Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.05.2021.

Aleksandra Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.07.1994.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Biologija
 • Godina diplomiranja: 2018.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Jugović, D., Djordjević, Lj., Stojanović, G., Vasiljević, P.: Polyherbal mixture ameliorates hyperglycemia, hyperlipidemia and histopathological changes of pancreas, kidney and liver in a rat model of type 1 diabetes. Journal of Ethnopharmacology, 2021. 265,113210.


  Petrović A, Madić V, Jušković M, Đorđević Lj, Vasiljević P. Osteoprotective effects of ’anti-diabetic’ polyherbal mixture in type 1 diabetic rats. Acta Veterinaria – Beograd, 2021. 71(3): 256-272. 10,2478/acve-2021-0023

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Žabar-Popović, A., Aleksić, M., Vasiljević, P: Hypoglycemic effect of traditionally used herbal mixture in normal and diabetic rats. 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., 2019. 172


   
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 04 oktobar 2021 21:09