Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.10.2021.

Ivana Dimitrijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.08.1988.
 • Mesto rođenja: Kraljevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Hemija
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • Zrnzević Ivana, Stanković Miroslava, Stankov-Jovanović Vesna, Mitić Violeta, Đorđević Aleksandra, Zlatanović Ivana, Stojanović Gordana. (2017). Ramalina capitata (Ach.) Nyl. acetone extract: HPLC analysis, genotoxicity, cholinesterase, antioxidant and antibacterial activity. EXCLI Journal, 16: 679-687.

  • Zrnzević Ivana, Jovanović Olga, Zlatanović Ivana, Stojanović Igor, Petrović Goran, Stojanović Gordana. (2017). Constituents of Ramalina capitata (Ach.) Nyl. Extracts. Natural Product Research, 31 (7): 857-860.

  • Stojanović Gordana, Zrnzević Ivana, Zlatanović Ivana, Stanković Miroslava, Stankov-Jovanović Vesna, Mitić Violeta, Đorđević Aleksandra. (2020). Chemical profile and biological activities of Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. thallus and apothecia extracts, Natural Product Research, 34 (4): 549-552.

  • Stojanović Gordana, Zlatanović Ivana, Zrnzević Ivana, Stanković Miroslava, Stankov-Jovanović Vesna, Zlatković Bojan. (2017). Hypogymnia tubulosa extracts: chemical profile and biological activities. Natural Product Research, 32 (22): 2735-2739.

  • Zlatanović Ivana, Stanković Miroslava, Stankov-Jovanović Vesna, Mitić Violeta, Zrnzević Ivana, Đorđević Aleksandra, Stojanović Gordana. (2017). Biological activities of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey acetone extract. Journal of Serbian Chemical Society, 82 (2): 141-150.

  • Zlatanović Ivana, Zrnzević Ivana, Jovanović Olga, Stojanović Igor, Petrović Goran, Stojanović Gordana. (2017). Chemical Composition of Umbilicaria crustulosa and U. cylindrica. Natural Product Communications, 12 (7): 1105-1106.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  • Zrnzević Ivana, Zlatanović Ivana, Lazarević Jelena, Jovanović Olga, Stojanović Gordana. (2015). GC-MS analysis of Ramalina capitata (Ach.) Nyl extract. Facta Universitatis: Series Physics, Chemistry and Technology, 13 (2): 91-97.

  • Zlatanović Ivana, Petrović Goran, Jovanović Olga, Zrnzević Ivana, Stojanović Gordana. (2016). Isolation and identification of secondary metabolites of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey. Facta Universitatis: Series Physics, Chemistry and Technology, 14 (2): 125-133.

  • Stojanović Gordana, Jovanović Olga, Zlatković Bojan, Jovanović Snežana, Zrnzević Ivana, Ilić Marija. (2017). Chemical composition of volatiles obtained from fresh root of Peucedanum longifolium Waldst. & Kit. Acta Medica Medianae, 56 (1): 82-85.

  • Stojanović Gordana, Jovanović Olga, Zlatković Bojan, Jovanović Snežana, Zrnzević Ivana, Ristić Novica. (2017). First insight into the chemical composition of essential oils and head space volatiles obtained from fresh leaves and flowers of Peucedanum longifolium Waldst. & Kit., Biologica Nyssana, 8 (1): 99-103.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • Dimitrijević Vladimir, Anđelković Tatjana, Krstić Nenad, Zrnzević Ivana. Mogućnosti primene fitoremedijacije zemljišta zagađenog teškim metalima, Prvi naučni skup sa međunarodnim učešćem "Nastava i nauka u vremenu i prostoru", Leposavić, 6-7. mart, 2015, 1115-1131.

Poslednji put izmenjeno utorak, 12 oktobar 2021 10:14