Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.05.2021.

Dušan Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 25.09.1991.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matemtički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: OAS: 2013. MAS: 2015. DAS: 2021.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović: On the approximations of solutions to stochastic differential equations under polynomial condition, Filomat 35:1 (2021), 11-25,


   https://doi.org/10.2298/FIL2101011D


  2. Dušan D. Djordjević, Marija Milošević: An approximate Taylor method for Stochastic Functional Differential Equations via polynomial condition, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta: Seria Matematica 29:3 (2021), 105-133,


  https://doi.org/10.2478/auom-2021-0037


  3. Dušan D. Djordjević: A Taylor Method for Stochastic Differential Equations with Time-Dependent Delay via the Polynomial Condition, Stochastic Analysis and Applications 40:3 (2022), 539-560


  https://doi.org/10.1080/07362994.2021.1936041

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović, Marija Milošević: An approximation of solution of stochastic dierential equations via Taylor series, Susret Matematičara Srbije i Crne Gore, 11-14. October 2019. Budva


  2. Dušan D. Djordjević: Lp and almost sure convergence of an approximate method based on the Taylor expansion of the coecients of Stochastic Dierential Equations with Time-Dependent Delay, International Conference of Young Mathematicians, 3-5. June 2021. Kijev


  3. Dušan D. Djordjević, Marija Milošević: Lp and almost sure convergence of an approximate method based on the Taylor expansion of the coefficients of Stochastic Functional Differential Equations, 26th International Conference on Difference Equations and Applications, 26-30. July 2021. Sarajevo


  4. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović, Marija Milošević: Taylor approximations of solutions to stochastic differential equations of various types, 3rd International Workshop on Nonlinear Analysis and its Applications, 13-16. October 2021. Niš


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Dušan D. Djordjević, Miljana Jovanović, Marija Milošević: Lp and almost sure convergence of an approximate method for stochastic differential equations, Kongres Mladih Matematičara u Novom Sadu, 3-5. October 2019. Novi Sad

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 novembar 2022 13:14