Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.02.2014.

Jelena Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.09.1979.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
 • Godina diplomiranja: 2003
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Zdravković, D., Petrović, J., Diskriminacija cenama na tržištu avio-saobraćaja, Prirodno-matematički fakultet, Niš, 2013. UDK 338.534(656.7), ISBN 978-86-6275-004-4, COBISS.SR-ID 198177548


  Dimitrijević, Ž., Petrović, J., Perspective use of renewable energy sources in Serbia, Thematic collection of papers of international significance „Energy Security ofr Europe: The Position of Serbia, Editor: Miroslav Antevski, Dobrica Vesić, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2013, p. 385-400. UDK 502.174(497.11), ISBN 978-86-7067-176-8, COBISS.SR-ID 197239308 M-14 (4)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Petrović, J., Dimitrijević, Ž., Sigurnost snabdevanja energentima u funkciji razvoja poljoprivrede grada niša, Ekonomika poljoprivrede, 2012, 59 (3), 499-512.


  Petrović, J., Bratić, M., Živković, J., Održivi razvoj turizma na prostoru Stare planine, Teme, 2012, 2, 773-786.


  Petrović, J., Petrović, N., Burazor, N., Pricing dynamics in the airline market, African Journal of Business Management, 2012, 27(6),  8018-8024.


  Petrović, J., Dimitrijević, Ž., Функция энергетического сектора в равномерном региональном развитии Сербии, Сербские научные исследования 2011, Сборник научных статей экон - информ, 2012, 47-57


  Petrović, J. Ekonomska politika razvijenih tržišnih privreda prema javnim preduzećima, Ekonomika poljoprivrede, 2011, 58(3), 413-423.


  Petrović, J., Ključni faktori uspešnog poslovanja low-cost avio-kompanija, Industrija, 2011, 39(3), 109-125.


  Petrović, J., Ivanović, M., Internet – sredstvo komunikacije i distribucije u hotelskoj industriji, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 2011, 6(20),117-129.


  Bratić M., Petrović J., Živković J.,  Stanje i perspektive razvoja turizma na prostoru Stare planine, Ekonomske teme, 2011, 2, 323 - 337


  Gligorijević, Ž., Petrović, J., The position of Niška banja (Niš spa) in Serbian spa tourism, Facta Universitatis (Series Economics and Organization), 2010, 7(3), 309-317.


  Gligorijević, Ž., Petrović, J., Tourism – factor of integration and development of European continent, Facta Universitatis (Series Economics and Organization), 2009, 6(2), 123-130.


  Gligorijević, Ž., Petrović, J., Održivi razvoj turizma na teritoriji grada Niša, Ekonomika, 2008, 5-6, 58-64.


  Gligorijević, Ž., Petrović, J., Turizam u funkciji strukturnog prilagođavanja privrede Srbije, Ekonomika, 2008, 1-2, 20-26.


  Petrović, J., Direktni makroekonomski efekti razvoja turizma u vodećim turističkim zemljama Mediterana, Zbornik radova Geografskog fakulteta, 2007, 55,139-150.


  Petrović, J., Price in the function of company competition within the tourism economy, Facta Universitatis (Series Economics and Organization), 2007, 4(2), 191-197.


  Stanković, Lj., Petrović, J., Marketing of tourism destionation of Nis, Facta Universitatis (Series Economics and Organization), 2007, 4(1), 9-20.


  Petrović, J., Kontrola kvaliteta i zaštita potrošača u turizmu, Ekonomske teme, 2007, 1, 197-207.


  Petrović, J., Uticaj globalizacije na promene u turizmu, Ekonomske teme, 2006, 3,109-118.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Petrović N., Tomović N., Petrović J., Parezanović T., Development indicators for sustainable transport policy and planning in EU, The 15th International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2012, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2012, 197-200.


  Petrović, Ј., Tourism development in the function of advancing the competitiveness of Serbian economy, International Scientific Conference – Competitiveness in the condition of a global economy, Економски факултет, Ниш, 2008, 195-205.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Stojanović, B., Radukić, S., Petrović, J., Uticaj demografskih i ekonomskih faktora na turističku tražnju sa osvrtom na Evropsku uniju, Zbornik radova sa XVIII Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 21. jun 2013, 381-394.


  Dimitrijević, Ž., Petrović, J., Obnovljivi izvori energije kao faktor dinamičnijeg i ravnomernijeg regionalnog razvoja Srbije, Zbornik radova sa XVII Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 22. jun 2012.


  Gligorijević, Ž., Petrović, J., Uticaj saobraćaja na regionalni razvoj turizma, Zbornik radova sa XVI Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski,  tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 24. jun 2011.


  Petrović, J., Turizma – šansa za ravnomerniji regionalni razvoj, Zbornik radova sa XV Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, jun 2010, 239-247.


  Petrović, J., Petrović, N., Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova Zaštita životne sredine u industrijskim područjima, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 28-29. april 2009,  552-558.


  Petrović, J., Cena kao činilac unapređenja spoljne trgovine Srbije sa Evropskom Unijom, Zbornik radova sa XIII Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, jun 2008, 365-371.


  Petrović, J., Diskriminacija cenama kao faktor konkurentnosti, Zbornik radova sa XII Naučnog skupa: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, jun 2007, 397-404.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 02 februar 2014 22:19