Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Predrag Krtolica

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.05.1966
 • Mesto rođenja: Peć
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Elektronski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Računarska tehnika i informatika
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  P. Krtolica, Repetitorijum iz osnova programiranja sa zbirkom rešenih ispitnih zadataka za studente fizike i hemije, Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, 1999.


  M. K. Stojčev i P. V. Krtolica, Računarski sistemi: principi digitalnih sistema, Elektronski fakultet u Nišu i Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš, 2005.


  Миле К. Стојчев, Предраг В. Кртолица, Ивана З. Мицић, Увод у рачунарство (2020), ПМФ Ниш, ISBN: 978-86-6275-098-3.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  P. Krtolica and P. Stanimirović, Reverse Polish Notation Method, International Journal of Computer Mathematics, 81:3 (2004), 273-284.


  P. Stanimirović, P. Krtolica, M. Saračević and S. Mašović, Block Method for Convex Polygon Triangulation, ROMJIST, 15:4 (2012), 344-354.


  P. Stanimirović, Predrag Krtolica, M. Saračević and S. Mašović, Decomposition of Catalan numbers and Convex Polygon Triangulations, International Journal of Computer Mathematics, 91:6 (2014), 1315-1328.


  M. Saračević, P. Stanimirović, P. Krtolica and S. Mašović, Construction and Notation of Convex Polygon Triangulation Based on Ballot Problem, ROMJIST, 17:3 (2014), 237-251.


  S. H. Mašović, I. A. Elshaarawy, P. S. Stanimirović and P.V. Krtolica, Orbiting Triangle Method for Convex Polygon Triangulation, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 12 (2018), 439-454.


  F. Selimović, P. Stanimirović, M. Saračević, A. Selimi and P. Krtolica, Authentication Based on the Image Encryption using Delaunay Triangulation and Catalan Objects, Acta Polytechnica Hungarica, 17:6 (2020), 207-224.


  Faruk Selimović, Predrag Stanimirović, Muzafer Saračević, Predrag Krtolica, Application of Voronoi-Delaunay triangulation and Catalan objects in steganographyMathematics, Volume 9, Issue 11 (2021), MDPI.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  P. Krtolica and P. Stanimirović, On Some Properties of Reverse Polish Notation, FILOMAT 13 (1999) 157-172.


  P. Krtolica and P. Stanimirović, Symbolic Derivation without Using the Expression Trees, YUJOR 11:1 (2001) 61-75.


  P. Krtolica and P. Stanimirović, Deducing about the Necessity of the Parenthesis, FILOMAT, 14 (2000) 87-93.


  P. Krtolica, P. Stanimirović and R. Stanojević, Reverse Polish Notation in Constructing the Algorithm for Polygon Triangulation, FILOMAT 15 (2001) 25-33.  


  P. Stanimirović, P. Krtolica and R. Stanojević, A Non-recursive Algorithm for Polygon Triangulation, YUJOR, 13:1 (2003) 61-67.


  P. S. Stanimirović, M. B. Tasić, P. V. Krtolica and N. P. Karampetakis, Generalized Inversion by Interpolation, FILOMAT, 21:1 (2007) 67-86.


  P. Krtolica, P. Stanimirović, M. Tasić, S. Pepić, Triangulation of Convex Polygon with Storage Support, Facta Universitatis, 29:2 (2014), 189-208.


  P. Krtolica, P. Stanimirović and I. Stojanović, An alternative decomposition of Catalan number, Facta Universitatis, 33:1 (2018), 63-77.


  M. Saračević, S. Mašović, P. Stanimirović and P. Krtolica, Method for finding and storing optimal triangulations based on square matrix, Applied Sciences, 20 (2018), 167-180.


  Sead H. Mašović, Muzafer H. Saračević, Predrag S. Stanimirović and Predrag V. Krtolica, Computing Triangulations of the Convex Polygon in PHP/MySQL Environment, Facta Universitatis, 34:1 (2019), 137-147.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Predrag Stanimirović, P. Krtolica and N. Karampetakis, Using the Interpolation in Computing Generalized Inverses of a Polynomial Matrix, CiiT 2003, pp. 406-413, December 11-14, Bitolj, (2003).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  P. Krtolica i S. Đorđević-Kajan, Proširenje programskog sistema CDS/ISIS upitnim jezikom, Zbornik radova ETAN '92, Kopaonik, pp. 67-74, septembar 1992.


  P. Krtolica and M. Stanković, QADE - Program for Qualitative Analysis of Differential Equations, Proc. of II Math. Conf. in Priština (Lj. D. Kočinac, eds.), Priština, pp. 229-243, September 25-28, 1996.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 03 jun 2021 13:11