

   

  Условни отпуст у праву Републике Србије - теорија, пракса, упоредно законодавство, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 77/2017.године, стр. 53-73

   

  Условна осуда у италијанском кривичном праву, Зборник радова, Заштита људксих и мњинских права у европском правном простору, Ниш, 2017.године, стр. 41-58

   

  Условна осуда у европском кривичном праву, Европско законодавство, Београд, број 63/2018.године, стр. 32-53

   

  Примена казни према малолетницима у упоредном кривичном праву, Зборник радова : Правда по мери детета, Београд, 2018.године, стр. 213-225

   

  Казн амалолетничког затвора - законодавство, теорија и пракса, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 78/2018.године, стр. 169-196

   

  Застарелост у кривичном праву Републике Србије, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2018.године, стр. 71-83

   

  Тешко убиство у кривичним законодавствима Пољске, Русије и балтичких држава, Страни правни живот, Београд, број 2/2018.године, стр.85-102

   

  Прање новца у српском и упоредном кривичном праву, Зборник радова, Финансијски криминалитет, Београд, 2018.године, стр.129-146

   

  Условни отпуст у европском кривичном праву, Европско законодавство, Београд, број 64/2018.године, стр. 19-40

   

  Кривична дела туче у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, број 16/2018.године, стр. 251-264

   

  Суспензија казне затвора у кривичном праву балтичких држава, Зборник радова, Усклађивање права Србије са правом ЕУ, Ниш, 2018.године, стр.49-68

   

  Екстрадиција и азил у светлу заштите људских права миграната, Зборник ИКСИ, Београд, број 2/2018.године, стр. 151-159

   

  Сузбијање насиља у породици у Републици Србији, Војно дело, Београд, број 4/2018.године, стр. 145-161

   

  Пореска евазија и пореска утаја у Републици Србији, Војно дело, Београд, број 3/2018.године, стр.372-394

   

  Тортура у  савременом кривичном праву и европски стандарди, Војно дело, Београд, број 2/2018.године, стр.193-202

   

  Убиство у криивчном праву источноевропских држава, Правни живот, Београд, број 9/2018.године, стр. 125-144

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама у Кривичном законику Руске федерације, Увод у право Русије, Београд, 2018.године, стр. 147-164

   

  Системи условне осуде са заштитним надзором у европском кривичном праву,Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 79/2018.године, стр. 31-50

   

  Прање новца у међународном и кривичном праву Србије, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 80/2018.године, стр.197-215

   

  Екстрадиција у праву Републике Србије, Војно дело, Београд, број 6/2018.године, стр. 143-153

   

  The Criminal responsibility for the genocide and the crime against humanity according to the Rome Statute, Vojno delo, Beograd, broj 8/2018.godine, str. 47-70 

   

  Кривичноправна заштита јавног реда и мира, Војно дело, Београд, број 1/2019.године, стр.85-98

   

  Кривичноправна реакција на корупцију у Републици Србији, Војно дело, Београд, број 2/2019.године, стр. 97-107

   

  Кривична одговорност правних лица у Републици Србији, Војно дело, Београд, број 3/2019.године, стр.112-132

   

  Сузбијање кривичних дела фалсификовања исправе, Војно дело, Београд, број 4/2019.године, стр. 183-196

   

  Противправност и услови кажњивости кривичног дела, Зборник радова: Усаглашавање парава Србије са правом ЕУ; Ниш, 2019.године, стр. 45-59

   

  Мржња у светлу убиства из ниских побуда учиниоца, Људска права, Нови Сад, број 1/2019.године, стр. 51-73

   

  Computer crimen in Serbia, Војно дело, Београд, број 5/2019.године, стр. 85-92

   

  Кривичноправна заштита здравља од злоупотребе опојних дрога, Војно дело, Београд, број 6/2019.године, стр. 82-95

   

  Развој сврхе и система казни у Србији у периоду 20.века, Пешчаник, Ниш, број 18/2019.године, стр.13-22

   

  Кривичноправна заштита азила у праву Републике Србије, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2019.године, стр. 121-132

   

  Нехатно убиство у савременом кривичном праву, Правни живот, Београд, број 9/2019.године, стр. 111-134

   

  Споредно кривично законодавство у Републици Србији, Војно дело, Београд, број 7/2019.године, стр. 90-101

       

  Hеовлашћена производња и промет опојних дрога у савременом кривичном праву, Зборник радова, Дроге и наркоманија – правни, криминолошки, социолошки и медицински проблем, Београд, 2020.године, стр. 203-220  

   

  Систем казни у Душановом законику, Пешчаник, Ниш, број 20/2020.године, стр. 21-27

              

  Превенција насиља у породици у Републици Србији, Зборник радова, Правна традиција и интегративни процеси, Том 1, Косовска Митровица, 2020.године, стр.55-70

   

  Кривично дело крађе у законодавству Босне у 19.веку, Зборник радова, Шеријатско право, Београд, 2020.године, стр. 123-131

                     

  Породичноправна заштита од насиља у породици – компаративна анализа права БИХ и Србије, Зборник радова, Усклађивање права Србије са правом ЕУ, Књига седма, Ниш, 2020.године, стр.21-48

   

  Убиство из милосрђа у савременом кривичном праву, Зборник Правног факултета, Ниш, број 87/2020.године, стр.109-126

   

  Убиство у посебном психичком стању учиниоца у савременом криивчном праву, Тематски зборник радова Правног факултета, Ниш, 2020.године, стр. 3-30

   

  Корупција у кривичном законодавству Русије и Швајцарске, Зборник радова, Улога друштва у борби против корупције, Београд, 2020.године, стр. 157-173

   

   Кривична одговорност праних лица у Републици Србији, Зборник радова, Одговорност у правном и друштвеном контексту, Ниш, 2021.године, стр.367-387

   

  Историјски развој кривичних дела корупције, Пешчаник, Ниш, број 21-22/2021.године, стр.159-181

   

  Right to life in the light of request of an injured party to murder, Yearbook Human Rights Protection, Novi Sad, broj 4/2021.godine, str.409-425 

   

  Oblici izvršenja prekršaja u Republici Srbiji, Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2021.godine, str. 5-30

   

  Računarska prevara (krivilna odgovornost i kažnjivost u međunarodnom i nacionalnom pravu), Zbornik radova, Pravo i digitalizacija, Niš, 2021.godine, str. 51-73

                               

   Финансирање тероризма у праву Србије и међународни стандарди, Зборник радова, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Књига 11, Ниш, 2022.године, стр.29-50

   

  Кривична одговорност и кажњивост за говор мржње, Зборник радова, Говор мржње, Нови Сад, 2022.године, стр.93-111

   

  Подстрекавање на полну злоупотребу малолетника путем рачунарских уређаја, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2022.године, стр. 133-147

   

  Новосадска рација у светлу ратног злочина пртив цивилног становништва, Зборник радова, 80 година од погрома у великој рацији, Нови Сад, 2022.године, стр.89-105

   

  Прање новца у праву Србије и међународни стандарди, Тематски зборник радова, Одговорност у правном и друштвеном контексту, књига друга, Ниш, 2022.године, стр.47-68

   

  5. 3.НАУЧНИ  РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ  У  ИНОСТРАНСТВУ

   

  Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – Криминалистичке теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153

   

  Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмјеравању казне у кривичном праву – Правна мисао, Сарајево, број 1-2/2005. године, стр. 14-31

   

  Подстрекавање као облик саучесништва у учињењу кривичног дјела – Правни савјетник, Сарајево, број 3/2005. године, стр. 13-24 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Основне карактеристике система извршења казне затвора у Босни и Херцеговини – Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2006. године, стр. 36-54 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије – Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Друго издање, 2006. године, стр. 189-209

   

  Извршење васпитних мјера – Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр. 371-394 (коаутори : Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

   

  Положај осуђених лица у пенитенсијарном систему Босне и Херцеговине – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 49/2006. године, стр. 315-343 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Карактеристике амнестије у Босни и Херцеговини – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2008. године, стр.15-30 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Убиство полицајца у кривичном праву Босне и Херцеговине - Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2008. године, стр. 5-19 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Амнестија у кривичном праву – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 50/2007. године, стр. 375-389 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Избор врсте и мере казне у кривичном поступку – Правна ријеч, Бања Лука, број 15/2008. године, стр. 487-507

   

  Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 4/2008. године, стр. 145-194 (коаутори Љубинко Митровић и Марина Симовић Нишевић)

   

  Проблем корупције у међународном кривичном праву и мултиетничка друштва – Криминалистичке теме, Сарајево, број 1-2/2008. године, стр. 71-83

   

  О помиловању уопште с посебним освртом на помиловање у кривичном праву Босне и Херцеговине – Правна мисао, Сарајево, број 9-10/2008. године, стр. 27-46 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Значај олакшавајуих и отежавајућих околности при одмеравању казне у кривичном праву, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 51/2008. године, стр. 431-454 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Кривичноправни аспекти убиства полицајца – Перјаник, Подгорица, број 9-10/2006. године, стр. 17-25

   

  Појам и елементи кривичног дела – Перјаник, Подгорица, број 12/2006. године, стр. 30-46

   

  Прање новца у кривичном праву државе Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 16/2008. године, стр.42-53

   

  Институт помиловања у кривичном праву Републике Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 17-18/2008. године, стр. 23-41

   

  Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Подгорици, Подгорица, број 38/2008. године, стр. 270-292

   

  Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике Србије – Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, број 27/2006. године, стр. 1055-1087

   

  Новчана казна у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног факултета у Загребу и Зборник Правног факултета у Скопљу, Загреб-Скопље, 2007. године, стр.518-537 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Положај малолетника у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник радова Правног факултета у Сплиту, Сплит, број 3/2008. године, стр. 465-486

   

  Criminal legal aspects of money laundering – Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 1-11

   

  Notion and basic characteristics of International criminal law - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 41-48

   

  Notion and basic characteristics of fine in criminal law of Serbia and Montenegro - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 1-8

   

  International criminal law – legal nature, importance and the relation to other branches of law - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 14-23

   

  The extreme necessity in the criminal law of Serbia and Montenegro – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 109-115

   

  The system of property criminal sanctions in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 117-126

   

  Human rights in light of necessary defence in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 7-19

   

  Appearance, development and basic characteristics of International criminal justice - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 21-42

   

  Accidental provocation of environmental hazards by generally dangerous in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2006. godine, str. 123-141

   

  Punishment proportioning in the criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2006. godine, str. 175-204 (koautor Aleksandar Trešnjev)

   

  Bases for the exclusion of the criminal act in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 175-205

   

  The mitigating and aggravating circumstances for punishment proportioning in comparative criminal law - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 207-226

   

  The money laundering as criminal offence in criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law Journal, Budapest, broj 3/2006. godine, str. 85-102 (koautor Borislav Petrović)

   

  New juvenile criminal law in the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 3/2006. godine, str. 181-198

   

  Complicity in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 65-88 (koautor Borislav Petrović)

   

  The system of criminal penalties in the new Criminal code of the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 113-133

   

  Bases for the exclusion of the criminal act in Criminal law of Bosnia and Herzegovina – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 33-60 (koautor Borislav Petrović)

   

  The guilt in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 127.142

   

  Notion and basic characteristics of criminal offence in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 81-114

   

  Basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 111-169

   

  Улога Европске уније у борби против корупције – Право и правда, Сарајево, број 1/2009. године, стр. 39-58

   

  Кривично дело разбојништва у теорији и пракси Босне и Херцеговине – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2009. године, стр. 11-33 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Нужна одбрана као основ искључења постојања кривичног дела – Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2009. године, стр. 81-98 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Фалсификовање службене исправе у праву Босне иХерцеговине – Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, Бихаћ, број 1/2009. године, стр. 81-96 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Кривична одговорност и кажњивост уа пореску утају – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 55-68 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Одговорност у међународном кривичном праву – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 71-98

   

  Извршење казне затвора у Босни и Херцеговини с посебним освртом на извршење у Републици Српској – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 283-311 (коаутори Љубинко Митровић и Бошко Ђукић)

   

  Новине у извршењу казне затвора у Републици Србији – Зборник радова из пенологије, Бања Лука, 2009. године, стр. 33-72

   

  Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2009. године, стр. 73-93 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права, други дио – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2010. године, стр. 121-131 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Појам, карактеристике и врсте покушаја кривичног дела у кривичном праву Босне и Херцеговине – Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 5/2009. године, стр. 211-226 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Одговорност правних лица у кривичном праву Републике Србије – Право и правда, Сарајево, број 1-2/2010. године, стр. 81-100

   

  Примена казне рада у јавном интерeсу као врсте алтернативних кривичних санкција – Правна ријеч, Бања Лука, број 23/2010. године, стр. 63-80

   

  Примена алтернативних мера у малолетничком кривичном праву у Републици Србији – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 53/2010. године, стр. 197-225

   

  Кривично дело утаје пореза у теорији и пракси – Перјаник, Подгорица, број 19-20/2009. године, стр. 26-36

   

  Кривична дела корупције – Перјаник, Подгорица, број 21/2009. године, стр. 71-85 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Одговорност у међународном кривичном праву – Перјаник, Подгорица, број 22-23/2010. године, стр. 96-108

   

  Амнестија у кривичном праву Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 24/2010. године, стр. 34-43

   

  The basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the Republic of Serbia – International Law Yearbook, Ottawa, broj 1/2008. godine, str. 47-60

   

  Одговорност за загрозување на животната средина од аспект на актите од Советот на Европа – Годишњак на Правниот факултет ''Јустинијан Први'' во Скопје, Скопје, број 40/2002-2003. године, стр. 537-558 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Дејство кривичних санкција на радноправни статус осуђеног лица – Годишњак на Правниот факултет ''Јустинијан Први'' во Скопје, Скопје, број 42/2006. године, стр. 163-178

   

  Mednarodno kaznivo dejanje v sistemu kazenskih deliktov – Varstvoslovje, Maribor, broj 2/2006. godine, str. 145-155 (koautori Borislav Petrović, Bojan Dobovšek i Jure Škrbec)

   

  Васпитни налози као алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у Црној Гори – Перјаник, Подгорица, број 29/2013. године, стр.6-11

   

  Responsibility in international criminal law – view of theory and practice of Serbian criminal law – War and peace, Ottawa, No. 9/2013, pp.61-82

   

  Прекршајна одговорност у праву Републике Србије – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 3/2013. године, стр. 47-63

   

  Покушај кривичног дела у савременом праву – Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, Зеница, број 6/2013. године, стр. 56-78

   

  Проблем одговорности и кажњивости за припремање кривичног дела – Правна ријеч, бања Лука, број 37/2013. године, стр. 223-242

   

  Неподобан покушај у савременом кривичном законодавству - Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 1/2013.године, стр.27-39

   

  Злочин против човечности у међународном и кривичном праву БИХ - Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 36/2014.године, стр.123.141 (коаутор Вељко Икановић)

   

  Систем кривичнх санкција за правна лица у Републици Србији - Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2014.године, стр. 5-28 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Основне карактеристике привредно казненог права Републике Српске - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 4/2014.године, стр.68-82

   

  Извршно кривично право - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 4/2014.године, стр.132-144 (коаутор Марина Симовић)

   

  Мера безбедности одузимања предмета - законодавство, теорија, пракса - Правна ријеч, Бања Лука, број 40/2014.године, стр.43-64

   

  Добровољни одустанак од кривичног дела теорија, пракса, упоредно законодавство - Анали Правног факултета у Зеници, Зеница, број 13/2014.године, стр.50-74

   

  Систем извршења казне затвора у Републици Српској - Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 2/2013.године, стр.77-101 (коаутор Владимир Симовић)

   

  Положај осуђених лица у Републици Српској - Вјештак, Бања Лука, број 2/2015.године, стр.181-191 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права у БИХ - Право и правда,  Сарајево, број 1/2015.године, стр.415-440 (коаутор Владимир Симовић)

   

  Насиље у породици или породичној заједници - Перјаник, Подгорица, број 32/2015.године, стр.24-29

   

  Застарелост у кривичном праву - Правна ријеч, Бања Лука, број 44/2015.године, стр.263-281

   

  Санкције у новом прекршајном праву Федерације БИХ - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 5/2015.године, стр.97-113

   

  Кривично дјело тероризма у праву БИХ и релевантни међународни стандарди, Дијалог, Сарајево, број 1-2/2013.године, стр. 90-104 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Руске федерације, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 38/2016.године, стр.227-248 (коаутор Марина Симовић)

   

  Исправе као објект фалсификовања, Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2016.године, стр. 19-34 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Фалсификовање исправе у теорији и пракси кривичног права, Вјештак, Бања Лука, број 1/2016.године, стр.9-18 (коаутори Миодраг Симовић и Марина Симовић)

   

  Вјештачење у кривичном поступку Републике Српске, Вјештак, Бања Лука, број 1/2016.године, стр. 19-26 (коаутори Милена Симовић и Владимир Симовић)

   

  Рад у јавном интересу у Републици Србији, Дефендологија МНЕ, Никшић, број 1/2016.године, стр.9-23

   

  Основне карактеристике законодавства Карађорђеве Србије, Годишњак факултета праних наука,Бања Лука, број 6/2016.године, стр.63-74

   

  Злочин геноцида- међународно право и право БИХ, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 6/2016.године, стр. 175-193 (коаутор Марина Симовић)

   

  Условна осуда у праву Републике Србије, Правна ријеч, Бања Лука, број 48/2016.године, стр. 155-174

   

  Основне карактеристике новог кривичног права у Босни и Херцеговини, Право и правда, Сарајево, број 1/2015.године, стр. 415-440 (коаутор Владимир Симовић)

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству Турске, Кине и Луксембурга, Зборник радова Правног факултета у Тузли, Тузла, број 2/2015.године, стр. 90-108 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Пореска утаја - криивчна одговорност и кажњивост у праву Републике Србије, Зборник радва Универзитета у Витезу, Витез, број 7/2016.године, стр. 46-66 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Фалсификовање службене исправе у кривичном праву Републике Србије, Зборник радова Универзитета у Витезу, Витез, број 7/2016.године, стр.222-237 (коаутори Марина Симовић)

   

  The System of criminal sanctions for Juvenile Offender in the new Criminal law of the Republic of Serbia, Jounal of eastern european criminal law, Timisoara, No. 2/2016.godine, str. 182-196

   

  The assessing a penalty in criminal alw of Republic of Serbia, Journal of Eastern european criminal law, Timisoara, No. 1/2017.godine, str. 111-123

   

  Odgovornost za pripremne radnje u savremenom krivičnom pravu, Defendologija MNE, Nikšić, broj 2/2016.godine,str.33-51

   

  Uslovni otpust u pravu Republike Srbije i evropski standardi, Zbornik Pravnog fakulteta, Podgorica, broj 43/2017.godine, str.95-111

   

  Amnestija u krivičnom pravu Republike Srbije, Pravna riječ, Banja Luka, broj 52/2017.godine, str.179-202

   

  Dete - žrtva seksualnog nasilja u švedskom, austrijskom i ruskom pravu, Godišnjak fakulteta pravnih nauka, Banja Luka, broj 7/2017.godine, str. 55-72

   

  Complicity in the Criminal law of the republic of Serbia, Journal of Easterneuropean criminal law, Timisoara, No.2/2017.godine, str.187-201

   

  Krivičnopravna zaštita telesnog integriteta u pravu Republike Srbije, Zbornik radova, Krivično zakonodavstvo i funkcionisanje pravne države, Trebinje, 2018.godine, str.81-95

   

  Pojam i karakteristike prekršaja u novom zakonodavstvu BIH, Defendologija MNE, Nikšić, broj  3-4/2017.godine, str.9-24

   

  Krivična dela protiv pravnog saobraćaja u pravu RS, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Banja Luka, broj 8/2018.godine, str.88-101

   

  Nasilje u poodici u republici Srbiji  krivivičnopravni aspekt, Pravna riječ, Banja Luka, broj 56/2018.godine, str. 11-31

   

  Karakteristike maloletničkog krivičnog prava u RS, Zbornik Pravnog fakulteta, Podgorica, broj 44/2018.godine, str. 42-58

   

  Juvenile prison sentence in the Juvenile law of the Republic of Serbia, Journal of Eastern european criminal lаw, Timisoara, No.1/2018.godine, str. 39-52

   

  Notion and characteristics of the tax evasion in criminal law of Republic of Serbia, Journal of Eastern european criminal law, Timisoara, No. 2/2018.godine, str. 153-166

   

  Подстрекавање у кривичном праву, Правна ријеч, Бања Лука, број 60/2019.године, стр.33-60

   

  Ефикaсност правосуђа и казнене политике судова за кривично дело насиље у породици, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 9/2019.године, стр.69-87

   

  Кривичне санкције за правна лица у праву Републике Србије, Годишњак Факултета правних каука, Бања Лука, број 10/2020.године, стр. 78-95

   

  Сузбијање злоупотреба опојних дрога – европски стандарди и право Републике Србије, Зборник радова, Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама ЕУ, стање у БИХ и искуства других, Бања Лука, 2020.године, стр.133-148

   

  Систем казни у Републции Србији, Зборник радова, Казнено законодавство и превенција криминалитета, Требиње, 2020.године, стр.57-81

   

  Насиље у породици у породичном и кривичном праву Републике Србије, Зборник радова, Насилнички криминалитет, Соколац, 2020.године, стр. 240-257 (коаутор М.Симовић) 

   

  Помагање у кривичном праву, Правна ријеч, Бања Лука, број 63/2020.године, стр. 169-194

   

   Новине у кривичном законодавству о малолетницима у Републици Српској, Дефендологија МНЕ, Никшић, 2020.године, стр. 7-27

   

  Злоупотреба службеног положаја - кривична одговорност и кажњивост у Србији, Зборник радова, Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Бијељина, 2021.године, стр.27-48

   

  Саизвршилаштво у кривичном праву, Правна ријеч, Бања Лука, број 64/2021.године, стр.525-558

   

  Кривично дело примања мита - међународни стандарди и право Србије, Зборник радова, Усаглашавање правне регулативе саправним тековинама ЕУ, стање у БИХ и искуство других, Бања Лука, 2021.године, стр.210-233

   

  Low Base motive as a Qualifyng Circumstance of the criminal act of Muder,  Journal of Eastern European Criminal law, No.1/2022.godine, Timisoara, str. 97-115 (koautori Z.Pavlović i Đ.Seničanin)

   

  Условни отпуст као алтернативна мера у савременом кривичном праву, Правна ријеч, Бања Лука, број 65/2022.године, стр.371-400

   

  Примена конфискације имовине као ванинституционалног облик реакције на имовински криминалитет, Зборник радова, Кривичнопроцесни инструменти и ефикасност државне реакције на криминалитет, норма и пракса, Добој, 2022.године, стр.23-37

   

  Кривично дело давања мита – међународни стандарди и право Србије, Зборник радова, Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама ЕУ – стање у БИХ и искуства других, Бања Лука, 2022.године, стр.128-144

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Стање и проблеми савременог кривичног законодавства у СР Југославији – Зборник радова Полицијске академије, Београд, број 1/1995. године, стр.21-34

   

  Кривичноправни проблеми насилничког понашања – Бранич, Београд, број 2/1996. године, стр.26-35

   

  Институт крајње нужде у теорији и пракси – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1996. године, стр.87-98

   

  Мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана у југословенском кривичном праву – Бранич, Београд, број 2/1997.године, стр.15-23

   

  Значај незнатне друштвене опасности у кривичном праву - Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1997.године, стр. 95-104

   

  Кривично правна заштита ауторског права – Бранич, Београд, број 1/1998. године, стр.22-29

   

  Кривично правни значај института нужне одбране – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1998. године, стр.128-143

   

  Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције саобраћајног криминалитета – Зборник радова I V симпозијума са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 1998.године, стр.395-400

   

  Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи као фактор превенције криминалитета – Зборник радова са саветовања Дефектолошког факултета “Превенција криминалитета”, Београд, 1998.године, стр.184-202

   

  Кривично дело самовлашћа – теоријски и практични аспект – Бранич, Београд, број 1/1999. године, стр. 9-15

   

  Мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи у практичној примени – Бранич, Београд, број 3-4/1999.године, стр.13-25

   

  Теrrоrism in Коsovo and Metohija – criminal legal aspects – Review of International affairs, Београд, број 1085-86/1999.године, стр. 19-22

   

  Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1999-2000. године, стр. 118-134

   

  NATO genоcide in FR Yugoslavia – Review of Interational affairs, Београд, број 1091-1093/2000. године, стр. 62-67

   

  Казнена одговорност за непрописан превоз експлозивних и других опасних материја-зборник радова саветовања са међународним учешћем “Управљање ризиком и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу”, Београд, 2001.године, стр.357-360

   

  Новчана казна у југословенском кривичном праву - Правни зборник, Подгорица, број 1-2/2001.године, стр.230-243

   

  Criminal law aspects of accidental provocation of environmental hazards by causing general alertness (коаутор Милан Милошевић ) – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2001.године, стр.1-16

   

  Савремени системи високошколског образовања припадника полиције (коаутор Ђорђе Ђорђевић) – Зборник радова Округлог стола са међународним учешћем: ”Реформа полицијског школства”, Београд, 2002.године, стр.114-123

   

  Кривично правни аспекти и улога полиције у превенцији имовинског криминалитета – Зборник радова научно стручног саветовања са међународним учешћем :” Место и улога полиције у превенцији криминалитета”, Београд, 2002.године, стр.357-380

   

  Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова – Зборник радова са саветовања : ”Деликти насиља”, Београд, 2002.године, стр.127-138

   

  Тhe scope and quality of achieved knowledge and skills of students at Police academy (коаутори Љубомир Стајић, Ђорђе Ђорђевић, Милан Милошевић и Владимир Брковић) - Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2002. године, стр.59-73

   

  Заштита животне средине у упоредном кривичном законодавству – Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2001.године, стр.139-152

   

  Кривична одговорност за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем – Зборник радова Шестог симпозијума са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 2002.године, стр.371-376

   

  Превенција криминалитета у локалној заједници – Локална самоуправа, Ниш, број 9-10/2002.године, стр.14-22

   

  Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама – Зборник радова Десетог саветовања са међународним учешћем “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.201-204

   

  Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – Зборник радова Десетог саветовања са међународним учешћем : ”Системска анализа штета у привреди,осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.205-209 (коаутор Милан Милошевић)

   

  Убиство при безобзирном насилничком понашању – теоријски и практични аспекти – Правни живот, Београд, број 9/2002.године, стр.117-132

   

  Систем имовинских кривичних санкција у југословенском кривичном праву – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2002. године, стр.59-73

   

  Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – Зборник радова са XI семинара права ‘’Стратегија државног реаговања на криминал’’, Београд, 2003. године, стр.497-509

   

  Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене дужности – Зборник радова са међународног научно-стручног саветовања ‘’Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите’’, Београд, 2003. године, стр. 99 - 118

   

  Безбедносни и правни аспекти прања новца – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117 (коаутор Љубомир Стајић)

   

  Одговорност за ризик у животној средини у републичком кривичном законодавству – Зборник радова међународне еко конференције ''Заштита животне средине градова и приградских наеља'', Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250 (коаутор Павле Тодоровић)

   

  Основе правног уређења и заштите од ризика у животној средини – Зборник радова Факултета цивилне одбране у Београду, Београд, 2003. године, стр. 227- 253

   

  Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела - Зборник радова са међународног научног скупа :’’Примена међународних кривичних стандарда ‘’, Тара, 2004. године, стр. 219-244

   

  Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела - Зборник радова са округлог стола са међународним учешћем:’’Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића’’, Београд, 2004. године, стр. 411-426

   

  Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – Зборник радова са саветовања:’’Тешки облици криминала’’, Београд, 2004. године, стр. 345-368

   

  Појам и основне карактеристике међународног кривичног права – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2004. године, стр. 71-91

   

  Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима – Зборник радова VII симпозијума са међународним учешћем :’’Превенција саобраћајних незгода на путевима’’, Нови Сад, 2004. године, стр. 440-444

   

  Кривичноправна заштита живота припадника полиције у обављању службене дужности – Зборник радова Више школе унутрашњих посова, Београд, 2004. године, стр. 32-51 (коаутор Бобан Симић)

   

  Значај кривичног правосуђа за одржавање мира и безбедности човечанства – Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, број 2004. године, стр. 269-291

   

  Assessing a penalty in crimnal law – Yugoslav law, Beograd, broj 1-3/2004. godine, str. 5-30

   

  Карактеристике општег дела новог Кривичног законика Републике Црне Горе – Перјаник, Даниловград, број 7/2005. године, стр. 25-29 (коаутор Бобан Симић)

   

  Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – CD Зборник радова са макропројекта: '' Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе'', Ниш, 2005. године, стр.216-233

   

  Основне карактеристике кривичног законодавства Карађорђеве Србије – Пешчаник, Ниш, број 4/2006. године, стр. 89-102

   

  Историјски развој система кривичних санкција – Пешчаник, Ниш, број 5/2007. године, стр. 125-147

   

  Кривична одговорност правних лица у савременом кривичном праву – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 49/2007. године, стр. 185-209 (коаутор (Борислав Петровић)

   

  Улога Европске уније у борби против прања новца и корупције – Зборник радова Института за упоредно право и Канцеларије Владе Србије за придруживање ЕУ :''Педесет година Европске уније'', Београд, 2007. године, стр. 377-401

   

  Међународно кривично правосуђе као средство за заштиту међународе безбедности – Политичка ревија, Београд, број 1/2007. године, стр.265-290

   

  Европска унија у борби против организованог криминала – Српска политичка мисао, Београд, број 3-4/2007. године, стр. 47-68

   

  Criminal legal aspects of money laundering in law system of Republic of Serbia – Facta universitatis, Series : Economics and Organization, Niš, broj 2/2007. godine, str. 143-152

   

  Злоупотреба службеног положаја у локалној самоуправи – Политичка ревија, Београд, број 2/2008. године, стр.509-521

   

  Расправа о кривичној одговорности правних лица у савременом кривичном праву – Зборник радова : Приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2008. године, стр.319-343

   

  Кривичноправна заштита изборних права – Политичка ревија, Београд, број 3/2008. године, стр. 689-708

   

  Корупција као облик угрожавања владавине права у Србији – Зборник радова : Србија – политички и институционални изазови, Београд, 2008. године, стр. 385-417

   

  Надлежност Европске уније у спречавању и сузбијању корупције – Политичка ревија, Београд, број 4/2008. године, стр. 1139-1160

   

  Последице безобзирности насилничког понашања – Социјална мисао, Београд, број 1/2009. године, стр. 43-52

   

  Улога стандарда међународне заједнице у уређивању и заштити животне средине – Политичка ревија, Београд, број 1/2009. године, стр. 165-186

   

  Историјски развој кривичних дела корупције – Пешчаник, Ниш, број 7/2009. године, стр. 200-219

   

  Европска унија у сузбијању корупције – Европско законодавство, Београд, број 27-28/2009. године, стр.9-21

   

  Европски стандарди и заштита животне средине – Европско законодавство, Београд, број 27-28/2009. године, стр. 125-141

   

  Корупцијa као безбедносни изазов и њено сузбијање у Републици Србији, Зборник радова : Србија, безбедносни и институционални изазови, Београд, 2009. године, стр. 195-219

   

  Систем уређења и заштите животне средине – Политичка ревија, Београд, број 3/2009. године, стр. 87-110

   

  Систем међународних кривичних дела – Зборник радова : Приступ правосуђу, инструменти за инплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2009. године, стр. 317-344

   

  Европско кривично право у систему међународног кривичног права – Европско законодавство, Београд, број 29-30/2009. године, стр. 16-41

   

  Suppressing tax embezzlement in the Republic of Serbia – Zbornik radova : Serbian law in transition, - changes and challenges, Beograd,2009. godine, str. 191-217

   

  Пореска утаја као облик угрожавања функција социјалне државе – Политичка ревија, Београд, број 4/2009. године, стр. 125-148 (коаутор Златко Николић)

   

  Примена васпитних налога према малолетним деликвентима – Социјална мисао, Београд, број 1/2010. године, стр. 77-92

   

  Сузбијање прања новца у Европској унији – Европско законодавство, Београд, број 31-32/2010. године, стр. 18-38

   

  Систем међународних кривичних дела – Политичка ревија, Београд, број 2/2010. године, стр. 123-146

   

  Облици угрожавања еколошке безбедности – Зборник радова : Србија, изградња националне безбедности, Београд, 2010. године стр. 275-297

   

  Систем санкција у међународном кривичном праву – Зборник радова Правног факултета у Косовној Митровици, Косовска Митровица, 2010. године, стр. 33-67

   

  Историјски развој идеје о одговорности за међународне злочине – Пешчаник, Ниш, број 8/2010. године, стр. 130-141

   

  Европски стандарди и неформалне мере у малолетничком кривичном праву – Европско законодавство, Београд, број 33-34/2010. године, стр. 19-42

   

  Одговорност у међународном кривичном праву – Зборник радова : Право на приступ правосуђу, инструменти за инплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2010. године, стр. 267-286

   

  Сузбијање корупције у Србији - законска решења и казнена политика – Годишњак Универзитета Едуцонс, Нови Сад, број 1/2010. године, стр. 71-111

   

  Застарелост кривичног дела – Европско законодавство, Београд, број 35-36/2011. године, стр. 21-31

   

  Положај старих лица у кривичном праву – Зборник радова : Стари у Србији, проблеми и изазови, Ниш, 2011. године, стр. 97-115

   

  Покушај кривичног дела у правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 9/2011. године, стр. 198-216

   

  Србија и Хашки трибунал између права и политике – Српска политичка мисао, Београд, број 3/2011. године, стр.321-347

   

  Принцип законитости од Валтазара Богишића до данашњих дана – Споменица Валтазару Богишићу, Књига прва, Београд, 2011. године, стр. 395-408

   

  Примена института крајње нужде у немачком кривичном праву – Зборник радова : Увод у право Немачке, Београд, 2011. године, стр.279-290

   

  Политика сузбијања криминалитета у функцији ефикасности система безбедности Србије, Зборник радова : Србија, изградња капацитета система безбедности, Београд, 2011. године, стр. 197-219

   

  Екстрадиција – европски стандарди и право Републике Србије – Европско законодавство , Београд, број 37-38/2011. године, стр.78-89

   

  Environmental crime in the Republic of Serbia : theory, practice and legislation – Facta universitatis, Niš, broj 2/2011. godine, str.109-134

   

  Стадијуми у извршењу кривичног дела – теорија, пракса, законодавство, Правна ријеч, Бања Лука, број 29/2011. године, стр. 323-367.

   

  Казнена одговорност за учествовање у тучи у Босни и Херцеговини, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 1/2011. године, стр. 45-60 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Complicity in the new criminal law of the Republic of Serbia, International Law Yearbook, Ottawa, broj 472011. godine, str. 27-39.

   

  Command responsibility in criminal law – international criminal law and criminal law of the Republic of Serbia, International Law Yearbook, Ottawa, broj 472011. godine, str. 75-85.

   

  Kazenopravna zaštita životne sredibe, Zbornik radova : Klimatske promene – pravni i ekonomski izazovi, izdavač : Pravni fakultet u Beogradu, urednik prof. dr Stevan Lilić, Beograd, 2011. godine, str.172-193.

   

  Vaspitne mere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloletnika, Zbornik radova : Aktuelna pitanja u primeni krivičnog zakonodavstva, izdavač : Pravni fakultet, Banja Luka, 2011. godine, str. 141-162.

   

  Sporedno krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Zbornik radova : Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, izdavač : Udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Brčko, 2011. godine, str. 213-228.

   

  Terorizam u međunarodnom i krivičnom pravu nekih zemalja, Zbornik radova : Suprotsavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa, Banja Luka, 2011. godine, str. 429-442 (koautor Ljubinko Mitrović)

   

  Ekološki kriminalitet u Srbiji – teorija, praksa i zakonodavstvo, Zbornik radova : Ekologija i pravo, Niš, 2011.godine, str. 227-253.

   

  Принцип законитости у кривичном праву, Перјаник, Подгорица, број 27/2012. године, стр. 17-26

   

  Казненоправна заштита животне средине, Зборник радова са 10. Међународног научног скупа : Заштита и управљање животном средином, Бијељина, 2012. године, стр. 265-272

   

  Основни појмови политике сузбијања криминалитета, Зборник радова : Казнена политика (раскол измеђзу закона и његове поримене, Источно Сарајево, 2012. године, стр. 175-194

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству БИХ, Зборник радова: Друштвена реакција н савремени облици угрожавања безбедности, Бања Лука, 2012. године, стр. 281-290 (коаутор проф. др Љубинко Митровић)

   

  Улога казни у сузбијању криминалитета, Зборник радова : Деликт, казна и могућности социјалне профилаксе, Београд, 2012. године, стр, 113-128

   

  Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву, Зборник радова: Начела и вредности правног система – норма и пракса, Источно Сарајево, 2012. године, стр. 633-661

   

  Сузбијање организованог криминала у функцији европских интеграција Србије, Српска политика мисао, Београд, број 3/2012. године, стр. 323-343

   

  Оргаизовани криминал – појам и карактеристике у кривичном законодавству Републике Србије, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, 2012. године, стр. 74-98

   

  Европски стандарди о тортури и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 39-40/2012. године, стр. 26-37

   

  Корпоративно кривично право у Републици Србији, Правна ријеч, Бања Лука, број 33/2012. године, стр.241-262

   

  Малолетничко кривично право – савремене тенденције и право Републике Србије, Зборник радова, Кривичноправни положај и социјална заштита малолетника, Ниш, 2012. године, стр. 15-38

   

  Кажњавање малолетника у новом кривичном праву Црне Горе, Перјаник, Подгорица, број 28/2012. године, стр- 24-32

   

  Пореска утаја у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, број 10/2012. године, стр. 244-258

   

  The crime of genocide in theory and practice of criminal law in the Republic of Serbia, War and peace, Ottawa, broj 8/2012. godine, str. 5-16

   

  Улога НАТО агресије 1999. године на процесу отимања Косова и Метохије- од злочина против човечности до самосталности Косова, Тематски зборник радова: Србија – отимање Косова и Метохије, Београд, 2012. године, стр.287-314

   

  Принципи међународног кривичног права, Тематски зборник радова : Од Нирнберга до Хага – поуке историје, Београд, 2012. године, ср.111-130

   

  Систем кривичних санкција за правна лица у Републици Србији, Зборник традова : Правне норме у времену и простору, Косовска Митровица, Прва свеска, 2012. године, стр.330-367

   

  Organized crime as a threat to security systems – Serbian experience – Revista Studia Securitatis, Sibiu, No. 2/2013. pp.86-102 (koautor Ana Batrićević), časopis indeksiran na sledećim listama : EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, ULRICH’ periodica Directory

   

  Покушај кривичног дела у свременом праву – Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, Зеница, број 11/2013. године, стр. 56-78, часопис ндексиран на следећим листама: CEEOL и EBSCO

   

  Одговорност за кршење изборних права – Политичка ревија, Београд, број 1/2013. годин, стр. 275-295

   

  Рад у јавном интересу, теорија, пракса, законодавство - Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 64/2013. године, стр.15-32

   

  Европски стандарди и казнени систем Републике Србије – Европско законодавство, Београд, број 43-44/2013. године, стр.43-58

   

  Васпитни налози као алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у Црној Гори – Перјаник, Подгорица, број 29/2013. године, стр. 6-11

   

  The responsibility in international criminal law – view of theory and practice of Serbian criminal law – War and peace journal, Ottawa, No. 9/2013. pp.61-82

   

  Проблем одговорности и кажњивости за припремање кривичног дела – Правна ријеч, Бања Лука, број 37/2013. године, стр. 223-242

   

  Кривична дела против живота и државна реакција у Републици Србији – Зборник радова : Тешки облици криминалитета и државна реакциjа, Министарство правде Републике Српске и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Требиње, 2013. године, стр.269-287

   

  Облици испољавања међународног кривичног дела – Зборник радова: Међународно хуманитарно право, Правни факултет у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013. године, стр.42-64

   

  Прекршајна одговорност у праву Републике Србије – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 3/2013. године, стр.47-63 

   

  Кривично право и национална безбедност, Политика националне безбедности, Београд, број 5/2013.године, стр.155-178

   

  Злочин против човечности у међународном и националном ривичном праву, Међународна политика, Београд, број 3/2013.године, стр. 5-22

   

  Извори међународног кривичног права, Зборник радова, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Књига трећа, Ниш, 2013.године, стр. 79-99

   

  Казна малолетничког затвора у упоредном и српском кривичном праву, Зборник радова, Право и друштвена стварност, косовска Митровица, 2014.године, стр. 213-238

   

  Фалсификовање службене исправе - кривична одговорност и кажњивост, Зборник радова, Преступ и казна - de lege lata i de lege ferenda, Београд, 2014.године, стр.175-187

   

  Кривично дело агресије - међународно и национално кривично право, Међународна политика, Београд, број 1153-1154/2014.годин, стр. 140-161

   

  Појам, врсте и сврха казни у Републици Српској, Правне теме, Нови Пазар, број 3/2014.године, стр.27-65 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Међународни злочини у Статуту Хашког трибунала, Зборник радова, заштита људских и мањинских права у европском правном простру, Књига четврта, Ниш, 2014.године, стр. 50-73

   

  НАТО агресија на СР Југославију у светлу злочина против човечности, Зборник радова, Нови хладни рат, Београд, 2014.године, стр.372-388

   

  Алтернативне мере  у новом малолетничком кривичном праву Федерације БИХ, Зборник радова, Малолетници као учиниоци и као жрте кривичних дела и прекршаја, Београд, 2015.године, стр.121-129

   

  Злочин геноцида и дискриминација групе, Зборник радова, Правни систем и заштита од дискриминације, Косовска Митровица, 2015.године, стр. 37-58

   

  Дете као жртва убиства у праву Србије, Зборник радова, Криминал и друштво Србије, Београд, 2015.године, стр. 333-344

   

  Рачунарски кримналитет у праву Републике Србије, Зборник радова, Злоупотреба инфрмационих технологија и заштита, Београд, 2016.године, стр.1-12 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Кућни затвор у праву Републике Србије - законодавство, теорија, пракса, Зборник радова, Кривичне и прекршајне санкције и мере, Београд, 2016.године, стр. 155-166

   

  Међународни злочини и интернационализовани кривични судови, Зборник радова, Усклађивање права Србије са правом ЕУ, Ниш, 2016.године, стр. 81-102

   

  Заштита људских права у светлу инстиитута крајње нужде, Зборник радова, Људска права између идеала и изазова, Косовска Митровица, 2016.године, стр. 381-398

   

  Одузимање имовинске користи и организовани криминалитет, Зборник радова, Сузбијање организованог  криминалитета као предуслов владавине права, Београд, 2016.године, стр.301-316

   

  Одузимање имовинске користи у кривичном ораву - европски стандарди и право Републике Србије, Зборник радова, Европске интеграције и казнено законодавство, Златибор, 2016.године, стр. 302-316 (коаутор Владимир Симовић)

   

   

   

  Међународно кривично дело, Зборник радова, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Књига шеста, Ниш, 2016.године, стр.63-78 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

                                                                         6. НАУЧНИ  СКУПОВИ 

                       

                                                            6.1. НАУЧНИ  СКУПОВИ У СРБИЈИ

   

  Кривичноправна заштита ауторског права – реферат поднет на стручној расправи Удружења правника Југославије, Савезног завода за интелектуалну својину и Савезног министарства за развој, науку и животну средину подом Нацрта Закона о ауторском и сродним правима – Београд, 1995.године

   

  Карактеристике Нацрта општег дела Кривичног законика СР Југославије – реферат поднет на стручној расправи на Полицијској академији поводом нацрта законског текста – Београд, 1996.године

   

  Кривична дела у вези са опојним дрогама – реферат поднет на X сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1996.године, Правни живот, Београд, број 9/1996. године, стр.  183-199

   

  Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – реферат поднет на XI сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1997.године, Правни живот, Београд, број 9/1997. године, стр. 141-162

   

  Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције саобраћајног криминалитета – реферат поднет на IV симпозијуму са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 1998.године, стр. 395-400

   

  Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи као фактор превенције криминалитета – реферат поднет на саветовању на Дефектолошком факултету “Превенција криминалитета” – Зборник радова, Београд, 1998.године, стр. 184-202

   

  Право на живот и нужна одбрана – реферат поднет на XII сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1998.године, Правни живот, Београд, број 9/1998. године, стр. 43-61

   

  Кривично правни аспекти угрожавања јавног саобраћаја – реферат поднет на V симпозијуму са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 2000.године, стр. 114-118

   

  Право на живот у светлу института крајње нужде – реферат поднет на XIII сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2000.године, Правни живот, Београд , број 9/2000. године, стр. 91-106

   

  Убиство  службеног  или  војног  лица  при  обављању  послова  безбедности  као  посебан  облик  тешког  убиства – реферат  поднет  на  XIV  сусрету  Копаоничке  школе  природног  права  - Копаоник, 2001.године, Правни живот, Београд, број 9/2001. године, стр. 55-72

   

  Казнена  одговорност  за  непрописан  превоз  експлозивних  и  других  опасних  материја  - реферат  поднет  на  Саветовању са међународним  учешћем  “Управљање ризиком  и  осигурање  у  индустрији , транспорту  и  складиштењу  - Зборник радова, Београд, 2001. године, стр. 357-360 (коаутор Милан Милошевић)

   

  Савремени системи високошколског образовања припадника полиције  – реферат поднет на Округлом столу са међународним учешћем “Реформа полицијског школства у Републици Србији”- Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 114-123 (коаутор Ђорђе Ђорђевић)

   

  Кривично правни аспект и улога полиције у превенцији имовинског криминалитета – реферат поднет на научно стручном саветовању са међународним учешћем “Место и улога полиције у превенцији криминалитета” – Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 357-380

   

  Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова – реферат поднет на саветовању : ''Деликти насиља'' у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2002. године, стр. 127-138

   

  Кривична одговорност за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем – реферат поднет на VI симпозијуму са међународним учешћем : “Превенција саобраћајних незгода на путевима” -  Зборник радова, Нови Сад, 2002.године, стр. 371-376

   

  Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама - реферат поднет на X саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство” -  Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 201-204

   

  Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – реферат поднет на X саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство” -  Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 205-209 (коаутор Милан Милошевић)

   

  Убиство при безобзирном насилничком понашању - теоријски и практични аспекти – реферат поднет на XV сусрету Копаничке школе природног права - Копаник, 2002. године, Правни живот, Београд, број 9/2002. године, стр. 117-132          

   

  Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – реферат поднет на  XV семинару права :’’Стратегија државног реаговања против криминала’’ у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2003. године, стр. 497-509

   

  Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене дужности – реферат поднет на међународном научно-стручном саветовању :’’Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите’’ – Зборник радова, Београд, 2003. године, стр. 99-118

   

  Одговорност за ризик у животној  средини – реферат поднет на Међународној еко- конференцији :’’ Заштита животне средине градова и приградских насеља’’ – Зборник радова, Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250  (коаутор Павле Тодоровић)

   

  Одговорност за оштећење заштитних уређаја на раду – реферат поднет на XI   саветовању са међународним учешћем :’’Ризик пожара, екплозије, хаварије и провале у осигурању и организација система заштите’’ – Зборник радова, Београд, 2003. године, стр. стр. 111-115

   

  Сива економија и пореска кривична дела – реферат поднет на научном скупу Правног факултета у Нишу :’’Пореске реформе у Републици Србији – примена пореза’’ – Зборник радова, Ниш, 2003. године                                                            

   

  Убиство више лица – кривична одговорност и кажњивост – реферат поднет на XVI сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2003. године, Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 145-163

   

  Савет Европе и одговорност за угрожавање животне средине – реферат поднет на конференцији са међународним учешћем :’’Еколошки проблеми градова’’ – Зборник сажетака, Београд, 2004. године, стр. 149-150  

   

  Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – реферат поднет на међународном научном скупу :’’Примена међународних кривичних стандарда у националним законодавствима ‘’ – Зbорник радова, Тара, 2004. године, стр. 219-244

   

  Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела – реферат поднет на округлом столу са међународним учешћем :’’Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића’’ – Зборник радова, Београд, 2004. године, стр. 411-426

   

  Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – реферат поднет на XVI семинару права :’’Тешки облици криминала’’ у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2004. године, стр. 345-368

   

  Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – реферат поднет на саветовању: ’’Злоупотребе информационих технологија’’ – ЦД Зборник радова, Тара, 2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић)

   

  Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима - реферат поднет на  VII симпозијуму са међународним учешћем :’’ Превенција саобраћајних незгода на путевима’’ - Зборник радова, Нови Сад, 2004. године, стр. 440-444

   

  Допринoс учења Томе Живановића науци кривичног права – реферат поднет на Међународном научном скупу : '' Србија 1804 – 2004.'' – Зборник радова,  Ниш, 2004. године, стр. 223-240

   

  Кривична одговорност за угрожавање животне средине као фактор превенције ризика у области енергетике – реферат поднет на XII  Саветовању са међународним учешћем : '' Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици'' – Зборник радова, Београд, 2004. године, стр. 55-59

   

  Кривично дело убиства у међународном кривичном праву – реферат поднет на XVII  сусрету  Копаничке школе природног права, Копаоник, 2004. године, Правни живот, Београд, број 9/2004. године, стр. 3-25

   

  Сузбијање организованог криминала у Републици Србији – реферат поднет на Научној конференцији : ''Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније'' – Зборник радова, Ниш, 2005. године, стр. 423-443

   

  Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине опојним дрогама – реферат поднет на Међународном научном скупу :''Примена међународног кривичног права у националним законодавствима'' – Зборник радова, Тара, 2005. године, стр. 287-300

   

  Нужна одбрана и крајња нужда у новом кривичном законодавству Србије и Црне Горе – реферат поднет на XVII семинару права :''Казнено законодавство – прогресивна или регресивна решења'' у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2005. године, стр. 327-339 

   

  Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – реферат поднет на XVIII сусрету Копаничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217

   

  Кривичноправна заштита права на издржавање чланова породице – реферат поднет на саветовању: ''Новине у породичном законодавству'' – Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 223-234

   

  Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – реферат поднет  на Међународној научној конференцији: ''Функционисање правног система Републике Србије'' – Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 441-460

   

  Одмеравање казне према Кривичном законику Републике Србије – олакшавајуће и отежавајуће околности – реферат поднет на XVIII семинару права: ''Ново кривично законодавство – дилеме и проблеми у теорији и пракси'' у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду – Зборник радова, Будва, 2006. године, стр. 111-128

   

  Кривичноправни аспекти проузроковања стечаја – реферат поднет на међународној научној конференцији: ''Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку''- Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 171-182

   

  Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – реферат поднет на IX редовном годишњем стручном саветовању: ''Промене у радном и социјалном законодавству'' , Радно и социјално право, Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Убиство на свиреп и подмукао начин – реферат поднет на XIX сусрету Копаничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113

   

  Појам кривичног дела у светлу учења Јована Стерије Поповића – реферат поднет на научном скупу: ''Јован Стерија Поповић и право'' – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 (коаутор Борислав Петровић)

   

  Прање новца у теорији и пракси кривичног права – реферат поднет на 19. научном скупу : ''Криминалитет у транзицији – феноменологија, превенција и државна реакција'' , Зборник радова, Палић, 2007. године, стр. 157-180

   

  Убиство из користољубља – реферат поднет на XX  сусрету Копаоничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9 /2007. године, стр. 37-53

   

  Место кривичног права  у правном систему Републике Србије – реферат поднет на 44. Годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Зборник радова, Златибор, 2007. године, стр. 61-86

  Новине  у малолетничком кривичном праву у функцији превенције криминалитета - реферат поднет на 20. научном скупу :''Казнено законодавство и превенција криминалитета, Зборник радова, Палић, 2008. године, стр. 382-397

   

  Кривична дела угрожавања живота у тучи – реферат поднет на XXI сусрету Копаоничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2008. године, стр. 71-90

   

  Одговорност за кривично дело прања новца – реферат поднет на међународној конференцији : Политика супротстављања организованом криминалу, Зборник апстраката, Београд, 2008. године, стр. 24-25

   

  Примена међународних стандарда заштите права малолетника у новом кривичном законодавству Републике Србије – реферат поднет на међународој научној конференцији : Уставне и међународноправне гаранције људских права, Зборник радова, Ниш, 2008. године, стр. 205-224

   

  Превенција као облик контроле криминалитета – европска и српска искуства, реферат поднет на XXI научном скупу :Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији, Зборник радова, Палић, 2009. године. стр. 103-114 (коаутор Златко Николић) 

   

  Европски стандарди и право Републике Србије у области сузбијања прања новца, Зборник радова : Право Републике Србије и право Европске уније, Свеска прва, Ниш, 2009. године, стр.651-676 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва – Правни живот, Београд, број 9/2009. године, стр. 593-614

   

   Алтернативне мере за малолетнике – Зборник радова : Реформа кривичног правосуђа, Ниш, 2010. године, стр. 95-121

   

  Савремене тенденције у области кодификације малолетничког кривичног права – Зборник радова : Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права, Ниш, 2010. године, стр. 495-525

   

  Насиље према службеним лицима – кривичноправни аспект, Зборник радова : Насилнички криминал, етологија, феноменологија и превенција, Београд, 2010. године, стр. 195-211

   

  Кривична одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Правни живот, Београд, број 9/2010. године, стр. 33-52

   

  Одговорност правних лица за кривична дела – европски стандарди и право Републике Србије – Зборник радова : Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, Београд, 2010. године, стр. 516-533

   

  Криминалитет правних лица и државна реакција – Зборник радова : Криминал и државна реакција, феноменологија, могућност, перспективе, Београд, 2011. године, стр. 121-136

   

   Значај покушаја у савременом кривичном праву – Зборник радова : Правни систем и друштвена криза, Дриуга свеска, Косовска Митровица, 2011. године, стр.273-296

   

  Кривична одговорност и кажњивост за злочин против човечности – Правни живот, Београд, број 9/2011. године, стр. 219-238

   

  Еколошки криминалитет у Србији – теорија, пракса, законодавство – Зборник радова : Екологија и право, Ниш, 2011. године, стр.227-253

   

  Казненоправна заштита животне средине – Зборник радова : Климатске промене и економски изазови, Београд, 2011. године, стр. 172-194

   

  Облици испољавања међународног кривичног деча, Зборник радова : Међународно хуманитарно право, Косовска Митровица, 2013. године, стр.42-64

   

  Казна малолетничког затвора као мера државне реакције у сузбијању криминалитета, Зборник радова : Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардинма, Београд, 2013. године, 135-150

   

  Облици испољавања међународног кривичног дела, Зборник радова, Међународно хуманитарно право, Косовска Митровица, 2013.године, стр.42-64

   

  Међународно кривично право, Зборник радова, Национално и међународно право - актуелна питања и теме, Косовска Митровица, Том 1, 2017.године, стр. 379-399

   

  Кривична дела извршена путем медија, Зборник радова, Правосуђе и медији, Београд, 2017.године, стр. 155-169

   

  Противправно лишење слободе у праву Србије, Зборник радова, Универзално и особено у праву, Косовска Митровица, 2018.године, стр.13-30

   

  Примена казни према малолетницима у упоредном кривичном праву, Зборник радова, Правда по мери детета, Београд, 2018.године, стр.221-225

   

  Прање новца у српском и упоредном кривичном праву, Зборник радова, Финансијски криминалитет, Београд, 2018.године, стр.129-146

   

  Међународни стандарди спречавања насиља у породици, Зборник радова, Право у функцији развоја друштва, Косовска Митровица, 2019.године, стр.11-32

   

  Правни и медицински аспекти убиства на мах, Зборник радова, Право и медицина, Београд, 2019.године, стр.307-321

   

  Злоупотреба службеног положаја - опште кривично дело корупције, Зборник радова, Финансијски криминалитет и корупција, Београд, 2019.године, стр.37-50

                 

                                              6.2. НАУЧНИ  СКУПОВИ  У ИНОСТРАНСТВУ

   

  Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – реферат поднет на IV Интернационалној научној  конференцији : '' Превенција - императив савремене сигурносне политике'', Сарајево, 2004. године, Криминалистичке теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153

   

  Кривична дела у вези са  опојним дрогама као облик угрожавања сигурности грађана – реферат поднет на Интернационалној научној конференцији : ''Пети дани криминалистичких наука'', Сарајево, 2006. године, Зборник сажетака, стр. 12-14

   

  Извршење васпитних мјера – реферат поднет на Октобарским правничким данима, Бања Лука, објављен у часопису : Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр. 371-394 (коаутори : Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

   

  Појам и елементи кривице у новом кривичном праву Републике Србије – реферат поднет на  4. саветовању : ''Октобарски правнички дани'', Бања Лука, Правна ријеч, Бања Лука, број 9/2007. године, стр. 103-124

   

  Улога високог школства у систему безбедности – реферат поднет   на међународном научном скупу:''Улога и значај науке у савременом друштву'', Зборник радова, Бања Лука, 2007. године, стр. 65-73 (коаутор Миле Ракић)

   

  Значај изучавања казненоправних наука у систему полицијског школства – реферат поднет   на међународном научном скупу : ''Улога и значај науке у савременом друштву'', Зборник радова, Бања Лука, 2007. године, стр. 130-140 (коаутор Војислав Ђурђић)

   

  Примена васпитних мера у новом кривичном праву Републике Србије- реферат поднет на саветовању : Малолетничка деликвенција као облик друштвено неприхватљивог понашања, Зборник радова, Бања Лука, 2008. године, стр. 189-216

   

  Pojem in značilnosti poskusa storitve kaznivega dejanja – referat podnet  na međunarodnom naučnom skupu : ''VII Dnevi vastvoslovja - Raznolikost zagotovljanja varnosti'', Bled, 2006. godine, Zbornik radova, str. 1082-1091 (koautori Borislav Petrović, Bojan Dobovšek i Jure Škrbec)

   

  The system of penalties as method for keeping down criminality in the new Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na međunarodnoj konferenciji : ''Past, Present and Future – Policing in Central and Eastern Europe'', Zbornik povzetkov,  Maribor, 2006. godine, str. 180-182

   

  The system of property criminal sanctions in the new Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na međunarodnom naučnom skupu :'' VIII Dnevi vastvoslovja – Varnost  v sodobni družbi groženj in tveganj'', Zbornik povzetkov, Bled, 2007. godine, str. 38

   

  Оdmjerjanje kazni v novem kazenskem pravu Republike Srbije – referat podnet na međunarodnom naučnom skupu : ''IX slovenski dnevi varstvoslovja – Javna in zasebna varnost'', Zbornik povzetkov, Bled, 2008. godine, str.91-92

   

  Европски стандарди у заштити животне средине – Зборник радова са  међународне научне конференције : Валоризација и очување потенцијала Подунавља, Бања Лука, 2009. године, стр. 135-152 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Имовински криминалитет и сиромаштво – Зборник радова са међународног научног скупа : Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Бања Лука, 2009. године, стр. 145-160 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Малолетничко кривично законодавство и савремене тенденције кривично-правне репресије, Зборник радова са међународног научног скупа : Савремене тенденције кривичноправне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Бијељина, 2010. године, стр. 167-202

   

  Злочин геноцида између међународног права и политике – Зборник радова са међународног научног скупа : Како превазићи говор мржње и нетолеранције, Бања Лука, 2010. године, стр. 201-220 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Активности Европске уније у супротстављању прању новца – Зборник радова са међународног научног скупа : Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције, Бања Лука, 2010. године, стр. 283-299 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Васпитне мере као средство сузбијања криминалитета малолетника – Зборник радова са међународног научног скупа : Актуелна питања у примени кривичног законодавства, Бања Лука, 2011. године, стр. 141-162

   

  Споредно кривично законодавство и превенција криминалитета – Зборник радова сда међународног научног скупа : Кривично законодавство и превенција криминалитета, Брчко, 2011. године, стр. 213-228

   

  Тероризам у међународном и кривичном праву неких земаља – Зборник радова са међунаодног научног скупа : Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Бања Лука, 2011. године, стр. 429-442 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Примена диверзионих мера према малолетним учиниоцима кривичних дела – реферат поднет на међународном научном скупу : ''X slovenski dnevi varstvoslovja – Varstvoslovje med teorijo in prakso'', Зборник повзетков, Марибор, 2009. године, стр. 72-73

   

  Кривична дела против живота и државна реакција, Зборник радова : Тешки облици криминалитета и државна реакција, Требиње, 2013. године, стр.269-287

   

  Карактеристике Нацрта општег дела Кривичног законика СР Југославије – реферат поднет на стручној расправи на Полицијској академији поводом нацрта законског текста – Београд, 1996.године

   

  Мере за обезбеђење присуства осумљиченог односно птуженог у кривичном поступку у Репблици Српској, Зборник радова : Криминалистички и кривичнопроцесни аспекти доказа и доказивања, Сарајево, 2013. године, стр. 141-154 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Примена новчане казне у сузбијању криминалитета - право, теорија и пракса Републике Србије, Зборник радова, Казнена политика као инструмент државне политике на криминалитет, Бања Лука, 2014.године, стр. 291-306

   

  Стадијуми у извршењу криивчног дела, Зборник радова, Владавина права и правна држава у региону, Источно Сарајево, 2014.године, стр.653-671

   

  Улога кривичног права у заштити система националне безбједности, Зборник радова, Одређење, организација и дјелатности субјеката националног система безбједности, Бања Лука, 2014.године, стр.261-275 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Извршење кривичних санкција у Републици Српској,  Зборник радова, одређење, организација и дјелатности субјеката националног система безбједности, Бања Лука, 2014.године, стр. 277-293 (коаутори Милена Симовић и Марина Симовић)

   

  Рад у јавном интересу као институт ресторативне правде, Зборник радова, Изградња модерног правног система, Сарајево, 2014.године, стр. 151-168 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Новине у кривичном законодавству Републике Српске о малолетницима у светлу ресторативне правде, Зборник радова, Изградња модерног правног система, Сарајево, 2014.године, стр.183-200 (коаутор Марина Симовић)

   

  Пореска кривична дела у упоредном законодавству, Зборник радова, Привредни криминалитет и сувремено пословање, Бијељина, 2014.године, стр. 1-19 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Одмеравање казне правном лицу за кривично дело, Зборник радова, Привредни криминалитет и сувремено пословање, Бијељина, 2014.године, стр.11-15 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Пореска кривична дела у праву Републике Србије, Зборник радова, Привредни криминалитет и сувремено пословање, Бијељина, 2014.године, стр. 34-41 (коаутори Милена Симовић и Марина Симовић)

   

  Посебне кривичноправне мере у праву Републике Србије, Зборник радова,  Кривично законодавство de lege lata i de lege ferenda, Приједор, 2015.годне, стр.241-258

   

  Одузимање имовинске користи у кривичном праву Републике Србије, Зборник радова, Наука, друштво, традиција, Бања Лука, 2015.године, стр.325-341 (коаутор Миодраг Симовић) 

   

  Кривичне санкције за правна лица у праву Републике Македоније, Зборник радова, Наука, друштво, традиција, Бања Лука, 2015.године, стр. 349-361 (коаутори Марина Симовић и Владимир Симовић)

   

  Утврђивање одговорности за међународна кривична дела као основ регионалне сараднје на западном Балкану, Зборник радова, Правни аспекти односа између држава западног Балкана, Сарајево, 2014.године, стр.1-16 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву са посебним освртом на БИХ, Зборник радова, Правни аспекти односа између држава западног Балкана, Сарајево, 2014.године, стр. 96-114 (коаутор Љубинко Митровић)

   

  Међународно кривично правосуђе у функцији добросуседских односа између држава западног Балкана, Зборник радова, Правни аспекти односа између држава западног Балкана, сарајево, 2014.године, стр. 181-203 (коаутори Милена Симовић и Марина Симовић)

   

  Еколошки деликти у праву Републике Србије, Зборник радова, дани кризног управљања, Велика Горица, 2015.године, стр.971-978 (коаутор Миле Ракић)

   

  Европски стандарди и заштта животне средине у Србији, Зборник радова, Дани кризног управљања, Велика Горица, 2015.године, стр. 981-992 (коаутор Миле Ракић)

   

  Еколошки криминалитет као облик угрожавања еколошке безбедности, Зборник радова, Субјекти система безбједности у остваривању безбједносне функције, Бања Лука, 2015.године, стр. 7-20 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Казна малолетничког затвора као средство сузбијања криминалитета у БИХ, Зборник радова, Субјекти система безбједности у остваривању безбједносне функције државе, Бања Лука, 2015.године, стр.341-356 (коаутори Милена Симовић и Марина Симовић)

   

  Систем кривичних санкција за учиниоце саобраћајних кривичних дела, Зборник радова, Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, 2015.године, стр. 165-169 (коаутори Миодраг Симовић и Марина Симовић)

   

  Кривичнопрана заштита јавног саобраћаја у Републици Српској, Зборник радова, Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, 2015.године, стр. 157-164 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Развој научне мисли о друштвеној реакцији на криминалитет, Зборник радова, Знаност, духовност, одговорност, Међугорје, 2015.године, стр. 19-37 (коаутор Миодраг Симовић)

   

  Дете - жртва сексуалног насиља у немачком и шведском праву, Зборник радова, Кривичноправни инструменти супротстављању тероризму и другим криивчним дјелима насилничког карактера, Теслић, 2016.године, стр. 123-134

   

  Кривично дјело агресије као израз насиља у међународним односима, Зборник радова, Кривичноправни инструменти супротстављања тероризму и другим кривичним дјелима насилничког карактера, Теслић, 2016.године, стр.334-352 (коаутор Марина Симовић)

   

  Кријумчарење и трговина људима - европски стандарди и право БИХ, Зборник радова, Свјетска избјегличка криза - изазови и перспективе, Травник, 2016.године, стр.15-31 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Основне карактеристике новог малољетничког кривичног права у Федерацији БИХ, Зборник радова, Дани кризног управљања,  Велика Горица, 2016.године, стр. 248-256 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Кривично дјело агресије - теорија и пракса међународног и националног кривичног права, Зборник радова, Дејтонски мировни споразум и будућност БИХ, Сарајево, 2016.године, стр. 67-78 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Условни отпуст у праву Републике Србије - давање, опозивање, извршење, Зборник радова, Пробација и алтернативне кривичне санкције, могућности и перспективе, Бања Лука, 2016.године, стр.36-62 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Условна осуда у швајцарском кривичном праву, Зборник радова, Пробација и алтернативне кривичне санкције, могућности и перспективе, Бања Лука, 2016.године, стр. 89-100 (коаутори Милена Симовић и Марина Симовић)

   

  Кривичноправна заштита безбедности живота у Републици Српској, Зборник радова, Савремени безбједносни ризици и притње и њихов утицај на безбједност држава у региону, Бања Лука, 2016.године, стр.11-25 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

   

  Злоупотреба службеног положаја и овлашћења у праву Републике Српске, Зборник радова, Економија данас, слободе, конкуренција, субвенције, Андрићград, 2016.године, стр.43-54 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић) 

   

  Насиље у породици - европски стандарди и право Србије, Зборник радова, Право у региону и право ЕУ, Источно Сарајево, 2015.године, стр.321-332

   

  Спрећавање и сузбијање коруспције, Зборник радова, Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама ЕУ, Бања Лука, 2018.године, стр.153-174

   

  Кривичноправна заштита телесног интегритета у праву Србије, Зборник радова, Кривично законодавство и функционисање правне државе, Требиње, 2018.године, стр. 81-95

   

  Карактеристике малолетничког кривичног права у Србији, Зборник Правног факултета у Подгорици, Подгорица, број 44/2018.године, стр.42-58

   

  Спреавање и сузбијање прања новца - међународни стандарди и право БИХ, Зборник Радова, Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама ЕУ, Бања Лука, 2019.године, стр. 91-111

   

  Примена казне малолетничког затвора у савременом кривичном праву, Зборник радова, Казнена политика и превенција криминалитета, Требиње, 2019.године, стр.69-90

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 11 januar 2023 15:12