Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.05.2021.

Dušan Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.09.1991.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matemtički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović: On the approximations of solutions to stochastic differential equations under polynomial condition, Filomat (2021), accepted for publication


  2. Dušan D. Djordjević, Marija Milošević: An approximate Taylor method for Stochastic Functional Differential Equations via polynomial condition, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta: Seria Matematica (2021), accepted for publication


  3. Dušan D. Djordjević: A Taylor Method for Stochastic Differential Equations with Time-Dependent Delay via the Polynomial Condition, Stochastic Analysis and Applications (2021), accepted for publication, https://doi.org/10.1080/07362994.2021.1936041

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović, Marija Milošević: An approximation of solution of stochastic dierential equations via Taylor series, Susret Matematičara Srbije i Crne Gore, 11-14. October 2019. Budva


  2. Dušan D. Djordjević: Lp and almost sure convergence of an approximate method based on the Taylor expansion of the coecients of Stochastic Dierential Equations with Time-Dependent Delay, International Conference of Young Mathematicians, 3-5. June 2021. Kijev

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović, Marija Milošević: Lp and almost sure convergence of an approximate method for stochastic differential equations, Kongres Mladih Matematičara u Novom Sadu, 3-5. October 2019. Novi Sad

Poslednji put izmenjeno utorak, 08 jun 2021 18:31