Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.11.2019.

Stefan Stanimirović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.9.1989.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno - matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Informatika
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. S. Stanimirović, I. Micić, M. Ćirić, Approximate Bisimulations for Fuzzy Automata over Complete Heyting Algebras, IEEE Transactions of Fuzzy Systems (2020), doi: 10.1109/TFUZZ.2020.3039968.


  2. S. Stanimirović, A. Stamenković, M. Ćirić, Improved Algorithms for Computing the Greatest Right and Left Invariant Boolean Matrices and Their Application, Filomat 33 (9) (2019) 2809 – 2831.


  3. S. Stanimirović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Determinization of fuzzy automata by factorizations of fuzzy states and right invariant fuzzy quasi-orders, Information Sciences 469 (2018) 79 – 100.


  4. I. Micić, Z. Jančić, S. Stanimirović, Computation of the greatest right and left invariant fuzzy quasi-orders and fuzzy equivalences, Fuzzy Sets and Systems, 339 (2018) 99 – 118.


  5. S. Stanimirović, P. Stanimirović, A. Ilić, Ballot matrix as Catalan matrix power and related identities, Discrete Applied Mathematics 160 (2012), 344 – 351.


  6. S. Stanimirović, A matrix approach to the Binomial theorem, Ukrainian Mathematical Journal, vol. 64, no. 11 (2012), pp. 1578 – 1584.


  7. S. Stanimirović, Some identities on Catalan numbers and hypergeometric functions via Catalan matrix power, Applied Mathematics and Computation 217 (2011), 9122 – 9132.


  8. P. Stanimirović, S. Stanimirović, Inverting linear combinations of identity and generalized Catalan matrices, Linear Algebra and its Applications 433 (2010), 1472 – 1480.


  9. S. Stanimirović, P. Stanimirović, M. Miladinović, A. Ilić, Catalan matrix and related combinatorial identities, Applied Mathematics and Computation. 215 (2009), 796 – 805.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. P. Stanimirović, S. Stanimirović, Inversion of Catalan matrix plus one, Journal of Applied Mathematics and Computing 35 (2011), 497 – 505.


  2. S. Stanimirović, A generalization of the Pascal matrix and its properties, Facta Universitatis: Series Math. Inform. 26 (2011), 17 – 27.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. S. Stanimirović, M. Ćirić, J. Ignjatović, An improvement of the determinization of fuzzy finite automata via factorization of fuzzy states, 7th Conference on Algebraic Informatics - CAI 2017, At Kalamata, Greece.

Poslednji put izmenjeno sreda, 19 maj 2021 16:21